Sunteți pe pagina 1din 1

Stimați studenți! Astăzi vom avea seminarul 2 la Psihologia comportamentului uman!

SEMINAR 2. RELAȚIA PERSONALITATE - COMPORTAMENT.

Vă rog să reactualizați materialul teoretic din sursa, care a-ți studiat-o în cadrul prelegerii, din
următorul link:

file:///C:/Users/User/Downloads/GavreliucA.2007.Delarelatiileinterpersonale...-Polirom.pdf

Gavreliuc A. De la relațiile interpersonale la comunicarea socială: psihologia socială și stadiile


progresive ale articulării sinelui. Iași: Polirom, 2006, 264 p.

Pentru seminarul aplicativ de astăzi, veți avea următoarele SARCINI APLICATIVE:

1. Teoriile constructiviste ale personalității (p. 35 - 37). Să vă faceți notițe de generalizare


în forma unui eseu structrurat și să vi le notați în caietele pentru lucrări practice și
seminarii.
2. Tipuri psihocomportamentale (A, B, C, D) cu implicaţii în patogeneză. Notați și
analizați aceste 4 tipuri comportamentale și caracteristicile acestora pe scurt – în caietele
Dvs. Le găsiți în linc-ul de mai jos:

https://www.medichub.ro/reviste/medic-ro/influenta-factorilor-psihocomportamentali-asupra-
bolilor-cardiovasculare-si-abordarea-lor-in-practica-medicala-id-1049-cmsid-51

SARCINI RECOMANDATE PENTRU STUDIUL INDIVIDUAL ȘI


AUTOEVALUARE:

1. Vă rugăm, să accesați linc-ul de mai jos și să studiați individual următoarele subiecte. Pe


baza acestora – vor fi elaborate sarcini și proiecte individuale, de către profesorii Dvs.,
care vor fi evaluate și introdu-se în SIMU!

http://www.criminology.md/suport/sup21.pdf

 SUBSISTEMUL DINAMICO-ENERGETIC AL PERSONALITĂŢII (p. 42-51).


 SUBSISTEMUL RELAŢIONAL-VALORIC ŞI DE AUTOREGLAJ AL
PERSONALITĂŢII. Caracter. Structura psihologică a caracterului (p. 68-75).

2. ÎNTREBĂRI DE AUTOEVALUARE (din același linc, accesați p. 51).

Vă rugăm să vă notați în caietele pentru lucrări practice și seminarii - răspunsurile la


aceste întrebări, pentru a vă autoevalua cunoștințele la tema dată, cât și comentarii sau
întrebări, ce necesită a fi clarificate împreună cu profesorii Dvs. de la seminar.
Notă: CÂND NE VOM REVEDEA LA CATEDRĂ, VOI VERIFICA CAIETELE
DVS. PENTRU LUCRĂRI PRACTICE ȘI SEMINARII, pentru a controla și
verifica activitățile Dvs. și sarcinile de lucru individual!

Toate întrebările, vă rugăm să le adresați prin E-mail: iuliana.fornea@usmf.md sau prin SIMU!

Mersi de colaborare! Succese la studii!