Sunteți pe pagina 1din 52

Profesor învăţământul preşcolar

Roşca Lenuţa Cristina


Şcoala Gimnazială”Sf. Andrei” Sărmaş
Structura Fundoaia
8 mai 2017
Proiect de activitate integrată

Data 8 mai 2017

Unitatea de învăţământ : Şcoala Gimnazială „Sf. Andrei” Sărmaş – structura Fundoaia

Profesor învăţământul preşcolar Roşca Lenuţa Cristina

Grupa combinată

Tema anuală : „Cum este/ a fost şi va fi pe pământ?”

Tema proiectului tematic „Din lumea celor care nu cuvântă”

Tema săptămânii : „Din lumea celor care nu cuvântă” evaluare

Tema activităţii : „Călătorie în lumea animalelor”

Tipul activităţii : verificarea şi sistematizarea cunoştinţelor

Forma de organizare : frontal, pe grupuri/echipe, individual

Forma de realizare : activitate integrată ALA + ADE ( DŞ+DLC+DEC) + ADP ( dimensiunea


integrării: integrare orizontală- se reunesc într-un ansamblu coerent două sau mai multe obiecte
de studiu aparţinând unor domenii curriculare diferite/ modelul de integrare: integrare
ramificată- toate demersurile organizate pe parcursul zilei se axează pe o temă centrală, iar
situaţiile de învăţare sunt repartizate în funcţie de domeniile experienţiale)

Scopul activităţii:

☺ Consolidarea/sistematizarea şi valorificarea cunoştinţelor despre animale şi aplicarea lor


în diverse contexte de învăţare, dezvoltarea gândirii şi a operaţiilor gândirii – analiza şi
sinteza, dezvoltarea creativităţii, a atenţiei şi dezvoltarea deprinderilor de muncă în
echipă prin rezolvarea unor situaţii problematice
☺ Consolidarea deprinderii de a număra în contextul 1-10 recunoscând grupele de obiecte şi
cifrele corespunzătoare
☺ Participarea şi implicarea activă a copiilor în vederea stimulării comunicării, favorizării
interreleţionării
☺ Consolidarea cunoştinţelor despre tehnici de lucru specifice picturii, necesare în scopul
realizării unor produse

48
Inventar de activităţi

Etapa I

I. Activităţi de dezvoltare personală


 Întâlnirea de dimineaţă „Surprizele Iepuraşului”
 Rutine
 „Salutul de dimineaţă”
 „Sunt mic, dar de mare ajutor!” – pregătirea sălii pentru activităţi
 Tranziţii
 „Autobuzul”
 „Bat din palme”
 „Luaţi seama bine”
 Program artistic „Carnavalul animăluţelor”

II. Etapa a II-a

Activităţi pe domenii experienţiale

Domeniul Ştiinţe/Domeniul Limbă şi Comunicare– joc didactic „Călătorie


în lumea animalelor” şi „Cubul fermecat” – complicarea jocului
Domeniul Estetic Creativ „Ferma / Pădurea” – pictură pe suport dat cu
dopuri de plută

Activităţi liber alese

Bibliotecă – „Aşează-mă la căsuţa mea!” - joc de masă cu piese


lego – metoda Diagrama Venn
Artă – „Să dăm viaţă animăluţelor” – desen cu creioane cerate
Ştiinţă „Diamantul animalelor” – ghicitori

III. Etapa a III –a Jocuri distractive/ jocuri de mişcare / Activitate independentă


Iepuraş drăgălaş
Iepuraşii şi vânătorul
Zboară, zboară
„Să hrănim iepuraşul!” joc distractiv

Activitate de muncă independepentă:

48
fişă de lucru „Tasează pe puncte folosind creionul grafic, apoi colorează imaginea
obţinută cu creioane colorate!”

Obiective operaţionale

Întâlnirea de dimineaţă/ Calendarul naturii

O1 să denumească anotimpul în care ne aflăm şi lunile specifice

O2 să enumere elemente caracteristice anotimpului primăvara

O3 să denumească anul, ziua şi data calendaristică în care ne aflăm

O4 să enumere zilele săptămânii, precizând ziua curentă, ziua precedentă şi ziua următoare

O5 să participe activ la Întâlnirea de dimineaţă, recitând poeziile învăţate şi intonând cântecele


specifice

O6 să participe la jocurile iniţiate pentru a descoperi Noutatea zilei - tema zilei

Centru de interes Bibliotecă – joc de masă –„Aşează-mă la căsuţa mea!” metoda


DIAGRAMA VENN

O 1 să ansambleze piesele de lego pentru a reconstitui o imagine


O2 să denumească imaginile reconstituite
O3 să aşeze fiecare animal în mediul său de viaţă

Centru de interes Artă „Să dăm viaţă animăluţelor”- desen cu creioane cereate

O1 să denumească siluetele animalelor primite


O2 să folosească corect creioanele cerate şi să aleagă culorile potrivite
O3 să coloreze respectând conturul şi formele siluetelor primite

Centru de interes Ştiinţă „Diamantul animalelor” - ghicitori

O1 să răspundă corect la ghicitorile citite de educatoare

O2 să caute jetonul care indică răspunsul corect al ghicitorii şi să-l aşeze pe suport

Ala II „Carnavalul animăluţelor”

O1 să participe activ la programul propus dând dovadă de iniţiativă, cooperare şi interes

O2 să-şi coordoneze mişcările cu ritmul şi textul cântecului

O3 să recite versurile învăţate respectând intonaţia

Activitatea independentă-fişă de lucru

48
O1 să traseze cu creionul grafic pe puncte pe fişa dată

O2 să coloreze cu creioane colorate imaginea obţinută

Activităţi pe domenii experienţiale

a. Cognitive

O1 să enumere animale domestice, păsări de curte şi animale sălbatice

O2 să definească noţiunile de „animal domestic” şi „animal sălbatic”

O3 să enumere caracteristici specifice vieţuitoarelor exemplificate de educatoare ( mediu de


viaţă, hrana, denumirea puilor animalelui respectiv, adăpostul, părţile componente ale corpului,
foloase şi pagube, expresii onomatopeice)

O4 să se exprime corect utilizând un limbaj adecvat în redarea cunoştinţelor despre animale


( formularea corectă a propoziţiilor din punct de vedere gramatical)

O5 să stabilească corectidutinea / incorectitudinea, valoarea de adevăr a unor enunţuri formulate


de educatoare, precizând întotdeauna forma corectă

O6 să despartă corect în silabe, precizând numărul de silabe şi indicându-l prin jetonul


corespunzător

O7 să complete propoziţiile lacunare

b. Psihomotorii

O1 să mânuiască corect materialele puse la dispoziţie în vederea realizării temei propuse

O2 să respecte etapele de lucru pentru realizarea unor produse artistice

O3 să utilizeze tehnicile de reconstituire a unei imagini/ a unui puzzle

O4 să execute corect exerciţiile de încălzire a muşchilor mici ai mâinilor

c. Afective

O1 să participe activ, manifestând creativitate şi interes în activitate

O2 să-şi exprime dorinţa de a proteja şi îngriji animalele

48
O3 să aprecieze rezultatele activităţii şi să-şi exprime opinia faţă de lucrarea proprie cât şi a
colegiilor, motivându-şi părerile

