Sunteți pe pagina 1din 19

Perioada: 3 săptămâni XVI- XVIII → 11.01. 2021 – 29.01.

2021

Saptamana I
Ziua Competențe Detalii de conținut Activităţi integrate/pe discipline; organizarea Resurse Evaluare
specifice colectivului de elevi
Luni C.L.R. - denumirea personajelor dintr-o imagine dată
14.01. 1.1.; 1.3.; - imaginarea unei întâmplări și povestirea ei a. manual, fișe de
2.1.; 2.3.; În pădure - crearea unor dialoguri potrivite lucru
3.1.; 3.2. Sunetul şi literele de tipar p / P
3.3.; 4.1.; - găsirea unor cuvinte care conțin sunetul p b.conversaţia
şi litera de mână p
4.2. - delimitarea cuvintelor în propoziţie euristică,
Oferirea unor informaţii despre
- despărţirea cuvintelor în silabe observaţia dirijată, Observarea
prieteni sistematică
- identificarea sunetului p în silabe şi cuvinte şi exerciţiul, jocul
Cuvinte cu acelaşi înţeles
AVAP asocierea acestuia cu litera p didactic,
Scrierea funcţională – Aprecieri globale
2.2 - scrierea literei p izolat şi în cuvinte explicația,
Biletul si individuale
- asocierea cuvintelor care au același înțeles metoda fonetico –
Ortografierea cuvintelor care
- identificarea diftongului ie în silabe şi cuvinte analitico – sintetică
conţin grupul ie
- citirea integrală a unor cuvinte, a unui text c. activitate frontal,
- confecţionarea literelor din plastilină individuală, în
- exerciţii-joc de compunere de bilete după perechi
modelul dat
- scrierea literei ,,p’’ de mână
C.L.R. În pădure - denumirea personajelor dintr-o imagine dată a. manual, fișe de Observarea
1.1.; 1.3.; Sunetul şi literele de tipar p / P - imaginarea unei întâmplări și povestirea ei lucru sistematică
2.1.; 2.3.; şi litera de mână p - crearea unor dialoguri potrivite
3.1.; 3.2. b.conversaţia Aprecieri globale
Oferirea unor informaţii despre - găsirea unor cuvinte care conțin sunetul p
3.3.; 4.1.; euristică, si individuale
prieteni
4.2. - delimitarea cuvintelor în propoziţie observaţia dirijată,
Cuvinte cu acelaşi înţeles
- despărţirea cuvintelor în silabe exerciţiul, jocul
Scrierea funcţională –
- identificarea sunetului p în silabe şi cuvinte şi didactic,
Biletul
AVAP asocierea acestuia cu litera p explicația,
Ortografierea cuvintelor care metoda fonetico –
2.2 - scrierea literei p izolat şi în cuvinte
conţin grupul ie analitico – sintetică
- asocierea cuvintelor care au același înțeles
- identificarea diftongului ie în silabe şi cuvinte c. activitate frontal,
- citirea integrală a unor cuvinte, a unui text individuală, în
- confecţionarea literelor din plastilină
- exerciţii-joc de compunere de bilete după perechi
modelul dat
- scrierea literei ,,p’’ de mână
M.E.M. Adunarea si scaderea - exerciţii de grupare a unităţilor în zeci şi - fişe de lucru; Evaluare orală
1.1. 2.1. 3.1. numerelor in concentrul 0-20 unitate, de identificare a numerelor naturale - manual; curentă
3.2. 4.1. 4.2. cu trecere peste ordin reprezentate prin desen, de citire şi de scriere, de - caiet special; Evaluare prin
5.1.  Adunarea numerelor comparare; - planşe cu cifre; activitate
naturale formate din - explorarea nuor posibilităţi multiple de - cifre cartonate; independentă
CLR unitati compunere şi de descompunere a numerelor - planşe cu Autoevaluare
naturale; mulţimi; prin manipulare
- jocuri de numărare cu beţişoare, nuci, castane, - castane, nuci; de obiecte sau pe
în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu - beţişoare; baza desenului
creioane; - ghicitori;
- exerciţii de grupare şi regrupare a diferitelor - creioane colorate
jetoane, beţişoare, creioane etc;
- exerciţii de reprezentare pe axa numerelor;
 Mers si variante de Exersari ale mersului in coloana cate unul :
mers - se executa incepand cu piciorul stang, spatele
(pe varfuri, pe calcaie, ghemuit drept, capul sus, privirea inainte, umerii trasi
EFS inapoi, bratele miscandu-se pe langa corp, bratul
2.1 este opus piciorului care paseste - sala de sport - observare
2.2 - se evita mersul pe toata talpa - fluier sistematică
2.3 Exersarea mersului pe varfuri:
- pe varful picioarelor, bratele in prelungirea
corpului (intinse sus) sau coroana deasupra
capului, privirea inainte sau la brate
- se insista mereu asupra tinutei corpului
Marti C.L.R.
Observarea
15.01. 1.2., 1.3., Despre Mihai Eminescu, - vizionăm prezentarea power point, discutăm pe
2.1. ,2.3. baza materialalului prezentat, sistematică
- prezentare power
3.1, 3.2.,3.3 „Somnoroase păsărele” point, laptop,
4.1. 4.2 - recitam poezia „Somnoroase păsărele” videoproictor, fisă
de lucru, cartonase Evaluarea orală

