Sunteți pe pagina 1din 1

Dealul Mitropoliei, Colina Bucuriei sau Dealul Patriarhiei reprezintă unul dintre punctele

centrale ale orașului București, aflat la 44°25′28″N - 26°05′52″E, și este, din punct de vedere
geomorfologic, o popină, care s-a păstrat în lunca râului Dâmbovița până în zilele noastre. Având
un substrat de loess, movila are o altitudine redusă, însă este unul dintre punctele cele mai înalte ale
Bucureștiului.
Face parte din unitatea Câmpia Bucureștiului, care, la rândul ei, este o subdiviziune a
Câmpiei Vlăsiei, fapt care ajută la stabilirea informațiilor de ordin climatologic și biopedogeografic.
În primul rând, din punct de vedere al climei, aceasta este temperat-continentală, cu influențe
continentale, ceea ce va conferi nuanțe de ariditate. Se înregistrează temperaturi medii anuale în
jurul valorii de 10ᵒC și precipitații de aproximativ 500-600 mm/an.
De asemenea, din punct de vedere biopedogeografic, Dealul Mitropoliei are câteva
particularități. Se pot enumera specii de foioase și arbuști mici. Faunistic, există diferite specii de
păsări mici, precum ciocănitoarea sau ciocârlia, dar și rozătoare. Solul dealului este încadrat în clasa
cernisolurilor, tipic zonelor de câmpie.