Sunteți pe pagina 1din 50

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ INTEGRATĂ

CLASA a IV-a D
AN ŞCOLAR 2019 - 2020
Inv. Lodin Cristina

Scoala Gimnaziala ,,Dimitrie Cantemir’

Semestrul I:14 săptămâni


Semestrul al II-lea:20 săptămâni
Scoala altfel
30martie-03aprilie Manuale: - Limba şi literatura română- Ed. Arthur la scoala
2020 - Matematică- Ed. Arthur la scoala
- Ştiinţe- Ed. Arthur la scoala
- Educaţie civică- Ed. Aramis, var.
- Educaţie muzicală- Ed. Aramis
- Arte vizuale şi abilităţi practice-Ed.Ars LIBRIS
- Istorie- Ed. Aramis
- Geografie- Ed.Arthur la scoala
PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CLASELE a III-a – a IV-a

ARIA CURRICULARĂ/ Disciplina CLASA


a III-a a IV-a
LIMBĂ ŞI COMUNICARE
Limba şi literatura română 5 5
Limba modernă 1 2 2
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII
Matematică 4 4
Ştiinţe ale naturii 1 1
OM ŞI SOCIETATE
Educaţie civică 1 1
Istorie - 1
Geografie - 1
Religie* 1 1
ARTE
Muzică şi mişcare 1 1
EDUCAŢIE FIZICĂ , SPORT ŞI SĂNĂTATE
Educaţie fizică 2 2
Joc şi mişcare 1 1
TEHNOLOGII
Arte vizuale şi abilităţi practice 2 1
CONSILIERE ŞI ORIENTARE - -
NUMĂR TOTAL DE ORE ÎN TRUNCHIUL COMUN 20 21
CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII( discipline opţionale) 0-1 0-1
Număr minim de ore pe săptămână 20 21
Număr maxim de ore pe săptămână 21 22
PLANIFICARE CALENDARISTICA

SEMESTRUL I
Unitati tematice Comp Peri- Ob
Disciplina . oada ser
Specif -
. vat
ii
Limba şi lit. Text suport: SCRISOARE DE Ana Blandiana 10 I- II
română 1. Sunetul , litera, vocalele şi consoanele.
Cuvântul. Despărţirea în silabe .Sensul
1. Am scapat de vacanta 1.4. cuvintelor. Ortografia şi punctuaţia.
Recapitulare 1.5. 2. Comunicarea orală. Solicitarea şi oferirea de
2.1 informaţii. Prezentarea unei persoane/ a unei
3.1. cărţi. Cererea simplă familiară, cererea
politicoasă.
3.3
3. Substantivul
Text suport: Pinocchio in Tara Jucariilor –
dupa Carlo Collodi
4. Textul literar narativ
5. Adjectivul. Descrierea. Fragmentul descriptiv.
1.Pronumele
2. Textul literar: Vizita la Winnie – dupa
A.A.Milne
3. Verbul
4. Scrierea imaginativă- textul creativ. Textul de
informare şi funcţional
5. Evaluare iniţială
Lectura: Plouă ! …de George Topîrceanu
Lectură: Nedespărţite !... de Emil Gârleanu
Matematică 1.1, Numere naturale de la 0 la 10 000;adunarea şi 8
1.2, scăderea în concentrul 0- 10 000; înmulţirea
2.2, numerelor naturale în concentrul 0-10 000;
2.4, împărţirea numerelor naturale în concentrul 0 –
3.1, 100; fracţii subunitare şi echiunitare cu numitorul
3.2, mai mic sau egal cu 10; figuri şi corpuri
4.1, geometrice; măsurări – lungime, capacitate, masă,
5.1, 5.2 timp, bani
Amintiri din vacanţă
Labirintul cu surprize

EVALUARE INIȚIALĂ - Ce ştiu? Cât ştiu?Cum


ştiu?