M.E.M. Adunarea si scaderea - exerciţii de verbalizare a modalităţii de calcul; - fişe de lucru; Evaluare orală
1.1. 2.1. 3.1. numerelor in concentrul 0-20 - exerciţii de observare pe baza ilustraţiilor din - manual; curentă
3.2. 4.1. 4.2. cu trecere peste ordin manual; - caiet special; Autoevaluare
5.1.  Scaderea unui numar - exerciţii – joc de reprezentare prin desene sau - planşe cu cifre; prin manipulare
format din unitati obiecte ( puncte, cerculeţe, liniuţe ) a mulţimilor - cifre cartonate; de obiecte sau pe
CLR dintr-un numar cu un element şi asocierea acestora cu ordinul - planşe cu baza desenului
format din zeci si zecilor sau al unităţilor; mulţimi; Evaluare prin
unitati cu trecere - exerciţii de calculare a sumei; - castane, nuci; joc, în grupe
peste ordin - verificarea rezultatului obţinut; - beţişoare;
- exerciţii de operare cu termeni matematici: - ghicitori;
termeni, sumă sau total, descăzut, scăzător, rest - coli A4;
sau diferenţă, cu atât mai mare / cu atât mai mic,
măriţi numărul cu...;
LIMBA ENGLEZĂ
MM Melodia - executarea unor mişcări sugerate de text a. laptop, cd
2.1, 3.1 Sunete înalte/joase - mişcare liberă pe muzică de facturi diferite
3.2 - dans cu paşi egali b.conversaţia
DP 1.1. - cântec ,,Cântec de iarnă pentru păsărele” euristică,
observaţia dirijată, Interpretarea
- jocul ” Deschide urechea bine” vocală
exerciţiul, jocul
didactic,
explicația
c. activitate
frontală, în grup

Miercur
i M.E.M. Adunarea si scaderea - exerciţii de verbalizare a modalităţii de calcul; - fişe de lucru; Evaluare orală
16.01. 1.1. 2.1. 3.1. numerelor in concentrul 0-20 - exerciţii de observare pe baza ilustraţiilor din - manual; curentă
3.2. 4.1. 4.2. cu trecere peste ordin manual; - caiet special; Autoevaluare
5.1.  Scaderea unui numar - exerciţii – joc de reprezentare prin desene sau - planşe cu cifre; prin manipulare
format din unitati obiecte ( puncte, cerculeţe, liniuţe ) a mulţimilor - cifre cartonate; de obiecte sau pe
CLR dintr-un numar cu un element şi asocierea acestora cu ordinul - planşe cu baza desenului
format din zeci si zecilor sau al unităţilor; mulţimi; Evaluare prin
unitati cu trecere - exerciţii de calculare a sumei; - castane, nuci; joc, în grupe
peste ordin - verificarea rezultatului obţinut; - beţişoare;
- exerciţii de operare cu termeni matematici: - ghicitori;
termeni, sumă sau total, descăzut, scăzător, rest - coli A4;
sau diferenţă, cu atât mai mare / cu atât mai mic,
măriţi numărul cu...;
C.L.R. În pădure - aflarea unor nume care încep cu P a.manual, alfabetar,
1.2., 1.3., Sunetul şi literele de tipar p / P - despărţirea cuvintelor în silabe auxiliar
2.1. ,2.3. şi litera de mână P - identificarea sunetului P în silabe şi cuvinte şi Autoevaluare
b.conversaţia,
3.1, 3.2.,3.3 Oferirea unor informaţii despre asocierea acestuia cu litera P observaţia dirijată,
prieteni - scrierea literei P izolat şi în cuvinte
Cuvinte cu acelaşi înţeles - formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte
4.1. 4.2 Scrierea funcţională – care încep cu acelaşi sunet exerciţiul, jocul
Biletul - identificarea diftongului ie în silabe şi cuvinte didactic,metoda
AVAP Ortografierea cuvintelor care - citirea integrală a unui text fonetico –
2.2 conţin grupul ie - găsirea unor cuvinte cu același înțeles analitico – sintetică
(sinonime) pentru cuvinte date c.
- copieri, transcrieri, dictare individuală,frontală
- trecerea unor cuvinte de la nr. plural la numărul şi în grup
singular și invers etc.
- scrierea literei ,,P’’ de mână.
MM - audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a a. laptop, cd
2.1, 3.1 duratelor, a intensităţilor, a înălţimii şi a
3.2 tempoului; asocierea acestora cu mişcări b.conversaţia
sugestive ale braţelor euristică,
DP - jocul ,,Scaunele muzicale” observaţia dirijată, Interpretare
Elemente de limbaj muzical
3.1. - cântec ,,Seară de iarnă” exerciţiul, jocul vocală
didactic,
explicația
c. activitate
frontală, în grup

EFS Exersarea mersului pe calcaie :


2.1 - pozitia corpului este usor aplecata inainte
2.2 - bratele la spate
 Mers si - sala de sport Observarea
2.3 Exersarea mersului ghemuit sau mersul piticului:
variante de mers (pe varfuri, pe - fluier sistematică
- picioarele sunt indoite din articulatia
calcaie, ghemuit)
genunchiului
- se evita efectuarea pasului spre inainte prin
lateral
Invitaţia - alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia observare
Joi C.L.R. Sunetul şi literele de tipar v / V corectă, clară sistematică
17.01 1.3., 2.1.,2.3. şi litera de mână v Resurse materiale:
- identificarea sunetului v în silabe şi în cuvinte
3.1 3.2 3.3 Cuvinte cu aceeaşi formă dar manual, decupaje
- frământări de limbă
4.1. 4.2 înţeles diferit din ziare şi
- asocierea sunetului v cu litera v / V
reviste, alfabetar,
Scrierea funcţională: Invitaţia - exerciţii de sinonimie / antonimie/
AVAP sârmă moale,
omonimie
2.3. plastilină, fișe de
- scrierea unor cuvinte cu ajutoru alfabetarului
lucru
- citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor,
textului
- citirea în dialog / selectivă Resurse
- scrierea literei v / V în cuvinte, propoziţii procedurale:
- delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o conversaţia,
propoziţie observaţia
dirijată,
- confecţionarea literelor din sârmă, plastilină exerciţiul,
- exerciţii joc de completare / compunere a munca
independentă,
unei invitaţii, folosind cuvinte / simboluri metoda analitico –
- scrierea literei v de mână fonetico –
sintetică