Sarcina didactică:

☺ Recunoaşterea şi denumirea vieţuitoarelor, precum şi enumerarea principalelor


caracteristici ale fiecărui animal – mediu de viaţă, hrană, adăpost, puii, onomatopee

Strategie didactică:

 Sistemul metodologic: metoda Diagrama Venn, metoda Diamantul, metoda Posterul,


metoda Cubul, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, observaţia, problematizarea,
exerciţiul, metoda Ghicitorile, aprecierea verbală
 Sistemul resurselor curriculare: siluete animale domestice şi sălbatice, creioane cerate,
planşe suport Posterul – Ferma / Pădurea, guaşă, dopuri de plută, şorţuleţe, palete pentru
culori, ecusoane/ medalioane animale, jetoane cifre, tablă magnetică, markere, fişe de
lucru, piese lego, planşa suport Diagrama Venn, minge colorată, cubul, jetoane
magnetice, munca în echipă, munca individuală

Strategii , metode şi instrumente de evaluare:

 continuă: prin observarea comportamentului copiilor , analiza răspunsurilor,


corectarea imediată a greşelilor, stimularea participării la activitate
 finală: evaluare orală prin aprecieri verbale asupra realizării obiectivelor şi analiza
produselor activităţii

Elemente de joc: aplauze, stimulente, surpriza

Resurse

☼ temporale: 1 zi – 8 mai 2017


☼ spaţiale: sala de grupă, sala de sport
☼ umane: preşcolarii, educatoarea

Material bibliografic:

„Curriculum pentru învăţământul preşcolar” – Editura Didactica Publishig House, 2009


Bucureşti
Ghid metodic „Metode interactive de grup” Editura Arves, 2012 Bucureşti
„Antologie de proiecte tematice pentru activităţi integrate” Muşata Bocoş, Editura Diana
2011
„Activitatea integrată în grădiniţă” Editura Didactica Publishing House, Bucureşti

48
Scenariul zilei
Înainte de venirea copiilor în sala de grupă se pregătesc o parte din materiale şi se aşează
sala pentru activitate.

Activitatea zilei începe cu Întânirea de dimineaţă. Copiii sunt aşezaţi pe scăunele, în


semicerc pentru a putea stabili un contact vizual cu toţi copiii din grupă. Întâlnirea de dimineaţă
debutează cu un joc de mişcare prin intermediul căruia copiii se aşează pe scăunele – „Iepuraş
drăgălaş”.

Iepuraş drăgălaş Dar Dulău, câine rău

A fugit peste imaş L –a gonit din cuibul său

Şi s-a dus colo sus Şi –a plecat speriat

Într –o tufă s-a ascuns ! La căsuţă s-a aşezat!

Asistentul zilei

- Dragi copii cuminţi - Dimineaţa mă prezint


Vreau să fiţi atenţi Asistentul zilei sunt
Să descoperiţi Azi pe doamna o s-o ajut
Cine Asistentul zilei va fi! Fiindcă ajutorul dânsei sunt!
Calendarul îl studiez
Iar cu voi îl completez
Dar întâi să salutăm
Ziua bună să urăm!

Salutul copiilor

- Bună dimineaţa dragă grădiniţă


Bună dimineaţa ai mei colegi
Vă salut pe toţi cu mare bucurie
Hai să ne jucăm, e mare veselie!

48
Joc distractiv Salutul de dimineaţă

Mâna mea e un gărduleţ Lângă găinuşă era o răţuşcă

Pe el vine şi se urcă pisica Miau Mac-mac, mac-mac, mac-mac

Miau-miau, miau-miau, miau-miau Dar deoadată ursuleţul Martinel

Apere şi şoricelul Chiţ Ne dărâmă tot gărduleţul

Chiţ-chiţ, chiţ-chiţ, chiţ-chiţ Mor-mor, mor-mor, mor-mor

Iată vine şi căţelul Azorel Ne sare în ajutor un cocoşel

Ham-ham, ham-hamj, ham-ham Cu un ciocănel

În zbor vine păsărica Cip Şi ne repară tot gărduleţul

Cip-cip, cip-cip, cip-cip Cioc-cioc, cioc-cioc, cioc-cioc

Lângă gărduleţ era o găinuşă Iar din vârful gărduleţului

Cotcodac-cotcodac,cotcodac-cotcodac, Cocoşelul ne salută


cotcodac-cotcodac
„Bună dimineaţaaaa !”

Salutul musafirilor

- Bună dimineaţa nouă Şi din suflet vă dorim


Tuturor celor veniţi Să vă bucuraţi din plin
Bună dimineaţa vouă De momentele ce vin!
Celor care ne priviţi Vă dorim o zi frumoasă
Sincer noi vă mulţumim Până veţi pleca acasă!

Şi dacă este dimineaţă ... Ne pregătim de grădiniţă ...

Dimineaţa mă trezesc, uite aşa Iar apoi toţi dinţişorii, uite aşa

Ochişorii mi-i clătesc, uite aşa Îmi piaptăn părul cu răbdare, uite aşa

Şi îmi spăl şi obrăjorii, uite aşa Apoi servesc o gustare, uite aşa

48
Îmi pun frumos papuceii, uite aşa Şi la grădi plec fuguţa, uite aşa

Şi –mi închei toţi năstureii, uite aşa Eu salut când intru în grupă, uite aşa

Iar apoi îmi iau gentuţa, uite aşa Sunt un copilaş cuminte, uite aşa! …

... Regulile grupei ...

I. Vin în zori la grădiniţă La revedere mami


Să mă joc cu alţi copii Ne vom vedea la prânz
Lacrimile le las la uşă Voi fi copil cuminte
Un exemplu bun voi fi! Fără să mai plâng!

II. Grupa noastră este mică III. Noi în sală nu alergăm


Iar copiii dacă strigă Nici măcar nu ne lovim
Gălăgia va fi mare Frumos păşim şi ne jucăm
Aşadar noi nu strigăm Căci „cucuie” noi nu vrem!
Ci frumos ne exprimăm!

IV. Cu colegii mei de grupă Dacă în joacă ne-am certat


Toată ziua împreună Iartă-mă te-am supărat
Noi cu toţii ne jucăm Rău îmi pare te-am lovit
Fără ca să ne certăm Să-mi cer scuze m-am gândit!

V. După ce noi ne-am jucat VI. La venire sau plecare


Jucăriile din grupă Eu pe toţi i-am salutat
Le aşezăm la locul lor „Bună ziua”!, „La revedere!”
Sunt copil ordonat ! Să salut e o plăcere !

