Sunteți pe pagina 1din 1

Itemi obiectivi

a) ,,Cioc, cioc, cioc!” de Emil Gârleanu


Obiectiv – să identifice ideile principale din conținutul textului studiat

Item: Notaţi cu A(adevărat) sau F(fals) căsuţa din dreptul fiecărui enunţ:
Veverița își face provizii pentru toamnă.

Veverița descoperă lipsa alunelor.

Ciocănitoarea găsește culcușul veveriței plin cu bunătăți.

Ea prinde ciocănitoarea furând.

Veverița a iertat-o pe ciocănitoare și au rămas prietene.

Scorbura veveriței era plină cu bunătăți.

b) “Prepelița și puii ei” după Lev N. Tolstoi


Item: Tăiaţi cu o linie răspunsul incorect dintre cele două variante – DA/NU.
Obiectiv
Prepelița avea cuibul într-un lan de porumb. Da / Nu
S-a întors cu hrană pentru pui dimineața devreme. Da / Nu
Stăpânul a trimis pe fecior la vecini și prieteni. Da / Nu
Puișorul i-a povestit bătrânei prepelițe a doua seară ce a auzit. Da / Nu
Stăpânul și feciorul său au hotărât să se apuce singuri de coasă. Da / Nu
Prepelița a hotărât să rămână în lan cu puii. Da / Nu

Itemi semiobiectivi

a) Eseul – structurat sau nestructurat.


a) Rezolvarea de probleme