Forme de
organizare a
colectivului:
individuală,
frontală, în grup

Invitaţia - alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia observare


C.L.R. Sunetul şi literele de tipar v / V corectă, clară sistematică
1.3., 2.1.,2.3. şi litera de mână v Resurse materiale:
- identificarea sunetului v în silabe şi în cuvinte
3.1 3.2 3.3 Cuvinte cu aceeaşi formă dar manual, decupaje
- frământări de limbă
4.1. 4.2 înţeles diferit din ziare şi
- asocierea sunetului v cu litera v / V
reviste, alfabetar,
Scrierea funcţională: Invitaţia - exerciţii de sinonimie / antonimie/
AVAP sârmă moale,
omonimie
2.3. plastilină, fișe de
- scrierea unor cuvinte cu ajutoru alfabetarului
lucru
- citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor,
textului
- citirea în dialog / selectivă Resurse
- scrierea literei v / V în cuvinte, propoziţii procedurale:
- delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o conversaţia,
propoziţie observaţia
dirijată,
- confecţionarea literelor din sârmă, plastilină exerciţiul,
- exerciţii joc de completare / compunere a munca
unei invitaţii, folosind cuvinte / simboluri independentă,
metoda analitico –
- scrierea literei v de mână
fonetico –
sintetică
Forme de
organizare a
colectivului:
individuală,
frontală, în grup

M.E.M. Adunarea si scaderea - exerciţii de verbalizare a modalităţii de calcul; - fişe de lucru; Evaluare orală
1.1. 2.1. 3.1. numerelor in concentrul 0-20 - exerciţii de observare pe baza ilustraţiilor din - manual; curentă
3.2. 4.1. 4.2. cu trecere peste ordin manual; - caiet special; Autoevaluare
5.1.  Adunari si scaderi in - exerciţii – joc de reprezentare prin desene sau - planşe cu cifre; prin manipulare
concentrul 0-20 cu obiecte ( puncte, cerculeţe, liniuţe ) a mulţimilor - cifre cartonate; de obiecte sau pe
CLR trecere peste ordin cu un element şi asocierea acestora cu ordinul - planşe cu baza desenului
 Transformari ale apei zecilor sau al unităţilor; mulţimi; Evaluare prin
- exerciţii de calculare a sumei; - castane, nuci; joc, în grupe
- verificarea rezultatului obţinut; - beţişoare;
- exerciţii de operare cu termeni matematici: - ghicitori;
termeni, sumă sau total, descăzut, scăzător, rest - coli A4;
sau diferenţă, cu atât mai mare / cu atât mai mic,
măriţi numărul cu...;
RELIGIE
Vineri CLR Doi prieteni Lectura invatatoarei. Observare
18.01. 1.1 1.2 de Anton Pann - formulare de intrebări și răspunsuri referitoare a. videoproiector, sistematică
1.4 2.1 la conţinutul textului; laptop, fișe de
- povestirea întâmplărilor din text; lucru
AVAP: 1.2, - scrierea unor cuvinte cu inteles asemanator si b.conversația,
2.2, 2.3 inteles opus pentru cele date; explozia stelară,
- argumentare PRO / CONTRA explicația, RAI
comportamentelor /acţiunilor celor doi prieteni; exercițiul, munca
- desprinderea învăţăturii textului cu ajutorul independentă,
proverbului ,,Prietenul la nevoie se cunoaște” dialogul dirijat
c. act. frontală,
individuală
DP Toți oamenii au emoții -Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenta, ziua, a. auxiliar, fișe de Interevaluare
1.1.; 2.1.; 2.2. data,meteo, agenda zilei, impresii lucru, imagini
AVAP diverse
1.1.; 2.6. Trăire și manifestare emoțională. - exprimă emoţii de bază (Exemplu: Alegeţi b. conversația
CLR Emoții de bază personaje care exprimă bucurie, tristețe, fericire, euristică,
veselie…) explicatia, jocul
1.4. - asocierea unor emoții cu imagini didactic
- redarea prin desen a diferitelor emoții joc de rol,
- numirea emoției simțite în diverse situații date exercițiul
- Albumul emoțiilor: decuparea unor imagini din c. activitate
reviste care prezintă diverse emoții ale oamenilor frontală
și lipirea acestora într-un album individuală, în
- JOC: Un actor talentat perechi

AVAP Copacul prieteniei - numirea materialelor, instrumentelor şi a.coli carton Expunerea


1.1,1.3 (decupare, lipire) tehnicilor utilizate; duplex , creion, lucrărilor
2.3 - verbalizarea etapelor de lucru acuarele, pensule,
CLR - realizarea lucrării foarfecă,
2.6. lipici / aracet,
bolduri,
coală de polistiren
b.explicatia,
demonstratia,
exercitiul, munca
independentă

c. act. frontală,
individuală
Oaia a. hârtie albă, vată,
AVAP (colaj din vata, hartie) -identificarea mai multor texturi, a formelor în lipici, un marker
1.1 2.1 mişcare, a formelor ce au suferit deformări negru, foarfecă
2.3 2.4 minore b.explicatia, Aprecieri globale
- exersarea utilizării corecte a instrumentelor de demonstratia, și individuale
CLR lucru; exercitiul, munca Expunerea
independentă lucrărilor
1.1. ; 2.2 - exersarea modului de îngrijire/ păstrare a
instrumentelor şi materialelor de lucru; c. act. frontală,
- realizarea lucrării individuală

