Sunteți pe pagina 1din 11

Nr.

ore: trunchi comun – 1


Nr. ore / saptamana – 1
Semestrul I: 17 x 1 = 17 ore
Semestrul II: 17 x 1 = 17 ore
Conf. Programei aprobate prin OMEN Nr. 3418 / 19.03.2013
Scoala : Happy Children Academy
Profesor: Mihai Anina Mariana
Manual utilizat: Fairyland Starter, Jenny Dooley - Virginia Evans, Ed. Express Publishing, 2017
Disciplina: Lb. Engleza
Clasa pregatitoare

PLANIFICARE CALENDARISTICA LA DISCIPLINA LIMBA ENGLEZA


ANUL SCOLAR 2020-2021

CLASA PREGATITOARE
SEMESTRUL I
Nr. Unitati de Continuturi C.S. Nr. ore Sapt . Obs.
Crt. invatare
Vocabulary 1.1 Oferirea unei reactii adecvate la
● Hi, hello, good bye salut si la o intrebare/instrucţiune scurta si simpla
rostita clar si foarte rar, care este insotita de gesturi
1. GREETINGS Structures de catre interlocutor
● How are you? 1.2 Reproducerea unor informaţii simple cu sprijinul 1 S1
● I’m fine, thank you! profesorului
1.3 Participarea la jocuri de comunicare in care
reproduce sau creeaza rime/mesaje scurte
Vocabulary
● stand up, sit down, 1.1Oferirea unei reactii adecvate la o instructiune
scurta si simpla
show, listen, draw, 1.2 Participarea la jocuri de comunicare simple S2
CLASSROOM say, color, come 1.3 Reproducerea unor comenzi scurte 1
2. COMMANDS here
Structures

1
● Stand up!
● Sit down!
● Say!
● Come here!
Vocabulary 1.1Oferirea unei reactii adecvate la o instructiune
● Hello, good bye, scurta si simpla
1.2 Participarea la proiecte de grup la nivelul clasei
3. REVISION come here, draw, 1.3 Reproducerea unor comenzi scurte
1 S3
UNITS 1-2 color

Oferirea unei reactii adecvate la


Vocabulary o intrebare/instructiune scurta si simpla rostita clar
si foarte rar, care este insotita de gesturi de catre
● Desk, chair, book, interlocutor
4. SCHOOL pen, pencil, pencil 1.2 Recunoasterea denumirii unor obiecte din 1 S4
OBJECTS case, schoolbag clasa, in mesaje articulate clar si rar
Structures 1.3 Reproducerea unor informaţii simple cu sprijinul
● Give me the…. profesorului
1.4 Participarea la jocuri de comunicare simple

Vocabulary 1.1Oferirea unei reactii adecvate la


IT’S ● Pumpkin, mask, o intrebare/instructiune scurta si simpla rostita clar
si foarte rar, care este insotita de gesturi de catre
HALLOWEEN witch interlocutor
5. TIME! Structures 1 S5
1.2 Recunoasterea denumirii unor obiecte din
● Pumpkin, pumpkin… clasa, in mesaje articulate clar si rar
● Happy Halloween! 1.3 Reproducerea unor informaţii simple cu sprijinul
profesorului
1.4 Participarea la jocuri de comunicare simple

1.1 Manifestarea curiozitatii fata de sesizarea


Vocabulary semnificatiei globale a unor filme si a unor cantece
pentru copii in limba moderna respectiva
● Snow White, Little 1.2 Reproducerea unor informatii simple cu sprijinul S6
6. STORIES Mermaid, prince, profesorului 1

2
witch, Cinderella, 1.3 Asociere text audiat-imagine
pirate
Structures
● What is your name?
My name is…..