Gimnastica de înviorare

Fiecare zi începe Şi zburăm ca fluturaşii Iar acum sus şi jos

Cu energie, voieşie Toţi în pas alergător Sus-jos, sus-jos, sus-jos

Aşa creştem noi cei mici Iar apoi într-un picior. Eu în joacă ştiu număra

Sănătoşi, frumoşi, voinici! Braţele le ridicăm Cu palmele mă joc aşa

Ca să fim copii voinici Şi uşor le mişcăm 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

Facem sport încă de mici Stânga-dreapta ne jucăm Şi inapoi 10-9.....-1-0

Sărim toţi ca iepuraşii 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Mă aşez jos la podea

48
Ăsta-i doar un început Mă opresc, respir uşor Asta iute am învăţat

Iaaa priviţi cât am crescut ! Mirosim parfum din flori Sunt un mic soldat

Sus-jos, sus-jos, sus-jos Şi suflăm păpădii.... 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

Sunt un copilaş frumos! 1-2, 1-2 mergem toţi în pas


vioi

1-2-3-4-5

Suntem toţi copii cuminţi

Împreună ne-am jucat

Cu toţii ne-am înviorat

Pe scăunele ne aşezăm

Calendarul să-l completăm!

Calendarul naturii

Prezenţa

- După ce ne-am salutat


Am cântat şi ne-am jucat
Cu toţii ne-am distrat
Dar oare cine n-a venit?
Haideţi să vedem ...
Cine e prezent? Cine e absent?
*se aşează pozele copiilor pe panou

Cântec „ O pisică mititică”

O pisică mititică „X” pisici mititele

În copac s-a căţărat În copac s-au căţărat

Fiindcă era singurică Şi fiindcă erau prea grele

Încă una a chemat! S –a rupt creanga şi-au picat

Miauuuuu !
*se numără copiii şi se aşează pe panou jetoanele cu cifrele corespunzătoare

48
Completarea calendarului ...

- Împreună ne jucăm
Calendarul îl completăm
Cu data, ziua, luna, anul
Şi anotimpul în care ne aflăm!

*ne aflăm în anul .... ( se alege jetonul corespunzător şi se citesc cifrele care compun anul)
*ne aflăm în anotimpul .... ( se alege jetonul corespunzător şi se aşează pe panou)
*ne aflăm în luna ... Lunile anotimpului sunt ......
*copăcelul anotimpului şi caracteristicile anotimpului - se aleg jetoane potrivite şi se completează panoul

Joc muzical „Bate vântul frunzele”

Bate vântul frunzele Mama la plăcinte face Moşul taie lemnele

Se învârtesc moriştile Bunicuţa lână toarce Eu adun surcelele

Rândunica pe sus zboară Tata trage la rindea O fetiţă dă la pui

Iar eu trag zmeul de sfoară Iar eu bat din palme aşa Iar eu în copac mă sui!

joc „S-a suit copilul-n pom!”

S-a suit copilul-n pom, sus-sus-sus Atunci creanga se rupea... trosc, trosc, trosc

Şi pe-o creangă mi s-a pu sus-sus-sus Şi copilul jos cădea... buf, buf, buf

Îi părea grozav de bine şi striga A căzut din deal în vale uite aşa

„Cine e mai sus ca mine ?” Ştiu că n-a căzut pe moale

Şi râdea ... ha, ha, ha Că plângea...


*se completează panoul cu jetonul potrivit vestimentaţiei corespunzătoare de primăvară

În anotimpul primăvara uneori mai şi plouă, apare curcubeul, apre soarele ... Haideţi să
ne jucăm cu ploaia ...”Ploaia de primăvară”

48
Cade ploaia pic, pic, pic Pâş,pâş, pâş şi pâş, pâş, Zboară o harnică albină
pâş
Pic, pic, pic şi pic, pic, pic Bâzz-bâzz-bâzz şi bâzz- bâzz-
Tunetul vuieşte în cer bâzz
Cad stropii pe acoperiş
Vum, vum, vum şi vum, Natura toată s- trezit
Poc, poc, poc şi poc, poc, vum , vum
poc Ploaia uite s-a oprit
Tună tare chiar acum
Cârâie o păsărică Timp frumos bine ai venit !
Bum, bum , bum şi bum,
Cip, cip, cip şi cip, cip, cip bum, bum Uraaaaa !!!

A ieşit şi o furnică
*se completează panoul cu jetonul potrivit pentru starea vremii

Zilele săptămânii
*se recită poezia, apoi se completeză panoul cu data calendaristică potrivită zilei curente. Se precizează ziua anterioară şi ziua următoare
Iepuraşul cel isteţ Marţi face scară Vineri casa văruieşte

Vrea să-şi facă un coteţ Miercuri pune geamuri Sâmbăta curtea îngrijeşte

Luni surcele cară Joi acoperiş din ramuri Iar Duminica se odihneşte !
O săptămână de sport ....

În fiecare zi de luni 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Şi toţii cântăm Do re mi fa


sol la si do
Noi facem genoflexiuni Miercuri coarda toţi sărim
Duminica ne odihnim
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Joi ca mingea ţopăim
De o nouă săptămână
Marţi uşor ne antrenăm Vinerea noi înotăm
Noi ne pregătim!
Şi cu toţii alergăm Sâmbăta frumos dansăm

1-2-3-4-5 suntem toţi copii cuminţi

Pe scăunele ne aşezăm

Stăm cuminţi şi liniştiţi

De activităţi pregătiţi ...

Ne pregătim de activităţi

Guriţa este închisă Picioarele stau liniştite

Ochişorii privesc Creierul gândeşte

Urechile ascultă Răspunsuri corecte

Mâinile se odihnesc Guriţa rosteşte!

Noutatea zilei va fi marcată de elementul surpriză adus de iepuraş – pliculeţul cu jetoane


– părţi componente ale corpului animăluţelor. Se recită poezia apoi se descoperă jetoanele din
plic, după care copiii vor încerca să reconstruiască imaginea unor animale. Pentru complicarea
puzzle-ului lipsesc anumite părţi componente ale corpului animalelor, pe care trebuie să le
identifice şi să le denumească, acestea fiind aşezate apoi pe panou.

Alb e omul de zăpadă Galben soarele şi luna

Roşu mărul din livadă Iar albastru înaltul cer

Morcovu-i portocaliu Norii care ploaie cern!

Fumu-i negru de când mă ştiu Iar aici e o surpriză

Verde-i iarba şi pădurea Haideţi să-o descoperim


Să aflăm cu toţii îndată Astăzi despre ce învăţăm!

„Haideţi să vedem acum

Ce-i ascuns în plic?! ...

.... Aripioare şi picioare

Trunchiuri şi codiţe care

Ansamblate şi lipite

Ne indică Noutatea...”

În timp ce copiii interpretează cântecelul „În pădurea cu alune”, educatoarea aşează pe


scăunelele copiilor câte un jeton – parte componentă din corpul unui animal, apoi le cere copiilor
să denumească fiecare ce reprezintă jetonul pe care l-au găsit!

După rezolvarea puzzle-urilor se vor denumi vieţuitoarele şi se vor aşeza pe panou la


Noutatea zilei. Se intiueşte tema de studiu a zilei şi se anunţă. Se poartă o scurtă conversaţie
despre animale.