Saptamana a II a
Ziua Competențe Detalii de conținut Activităţi integrate/pe discipline; organizarea Resurse Evaluare
specifice colectivului de elevi
Luni CLR- Invitaţia - citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor, a. manual, Autoevaluare
21.01. 1.3, 1.4 Sunetul şi literele de tipar v / V textului auxiliar, fișe de
2.2 şi litera de mână V - scrierea literei v / V în cuvinte, propoziţii lucru
3.1,3.2 - delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o
4.1 4.2 propoziţie b. conversaţia,
observaţia
DP - asocierea unor cuvinte date, astfel încât să dirijată,
3.1. se obțină propoziții cu înțeles. exerciţiul, munca
Cuvinte cu aceeaşi formă dar independentă,
înţeles diferit - formulare de enunțuri cu sensurile diferite metoda analitico –
Scrierea funcţională: Invitaţia ale unor cuvinte date fonetico –
sintetică
- exerciţii joc de completare / compunere a c. individuală,
unei invitaţii, folosind cuvinte / simboluri frontală, în grup
- scrierea literei V de mână

CLR- - citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor,


1.3, 1.4 textului
a. manual,
2.2 - scrierea literei v / V în cuvinte, propoziţii
auxiliar, fișe de
3.1,3.2 - delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o lucru
4.1 4.2 propoziţie b. conversaţia,
Invitaţia observaţia
DP Sunetul şi literele de tipar v / V - asocierea unor cuvinte date, astfel încât să dirijată,
3.1. şi litera de mână V se obțină propoziții cu înțeles. exerciţiul, munca Autoevaluare
Cuvinte cu aceeaşi formă dar independentă,
înţeles diferit - formulare de enunțuri cu sensurile diferite metoda analitico –
Scrierea funcţională: Invitaţia ale unor cuvinte date fonetico –
sintetică
- exerciţii joc de completare / compunere a c. individuală,
unei invitaţii, folosind cuvinte / simboluri frontală, în grup
- scrierea literei V de mână

M.E.M. Adunarea si scaderea - exerciţii de verbalizare a modalităţii de calcul; - fişe de lucru; Evaluare orală
1.1. 2.1. 3.1. numerelor in concentrul 0-20 - exerciţii de observare pe baza ilustraţiilor din - manual; curentă
3.2. 4.1. 4.2. cu trecere peste ordin manual; - caiet special; Autoevaluare
5.1.  Adunari si scaderi in - exerciţii – joc de reprezentare prin desene sau - planşe cu cifre; prin manipulare
concentrul 0-20 cu obiecte ( puncte, cerculeţe, liniuţe ) a mulţimilor - cifre cartonate; de obiecte sau pe
CLR trecere peste ordin cu un element şi asocierea acestora cu ordinul - planşe cu mulţimi; baza desenului
 Transformari ale apei zecilor sau al unităţilor; - castane, nuci; Evaluare prin
- exerciţii de calculare a sumei; - beţişoare; joc, în grupe
- verificarea rezultatului obţinut; - ghicitori;
- exerciţii de operare cu termeni matematici: - coli A4;
termeni, sumă sau total, descăzut, scăzător, rest
sau diferenţă, cu atât mai mare / cu atât mai mic,
măriţi numărul cu...;
EFS - Îmbulgăreli, tragere la - Miscari în aer liber Mănuşi, haine Observarea
1.1. ţinţă fixă cu bulgări de groase sistematică
CLR 1.4. zăpadă
Marti CLR- La circ - construirea de enunţuri după imagini date a.manual, caiet, Observare
22.01. 1.1,1.2, Sunetul şi grupul litere (de - identificarea cuvintelor care conțin grupul de fişe de lucru sistematică
1.3,1.4 tipar şi de litere ci b. conversaţia,
Aprecieri globale
2.1,2.2 mână): ci / Ci - despărţirea cuvintelor în silabe observarea
si individuale
2.3,2.4 - colorarea unor obiecte care conțin grupul de dirijată, exerciţiul,
3.1,3.3 litere ci jocul didactic,
4.1., 4.2. Scrierea cuvintelor ce conţin metoda fonetico –
- copieri, transcrieri, dictări
grupul de litere ci analitico –
- asocierea sunetului ci cu grupul de litere ci/
Oferirea de informaţii despre circ sintetică
AVAP Ci
- citirea în ritm propriu a silabelor, c. frontală,
2.3
a cuvintelor şi a propoziţiilor individuală
- scrierea grupului de litere ci / Ci şi a unor
cuvinte ce conţin acest grup de litere
- confecţionarea literelor din plastilină

