Sunteți pe pagina 1din 9

ANEXA 1B la normele metodologice

OFERTA DE VANZARE TEREN


 

   Subsemnatul/Subsemnata1),DRAGUSIN GHEORGHE
CNP 1270813163236, avand adresa de comunicare in: localitatea Cotofenii din
Dos, str. ............................ nr. ..............,
bl. .............. , sc. ........., et. ..........., ap. .......,
judetul/sectorul DOLJ, codul postal .......................... e-
mail ......................, tel

SI Subsemnata

.............., CNP .................., avand adresa de comunicare in:


localitatea .........................., str. ............................
nr. .................... , bl. .............. , sc. .........,
et. ..........., ap. ......., judetul/sectorul ......................, codul
postal .......................... e-mail ......................, tel

SI Subsemnata

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CNP .........................., avand adresa de comunicare in: localitatea


....................................., str. ............................ nr.
.................... , bl. .............. , sc. ........., et. ...........,
ap. ......., judetul/sectorul ......................, codul postal
.......................... e-mail ......................, tel

vand teren agricol situat in extravilan, in suprafata de 1.36 (ha), la pretul


de 4080,00(lei)2)
   Conditiile de vanzare sunt urmatoarele:
   ...........................................................................
..
   ...........................................................................
..
Date privind identificarea terenului

 
Categoria
de
Informatii privind amplasamentul terenului Obs.
folosinta3)
(**)
Specificare
Orasul/ Numar de
Suprafata Numar Numar Numar
Comuna/ carte
(ha) cadastral tarla/lot parcela
Judetul funciara
(*) (**) (**) (**)
(*) (**)
Se completeaza   0.28     74 93 arabil 
de catre Cotofenii
vanzator din Dos/
Dolj
 

 
Verificat
             
primarie4)

 
Cotofenii
din Dos/
Se completeaza
Dolj
de catre 0.28     52 125/3 arabil 
vanzator

 
Verificat
             
primarie4)

 
Cotofenii
din Dos/
Se completeaza
Dolj
de catre 0.22     102 51 arabil 
vanzator

 
Verificat
             
primarie4)

 
Cotofenii
din Dos/
Se completeaza
Dolj
de catre 0.58     73 80 arabil 
vanzator

 
Verificat
             
primarie4)

  Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr.


286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare,
declar ca datele sunt reale, corecte si complete.
     Vanzator/Imputernicit
Petrescu Simona Carmen-Imputernicit
   Semnatura .....................         L.S.

Data .......................
ANEXA 1B la normele metodologice
 

OFERTA DE VANZARE TEREN


 

   Subsemnatul/Subsemnata1),UNGUREANU ILIE
CNP 1590916163268, avand adresa de comunicare in: localitatea Cotofenii din
Dos, str. ............................ nr. ..............,
bl. .............. , sc. ........., et. ..........., ap. .......,
judetul/sectorul DOLJ, codul postal .......................... e-
mail ......................, tel

SI Subsemnata

....................... , CNP ......................, avand adresa de


comunicare in: localitatea .................,
str. ............................ nr. .................... ,
bl. .............. , sc. ........., et. ..........., ap. .......,
judetul/sectorul ......................, codul
postal .......................... e-mail ......................, tel

SI Subsemnata

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CNP .........................., avand adresa de comunicare in: localitatea

....................................., str. ............................ nr.

.................... , bl. .............. , sc. ........., et. ...........,

ap. ......., judetul/sectorul ......................, codul postal

.......................... e-mail ......................, tel

vand teren agricol situat in extravilan, in suprafata de 0.29 (ha), la pretul


de ………………………………………….,00(lei)2)
   Conditiile de vanzare sunt urmatoarele:
   ...........................................................................
..
   ...........................................................................
..
Date privind identificarea terenului

 
Categoria
de
Informatii privind amplasamentul terenului Obs.
folosinta3)
(**)
Specificare
Orasul/ Numar de
Suprafata Numar Numar Numar
Comuna/ carte
(ha) cadastral tarla/lot parcela
Judetul funciara
(*) (**) (**) (**)
(*) (**)
Se completeaza   0.29     74 21/3 arabil 
de catre Cotofenii
vanzator din Dos/
 
Dolj

 
Verificat
             
primarie4)

  Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr.


