Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞĂ DE LUCRU

COMPLEMENTELE CIRCUMSTANŢIALE

1.Completaţi spaţiile punctate:

Complementele circumstanţiale arată……………………….în care se petrece


acţiunea.
Complementul.............................................răspunde la întrebarea “unde?” şi
arată locul în care se petrece acţiunea.
Complementul.............................................răspunde la întrebarea “când?” şi
arată timpul în care are loc acţiunea.
Complementul.............................................răspunde la întrebarea “cum?” şi
arată modalitatea în care se petrece o acţiune.

2. Completaţi tabelul cu propriile exemple, care să corespundă cerinţei:

PĂRŢILE DE VORBIRE PRIN CARE SE EXPRIMĂ COMPLEMENTELE


CIRCUMSTANŢIALE

Complementul circumstanţial Exemple:


de loc se exprimă prin:
 substantiv în cazul Ac.
cu prepoziţie

Venea dinspre mine.

 numeral

Complementul

1
circumstanţial de timp se Exemple:
exprimă prin:
 substantiv  cu prepoziţie:

 fără
prepoziţie:

 numeral


Inainte de el, nu am scris nimic.

Complementul
circumstanţial de mod se Exemple:
exprimă prin:
 substantiv în cazul
Ac. cu prepoziţie

 pronume

 numeral