Vocabulary 1.1Oferirea unei reactii adecvate la


● Desk, book, mask, o intrebare/instructiune scurta si simpla rostita clar
si foarte rar, care este insotita de gesturi de catre
7. REVISION ten, pumpkin, pencil, interlocutor
UNITS 4-6 chair, 1 S7
1.2 Recunoasterea denumirii unor obiecte din
● Witch, Snow White, clasa, in mesaje articulate clar si rar
Little Mermaid, 1.3 Reproducerea unor informaţii simple cu sprijinul
prince, Cinderella, profesorului
1.4 Participarea la jocuri de comunicare simple
pirate 1.5 Reproducerea unor cantece / poezii scurte

Vocabulary 1.1Oferirea unei reactii adecvate la


● Doll, robot, toy car, o intrebare/instructiune scurta si simpla rostita clar
si foarte rar, care este insotita de gesturi de catre
teddy bear, ball interlocutor S8
8. TOYS Structures 1.2 Recunoasterea denumirii unor obiecte din 1
● What’ s this? clasa, in mesaje articulate clar si rar
A….. 1.3 Reproducerea unor informaţii simple cu sprijinul
profesorului
1.4 Participarea la jocuri de comunicare simple

3
Vocabulary 1.1 Oferirea unei reactii adecvate la o instructiune
● name scurta si simpla
1.2 Recunoasterea unor elemente din universul
WHAT IS Structures imediat
9. YOUR NAME? ● What is your name? 1 S9
1.3 Participarea la jocuri de comunicare / dialoguri
My name is… simple
● How are you? 1.4 Reproducerea unor cantece / poezii scurte
I’ m fine, thank you!

10. REVISION Vocabulary 1.1Oferirea unei reactii adecvate la


UNITS 8-9 ● Toy car, robot, teddy o intrebare/instructiune scurta si simpla rostita clar 1 S10
si foarte rar, care este insotita de gesturi de catre
bear, doll interlocutor
1.2 Recunoasterea denumirii unor obiecte din
clasa, in mesaje articulate clar si rar
1.3 Reproducerea unor informatii simple cu sprijinul
profesorului
1.4 Participarea la jocuri de comunicare simple

Vocabulary 1.1Oferirea unei reactii adecvate la


● One, two, three, o intrebare/instructiune scurta si simpla rostita clar
si foarte rar, care este insotita de gesturi de catre
four, five, six, seven, interlocutor
eight, nine, ten 1.2 Recunoasterea denumirii unor obiecte din
11. NUMBERS Structures clasa, in mesaje articulate clar si rar 1 S 11
● Count… 1.3 Reproducerea unor informaţii simple cu sprijinul
● One book, two profesorului
1.4 Participarea la jocuri de comunicare simple
books…. 1.5 Reproducerea unor cantece / poezii scurte
● Draw…..

Vocabulary 1.1 Oferirea unei reactii adecvate la o instructiune


● Boy, girl, man, scurta si simpla
1.2 Recunoasterea unor elemente din universul
woman imediat S12

4
12. PERSONS Structures 1.3 Participarea la jocuri de comunicare / dialoguri 1
● I am a…. simple
● My name is….
● What is your name?
● How are you?
Vocabulary 1.1Oferirea unei reactii adecvate la
● Santa Clause, bells, o intrebare/instructiune scurta si simpla rostita clar
si foarte rar, care este insotita de gesturi de catre
IT’S present, Christmas interlocutor
13. CHRISTMAS tree 1.2 Recunoasterea denumirii unor obiecte din S13
TIME! Structures clasa, in mesaje articulate clar si rar 1
● Knock, knock…. 1.3 Reproducerea unor informaţii simple cu sprijinul
● Merry Christmas! profesorului
1.4 Participarea la jocuri de comunicare simple
1.5 Reproducerea unor cantece / poezii scurte

Vocabulary 1.1 Oferirea unei reactii adecvate la o instructiune


● Dog, cat, pig, horse, scurta si simpla
1.2 Recunoasterea unor elemente din universul
cow, donkey, duck, imediat S14
FARM goose, sheep, goat 1.3 Participarea la jocuri de comunicare / dialoguri 1
14. ANIMALS Structures simple
● What is it?
It is a …

Vocabulary 1.1 Manifestarea curiozitatii pentru decodarea unor


15. ● One, two, three, mesaje scrise simple si scurte din universul imediat
1.2 Participarea la proiecte de grup la nivelul clasei S15
four, five, in care elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise 1
REVISION ● Santa Clause,
UNITS 11-15 presents,
● boy, girl,
● farm, dog, cat,
horse, pig, cow