286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare,
declar ca datele sunt reale, corecte si complete.
  

   Vanzator,
Ungureanu Ilie

Semnatura .....................         L.S.


  

Data .......................
ANEXA 1B la normele metodologice
 

OFERTA DE VANZARE TEREN


 

   Subsemnatul/Subsemnata1),DRAGHICI ION-EMIL
CNP 1680221163246, avand adresa de comunicare in: localitatea Cotofenii din
Dos, str. ............................ nr. ..............,
bl. .............. , sc. ........., et. ..........., ap. .......,
judetul/sectorul DOLJ, codul postal .......................... e-
mail ......................, tel

SI Subsemnata

....................... , CNP ......................, avand adresa de


comunicare in: localitatea .................,
str. ............................ nr. .................... ,
bl. .............. , sc. ........., et. ..........., ap. .......,
judetul/sectorul ......................, codul
postal .......................... e-mail ......................, tel

SI Subsemnata

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CNP .........................., avand adresa de comunicare in: localitatea

....................................., str. ............................ nr.

.................... , bl. .............. , sc. ........., et. ...........,

ap. ......., judetul/sectorul ......................, codul postal

.......................... e-mail ......................, tel

vand teren agricol situat in extravilan, in suprafata de 0.36 (ha), la pretul


de 3000,00(lei)2)
   Conditiile de vanzare sunt urmatoarele:
   ...........................................................................
..
   ...........................................................................
..
Date privind identificarea terenului

 
Categoria
de
Informatii privind amplasamentul terenului Obs.
folosinta3)
(**)
Specificare
Orasul/ Numar de
Suprafata Numar Numar Numar
Comuna/ carte
(ha) cadastral tarla/lot parcela
Judetul funciara
(*) (**) (**) (**)
(*) (**)
Se completeaza   0.36     43 6 arabil 
de catre Cotofenii
vanzator din Dos/
 
Dolj

 
Verificat
             
primarie4)

  Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr.


286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare,
declar ca datele sunt reale, corecte si complete.
  

   Vanzator,
DRAGHICI ION-EMIL

Semnatura .....................         L.S.


  

Data .......................
ANEXA 1B la normele metodologice
 

OFERTA DE VANZARE TEREN


 

   Subsemnatul/Subsemnata1),GHIZDAVESCU VIORICA
CNP 2520906163267, avand adresa de comunicare in: localitatea Cotofenii din
Dos, str. ............................ nr. ..............,
bl. .............. , sc. ........., et. ..........., ap. .......,
judetul/sectorul DOLJ, codul postal .......................... e-
mail ......................, tel

SI Subsemnata

....................... , CNP ......................, avand adresa de


comunicare in: localitatea .................,
str. ............................ nr. .................... ,
bl. .............. , sc. ........., et. ..........., ap. .......,
judetul/sectorul ......................, codul
postal .......................... e-mail ......................, tel

SI Subsemnata

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CNP .........................., avand adresa de comunicare in: localitatea

....................................., str. ............................ nr.

.................... , bl. .............. , sc. ........., et. ...........,

ap. ......., judetul/sectorul ......................, codul postal

.......................... e-mail ......................, tel

vand teren agricol situat in extravilan, in suprafata de 0.57 (ha), la pretul


de 855,00(lei)2)
   Conditiile de vanzare sunt urmatoarele:
   ...........................................................................
..
   ...........................................................................
..

Date privind identificarea terenului

 
Categoria
de
Informatii privind amplasamentul terenului Obs.
folosinta3)
(**)
Specificare
Orasul/ Numar de
Suprafata Numar Numar Numar
Comuna/ carte
(ha) cadastral tarla/lot parcela
Judetul funciara
(*) (**) (**) (**)
(*) (**)
Se completeaza   0.57     35 23 arabil 
de catre Cotofenii
vanzator din Dos/
 
Dolj

 
Verificat
             
primarie4)

  Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr.


286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare,
declar ca datele sunt reale, corecte si complete.
  

   Vanzator,
Ghizdavescu Viorica
Semnatura .....................         L.S.
  

Data .......................