- ordonarea cuvintelor pentru a obține


propoziții
- ordonarea propozițiilor pentru a obține un
text
- realizarea acordului gramatical dintre subiect şi
predicat (fără terminologie)
M.E.M. • Recapitulare - exerciţii de verbalizare a modalităţii de calcul; - fişe de lucru; Evaluare orală
1.1. 2.1. 3.1. - exerciţii de observare pe baza ilustraţiilor din - manual; curentă
3.2. 4.1. 4.2. manual; - caiet special; Autoevaluare
5.1. - exerciţii – joc de reprezentare prin desene sau - planşe cu cifre; prin manipulare
obiecte ( puncte, cerculeţe, liniuţe ) a mulţimilor - cifre cartonate; de obiecte sau pe
CLR cu un element şi asocierea acestora cu ordinul - planşe cu mulţimi; baza desenului
zecilor sau al unităţilor; - castane, nuci; Evaluare prin
- exerciţii de calculare a sumei; - beţişoare; joc, în grupe
- verificarea rezultatului obţinut; - ghicitori;
- exerciţii de operare cu termeni matematici: - coli A4;
termeni, sumă sau total, descăzut, scăzător, rest
sau diferenţă, cu atât mai mare / cu atât mai mic,
măriţi numărul cu...;
LIMBA ENGLEZĂ
MM Elemente de limbaj muzical - audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a a. laptop, cd Interpretare
2.1, 3.1, 3.2 duratelor, a intensităţilor, a înălţimii şi a vocală
tempoului; asocierea acestora cu mişcări b.conversaţia
CLR sugestive ale braţelor euristică,
1.2. - jocul ,,Scaunele muzicale” observaţia dirijată,
exerciţiul, jocul
- cântec ,,A,a,a, a venit iarna, da”
didactic, explicația
c. activitate
frontală, în grup
Miercur
i M.E.M. • Recapitulare - exerciţii de verbalizare a modalităţii de calcul; - fişe de lucru; Evaluare orală
23.01. 1.1. 2.1. 3.1. - exerciţii de observare pe baza ilustraţiilor din - manual; curentă
3.2. 4.1. 4.2. manual; - caiet special; Autoevaluare
5.1. - exerciţii – joc de reprezentare prin desene sau - planşe cu cifre; prin manipulare
obiecte ( puncte, cerculeţe, liniuţe ) a mulţimilor - cifre cartonate; de obiecte sau pe
CLR cu un element şi asocierea acestora cu ordinul - planşe cu mulţimi; baza desenului
zecilor sau al unităţilor; - castane, nuci; Evaluare prin
- exerciţii de calculare a sumei; - beţişoare; joc, în grupe
- verificarea rezultatului obţinut; - ghicitori;
- exerciţii de operare cu termeni matematici: - coli A4;
termeni, sumă sau total, descăzut, scăzător, rest
sau diferenţă, cu atât mai mare / cu atât mai mic,
măriţi numărul cu...;
CLR- La circ - construirea de enunţuri după imagini date a.manual, caiet, Observare
1.1,1.2, Sunetul şi grupul litere (de - identificarea cuvintelor care conțin grupul de fişe de lucru sistematică
1.3,1.4 tipar şi de litere ci b. conversaţia,
Aprecieri globale
2.1,2.2 mână): ci / Ci - despărţirea cuvintelor în silabe observarea
si individuale
2.3,2.4 - colorarea unor obiecte care conțin grupul de dirijată, exerciţiul,
3.1,3.3 litere ci jocul didactic,
4.1., 4.2. Scrierea cuvintelor ce conţin metoda fonetico –
- copieri, transcrieri, dictări
grupul de litere ci analitico –
- asocierea sunetului ci cu grupul de litere ci/
Oferirea de informaţii despre circ sintetică
AVAP Ci
- citirea în ritm propriu a silabelor, c. frontală,
2.3
a cuvintelor şi a propoziţiilor individuală
- scrierea grupului de litere ci / Ci şi a unor
cuvinte ce conţin acest grup de litere
- confecţionarea literelor din plastilină

- ordonarea cuvintelor pentru a obține


propoziții
- ordonarea propozițiilor pentru a obține un
text
- realizarea acordului gramatical dintre subiect şi
predicat (fără terminologie)
MM Cântece patriotice - executarea unor mişcări sugerate de text laptop
2.1, 3.1,3.2 (interpretare și audiție) - mişcare liberă pe muzică de facturi diferite CD Observarea
DP - dans cu paşi egali activitate frontală sistematică
1.1. - interpretarea unor cântece individuală

EFS Alergare și Exersarea alergarii obisnuite:


2.1 variante de alergare - alergarea - pe pingea (cu rulare calcai-varf)
2.2 ( alergare serpuita, cu ocolire de - corpul – usor aplecat inainte
2.3 obstacole, peste obstacole) - bratele indoite pe langa corp, miscandu-se
inainte, inapoi, simultan cu piciorul opus
CLR - respiratia sa se faca in doi timpi: inspiratia pe - sala de sport
1.4. nas, expiratia pe gura - creta Observarea
Exersarea alergarii serpuite cu ocolire de - fluier sistematică