Ştiinţe 1.1; 1.2 Pământul în sistemul solar 2


2.1; DOMENIUL: ştiinţele pământului
2.2; 2.3 Pământul în Sistemul Solar
2.4; 2.5 Planetele Sistemului Solar. Mişcările Pământului
Soarele - sursă de căldură şi lumină. Ciclul zi -
noapte,
anotimpuri. Modificările vremii
Ritmuri cotidiene şi anuale ale activităţilor
vieţuitoarelor
Planetele Sistemului Solar. Soarele - sursă de
căldură şi lumină.
Mişcările Pământului Ciclul zi - noapte,
anotimpuri. Modificările vremii De-a lungul
zilei şi al anului
Recapitulare
Evaluare
Ed.civică 1.1 Recapitulare 1 I
2.3 Ne amintim din clasa a III-a
3.1 Evaluare
3.2 Ne amintim din clasa a III-a 1 II
Joc şi 1.1 Capacitate 2 I,II
mişcare 1.2 psiho - motrică
2.1 Jocuri de mişcare cuprinzând variante de
2.2 mers, cu schimbări de direcţie
JOC: ştafete cu deplasări în diferite variante de
mers
MM 1.1 ♪ Cântare vocală 2 I,II
2.1 Cântare vocală, în colectiv, în grupuri,
3.1 individual
Poziţie, emisie naturală, ascultarea şi
preluarea tonului, semnal de debut, dicţie,
sincronizare cu colegii şi/sau
acompaniamentul
1. Cum cântăm. Cântarea vocală în colectiv
2. Cântarea vocală în grupuri mici. Cântarea
vocală individualăRecapitular e
Evaluare
AVAP 2.1; In zbor 2 I,II
2.2; 2.3 Recapitulare: materiale şi instrumente
Recapitulare: elemente de limbaj plastic-punctul,
linia, pata de culoare, forma
Recapitulare: tehnici de lucru învăţate în clasa a
III-a
Elemente de limbaj plastic: linia, punctul,
culoarea, forma
Tehnici de lucru mixte: colaj 3D, tangram
Istorie 1.1,1.2, I. Trecutul şi prezentul din jurul nostru 1 I
1.3,4.3 1. Ce este istoria?
2.. Timpul istoric şi modul geografic 1 II
Geografie 1.1,1.2, I.Orizontul local şi apropiat
1.3 1. Orizontul. Linia orizontului. Puncte cardinale 1 I
2.3,3.1, 2. Orizontul apropiat (clasa, şcoala, cartierul, 1 II
4.1,4.3 localitatea)
Orientarea în orizontul apropiat

Limba şi lit. 1.4. Text suport: Un delfion bine – crescut – dupa 25 III,IV,V,
română 1.5. Carlo Collodi VI,VII
2.Vorbim pe saturate 2.1. 1. Cartea .
2.2. 2. Rolul ilustraţiilor
Comunicare orala 2.4. 3. Scriem corect cel/ ce-l
3.1. 1. Iniţierea şi menţinerea unui schimb verbal.
3.4. Reformularea unui mesaj în funcţie de
particularităţile interlocutorului
3.5.
2. Cuvântul. Despărţirea în silabe
3.6.
3. Sensul cuvintelor. Cuvinte cu sens
4.3. asemănător
4. Cuvinte cu sens opus
1. Text literar narativ: Secretele unei
prezentari reusite
2. Textul literar narativ
3. Delimitarea textului în fragmente
4. Momentele textului literar narativ
5. Intonarea propoziţiilor. Semnele de
punctuaţie
1. Felul propoziţiilor după scopul comunicării
2. Spaţiul, timpul şi personajele în textul
narativ
3. Planul simplu de idei al textului narativ
4. Povestirea orală şi scrisă a unui fragment
5. Scriem corect cea/ ce-a

1. Text informativ despre un inventator


roman:
2. Un inventator român- Traian Vuia
3. Verbul. Numărul verbului
4. Persoana verbului
5. RECAPITULARE –Text - Leul de Daniil
Harms
6. EVALUARE –Fluieraşul de os, adaptare
după Iulua Haşdeu
Lectură: Micul patriot padovan de Edmondo de
Amicis
Lectură: Biblioteca lui Stardi, de Edmondo De
Amicis
Lectură: Legenda Mureşului şi a Oltului

Matematică 1.1, 1.Numerele naturale cuprinse între 0 - 1 000 000 8 III,IV


1.2, formare, citire, scriere, comparare, ordonare,
2.1, rotunjire
2.2,
2.3, 5.1 -scrierea numerelor cu cifrele romane I, V, X, L,
C, D, M