Cântec „În pădurea cu alune”

În pădurea cu alune
Aveau casa doi pitici Oac-oac-oac, Oac-oac-oac Noroc , bine v-am găsit!
Vine pupăza şi spune Tare aş vrea să stau şi eu!
„Vreau să stau şi eu aici!” Oac-oac-oac, Oac-oac- oac Şi –n căsuţa din pădure
Pu-pu-pu, pu-pu-pu Tare aş vrea să stau şi eu! Stau vreo cinci prieteni
mici
Vreau să stau şi eu aici Şoricelul strigă îndată
Şoricelul şi-o broscuţă
Pu-pu-pu, pu-pu-pu Iată şi eu am venit!
Pupăza şi doi pitici
Vreau să stau şi eu aici Casa voastră e curată
Tra la la, tra la la
Iată vine şi-o broscuţă Noroc , bine v-am găsit!
Stau vreo cinci prieteni mici
Hop, hop, hop sărim mereu Chiţ-chiţ-chiţ,chiţ-chiţ-chiţ
Tra la la , tra la la
Dacă aveţi loc în căsuţă Noroc , bine v-am găsit!
Stau vreo cinci prieteni mici!
Tare aş vrea să stau şi eu ! Chiţ-chiţ-chiţ,chiţ-chiţ-chiţ
Captarea atenţiei o voi realiza prin intermediul elementului surpriză – Iepuraşul şi prin
intermediul unei scrisori prin care copiii sunt anunţaţi că vor avea parte de „O călătorie în lumea
animalelor”.

Anunţarea temei şi a obiectivelor După finalizarea jocului de introducere în activitate şi


citirea scrisorii de la Iepuraş voi anunţa copiii că astăzi vom face „O călătorie în lumea
animalelor” amintindu-ne tot ce ştim despre animale – caracteristici, poveşti, poezii şi că vor
întâmpina mai multe „obstacole” până vor descoperi surpriza adusă de Iepuraş pentru ei în cutie .

Reactualizarea cunoştinţelor se realizează prin recitarea poeziilor învăţate anterior „În


ogradă la bunici” şi „În pădure pe cărare” şi prin activitatea de la centrul de interes Ştiinţă —
„Diamantul animăluţelor” şi ghicitori. Trecerea spre jocul didactic se realizează prin intermediul
jocului distractiv „Zboară, zboară!”

Dirijarea învăţarii Activitatea continuă cu jocul didactic „O călătorie în lumea


animalelor. Se explică regulile jocului. (Copiii sunt aşezaţi în cerc, pe covoraş. Educatoarea va
rostogoli o minge la un copil iar acesta va trebui să răspundă la o întrebare legată de tema
animalelor – Cu ce se hrăneşte „X”?, Unde locuieşte?Cum se numeşte animalul care
miaună/latră, etc?/cum se numeşte „căsuţa” lui?, etc. Dificultatea întrebărilor este în raport cu
nivelul de vârstă al copiilor. Jocul continuă până fiecare copil spune ce ştie despre anumite
animale. Sarcinile jocului vor fi formulate astfel încât copiii vor trebui să completeze propoziţii
lacunare, să stabilească valoarea de adevăr a propoziţiei enunţată de educatoare, spunând
varianta corectă, să despartă în silabe. La complicarea jocului este introdusă metoda Cubul,
având şase sarcini de lucru din Domeniul Limbă şi Comunicare şi Domeniul Ştiinţe – activităţi
matematice şi cunoaşterea mediului).

Pentru răspunsurile corecte copiii primesc câte un jeton – parte dintr-un puzzle, pe care
vor trebui să-l reconstituie, descoperind astfel „o fermă” şi „o pădure”, astfel realizându-se
trecerea la activitatea artistico-plastică. Copiii vor fi împărţiţi în două echipe, pe baza
medalioanelor ferma sau pădurea iar pe melodia „Autobuzul” copiii se deplasează la măsuţe.

În cadrul Domeniul Estetic Creativ, copiii împărţiţi în cele două grupe în funcţie de
ecusonul ales vor avea ca sarcini de lucru realizarea unei ferme respectiv a unei păduri prin
intermediul tehnicii pictura cu dopuri de plută pe suport dat. Se lucrează pe fond muzical.
Lucrările vor fi evaluate cu ajutorul copiilor şi expuse pe panou.

Se va realiza tranziţia „Bat din palme, uite aşa!” pentru pauza de masă.
- Ceasu-i zece jumătate - 1,2 - 1,2 Mergem toţi în pas vioi
Activitatea s-a terminat De la baie noi venim
Lângă uşă ne aşezăm O gustare să servim
Râdul iute îl formăm La măsuţe ne aşezăm
Către baie să plecăm Rugăciunea o recităm
Pe mânuţe ne spălăm În linişte noi mâncăm!
Microbii să-i alungăm!
Rugăciunea

- Doamne Tată Preaiubit - Poftă bună!


Tu pe noi Ne-ai ocrotit - Mulţumim!
Şi la bine şi la rău Şi la masă nu vorbim!
Tu ai fost cu noi mereu! Şi pe jos nu murdărim!

Obţinerea performanţei Se continuă activitatea zilei cu lucru pe centre de interes:

Bibliotecă - joc de masă Metoda Diagrama Venn – „Aşează-mă la căsuţa mea!”-


copiii vor trebuie să reconstituie cu ajutorul pieselor de lego animăluţele pe care
le vor aşeza în funcţie de mediul de viaţă al fiecăruia.
Aşezarea copiilor la sector se realizează prin jocul „Iepuraşul speriat”
Iepuraşul speriat
Sare într-una, uite aşa ( săritură pe loc)
Uite-l ! iute s-a ascuns ( ghemuire cu mâinile la faţă)
De sub tufă el priveşte
Dacă nimeni nu-l pândeşte
Vede că nu-i nimenea
Hop el sare, uite aşa ( săritură cu deplasare)
Către casă a plecat! ( aşezarea copiilor pe scăunele)

Artă: „Să dăm viaţă animăluţelor!”- desen în contur cu creioane cerate ( lucrările
realizate în centrul Artă vor completa lucrările de la Domeniul Estetic Creativ,
realizând astfel Posterul ”Ferma” şi „Pădurea”).
Trecerea copiilor la centru Artă se realizează prin jocul distractiv „Iepuraşii şi
vânătorul”.

Pe tot parcursul desfăşurării activităţii pe centrele de interes voi urmări modul de


relaţionare şi colaborare al copiilor şi voi da indicaţii acolo unde este necesar. Prin intermediul
metodei”Turul galeriei” vom aprecia munca realizată de fiecare echipă. Copiii care îşi termină
activitatea din centru mai repede vor avea ca muncă indepebdebtă o fişă de lucru – „Trasează cu
creionul grafic pe puncte apoi colorează imaginea obţinută!”

Asigurarea retenţiei se realizează prin intermediul unui joc „Scăunele cu surprize”.


Iepuraşul ne-a mai trimis nişte surprize pe care le- a ascuns sub scăunele. Copiii sunt invitaţi să
descopere jetoanele de ascunse sub scăunele iar educatoarea va adresa întrebările „Steluţei
curioase”. Răspunsurile la întrebări sunt redate prin imagini, astfel încât copiii care au jetonul
potrivit îl vor aşeza pe panou, completând astfel Mesajul zilei.
Feedback-ul activităţii este realizat prin intermediul unui carnaval. După rezolvarea
sarcinilor de lucru, copiii vor descoperi surpriza adusă de Iepuraş pentru ei – pălăriuţe şi pelerine
şi o invitaţie pentru participarea lor la Carnalvalul animăluţelor.. Copiii se vor costuma în
animăluţe, vor recita poezii, vor dansa şi vor intona cântecele.