obstacole, peste obstacole
Jocuri: “Mai sus ca pamantul”
Copiii alearga in coloana cate unul, la semnal
trebuie sa urce cu piciarele pe banca de
gimnastica. Se regrupeaza, continua alergarea si
jocul
Joi CLR- Cifrul comorii - recunoaşterea literelor învăţate a.manual, fişe de Observare
24.01 1.1,1.2, - realizarea corespondenţei între literele de tipar lucru sistematică
1.3,1.4 RECAPITULARE şi cele de mână b. conversaţia,
,2.1,2.2 - compunerea cuvintelor folosind silabe date observarea
,2.3,2.4 - copierea, transcrierea şi dictarea unor dirijată, exerciţiul,
propoziții jocul didactic,
,3.1,3.3
- alcătuirea de propoziţii / enunţuri metoda fonetico –
4.1., 4.2. / integrând cuvinte date analitico –
- completarea enunţurilor eliptice sintetică
DP dintr-un bilet / scrisoare c. frontală,
3.1. - citirea mesajului unei invitaţii individuală
- alegerea variantei corecte a unui
enunţ, pe baza unei imagini
- exerciţii de realizare a acordului gramatical
- completarea unor propoziţii cu semnele de
punctuaţie potrivite
- completarea unor cuvinte cu silabe
corespunzătoare
- ordonarea unor cuvinte pentru a obține
propoziții
CLR- Cifrul comorii - recunoaşterea literelor învăţate a.manual, fişe de Observare
1.1,1.2, - realizarea corespondenţei între literele de tipar lucru sistematică
1.3,1.4 RECAPITULARE şi cele de mână b. conversaţia,
,2.1,2.2 - compunerea cuvintelor folosind silabe date observarea
,2.3,2.4 - copierea, transcrierea şi dictarea unor dirijată, exerciţiul,
propoziții jocul didactic,
,3.1,3.3
- alcătuirea de propoziţii / enunţuri metoda fonetico –
4.1., 4.2. / integrând cuvinte date analitico –
- completarea enunţurilor eliptice sintetică
DP dintr-un bilet / scrisoare c. frontală,
3.1. - citirea mesajului unei invitaţii individuală
- alegerea variantei corecte a unui
enunţ, pe baza unei imagini
- exerciţii de realizare a acordului gramatical
- completarea unor propoziţii cu semnele de
punctuaţie potrivite
- completarea unor cuvinte cu silabe
corespunzătoare
- ordonarea unor cuvinte pentru a obține
propoziții
M.E.M. • Evaluare sumativa - exerciţii de verbalizare a modalităţii de calcul; - fişe de lucru; Evaluare orală
1.1. 2.1. 3.1. - exerciţii de observare pe baza ilustraţiilor din - manual; curentă
3.2. 4.1. 4.2. manual; - caiet special; Autoevaluare
5.1. - exerciţii – joc de reprezentare prin desene sau - planşe cu cifre; prin manipulare
obiecte ( puncte, cerculeţe, liniuţe ) a mulţimilor - cifre cartonate; de obiecte sau pe
CLR cu un element şi asocierea acestora cu ordinul - planşe cu mulţimi; baza desenului
zecilor sau al unităţilor; - castane, nuci; Evaluare prin
- exerciţii de calculare a sumei; - beţişoare; joc, în grupe
- verificarea rezultatului obţinut; - ghicitori;
- exerciţii de operare cu termeni matematici: - coli A4;
termeni, sumă sau total, descăzut, scăzător, rest
sau diferenţă, cu atât mai mare / cu atât mai mic,
măriţi numărul cu...;
RELIGIE
CLR Veverița Lena și domnul Lectura invatatoarei. a.fișe de lectură Evaluare după
1.1 1.2 Pițigoi - explicarea cuvintelor necunoscute planșe cu imagini rezolvarea
Vineri 1.4 2.1 - formulare de răspunsuri la întrebări date din poveste sarcinilor de
24.01 - discuții despre prietenie b.conversaţia, lucru
DP - argumentarea propriilor păreri exerciţiul, metoda
2.3. - ordonare cronologică a imaginilor care pălăriilor
AVAP reprezintă secvențele poveștii gânditoare,
1.1. - povestirea întâmplării / secvențelor care i-a predicția, scheletul
impresionat de recenzie,
- SCARA PRIETENIEI diamantul, blazonul
c.activitate frontală,
individuală, pe
grupe
DP Cum mă simt? -Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenta, a. auxiliar, fișe de Observarea
2.3 Trăire și manifestare ziua, data,meteo, agenda zilei, impresii lucru, imagini sistematică
AVAP emoțională, starea de bine diverse
1.1 - colorarea chipului care exprimă starea elevului b. conversația
CLR la începutul lecției euristică,
1.4 - desenarea unor situații care exprimă diverse explicatia, jocul
emoții didactic
- marcarea unor imagini care exprimă o stare de exercițiul, diagram
bine wenn
- verbalizarea / povestirea unor activități / c. activitate frontală
întâmplări care le-au indus o stare de bine individuală, în
JOC: ,,Cubul emoțiilor” perechi

