Sunteți pe pagina 1din 252

Cântările

Utreniei

Catedrala Arhiepiscopală
„Sfânta Parascheva”
Roman
Corul Diaconia

Întocmit de Arhid. Alexandru Grigoraș

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
CUPRINS

1. La Miezonoptică: Triadicalele gl. 2...................................................................p.3


2. Apărătoare Doamnă, Emanuil Zmeu, gl 8 ......................................................p.13
3. Binecuvântările Învierii:
a. Petru Lampadarie, gl. 5 Pa, .....................................................................p.15
b. Petru Lampadarie, gl. 5 Ke, ....................................................................p. 21
c. Dimitrie Suceveanu, gl 5 Ke, ...................................................................p.28
4. Slava Mărimurilor, gl. 1 .....................................................................................p.32
5. Robii Domnului: (toate stihurile)

Stihirarice

a. Dimitrie Suceveanu, gl 1, .........................................................................p.33


b. Ioan Protopsaltul, gl 1, ..............................................................................p.39
c. Hurmuz Hartofilax, gl. 8, .........................................................................p.53

Tropărești

d. Grigorie Simonopetritul, Gl 1 (Duca) ....................................................p.67


e. Grigorie Simonopetritul, Gl 1 (Virgil Nanu) ........................................p.72

6. Robii Domnului – Mărturisiți-vă: (Stihuri alese):


a. Virgil Nanu, gl. Leghetos.........................................................................p.76
b. Petru Lampadarie, gl. 5............................................................................p.78
c. Emanuil Zmeu (Clasic), gl. 8 ..................................................................p.82
7. Mărturisiți-vă Domnului (toate stihurile):
a. Damaschin Grigoriatul, gl 5 ....................................................................p.84
b. Damaschin Grigoriatul, gl 6 ....................................................................p.92
c. Damaschin Grigoriatul, gl 8 ...................................................................p.100
8. La râul Babilonului, gl 3, Dimitrie Suceveanu..............................................p.107
9. Cuvânt Bun:
a. Protos.Victor Ojog, gl 5,.........................................................................p.109
b. Dimitrie Suceveanu, gl. Leghetos.........................................................p.120
10. Slavă... Și acum... după Polieleu, Ierom. Ierotei, gl 1 Ke...........................p.126

250
11. Antifon gl. 4, „Din tinerețile mele..”:
a. Dimitrie Suceveanu..................................................................................p.133
b. Ierom. Ierotei Filoteitul............................................................................p.135
c. Virgil Nanu.............................................................................................. .p.138
12. Toată suflarea; înainte de Sf Evanghelie, gl. 2 .............................................p.139
13. Slavă.. Și acum... Pentru rugăciunile...:
a. gl. 1..............................................................................................................p.141
b. gl. 2, Schim. Nectarie,...............................................................................p.143
c. gl. 2, Emanuil Zmeu.................................................................................p.145
d. gl. 3..............................................................................................................p.146
e. gl. 4 Leghetos.............................................................................................p.148
f. gl. 5, Ierom. Dionisie Marin.....................................................................p.150
g. gl. 6..............................................................................................................p.151
h. gl. 7..............................................................................................................p.153
i. gl. 7, Hurmuz Hartofilax..........................................................................p.155
j. gl. 8..............................................................................................................p.157
14. „Ceea ce ești mai cinstită...” (toate glasurile):
a. Ps. Nectarie Frimu, (Buchet Muzical Athonit).......................................p.160
b. Alți autori, (Stavropoleos).........................................................................p.165
15. Sfânt este Domnul Dumnezeul nostru, gl. 2,..............................................p.169
16. Luminândele Săptămânii................................................................................p.170
17. Doxologii:
a. Ștefănache Popescu, gl 1............................................................................p.176
b. Ierom. Partenie (Meteora), gl. 1 Ke..........................................................p.180
c. Theodor Fokaefs, gl. 2................................................................................p.189
d. Virgil Nanu, gl. 4 Leghetos.......................................................................p.197
e. Petru Lampadarie, gl. 4 Aghia.................................................................p.202
f. Anton Pann, gl. 5 Hisar.............................................................................p.210
g. Ierod. Ioan, gl. 5 Ke....................................................................................p.216
h. Ierom Grigorie Simonopetritul, gl. 6 (trei timpi)...................................p.225
i. Hurmuz Hartofilax, gl. 7 Enarmonic.......................................................p.231
j. Iacov Protopsaltul, gl. 8.............................................................................p.239
18. Troparele de la sfârșitul Utreniei..................................................................p.248
19. Cuprins...............................................................................................................p.250

251