Încheierea activităţii După încheierea carnavalului, copiii sunt poftiţi în sala de sport
pentru jocul de mişcare „Să hrănim iepuraşul!”. Parcurgând un traseu cu obstacole - jaloane,
cercuri colorate, tunel, copiii vor trebui să arunce mingea la coşul de bashet.

Voi face aprecieri generale asupra desfăşurării activităţii şi voi împărţi copiilor
stimulente.

Evenimentul Conţinutul ştiinţific Strategii Evaluare


didactic didactice/mijloace
didactice
Moment Se creează condiţiile optice desfăşurării Conversaţia Observarea
organizatoric activităţii : comportamentul
Aranjarea sălii de grupă pentru Jetoanele de la ui verbal şi non-
munca frontală şi cea pe echipe Calendarul verbal al copiilor
Pregătirea materialului didactic Naturii/Întâlnirea
Activităţi de dezvoltare personală de dimineaţă
Ziua debutează cu „Întâlnirea de
dimineaţă”. Aşezarea copiilor pe scăunele
se realizează prin intermediul unui joc de
mişcare „Iepuraş drăgălaş”. Se numeşte
Asistentul zilei, apoi copiii se salută între ei
şi musafirii din sala grupă. Prin intermediul
unor versuri şi jocuri se completează panoul
cu Regulile grupei, apoi se face Gimnastica
de înviorare.
Prezenţa se realizează cu ajutorul unor
jetoane cu pozele copiilor care vor fi aşezate
la „Grădiniţă” -copiii prezenţi sau „Acasă” -
copiii absenţi. Numărul de copiii prezenţi
este realizat atât prin numărare cât şi prin
intermediul cântecelului „o pisică mititică”.
Calendarul naturii este completat de
Asistentul zilei, fiind ajutat de colegii lui.
Se completează panoul cu jetoanele
potrivite pentru an, anotimp, luna, starea
vremii, îmbrăcămintea adecvată apoi se
recită poezia „Ploaia de primăvară” şi
cântecelul „Bate vântul frunzele”.
Se stabileşte ziua curentă a săptămânii, cea
de ieri şi de mâine, se completează panoul
cu data calendaristică, apoi se recită poezia
„Zilele săptămânii” şi momentul de mişcare
„O săptămână de sport”.
Captarea Se realizează prin intermediul poeziei/ Povestirea Observarea
atenţiei jocului de la Noutatea zilei. Copiii vor avea Explicaţia comportamentul
de reconstituit trei puzzle-uri cu animale, de Jocul ui verbal şi non-
identificat şi completat cu părţile Jetoane cu părţile verbal al copiilor
componente care lipsesc pe baza cărora se componente ale Aprecieri
poartă o scurtă conversaţie despre animale. animalelor stimulative
Anunţarea Se introduce Elementul surpriză – Iepuraşul Conversaţia
temei şi a şi se citeşte scrisoarea adusă de el. Prin Explicaţia
obiectivelor intermediul scrisorii, copiii sunt anunţaţi că
vor face „O călătorie în lumea animalelor”, Scrisoarea de la
trecând peste mai multe obstacole iar la Iepuraş
sfârşit vor descoperi surpriza adusă de
Iepuraş pentru ei.
Elementele de joc vor fi aplauzele,
mişcarea, surpriza.
Reactualizarea Să ne reamintim mai întâi poeziile „În Suport Diamantul Aprecieri
cunoştinţelor ogradă la bunici” şi „În pădure pe cărare”. animalelor verbale
Se recită în cor poeziile. Se continuă Ghicitori
activitatea cu Centrul de interes Ştiinţă. Jetoane animale
completarea Diamantul animăluţelor prin
intermediul ghicitorilor şi al jetoanelor.
Trecerea la jocul didactic se realizează prin
intermediul jocului distractiv „Zboară,
zboară”. La expresia „Zboară, zboară găina”
copiii dau din mâini imitând zborul. În cazul
unui animal care nu zboară copiii se opresc
pe loc şi stau nemişcaţi până în momentul în
care indentifică un nou animal care zboară.
La expresia „Zboară, zboară mingea
zboară!” copiii se aşează pe covoraş, lângă
scăunele pentru desfăşurarea jocului.
Dirijarea Împreună cu copiii descoperim o altă Conversaţia Aprecieri
învăţării surpriză adusă de Iepuraş - o minge Exerciţiul stimulative
colorată. Ne vom juca un joc „O călătorie în Problematizarea Capacitatea
lumea animalelor”. Copiii sunt aşezaţi în copiilor de a
cerc pe covor. Mingea se rostogoleşte la un Metoda puzzle interacţiona, de a
copil, iar acesta va trebui să răspundă la o Metoda Cubul răspunde
întrebare despre animale. Sarcinile jocului solicitărilor
sunt formulate în funcţie de nivelul de Minge colorată educatoarei
vârstă a copiilor. Copiii vor trebui să
completeze propozii lacunare, să despartă în
silabe, să stabilească valoarea de adevăr a
propoziţiilor şi să enumere caracteristici ale
animalelor: mediu de viaţă, hrană,
adăposturi, puii, onomatopee, foloase şi
pagube aduse omului.
La complicarea jocului este introdus Cubul,
având sarcini de lucru diferite, din
Domeniul Limbă şi Comunicare şi
Domeniul Ştiinţe - activităţi matematice şi
cunoaşterea mediului.
Pentru răspunsurile corecte, copiii vor primi
câte o piesă de puzzle. Construind puzzle-
urile – o fermă şi o pădure, se va găsi Piese puzzle
indiciul pentru următoarea activitate din Ferma şi Pădurea
Domeniul Estetic Creativ – activitate
artistico-plastică. Copiii se împart în două Planşe suport
echipe pe baza jetoanelor puzzle primite iar Dopuri de plută
pe versurile cântecului „Autobuzul” se face Palete cu guaşă
trecerea la activitatea plastică. Se intuiesc Şorţuleţe
materialele, se fac exerciţii de încălzire a Panou plută pentru
muşchilor mici ai mâinilor pe jocul expoziţie
„Degeţelele”. Copiii au ca sarcină de lucru Cd muzică copii
să picteze cu dopuri de plută pe un suport Laptop
dat o pădure şi o fermă. Produsele obţinute
de cele două echipe se afişează pe un panou.
Prin tranziţia „Bat din palme” copiii vor
merge la baie apoi vor servi masa!
Obţinerea Activitatea continuă pe centre... Metoda Aprecierea
performanţei ghicitorilor verbală
Centrul Bibliotecă Copiii formează un Metoda Diamantul
semicerc, aşezându-se pentru munca pe
sector, unde vor avea de reconstituit un Jetoane magnetice
întreg din părţi reprezentând imaginile unor cu animale
animale, apoi să le aşeze în mediul lor de Panou magnetic
viaţă - puzzle cu piese lego şi Diagrama Diamantul
Venn. Aşezarea copiilor la sector se
realizează prin jocul „Iepuraşul speriat”
Iepuraşul speriat Creioane cerate
Sare într-una, uite aşa ( săritură pe loc) Şabloane animale
Uite-l ! iute s-a ascuns ( ghemuire cu domestice
mâinile la faţă) Şabloane animale
De sub tufă el priveşte sălbatice
Dacă nimeni nu-l pândeşte Lipici solid
Vede că nu-i nimenea
Hop el sare, uite aşa ( săritură cu deplasare)
Către casă a plecat! ( aşezarea copiilor pe
scăunele)