AVAP La joaca cu prietenii mei - numirea materialelor, instrumentelor şi explicatia, Apreciere


1.1.; 1.3. (modelaj) tehnicilor utilizate; demonstratia globală si
2.3. - realizarea de scurte descrieri ale formelor exercitiul individuală
CLR obiectelor / ființelor din mediul cunoscut; Expunerea
1.1.;2.2 act. frontală, lucrărilor
-realizarea lucrării
individuală
AVAP Personaje din basme - numirea materialelor, instrumentelor şi explicatia, Apreciere
1.1,1.3 (pictură) tehnicilor utilizate; demonstratia globală si
2.3 - discuții despre personaje din povești exercitiul, munca individuală
CLR 1.1 - verbalizarea modului de executare a lucrării independentă, Expunerea
2.2 -realizarea lucrării analiza swot lucrărilor
act. frontală,
individuală
Saptamana a III a
Ziua Competențe Detalii de conținut Activităţi integrate/pe discipline; organizarea Resurse Evaluare
specifice colectivului de elevi
Luni CLR - citirea literelor, silabelor, cuvintelor de tipar şi a.manual, fișe de Interevaluare
28.01. 1.1;1.2; Cifrul comorii de mână lucru
1.3; 2.1; 2.2; - copiere, transcriere, dictare b.conversaţia,
2.3; 3.1; 4.1 RECAPITULARE - identificarea numărului de cuvinte date într-o explicația,
propoziţie exerciţiul, munca
DP -ordonarea literelor / silabelor / cuvintelor,pentru a independentă
2.2. obţine cuvinte / propoziții c. individuală,
- descoperirea unor șiruri de cuvinte, după o regulă frontală şi în grup
dată
- formularea unor propoziții cu sensurile diferite ale
unui cuvânt
- încercuirea formelor corecte a unor cuvinte date
- completarea unor casete cu semne de punctuație
- atribuire de însușiri pentru elevi
CLR - citirea literelor, silabelor, cuvintelor de tipar şi a.manual, fișe de Interevaluare
1.1;1.2; Cifrul comorii de mână lucru
1.3; 2.1; 2.2; - copiere, transcriere, dictare b.conversaţia,
2.3; 3.1; 4.1 RECAPITULARE - identificarea numărului de cuvinte date într-o explicația,
propoziţie exerciţiul, munca
DP -ordonarea literelor / silabelor / cuvintelor,pentru a independentă
2.2. obţine cuvinte / propoziții c. individuală,
- descoperirea unor șiruri de cuvinte, după o regulă frontală şi în grup
dată
- formularea unor propoziții cu sensurile diferite ale
unui cuvânt
- încercuirea formelor corecte a unor cuvinte date
- completarea unor casete cu semne de punctuație
- atribuire de însușiri pentru elevi
M.E.M. • Recapitulare semestrială - exerciţii de verbalizare a modalităţii de calcul; - manual; Evaluare orală
1.1. 2.1. 3.1. - exerciţii de observare pe baza ilustraţiilor din - caiet special; curentă
3.2. 4.1. 4.2. manual; - planşe cu cifre; Evaluare prin
5.1. - exerciţii – joc de reprezentare prin desene sau - cifre cartonate; activitate
obiecte ( puncte, cerculeţe, liniuţe ) a mulţimilor - planşe cu mulţimi; independentă
CLR cu un element şi asocierea acestora cu ordinul - castane, nuci; Autoevaluare
zecilor sau al unităţilor; - beţişoare; prin manipulare
- exerciţii de calculare a sumei; - ghicitori; de obiecte sau pe
- verificarea rezultatului obţinut; - creioane baza desenului
- exerciţii de operare cu termeni matematici: colorate/cerate; Evaluare în
termeni, sumă sau total, descăzut, scăzător, rest - coli A4; perechi
sau diferenţă, cu atât mai mare / cu atât mai mic, - plastilină
măriţi numărul cu...;
EFS Complex de exerciții pentru *demonstrații, explicații * teren de sport /
1.1.,1.3.,1.4., 2.1., dezvoltare fizică armonioasă 1.stând depărtat sală fluier, planșă
2.3. t1,2 – arcuirea brațelor cu ducerea coatelor spre *exercițiul, *observarea
înapoi explicația, sistematică,
t3 – ridicarea pe vârfuri, ducerea brațelor lateral demonstrația aprecieri
CLR t4 – revenire cu mâinile pe șolduri colective,
1.4. 2.stând depărtat, brațele întinse înainte aprecieri
t1,2 – rotarea brațului stâng individuale
t3,4 – rotarea brațului drept
t5,6,7,8 – rotarea ambelor brațe (se execută 3x8
timpi)
Marti CLR Evaluare sumativă Itemii probei de evaluare a. fișe de evaluare
29.01. 1.3 1.4; 2.1; 2.2; b.conversaţia,
3.1;3.2; 4.1;4.2; munca Probă orală
independentă Probă scrisă
c.frontală,
individuală
M.E.M. • Recapitulare semestrială - exerciţii de verbalizare a modalităţii de calcul; - manual; Evaluare orală
1.1. 2.1. 3.1. - exerciţii de observare pe baza ilustraţiilor din - caiet special; curentă
3.2. 4.1. 4.2. manual; - planşe cu cifre; Evaluare prin
5.1. - exerciţii – joc de reprezentare prin desene sau - cifre cartonate; activitate
obiecte ( puncte, cerculeţe, liniuţe ) a mulţimilor - planşe cu mulţimi; independentă
CLR cu un element şi asocierea acestora cu ordinul - castane, nuci; Autoevaluare
zecilor sau al unităţilor; - beţişoare; prin manipulare
- exerciţii de calculare a sumei; - ghicitori; de obiecte sau pe
- verificarea rezultatului obţinut; - creioane baza desenului
- exerciţii de operare cu termeni matematici: colorate/cerate; Evaluare în
termeni, sumă sau total, descăzut, scăzător, rest - coli A4; perechi
sau diferenţă, cu atât mai mare / cu atât mai mic, - plastilină
măriţi numărul cu...;
LIMBA ENGLEZĂ
MM - jocul „Recunoaşte interpretul!” (bărbat, femeie, Laptop, CD Observare
1.1 1.2 Interpretarea copil sau un instrument)
1.4 -Nuanţe - Tare/ încet/ mediu - utilizarea unor materiale şi obiecte refolosibile activitate frontală,
pentru confecţionarea unor jucării muzicale individuală
AVAP simple (cutii/sticle cu pietricele, nisip sau sistematică
2.3. nasturi; linguri de lemn decorate de copii etc.)
- Audiție ,,Țara mea-i un colț de rai”
Miercur
i M.E.M. • Evaluare semestrială - exerciţii de verbalizare a modalităţii de calcul; - manual; Evaluare scrisă
30.01. 1.1. 2.1. 3.1. - exerciţii de observare pe baza ilustraţiilor din - caiet special;
3.2. 4.1. 4.2. manual; - planşe cu cifre;
5.1. - exerciţii – joc de reprezentare prin desene sau - cifre cartonate;
obiecte ( puncte, cerculeţe, liniuţe ) a mulţimilor - planşe cu mulţimi;
CLR cu un element şi asocierea acestora cu ordinul - castane, nuci;
zecilor sau al unităţilor; - beţişoare;
- exerciţii de calculare a sumei;
- verificarea rezultatului obţinut;
- exerciţii de operare cu termeni matematici:
termeni, sumă sau total, descăzut, scăzător, rest
sau diferenţă, cu atât mai mare / cu atât mai mic,
măriţi numărul cu...;