Numere naturale de la 0 la 10 000- formare,


citire, scriere, comparare,ordonare, rotunjire
Numere naturale de la 0 la 1 000 000- formare,
citire, scriere
Compararea, ordonarea, rotunjirea numerelor
naturale cuprinse între
0 - 1 000 000
Scrierea numerelor cu cifrele romane I, V, X, L,
C, D, M
Să repetăm ce am învăţat V,VI,VII
Ce ştiu? Cât ştiu? Cum ştiu? 12
2.Adunarea şi scăderea numerelor naturale în
concentrul 0 – 1 000 000
● Adunarea şi scăderea; proprietăţi ale
adunării
● Număr necunoscut: aflare prin diverse
metode ( metoda mersului invers, metoda
balanţei
Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 10 000.
Proprietăţile adunării
Aflarea termenului necunoscut – metoda balanţei,
metoda mersului invers
Adunarea şi scăderea în concentrul 0 - 1 000 000,
fără trecere peste ordin
Adunarea şi scăderea în concentrul 0 - 1 000 000,
cu trecere peste ordin
Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea
parantezelor rotunde şi pătrate
Probleme
Să repetăm ce am învăţat
Ce ştiu? Cât ştiu? Cum ştiu?
Ştiinţe 4
1.1; 1.2 Pământul în sistemul solar
2.1; DOMENIUL: ştiinţele pământului
2.2; 2.3 Pământul în Sistemul Solar III,IV,V,VI
2.4; 2.5  Planetele Sistemului Solar. Mişcările
Pământului
1.1; 1.2  Soarele - sursă de căldură şi lumină.
2.1;  Ciclul zi - noapte, anotimpuri.
2.2; 2.3  Modificările vremii
2.4; 2.5  Ritmuri cotidiene şi anuale ale activităţilor
3.1 vieţuitoarelor
Planetele Sistemului Solar. Soarele - sursă de
căldură şi lumină.
Mişcările Pământului Ciclul zi - noapte,
anotimpuri. Modificările vremii De-a lungul
zilei şi al anului
Recapitulare
Evaluare
Existenţa vieţuitoarelor pe Pământ, de-a
lungul timpului
DOMENIUL: ştiinţele pământului
Mărturii ale vieţii din trecut
 Fosilele
Influenţa omului asupra mediului de viaţă
1
 Dispariţia speciilor (vânătoare/ pescuit
VII
excesiv).
 Protejarea mediului
Mărturii ale vieţii din trecut. Fosilele
Dispariţia speciilor
Protejarea mediului
Recapitulare
Evaluare
Ed.civică 1.1; Locuri de apartenenţă 5 III,IV,V
1.2; Lecţia 1 ,VI,VII
3.1; • Localitatea şi domiciliul
3.2; • Proiect: Micul gospodar
3.3*; • Lectură: Grădina bunicului, după Ion
Giugiuman
Lecţia 2
• Ţara natală. Însemnele ţării
• Proiect: Cântec, joc şi voie bună
• Lectură: Cântarea României, după Alecu Russo
Lecţia 3
• România, membră a Uniunii Europene.
Însemnele Uniunii Europene
• Proiect: România, o minune a Europei
• Lectură: Din istoria Uniunii Europene
• Recapitulare
• Evaluare

Joc şi 1.1 Capacitate psiho - motrică


mişcare 2.1 Jocuri de mişcare şi ştafete cuprinzând
2.2 variante de alergare:
- în zig-zag 1 III
JOC: Vizitiul şi căluţul, Figurile geometrice

Jocuri de mişcare şi ştafete cuprinzând


variante de alergare:
2 IV,V
- cu ocolire de obstacole
JOC: Troica, Semănatul şi culesul cartofilor,
Cursa vocalelor, Vizitiul şi doi cai, ,
Calculatoarele)
JOC: Vânătorul, vrabia şi albina, şoarecele şi
pisica
1 VI
Jocuri de mişcare şi ştafete cuprinzând
variante de alergare:
- cu transport, punere şi culegere de obiecte
JOC: Poşta merge
Din cerc în cerc 1 VII
Naveta spaţială