Trecerea la Centrul Artă se realizează prin


jocul distractiv „Iepuraşii şi vânătorul”.
Toţi copiii sunt iepuraşi iar educatoarea este
vânătorul. „Iepuraşii” ţopăie iar când
educatoarea spune „A venit vânătorul!”
copiii se opresc în poziţia care erau şi stau
nemişcaţi până când educatoarea spune „A Piese lego cu
plecat vânătorul!” iar copiii încep din nou să imagini animale
ţopăie.. La semnalul „Iepuraşii au plecat la Suport magnetic
căsuţe!” copiii se aşează pe scăunele. La Diagrama Venn
sector artă copiii trebuie să dea culoare
animalelor, folosind creioane cerate. După
finalizarea activităţii din centru copiii vor
aşeza animalele colorate în funcţie de
mediul lor de viaţă – pădure sau fermă, pe
suporturile realizate la activitatea artistico-
plastică realizându-se astfel Posterul Ferma
şi Posterul Pădurea.
Asigurarea Se realizează prin intermediul unui joc Metoda Explozia
retenţiei „Scăunele cu surprize”. Iepuraşul ne-a mai stelară – „Steluţa
trimis nişte surprize pe care le- a ascuns sub curioasă”
scăunele. Copiii vor descoperi jetoanele iar Jetoane magnetice
educatoarea va adresa întrebările „Steluţei
curioase”. Răspunsurile la întrebări sunt
redate prin imagini, astfel încât copiii care
au jetonul potrivit îl vor aşeza pe panou,
completând astfel Mesajul zilei.
Feedback Rezolvând şi această sarcină de lucru, copiii Poezii, cântece cu Observarea
vor putea descopri surpriza din cutia magică tema animale Aprecierea
adusă de Iepuraş pentru ei - pălăriuţe şi Pălăriuţe şi verbală
pelerine pentru carnaval. Se citeşte invitaţia pelerine pentru
la Carnavalul animăluţelor. Copiii, deghizaţi carnaval
în animăluţe vor participa la carnaval, vor
recita poezii, intona cântecele şi vor dansa.
Se fac aprecieri asupra comportamentului
copiilor şi a modului în care s-au rezolvat
sarcinile de lucru.
Încheierea În încheierea zilei invit copiii în sala de Conversaţia Evaluarea
activităţii sport pentru a ne juca „Să hrănim frontală
iepuraşul!”. Parcurgând un traseu cu
obstacole – sărituri printre cercuri colorate, Jocul – parcurs cu
târârea prin tunel, alergarea printre obstacole
obstacole, copiii vor trebui să îi ducă Cercuri colorate
iepuraşului „hrana” – o minge colorată care Tunel
trebuie aruncată la coşul de baschet. Mingi colorate
Trecerea din sala de grupă în sala de sport Coş baschet
se realizează pe tranziţia: Iepuraş
„Multe, multe am învăţat
Timpul este de jucat
Pot sări sau pot fugi
Sau minge o pot lovi
Pentru şotron pot să optez
Contează doar să mă distrez!”
Voi face aprecieri asupra activităţii
copiilor şi asupra modului de colaborare în
grup.
Se oferă stimulente.
Ziua se încheie cu salutul politicos de
plecare al copiilor:
„ După cântece şi jocuri
Veseli spre casă plecăm
Şi cu mare bucurie
Noi cu toţii salutăm...
Bună ziua!”
Anexa 1 : fişa cub Despărţirea în silabe
Anexa 2 Ghicitori şi jetoane „Diamantul animalelor”

xa 2 Ghicitori şi jetoane „Diamantul animal


Urecheat cu haine sure

Stă-n ogradă şi-n pădure

Şi îi place să mânânce

Morcovi buni şi varză dulce.

E fricosul cel mai mare

Iute aleagră în depărtare

Dar la morcovi dacă –l chemi

Vine iute, fă-i un semn!


Umblă într-un cojoc cam gros

Mormăind morocănos

Umblă zilnic prin pădure

După miere, după mure!

Cavalerul din ogradă

Sus pe gard stă cocoţat

Şi tot strigă prin vecini

Că e şef peste găini!


Cumătra cea şireată

Vine adesea prin vecini

Şi se uită ... şi tot caută

Ca să „cumpere” găini.

De sub tufe de urzici

A ieşit un ghem de scai

Ca să caute furnici

Ce să fie ? Ghici!
Are lână lungă, creaţă

Paşte iarbă sus la stână

Şi ne dau caş şi brânză bună

Este mare şi are coarne

Ne dă carne, ne dă lapte

Brânză proaspătă şi bună

Iar viţeii mititei

Se numesc copiii ei!


Face „ham” şi dă din coadă

Ştie oasele să roadă

Stă în curte, doarme-n cuşcă

Te şi latră, te şi muşcă!

Mică, sprintenă, roşcată

Suie-n copac-ndată

Sparge nuci, ghinde, alune

Cum o cheamă ? Haide spune !


După sobă la bunica

Toarce întruna mititica

Iar bieţii şoricei

Fug iute din calea ei !

Cu boabe se hrăneşte

Ziua toată cotcodăceşte

Ouăle şi le cloceşte

Spuneţi voi cum se numeşte !


E o pasăre ce-noată

De se poate ziua toată

Ba la baltă, ba la lac

Toată ziua „mac, mac, mac”

În tot codrul nu găseşti

Vietate mai frumoasă

Sprintenă şi delicată

De cerb este protejată.


Seamănă cu-n ren se pare

Dar nu e din depărtare

E de aici, din ţara mea

Mândru şi încoronat

În pădure e-mpărat

Cornele lui sunt trofeu de vânătoare

Cenuşiu, cu ochi sticloşi

Şi cu colţii fioroşi

În poveşti de întâlnit

Şi mereu e pedepsit

Umblă-n haită prin pădure

Şi oiţe vrea să fure.


Cu năsucul scormoneşte

Tot pământul –l răscoleşte

În noroi se tăvăleşte

Cu porumb el se hrăneşte.

Toată ziua se odihneşte

Şade-n scorbura uscată

Însă noaptea ea veghează

Tot ce mişcă ea zăreşte

Noaptea, când e linişte deplină

Numai „bu-hu-hu” se aude.


Anexa 3 Gruparea animalelor după mediul de viaţă – fişă de lucru Metoda Cubul
Anexa 4 Fisa de lucru Metoda Cubul

Încercuieşte cu roşu animalele domestice! Spune câte sunt şi trasează cifra/ tot atâtea linii în dreptunghiul galben!