5
16. PETS Vocabulary 1.1Oferirea unei reactii adecvate la
● Parrot, fish, dog, cat o intrebare/instructiune scurta si simpla rostita clar
si foarte rar, care este insotita de gesturi de catre S16
Structures interlocutor
1
● What is it? 1.2 Recunoasterea denumirii unor obiecte din
It is a … clasa, in mesaje articulate clar si rar
1.3 Reproducerea unor informaţii simple cu sprijinul
profesorului
1.4 Participarea la jocuri de comunicare simple

1.1Oferirea unei reactii adecvate la


17. FINAL Vocabulary/ Structures o intrebare/instructiune scurta si simpla rostita clar
si foarte rar, care este insotita de gesturi de catre
REVISION interlocutor S17
1.2 Recunoasterea denumirii unor obiecte din 1
clasa, in mesaje articulate clar si rar
1.3 Reproducerea unor informaţii simple cu sprijinul
profesorului
1.4 Participarea la jocuri de comunicare simple
1.5 Reproducerea unor cantece / poezii scurte

SEMESTRUL al II-lea
6
Nr. Crt. Unitati de Continuturi C.S. Nr. ore Sapt . Obs.
invatare
Vocabulary 1.1Oferirea unei reactii adecvate la
● Apple, pear, grapes, o intrebare/instructiune scurta si simpla rostita clar
si foarte rar, care este insotita de gesturi de catre
1. FRUIT banana, lemon, interlocutor
orange, lemon, 1.2 Recunoasterea denumirii unor obiecte din 1 S1
peach, apricot, clasa, in mesaje articulate clar si rar
cherry, strawberry, 1.3 Reproducerea unor informaţii simple cu sprijinul
Structures profesorului
1.4 Participarea la jocuri de comunicare simple
● What’ s this?
It’ s a…..

Vocabulary 1.1 Oferirea unei reactii adecvate la o instructiune


2. IT’S MY ● Present, cake, scurta si simpla
1.2 Participarea la jocuri de comunicare / dialoguri
BIRTHDAY balloon, crown, simple
paper hat, birthday
card 1 S2
Structures
● How old are you?
I am……. 1.3 Reproducerea unor cantece scurte
● Happy birthday!
● Thank you!
Vocabulary 1.1 Oferirea unei reactii adecvate la o instructiune
● Read, jump, run, scurta si simpla
1.2 Recunoasterea unor elemente din universul
sleep, wash up, imediat S3
3. ACTIONS wake up, eat, fly, 1.3 Participarea la jocuri de comunicare / dialoguri 1
take pictures simple
Structures
Silly sentences: cats fly
Vocabulary 1.1Oferirea unei reactii adecvate la

7
● Roof, window, door, o intrebare/instructiune scurta si simpla rostita clar
floor, si foarte rar, care este insotita de gesturi de catre
interlocutor
4. MY HOUSE Structures 1.2 Recunoasterea denumirii unor obiecte din
1 S4
● What’ s this? clasa, in mesaje articulate clar si rar
● This is a……. 1.3 Reproducerea unor informaţii simple cu sprijinul
profesorului
1.4 Participarea la jocuri de comunicare simple

Vocabulary 1.1 Oferirea unei reactii adecvate la o instructiune


● Dog, cat, horse, scurta si simpla
1.2 Recunoasterea unor elemente din universul S6
sheep, goat, pig, imediat
1
5. REVISION ● Present, cake, 1.3 Participarea la jocuri de comunicare / dialoguri
UNITS 1-5 balloon, simple
● Read, jump,
● Roof, window, door,
floor
Structures
● What’ s this?
This is a…….

Vocabulary 1.1Oferirea unei reactii adecvate la


● House, bedroom, o intrebare/instructiune scurta si simpla rostita clar
si foarte rar, care este insotita de gesturi de catre
6. THE ROOMS living room, dining interlocutor
OF THE room, bathroom, 1.2 Recunoasterea denumirii unor obiecte din 1 S7
HOUSE kitchen clasa, in mesaje articulate clar si rar
1.3 Reproducerea unor informaţii simple cu sprijinul
profesorului
1.4 Participarea la jocuri de comunicare simple

