Sunteți pe pagina 1din 3

Numele și prenumele elevului: ………………………….. Data:.......................

TEST DE EVALUARE LA GEOGRAFIE – CLASA a V- a

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii; SUCCES!


Timp de lucru: 50 de minute;
Din oficiu: 10 puncte
I. a) Completează tabelul dat cu planetele care lipsesc: (16 puncte)

Caracteristici Planetele Sistemului Solar


……... ……… ………… …….. ………… ……… ………. ………….
Depărtarea de
Soare (mil. de 60 108 150 228 778 1429 2875 4504
km)
Raza (km) 2 439 6 052 6 378 3 397 71 492 60 330 25.559 24 746

Numărul de 0 0 1 2 67 62 27 13
sateliți

b) Analizează tabelul (Raza în km), grupează planetele în două categorii și scrie în spațiile libere:
(28 puncte)
PLANETE TELURICE ……………… ………………. …………………… …………..

PLANETE GAZOASE ……………… ………………. …………………… ……………

c)Scrie numele planetei care are cei mai mulți sateliți. ……………………….

d)Scrie numele planetelor care nu au sateliți. ………………………. …………………….

e)Scrie câți sateliți naturali are Terra? …………………

f)Între ce planete sa află Terra, planeta pe care locuim? ……………………………………………….

g)Ce sunt planetele?................................................................................................


...............................

II. Urmăriți cu atenție cele două imagini și precizați ce fenomene naturale se petrec?
(2×4 p = 8 puncte)

a) …………………………………..
b) …
……………………..

III.Completează cu termenii geografici potriviți enunțurile: (6×3 p = 18 puncte)

1. Cel mai mare corp și singurul din Sistemul Solar cu lumină și căldură proprie este …………………
2. Universul este nemărginit în ……………… și ………………….
3. Corpurile cerești, alcătuite din cap și coadă, care se rotesc în jurul Soarelui pe orbite alungite se
numesc ………………..
4. Corpurile cerești care gravitează între planetele Marte și Jupiter se numesc …………………
5. Intrând cu viteze foarte mari în atmosfera terestră, datorită frecării cu aerul, se aprind ……………..

IV.Încercuiți varianta corectă: (5×3 p = 15 puncte)

1. Prezintă un sistem de inele, alcătuite din praf şi gheaţă, planeta:


a. Marte b. Jupiter c. Saturn d. Venus

2.Se mai numește Planeta roșie:


a. Marte b. Jupiter c. Saturn d. Venus

3.Luceafărul de dimineață sau de seară se mai numește planeta:


a. Marte b. Jupiter c. Saturn d. Venus

4.Corpurile cereşti care au lumină şi căldură proprie se numesc:


a. comete b. meteoriţi c. planete d. stele

5.Corpurile cerești, fără lumină și căldură proprie, care gravitează în jurul planetelor se numesc:
a. comete b. meteoriţi c. planete d. sateliți

V. Explică de ce: (3p +1p +1p=5 puncte)

a. Pământul și celelalte corpuri cerești din Sistemul Solar gravitează în jurul Soarelui;

b. suprafața Lunii prezintă numeroase cratere;

c. dintr-un punct de pe Pământ se poate observa doar o față a lunii