Încercuieşte cu verde animalele sălbatice! Spune câte sunt şi trasează cifra/tot atâtea linii în dreptunghiul verde !

Argumentează de ce le-ai încercuit astfel!!!

Colorează animalul pe care îl putem întâlnim şi-n pădure şi lângă casa omului!

Anexa 5 Fişă de muncă independentă

Trasează pe puncte folosind creionul grafic, apoi


colorează imaginea obţinută cu creioane colorate!
Anexa 6 Sarcini de lucru Metoda Cubul

DESCRIE

Descrie imaginile! Ce reprezintă fiecare? Grupează animalele după mediul lor de viaţă!
ASOCIAZĂ

Asociază cifra cu numărul de cercuri!

ANALIZEAZĂ

Analizează imaginile şi numără obiectele fiecărei mulţimi, apoi aplică cifra corespunzătoare numărului de elemente!

APLICĂ

Aplică jetoanele cu animale în cercul corespunzător numărului de silabe!

ARGUMENTEAZĂ
☺ Încercuieşte cu roşu animalele domestice. Spune câte sunt şi trasează cifra/tot atîtea linii în
dreptunghiul galben!
☺ Încercuieşte cu verde animalele sălbatice. Spune câte sunt şi trasează cifra /tot atâtea linii în
dreptunghiul verde!
☺ Argumentează de ce le-ai încercuit aşa!
☺ Colorează animalul pe care îl putem întâlni şi-n pădure şi pe lângă casa omului!

COMPARĂ
☺ Compară cele 3 animale! Enumeră cel puţin o diferenţă pe care ai găsit-o între ele!
☺ Trasează câte o linie astfel: de la cifra 1 la capul fiecărui animal; de la cifra 2 la trunchiul animalelor; de la
cifra 3 la picioarele fiecărui animal!
Anexa 7 Joc puzzle – Introducerea în Domeniul Estetic Creativ

Anexa 7 Joc puzzle – Introducerea în Domeniul Estetic Creativ


Cine are grijă de animale când Cum ne protejăm de boli după ce ne
acestea se îmbolnăvesc?- medicul veterinar jucăm cu animalele? – ne spălăm pe mâini
Ce foloase avem de la animăluţe?
(Vacă, oaie, găină) De ce unele animale se numesc
domestice, iar altele sălbatice?-
domestice-trăiesc la fermă, sălbatice- trăiesc în pădure

Când putem spune despre iepuraş că


Unde putem admira animalele
Care sunt normele de siguranţă în vizită la grădina este animal sălbatic? Dar domestic?-
sălbatice ?- la grădina zoologică depinde de mediul său de viaţă
zoologică?- ne ne despărţim de grupul cu care am venit-colegi/familie
şi nu băgăm mâna printre gratii pentru a hrăni animalele
Anexa 9

Compară cele 3 animăluţe! Le recunoşteţi? - Denumiţi-le! Ce diferenţe aţi găsit?

Trasează câte o linie


 de la cifra 1 la capul fiecărui animăluţ
 de la cifra 2 la trunchiul animalului
 de la cifra 3 la picioarele animalului

Anexă Scenariul carnavalul animăluţelor


Carnavalul animăluţelor
Este mare carnaval ....
Pe melodia În pădurea cu alune

Este zarvă în pădure Animalele se arată


Este mare tărăboi Poezii am învăţat
Toată lumea să se adune Vom cânta şi vom dansa
La parada din zăvoi Va rugăm să ne admiraţi
Tra la la la La parada din zăvoi Tra la la la şi apoi s-aplaudaţi!
Tra la la la La parada din zăvoi Tra la la la şi-apoi s-aplaudaţi!

Povestitor
Bine-aţi venit,dragi invitaţi
La carnaval să vă distraţi
Ne-am pregătit şi-am învăţat
Frumos noi ne-am deghizat.
Şi vor veni să se prezinte
Animăluţe –ndrăgite
Declar deschisă sărbătoarea noastră
Deci ... carnavalul să pornească!!!

Cântec
Carnaval, carnaval, vesel carnaval
Să vedem ce animăluţe vor sosi la bal

Căţel
Sunt cel mai frumos căţel Dar l-am terminat de ros
Şi mă cheamă Azorel Sunt un căţeluş frumos
Latru tare în faţa porţii Şi deloc nu-s fricos!
Şi uite aşa gonesc eu hoţii Lângă casă eu trăiesc
Ham-ham-ham Pe stăpâni să îi păzesc
Am avut un pic de os
Cântec ”Azi Grivei e mânios”
Azi Grivei e manios Ham, ham Pe ciolan se arunca ghem Ham, ham
Nu razbeste cu un os Ham, ham Din privire parca spune
Maraie si se framanta Stai sa vezi ca-l voi rapune
Zici ca s-ar lua la tranta Azi Grivei e manios Ham, ham
Azi Grivei e manios Ham, ham Azi Grivei e manios Ham, ham
Se zbarleste daca-l chemi Ham, ham

Pisicuţa
Nu cred că aţi văzut vreodată Zi de zi ma îngrijesc!
Cât în lume aţi umblat Am blăniţa mătăsoasă
O pisică mai isteaţă Am mustăţile de nea
Uite-mă !!! M-am arătat! Şi botic de catifea
Eu sunt pisicuta Miau Am năsucul mititel
Sunt o pisicuţă mică Ochişori de caramel
Drăgălaşă, frumuşică Şi când văd un şoricel
Toţi copii mă iubesc Tipa, tipa după el !

Vulpea
- M-aţi strigat? Am apărut !!! Iau tot ce găsesc!
Ce isteţi !!! M-aţi recunoscut! Ha, ha, ha ! Am glumit ...
Eu sunt Vulpea cea vestită Eu sunt nevinovată
Cu codiţa mea stufoasă Zburătoarele din sat
Şi cu botul ascuţit Au fugit de acasă
La coteţul zburătoarelor Sigur s-au rătăcit
Cam des am nimerit! Jur... la mine n-au venit !!!
Găini, pui şi raţe

Cântec ”Vulpe tu mi-ai furat gâsca!”


Vulpe tu mi-ai furat gasca Ca de nu eu vin cu pusca Lele vulpe fii cuminte
Da-mi-o inapoi si cu trei copoi Nu mai tot fura
Vulpe tu mi-ai furat gasca Gaste fripte si placinte
Da-mi-o inapoi Lele vulpe fii cuminte Nu-s de dumneata
Ca de nu eu vin cu pusca Nu mai tot fura Gaste fripte si placïnte
si cu trei copoi Nu mai tot fura Nu-s de dumneata

Veveriţa
Eu frumoasa veveriţă
Doar alune aş mânca
Că sunt bune şi gustoase
Şi sunt foooaarte sănătoase!
Povestitor
Ursuleţul Martinel
A învăţat un cântecel
Şi îi place că-i uşor
Mor, mor, mor
Şi iarăşi mor.