Jocuri de mişcare şi ştafete cuprinzând


variante de sărituri cu desprindere de pe un
picior şi de pe ambele picioare; în lungime,
înălţime şi adâncime, cu coardă
JOC: Elasticul Şotronul,Cercurile zburătoare
MM 1.1 ♪ Cântare vocală
2.1 Cântare vocală, în colectiv, în grupuri, 2 III,IV
3.1 individual
Poziţie, emisie naturală, ascultarea şi
preluarea tonului, semnal de debut, dicţie,
sincronizare cu colegii şi/sau
acompaniamentul
1. Cum cântăm. Cântarea vocală în colectiv
2. Cântarea vocală în grupuri mici. Cântarea
vocală individuală
Recapitulare
Evaluare
♪Elemente de limbaj muzical
Melodia – diferenţierea înălţimii sunetelor,
elemente de notaţie – portativ, cheie SOL, 3 V,VI,VII
note de la SOL la SOL2
1.1 Ritmul – valori de note (notă întreagă,
2.1 doime, pătrime, optime) is pauze (de pătrime
şi optime), măsurile de 2, 3 şi 4 timpi
Genuri muzicale – folclorul copiilor, colinde,
dansuri, genuri clasice/de divertsiment
3. Portativul, cheia SOL, gama DO, octava mică
4. Ritmul – măsura de doi timpi, pătrimea,
optimea, doimea
5. Pauza de un timp. Pauza de jumătate de timp
6. Măsura de trei timpi
7. Măsura de patru timpi. Nota întreagă
8. Genuri muzicale. Folclorul copiilor
9. Genuri muzicale: colinde, genuri clasice, de
divertisment
Recapitulare
Evaluare
AVAP 2.1; In zbor 1 III
2.2; 2.3 Recapitulare: materiale şi instrumente
Recapitulare: elemente de limbaj plastic-punctul,
linia, pata de culoare, forma
Recapitulare: tehnici de lucru învăţate în clasa a
III-a
Elemente de limbaj plastic: linia, punctul,
culoarea, forma
3 IV,V,VI
Povesti de toamna
Tehnici de lucru mixte: colaj 3D, tangram
1.1; Elemente de limbaj plastic: linia, punctul,
1.2; culoarea (nuanţe), forma
2.2; 2.4 Tehnici de lucru mixte: decupare după contur
Noi,in diversitatea lumii 1
2.1; Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, VII
2.2; 2.3 culoarea (culori calde, culori reci), forma
Tehnici de lucru mixte: trasare, haşurare,
portretul
Fotografia ca limbaj
Istorie 1.1,1.3, I. Trecutul şi prezentul din jurul nostru
2.1,2.2 3. Familia 1 III
2.3,3.1, 4. Comunitatea locală şi naţională. Comunităţi ale 1 IV
3.2, minorităţilor pe teritoriul României
4.1,4.2 5. Copilăria de ieri şi de azi 1 V
4.3 6. Cunoasterea lumii prin calatori 1 VI
7.Popoare de ieri si de azi 1 VII
8. Recapitulare
Geografie 1.1,1.2, 3.Planul. Distanţele în orizontul apropiat 1 III
1.3,2.2 4. Harta. Hărţi ale orizontului local. Caracteristici 1 IV
3.1,3.2, observabile ale orizontului local
3.3 5. De la orizontul local la ţară 1 V
3.4,4.2 6. Modificări observabile şi repere de timp 1 VI
4.3 7. Recapitulare 1 VII
Vacanta(26.10 -03.XI)-Sapt. VIII

Limba şi lit. 1.1. Text : Fluturi cu sute de aripi dupa Mircea 20 IX,X,XI,XII
română 1.4. Cartarescu
3. Carte frumoasa, cinste cui 1.5. 1.Semnele de punctuaţie: ghilimelele, punctele
te-a scris  ! 2.1. de suspensie
2.3. 1. Pronunţăm şi scriem corect
Comunicare scrisa 3.1. 2. Timpul verbului
3.4. 3. Scriem corect odată/ o dată
Lectură: O altfel de biblioteca
3.5.
4.1.
1. Transformarea dialogului în povestire
2. Povestirea scrisă a unor fragmente
3. Povestirea scrisă a unui text de mică
întindere după planul simplu de idei
Lectură: A doua carte cu Apolodor de Gellu
Naum
Grupurile de sunete
1. Factorii care pot perturba comunicarea
2. Cuvinte cu aceeaşi formă şi sens diferit
3. Pronunţăm şi scriem corect

1. Planul dezvoltat de idei


2. Părţile unui text creativ
3. RECAPITULARE –Charli si fabrica de
ciocolata de Roald Dahl
4. Proiect :Cea mai frumoasa carte

Matematică Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 1 IX,X,XI,XII


000 000 16
1.1,1.2,  înmulţirea unui număr cu 10, 100, 1 000
2.2,2.5,
5.1,5.2,  înmulţirea nr. când fact. au cel mult trei
5.3 cifre

 proprietăţile înmulţirii

Înmulţirea în concentrul 0 – 10 000 – proprietăţile


înmulţirii
Înmulţirea cu 10, 100, 1 000
Înmulţirea unui număr de o cifră cu un nr. de mai
multe cifre
Înmulţirea unui număr de două cifre cu un nr. de
mai multe cifre
Înmulţirea unui număr de 3 cifre cu un nr de 3
sau 4 cifre
Probleme cu operaţii de înmulţire
Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea
parantezelor rotunde şţi pătrate
Să repetăm ce am învăţat Ce ştiu? Cât ştiu?
Cum ştiu