CLR Ajutoarele lui Iepurilă - recunoșterea și identificarea literelor mici și mari a.manual, auxiliar,
1.3 1.4; 2.1; 2.2; - stabilirea numărului de silabe pentru cuvinte date fișe
3.1;3.2; 4.1;4.2 Activități de recuperare / b.conversaţia,
- identificarea cuvintelor / propozițiilor scrise
dezvoltare explicația,
MEM correct exerciţiul, munca
1.1. - completarea propozițiilor lacunare cu cuvinte independentă
AVAP potrivite c. individuală, Observare
2.6. - delimitarea cuvintelor în propoziții date frontală şi în grup sistematică
- completarea unor dialoguri date
- colorarea personajului preferat al poveștii / unei
secvențe din poveste
- completarea unor bilete
- scrierea unei invitații
- selectarea cuvintelor scrise corect
MM Cântare vocală în grup - crearea unei atmosfere propice însuşirii laptop
1.1 1.2 cântecului, prin prezentarea unor materiale CD
1.4 muzicale sau ilustrative potrivite activitate frontală Observarea
- discuții despre animale individuală sistematică
CLR 1.1. - cântec ,,Ferma animalelor”
EFS EVALUARE Executarea complexului de exerciții pentru * teren de sport / * probă practică
1.1.,1.3.,1.4., 2.1., Complexe de exerciții pentru dezvoltare fizică sală
2.3. dezvoltare fizică *exercițiul
CLR – 1.2.
Joi CLR Recapitulare semestrială - citirea textului ,,La moară” a.manual, fișe de Probă orală
31.01 1.3 1.4; 2.1; 2.2; - încercuirea variantei corecte de răspuns lucru, ișe de
3.1;3.2; 4.1;4.2 - găsirea unor însușiri pentru cuvinte date evaluare
- exerciții de scriere corectă b. conversația,
AVAP - asociere între întrebări și răspunsuri date explicația, Probă scrisă
2.6. - copiere, transcriere, dictare exercițiul, munca
MEM - identificarea numărului de cuvinte date într-o independentă
4.2. propoziţie c. frontal,
- ordonarea literelor / silabelor / cuvintelor,pentru a individual
obţine cuvinte / propoziții
- exerciții de despărțire în silabe
- cuvinte cu înțeles asemănător / opus
- citirea textului ,,La croitor”
- completarea unor propoziții cu informații din text
- transcrierea, din text, a unor cuvinte, după criterii
date
- formularea unor propoziții, folosind cuvinte date
etc.
CLR Evaluare semestrială - citirea textului ,,La moară” a.manual, fișe de Probă orală
1.3 1.4; 2.1; 2.2; - încercuirea variantei corecte de răspuns lucru, ișe de
3.1;3.2; 4.1;4.2 - găsirea unor însușiri pentru cuvinte date evaluare
- exerciții de scriere corectă b. conversația,
AVAP - asociere între întrebări și răspunsuri date explicația, Probă scrisă
2.6. - copiere, transcriere, dictare exercițiul, munca
MEM - identificarea numărului de cuvinte date într-o independentă
4.2. propoziţie c. frontal,
- ordonarea literelor / silabelor / cuvintelor,pentru a individual
obţine cuvinte / propoziții
- exerciții de despărțire în silabe
- cuvinte cu înțeles asemănător / opus
- citirea textului ,,La croitor”
- completarea unor propoziții cu informații din text
- transcrierea, din text, a unor cuvinte, după criterii
date
- formularea unor propoziții, folosind cuvinte date
etc.
M.E.M. • Activităţi de - exerciţii de verbalizare a modalităţii de calcul; - manual; Evaluare orală
1.1. 2.1. 3.1. ameliorare/ - exerciţii de observare pe baza ilustraţiilor din - caiet special; curentă
3.2. 4.1. 4.2. dezvoltare manual; - planşe cu cifre; Evaluare prin
5.1. - exerciţii – joc de reprezentare prin desene sau - cifre cartonate; activitate
CLR obiecte ( puncte, cerculeţe, liniuţe ) a mulţimilor - planşe cu mulţimi; independentă
cu un element şi asocierea acestora cu ordinul - castane, nuci; Autoevaluare
zecilor sau al unităţilor; - beţişoare; prin manipulare
- exerciţii de calculare a sumei; - ghicitori; de obiecte sau pe
- verificarea rezultatului obţinut; - creioane baza desenului
- exerciţii de operare cu termeni matematici: colorate/cerate; Evaluare în
termeni, sumă sau total, descăzut, scăzător, rest - coli A4; perechi
sau diferenţă, cu atât mai mare / cu atât mai mic, - plastilină
măriţi numărul cu...;
RELIGIE
Vineri
01.02.
CLR Girafa și prietenia Lectura invatatoarei. a. fișe de lectură Evaluare după
1.3,2.1,2.2, - explicarea cuvintelor necunoscute b. conversaţia, rezolvarea
3.1,4.1 - formulare de răspunsuri la întrebări date explicaţia, sarcinilor de
- discuții despre prietenie exerciţiul, RAI, lucru
DP - argumentarea propriilor păreri metoda pălăriilor
2.3. - ordonare cronologică a imaginilor care gânditoare
AVAP reprezintă secvențele poveștii c. frontală, în
2.6. - povestirea întâmplării / secvențelor care i-a perechi, individuală
impresionat
DP Cum reacționez în diferite Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenta, ziua, a.auxiliar, fișe de Observarea
1.1.; 2.1. situații? data,meteo, agenda zilei, impresii lucru sistematică
b.conversatia,
2.2. Trăire și manifestare - colorarea unor situații care arată cum ar ttebui explicatia, jocul
emoțională, starea de bine să reacționeze în situații date (furie, calm) didactic,
AVAP – 1.1 - exprimarea creativității prin situații / mimă etc. ciorchinele
CLR – 1.4 în care își pot face colegii să râdă c.activitate frontală,
- prezentarea unor situații în care și-au manifestat individuală
furia / calmul
- argumente pro / contra pentru o situație data
- colorarea unor termometre (repezentate prin
imagini), respectând un cod dat
JOC: ,,Urmele emoțiilor”
AVAP: Bagheta magica - descrierea unei baghete ,,magice” Conversația, Apreciere
1.1,1.3 (colaj) - numirea unor lucruri pe care ar dori să le facă explicatia, globală si
2.2,2.4 dacă ar avea o baghetă magică demonstratia individuală
- exersarea modului de îngrijire / păstrare a exercitiul
CLR instrumentelor şi materialelor de lucru act. frontală, Expunerea
2.4. - verbalizarea modului de lucru individuală lucrărilor
- executarea lucrării
DP

AVAP: Elemente de limbaj plastic - discuții despre soare și lună explicatia,


1.1,1.3 Soarele şi Luna -numirea unor asemănări / deosebiri între acestea demonstratia
2.2,2.4 (decupare, asamblare) - verbalizarea etapelor de lucru în realizarea exercitiul, munca Observare directă
CLR lucrării plastic independentă,
1.1 - executarea lucrării diagrama wenn, Expunerea
2.2 - audierea cântecului ,,Bună dimineața, soare” analiza swot lucrărilor
MM act. frontală,
1.2. individuală