Sunteți pe pagina 1din 3

Diftongi. Triftongi.

Hiat

1. Citește textul de mai jos și identifică diftongii. Notează-i în spațiul de mai


jos:

„Din văzduh cumplita iarnă cerne norii de zăpadă,


Lungi troiene călătoare adunate-n cer grămadă;
Fulgii zbor, plutesc în aer ca un roi de fluturi albi,
Răspândind fiori de gheață pe ai țării umeri dalbi.

Ziua ninge, noaptea ninge, dimineața ninge iară!


Cu o zale argintie se îmbracă mândra țară;
Soarele rotund și palid se prevede printre nori
Ca un vis de tinerețe printre anii trecători.”
( Vasile Alecsandri- „Iarna”)

1. ............................................. 7. .............................................
2. ............................................. 8. ..........................................
3. ............................................ 9. ............................................
4. .......................................... 10...........................................
5. ........................................
6. .......................................

2. Completează cuvintele următoare cu diftongii care lipsesc:

s......ră, …..rbă, ……nupăr, ……bită, s……….re, ro…….., m……., nor……….,


p……., f……., l….., st…….., f…….r, do……..

3. Scrie numele animalelor după imagini și încercuiește diftongii:


3. Subliniați cuvintele care conțin triftongi din următoarele enunțuri:

a) Ieri, am cumpărat trei creioane.


b) Leoaica își apără întotdeauna puiul.
c) Aripioara rândunicii sângera.
d) Priveam fără nicio țintă, spre zare.
4. Completează cuvintele următoare cu triftongii care lipsesc:

dor........., b........, inim........ră, lăcrăm..........ră, arip............ră, tă......,


vo.................., le..........că.

cre..........ne, priv..........., lup.........că, l.........rcă, vr.........., vu.........., sos...........

5. Desparte în silabe cuvintele:


aeroport, fiinţă, alcool, idee, respectuos, poezie, totdeauna,
supraaglomerat, aer, aur, păun.
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
..................................................................................................................

6. Adevărat sau fals!


a) Cuvântul „roșie” conține un hiat.

b) În cuvântul „oaie” există un triftong.

c) Hiatul apare între două vocale alăturate, pronunţate în silabe

diferite.

d) Triftongul este grupul de sunete alcătuit dintr-o vocală şi două

semivocale pronunţate în aceeaşi silabă.

e) Cuvântul „gheară” conține diftongul „ea”.

f) Diftongul este grupul de sunete alcătuit dintr-o vocală şi o

semivocală, pronunţate în aceeaşi silabă.

g) Cuvântul „oameni” conține diftongul „oa”.