Sunteți pe pagina 1din 6

Evaluare - Unitatea 3 (b)

1. Încercuiește cuvântul potrivit imaginii:

2. Transcrie (cuvinte, propoziţii):


poartă, soare, Cecilia, Sorina;

Pe scena de la teatru urcă cinci pitici.

3. Alcătuiește o propoziție inspirată din una dintre imaginile de mai jos:


6. Cuvinte cu sens opus - adevărat sau fals?

iarnă - vară grăbit - repede fericire - bucurie lat - îngust

7. Ordonează cuvintele corect în propoziții și transcrie propozițiile.


Paul scrisoare Sorinei scrie o .

Luciana cinci are cercei .


Comunicare în limba română
Evaluare Unitatea III (b)

1. Competente specifice:
2.1. Formularea unor enunțuri proprii în diverse situații de comunicare
3.1. Citirea unor cuvinte și propoziții scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână
4.1. Scrierea literelor de mână
4.2 Redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte scrise cu litere de mână,
folosind materiale diverse

PERFORMANŢĂ

Nr. Crt. FOARTE BINE BINE SUFICIENT

1.
5 imagini corecte 4 - 3 imagini 2 imagine

2.
5 situații transcrise corect 4 - 2 situații corecte 1 cuvinte corecte

3.
1 propoziție scrisă corect Greșeli de exprimare Scrie cu greșeli

4.
5 perechi colorate corect 2 perechi colorate corect 1 pereche colorată corect

5.
scrie corect 4 cuvinte scrie corect 3 - 2 cuvinte scrie corect 1 cuvânt
6.
marchează corect 4 perechi marchează corect 3 - 2 perechi marchează corect 1 pereche
7.
2 propoziții scrise corect 1 propoziție scrisă corect scrie ambele propoziții cu
greșeli
Calificative (finale) Obţinute:

F.B. B S I
Nr. elevi 25 - - -
Greşeli frecvente:
o Transcrierea corectă de cuvinte și propoziții;
o Alcătuirea unor propoziții inspirate din niște imagini date.

Măsuri de ameliorare:
o Exersarea transcrierii, dictări și alcătuirea de propoziții după imagini.

Data Semnătura

S-ar putea să vă placă și