Ursul
Eu sunt ursul Martinel Am băgat lăbuţa toată
Într-o zi cu soare plină Şi-am mâncat pe săturate
Am găsit într-o grădină Apoi toată ziulica
Un borcănel...Era galben cu capac M –a durut tare burtica
M –am gândit să-l desfac.. C –am mâncat cu lăcomie
Hmmmm !!! înăuntru era miere Toată miere adunată!!
Ce încântare! Ce plăcere !! Mor, mor, mor .

Povestitor
Un cocoş şi-o găină
Într-o zi cu soare plină
Stau de vorbă în grădină...

Cocoşul
M –am trezit în zori de zi
Şi-am strigat parcă la piaţă
- Cucurigu ! Deşteptarea!
Toată lumea înviorarea
Ceee??? E vreme de dormit ?
Soarele a răsărit !
Găina
Eu găina cea moţată La cocoş eu strig odată
Sunt foarte supărată Ia explica-mi cum se poate
Ciugulesc, cotcodăcesc Nu se ştie că în curtea asta mare
Uneori ouă clocesc! Numai eu fac ouă!??!
Însă într-o bună zi În timp ce eu cotcodăcesc
În curte eu găsi ţup, ţup din iarbă apare
Un ou uriaş adus de iepuraş şi-mi spune plin de haz
Enervată, supărată Ha, ha e un ou de ciocolată!!!

Cântec ”A vrut o băbuţă...”


S-a gandit babuta sa se-mbogateasca
Si-a chemat gaina oua sa cloceasca
Pui! Pui! Pui!Pui! Pui! Pui! Cand se-ntoarce mosul din padure-acasa
Intreaba pe baba: Ce-i cu averea noastra?
Lunecus afara, baba cam distrata Ce-i? Ce-i? Ce-i?Ce-i? Ce-i? Ce-i?
A cazut pe closca si-a turtit-o toata
Vai! Vai! Vai!Vai! Vai! Vai! Suparat mosneagul îşi luase nuiaua
Si cheama pe baba sa-i scuture mantaua
Na! Na! Na!Na! Na! Na!

Povestitorul
În poiană pe imaş
Locuia un iepuraş
şi mereu el cultiva
Din grădina altuia
Ba o varză, ba un morcov, ba o salată.

Iepuraşule fricos Şezi frumos în iarbă-naltă


Toată ziua eşti mofturos Că m-ai ameţit de toane
Ba că varza e prea tare Ia zi ce ai vrea la masă
Ba că morcovul –i prea moale Sarmale ??!??
Iepuraşul
În grădina de legume Cu urechile ciulite
Eu, iepuraşul am sosit Mă apropii tiptil tiptil
Morcovelul şi vărzuca Minunatele legume
Tare mult m-au ispitit! Bune sunt de ronţăit!

Cântec ”Eu sunt iepuraşul Ţup!”


Iepurasul Tup Refren: Tup, tup, tup
Eu sunt iepurasul Tup Tup, tup, tup
Prin padure sar zdup, zdup. tup, tup, tup
Eu sunt iepuras de soi, tup, tup, tup.
Cel mai mare iepuroi. 
Am picioare lungi de tot, Tup, tup, tup
Lungi urechi, mustati la bot. tup, tup, tup
Toate astea-s de prisos: tup, tup, tup.
Coada n-am, sunt furios.

Lupul
Auuuu!Auuu! şi bună ziua Sunt prieten cu Scufiţa
Cred că mă cunoaşteţi bine şi cu bunicuţa ei
Eu sunt lupul cel vestit Iar cu iezişorii caprei
După toate pătimite Mai mereu mă joc cu ei !
Jur pe blană m-am cuminţit!
Ariciul
Sunt Arici şi-am ţepii mici
Stau ascuns între urzici
Mă uit zilnic la furnici
Or fi bune ??? Tu ce zici?!

Povestitor
Chiar acuma spre sfârşit Ia priviţi cine a venit !
De pe baltă vine acum Vrea să vă explice acum
O răţuşcă supărată Cum îi trece ziua toată....
Răţuşca
Eu răţuşca îmbufnată
Stau pe lac cam supărată
Aştept vremea caldă
Să-mi iau cârdul de răţuşte
Să pornim la iaz la scaldă.
Mac, mac, mac
Cântec ”Răţuştele mele”
Răţuştele mele pe apă s-au dus, - bis Dupş atâta joacă foamea le-a venit -bis
Stau cu capu-n apă şi codiţa-n sus.- bis Şi pornesc grăbite drept la pescuit. -bis
Răţuştele mele inoata in iaz,-bis Au mâncat mult peşte şi s-au săturat, -bis
Dau din aripioare şi fac mare haz. -bis Una după alta spre casă au plecat. -bis

Mergând către casă ele măcăiesc, -bis


Stau apoi la umbră şi se odihnesc. – 4ori
Povestitor
S–a sfârşit şi carnavalul Că-n această zi specială
Suntem foarte mulţumiţi Aţi venit să ne priviţi!

Cântec ”Ce petrecere frumoasă”


Ce petrecere frumoasa Un broscoi canta la cobza
E la margine de lac Si o broasca la tambal
Broscarimea bucuroasa O broscuta mica, stamba
Are vin si cozonac. Vrea sa joace sus pe deal.
Ref: Oac, oac, diri-diri-dam Dintr-o trestie inalta
Oac, oac, oac , oac, diri-diri-dam A iesit un caine schiop
bis Broscarimea speriata
A luat-o la galop.

Povestitor
Mult stimate spectator Copiii grupei noastre
Prea iubite auditor Cu măşti să se fălească
Au venit astăzi pe scenă S –au pregătit şi-au învăţat
Costume frumoase au îmbrăcat Faceţi şi fotografii
Vă rugăm să aplaudaţi Unor talentaţi copii!!!

Anexa

Scrisoarea Iepuraşului

Dragii mei,

Eu sunt Iepuraşul Ţup şi am aşteptat cu mare nerăbdare să vin la voi la


grădiniţă. Am auzit că sunteţi copii cuminţi şi fooooarte harnici şi că aţi învăţat
foarte multe lucruri frumoase despre animăluţe . Aş vrea să aflu şi eu tot ce
ştiţi despre animale şi de aceea v-am pregătit o mulţime de surprize, nişte
obstacole, pe care dacă le depăşiţi veţi descoperi cadoul meu pentru voi pe
care îl veţi primi drept recompensă pentru ajutorul vostru la sfârşitul zilei.

Ce ziceţi sunteţi pregătiţi pentru „O călătorie în lumea animalelor”?!?


Ne vom juca cu mingea, vom picta, vom colora cu creioane cerate, vom
răspunde la ghicitori şi vom „citi” imagini.

Vă urez spor la lucru!

Cu drag, Iepuraşul Ţup.

Anexă Invitaţia la Carnavalul animăluţelor

Dragi copii, sunt foarte mulţumit de munca depusă de voi astăzi şi de


aceea vă invit să participaţi la petrecerea mea “Carnavalul animăluţelor”.
V –am trimis şi costumele pregătite. Tot ce trebuie să faceţi e să vă
costumaţi, să dansaţi, să cântaţi şi să recitaţi poezii.
Ce spuneţi !? Acceptaţi invitaţia mea ?!?
Vă aştept cu drag şi vă urez Distracţie plăcută !!!

S-ar putea să vă placă și