Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect didactic

PROPUNĂTOR: Ieudean Melinda Andreea


ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
OBIECTUL: Comunicare în limba română
SUBIECTUL: Sunetul și litera „O”.
TIPUL LECŢIEI: Consolidarea cunoştinţelor
SCOPUL LECŢIEI: Consolidarea deprinderilor de citire scriere și recunoaștere a literei
„O”.
COMPETENŢE SPECIFICE :

Comunicare în limba română

1.3 Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate;


3.1 Recunoașterea unor cuvinte uzuale, scrise cu litere mari si mici

Muzică şi mişcare
1.4 Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între DO1-DO2, alcătuite din formule
ritmico-melodice simple și repetate.
2.1. Cântarea în colectiv, asociind mişcarea sugerată de text

Arte vizuale şi abilităţi practice


2.3. Realizarea de obiecte simple, pe baza interesului direct

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili:
C.L.R.
O.1 să dea exemple de cuvinte care conţin litera „O”;
O.2 să formuleze oral propoziţii pe baza imaginii prezentate;
O.3 să despartă în silabe cuvinte din cântecel
O.4 să recunoască litera „O” și „o” de tipar

M.M.
O.5 să asculte cu atenţie cântecul;
O.6 să cânte cantecelul mimând acțiunile și bătând ritmul din palme
A.V.A.P.
O.7 să decupeze și să lipească componentele șoricelului pentru a obține un coșuleț sub
forma de soricel

STRATEGII DIDACTICE:

1. METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia, conversaţia euristică, observaţia dirijată ,


exerciţiul, munca independentă, jocul didactic.
2. MIJLOACE DIDACTICE: laptop, videoproiector, imagini, fişe de lucru, măști sub
formă de motan.
3. FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual
BIBLIOGRAFIE:
1. Programa şcolară clasele CP-I-II, Bucureşti, 2013
Nr. Ob. Strategii didactice
crt. Evenimente c.s. op. Conţinutul ştiinţific
Metode şi Mijloace de Forma de
didactice procedee învăţământ organizare
1. Moment Se pregătesc materialele pentru lecție: cântecul,
organizatoric jetoanele și măștile.
1 min

2. Captarea Se va realiza prin audierea cântecului „Un motan cât un cântecul Frontal
O.5
atenției M.M pisoi”
4 min 1.4

3. Anunţarea
temei şi a Astăzi vom exersa suntetul și litera „O”. Îl vom
CLR O.4 recunoaște, vom realiza propoziții și ne vom juca cu Explicația
obiectivelor
1.3 motanul din cântecel.
3 min

Dirijarea
4. Voi scoate motanul și îl voi lipi pe tablă, după care
consolidării
împart copiilor măștile pe care motanul le-a adus să-i Observația imagine cu Frontal
40 min
ajute la îndeplinirea sarcinilor de lucru. motanul
1. Ascultați cu atenție cântecelul și identificați
O.1 cuvinte care încep sau conțin litera „O”. Îi las
să enumere cuvintele. Conversaţia
După descoperirea cuvintelor, cu ajutorul unui coșuleț euristică
în care vor fi cuvintele din cântec sub formă de
imagini, copiii vor extrage câte un jeton si îl vor
analiza.
2. În acest coșuleț am cuvintele enumerate de voi
O.2 sub forma unor imagini, Le extragem de rând
și le analizăm (despărțim în silabe, numărăm
silabele și efectuam propoziții).
3. Imaginile de pe jetoane vor fi inserate pe o fișă Conversaţia Fişele de lucru
O.3 de lucru pe care copiii o vor primi iar analiza
acestora se va realiza in ordinea in care se
extrag cuvintele. La final vom analiza
propoziția „Oana are opt pisoi.”
4. Motanul ne roagă să cântăm cu el. Mai întâi
repetăm repetăm versurile (dacă nu se cunosc),
O.6
MM se cântă cântecelul mimând acțiunile și bătând
2.1 rimul din palme.
5. Motanul este foarte încântat de felul în care ați
interpretat cântecelul și vă roagă să deveniți, Exerciţiul
alături de el, detectivii literei „O”.
Obținerea -se explică cuvântul „detectiv” Fișa de lucru
5. feedback-ului Întoarcem fișa și realizăm sarcinile: Frontal
a) Colorați pătrățelele care conțin litera „O” mare Individual
de tipar cu albastru și liera „o” mic cu roșu. Explicația
b) Numărăm câte litere sunt din fiecare și notăm
în chenar.
Activitate în -Ce mănâncă motăneii? Munca Fișa cu
6. completare AVAP -Motăneii mănâncă șoricei. independentă șoricelul
2.3 O.7 Copiii primesc o fișă cu imaginea unui șoricel
S1. Decupați șoricelul
S2. Lipiți și realizați coșulețul.

Încheierea
activității Se fac aprecieri generale și individuale.
7. - Pentru felul în care ați lucrat astăzi, drept
recompensă, mătănelul vă lasă în dar
masca.
Fișă de lucru

OANA ARE OPT PISOI.