Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum la decizia şcolii:Lectura şi abilităţile de viaţă

Profesor: Director,
Clasa a VIII-a Profesor:
Nr. de ore/săptămână: 1 Responsabil Comisie metodică,
An școlar 2019-2020 Profesor:
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL I
Nr. Unitatea C.S. Conţinuturi Nr. ore Săpt. Obs.
Crt.
I. Şcoala 1.1 -Prezentarea opţionalului şi a programei; 1 I
1.2 - Cartea –Istoria fascinantă a cărții, de la tăblițele din argilă și pergament 1 II
din piele de animale la e-reader de Elisabeth Bouleanu (text nonliterar)
-,,Ce este un e-book?”- http://www.wolterskluwer.ro/info/informatii- 1 III
utile/cum-se-folosesc-ebook-urile(text nonliterar)
-,,O scurtă istorie ilustrată a românilor” de Neagu Djuvara, Cititorul din 1 IV
peșteră, de Rui Zink
Evaluare 1 V
II. Eroi de 2.1 „Amphitrita, delfinul” de Gheorghe Popa-Lisseanu 2 VI, VII
legendă 2.2 „Întemeierea Romei”dupăPaul D. Popescu, Ion Gh. Bocioacă 1 VIII
1.2 „Odiseea” de Homer 1 IX
1.1 ,,Legendele Olimpului”- Alexandru Mitru (fragment) 1 XI
Evaluare 1 XII
III. Adolescența 2.2 „Jurnalul unui puști”de Jeff Kinney 2 XIII,XIV
1.2 Datini de Crăciun(scenete, colinde, urări) 1 XV
2.1
1.1

SEMESTRUL AL II-LEA
Nr. Unitatea C. Conţinuturi Nr. ore Săpt. Obs.
Crt. S.
IV. Identitate 2.2 ,,Cealaltă 'acasă'”de Diana Andreea Ilie 1 XVI

1
personală – 1.2 Diversitate culturala (http://www.dri.gov.ro/invitatie-la-respect-prin-acces- 1 XVII
Identitate 2.1 la-diversitate-culturala-si-lingvistica/)
națională 1.1 „Fetița căreia nu-i plăcea numele său” de Elif Shafak, http://edl.ecml.at 1 XVIII
(text nonliterar)
Evaluare 1 XIX
V. Familia 1.1 -,,Moromeţii” de Marin Preda.Familia de ieri, familia de azi 1 XX
, -,,Amintiri din copilărie” de Ion Creangă (fragment).Pedepsele din 1 XXI
1.2 trecut.Pedepsele de azi.
2.1 „În casa bunicilor” de Ionel Teodoreanu 1 XXII
, „Dor de tata” de Marin Sorescu 1 XXIII
2.2 „Mama” de George Coșbuc
Evaluare 1 XXIV
VI. Călătoria 2.1 -,,Pe drumuri de munte” de Calistat Hogas; Locuri frumoase din ţara noastră 1 XXV S XXVII
2.2 ,,Călătoriile lui Gulliver” de Jonathan Swift (fragment) 1 XXVI Școala
1.1 -,,Călătorie în Africa”(fragment) de Vasile Alecsandri. Locuri frumoase 1 XXVIII Altfel
1.2 din lume
-Uca Marinescu ,,Într-o altă încarnare am fost pescăruş arctic”(fragment)- 1 XXIX
revista Bioplanet
Evaluare 1 XXX
VII. Iubirea 1.2 -Cum se manifestă iubirea? Tipuri de iubire. 1 XXXI
1.1 -,,Rugă pentru părinți” de Adrian Păunescu (iubirea de părinţi); 1 XXXII
2.2 - „Catrenele dragostei” de Lucian Blaga
2.1 -Evaluare 1 XXXIII
VIII. Recapitulare 1.1 Familia, şcoala, iubirea – text nonliterar 1 XXXIV
finală 1.2 Prietenia, copilăria, călătoria-text nonliterar
2.1
2.2