Vocabulary 1.1Oferirea unei reactii adecvate la


● Bench, tree, bike, o intrebare/instructiune scurta si simpla rostita clar
si foarte rar, care este insotita de gesturi de catre
butterfly, slide, interlocutor
7. IN THE PARK swing 1.2 Recunoasterea denumirii unor obiecte din 1 S8

8
Structures clasa, in mesaje articulate clar si rar
● Go to the…….. 1.3 Reproducerea unor informaţii simple cu sprijinul
profesorului
● What is it? 1.4 Participarea la jocuri de comunicare simple
● It is the …

Vocabulary 1.1 Oferirea unei reactii adecvate la o instructiune


● Egg, Easter, lamb, scurta si simpla
1.2 Recunoasterea unor elemente din universul S9
IT’S EASTER Easter egg, Easter imediat 1
8. TIME rabbit, basket, 1.3 Participarea la jocuri de comunicare / dialoguri
simple

Vocabulary 1.1Oferirea unei reactii adecvate la


● Head, arm, leg, o intrebare/instructiune scurta si simpla rostita clar
si foarte rar, care este insotita de gesturi de catre
shoulders, hand, interlocutor
9. MY BODY foot 1.2 Recunoasterea denumirii unor obiecte din 1 S10
clasa, in mesaje articulate clar si rar

Structures 1.3 Reproducerea unor informaţii simple cu sprijinul


 What is it? profesorului
● It is a…
● Show me the….
1.4 Participarea la jocuri de comunicare simple
● My head/ my arm
Vocabulary 1.1Oferirea unei reactii adecvate la
● Lion, tiger, zebra, o intrebare/instructiune scurta si simpla rostita clar
si foarte rar, care este insotita de gesturi de catre
elephant, monkey, interlocutor
WILD camel 1.2 Recunoasterea denumirii unor obiecte din
10. ANIMALS Structures clasa, in mesaje articulate clar si rar 1 S11
● What is it? 1.3 Reproducerea unor informaţii simple cu sprijinul
● It is a.. profesorului

9
● Show me the… 1.4 Participarea la jocuri de comunicare simple

Vocabulary 1.1 Oferirea unei reactii adecvate la o instructiune


● Season, spring, scurta si simpla
1.2 Recunoasterea unor elemente din universul
summer, autumn, imediat
11. SEASONS winter, rain, snow, 1 S12
1.3 Participarea la jocuri de comunicare / dialoguri
sun, cloud simple
Structures
● What season is it?
● It is…
Vocabulary 1.1Oferirea unei reactii adecvate la
● Garden, tree, grass, o intrebare/instructiune scurta si simpla rostita clar
si foarte rar, care este insotita de gesturi de catre S13
12. IN THE flower, bird, interlocutor 1
GARDEN Structures 1.2 Recunoasterea denumirii unor obiecte din
● What is this? clasa, in mesaje articulate clar si rar
● This is a… 1.3 Reproducerea unor informaţii simple cu sprijinul
profesorului
1.4 Participarea la jocuri de comunicare simple

Vocabulary 1.1Oferirea unei reactii adecvate la


● Vegetables, potato, o intrebare/instructiune scurta si simpla rostita clar
si foarte rar, care este insotita de gesturi de catre
tomato, carrot, interlocutor
union, cucumber, 1 S14
1.2 Recunoasterea denumirii unor obiecte din
13. VEGETABLES cabbage clasa, in mesaje articulate clar si rar
Structures 1.3 Reproducerea unor informaţii simple cu sprijinul
● What is it? profesorului
1.4 Participarea la jocuri de comunicare simple
It is a…..
● Give me the….
Vocabulary
● Family, mother, 1.1Oferirea unei reactii adecvate la
o intrebare/instructiune scurta si simpla rostita clar
father, sister, si foarte rar, care este insotita de gesturi de catre
brother, interlocutor 1 S15
grandmother, 1.2 Recunoasterea denumirii unor obiecte din

10
grandfather clasa, in mesaje articulate clar si rar
Structures 1.3 Reproducerea unor informaţii simple cu sprijinul
profesorului
14. MY FAMILY ● Who is this? 1.4 Participarea la jocuri de comunicare simple
This is my…
● Who is she?
She is my…
Who is he?
He is my…

FINAL Vocabulary/ Structures


15. REVISION 2 S16 – S17

11