Ed.civică 2.1; Raporturile noastre cu ceilalţi oameni. Valori 4 IX,X,XI,XII


2.2; morale (I)
2.3; Lecţia 1
3.3*; • Bine – Rău
• Proiect: Binele şi răul, în desene şi fotografii
• Lectură: Tâlharul pedepsit, de Tudor Arghezi
Lecţia 2
• Altruism – Egoism
• Proiect: Egoismul, în imagini şi versuri
• Lectură: Balonul spart, după Tudor Arghezi
Lecţia 3
• Cinste – Necinste
• Proiect: Copacul ideilor
• Lectură: Calul vândut şi diamantul cumpărat,
de Grigore Alexandrescu
• Recapitulare
• Lectură: Leagăn pentru toată copilăria, de
Adrian Păunescu
• Lectură: Uriaşul cel egoist, după Oscar Wilde
• Evaluare
Joc şi 1.1 Jocuri de mişcare şi şafete cuprinzând 1
mişcare 1.2 variante de sărituri cu desprindere de pe un
2.1 picior şi de pe ambele picioare; cu coardă IX
2.2 JOC: Fereşte-ţi picioarele
Broscuţele sar în lac Cercurile
zburătoare
Jocuri de mişcare şi ştafete cuprinzând
variante de aruncare şi prindere:
1
- aruncare azvârlită la distanţă, la ţintă şi la
X
partener
JOC: Suveica dublă
Fereşte-ţi capul
Mingea la căpitan,
Jocuri de mişcare şi şafete cuprinzând
variante de aruncare şi prindere: 1 XI
- aruncare împinsă cu două mâini de la piept
JOC: Vânătorii şi raţele
Între două focuri,
ştafete cuprinzând variante de aruncare şi
prindere: 1
- prindere cu două mâini a obiectelor XII
rostogolite
- prindere cu două mâini a mingii transmise de
un partener
JOC: Ciobanul îşi apără oile
ţintaşii iscusiţi, Suveica încrucişată
MM ♪ Elemente de limbaj muzical 4 IX,
Melodia – diferenţierea înălţimii sunetelor, X
1.1 elemente de notaţie – portativ, cheie SOL, XI
2.1 note de la SOL la SOL2 XII
Ritmul – valori de note (notă întreagă,
doime, pătrime, optime) is pauze (de pătrime
şi optime), măsurile de 2, 3 şi 4 timpi
Genuri muzicale – folclorul copiilor, colinde,
dansuri, genuri clasice/de divertsiment
3. Portativul, cheia SOL, gama DO, octava mică
4. Ritmul – măsura de doi timpi, pătrimea,
optimea, doimea
5. Pauza de un timp. Pauza de jumătate de timp
6. Măsura de trei timpi
1.1 7. Măsura de patru timpi. Nota întreagă
2.1 8. Genuri muzicale. Folclorul copiilor
3.1 9. Genuri muzicale: colinde, genuri clasice, de
divertisment
Recapitulare Evaluare

AVAP 2.1; Noi,in diversitatea lumii 3


2.2; 2.3 Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, IX
culoarea (culori calde, culori reci), forma X
Tehnici de lucru mixte: trasare, haşurare,
portretul
1.1; Fotografia ca limbaj XI
2.1; 1
Povesti de iarna
2.2; 2.4 XII
Elemente de limbaj plastic: linia, punctul,
culoarea, forma
Tehnici de lucru mixte: decupare după contur,
colaj
Istorie 1.1,1.2, 9. Evaluare 1
1.3,2.1 II. Epoci istorice. Evenimente, personalităţi, IX
2.2,2.3, locuri istorice 1
3.1,3.2 10. Antichitatea
4.1,4.3 Grecii – prima civilizaţie a Europei X
11. Dacii şi romanii. Întemeierea poporului 1 XI
român 1
12. Epoca Medievală
XII
Întemeierea statelor medievale româneşti
Gelu, Dragoş, Basarab
Geografie 1.1,1.2, 8. Evaluare 1
2.2,3.1 III. România – elemente de geografie regională IX
3.3,3.4, 9. România – aşezare, limite, vecini 1 X
4.2,4.3 10. Caracteristicile generale ale reliefului 1
României XI
11. Apele 1
12. Clima, solurile, vegetaţia naturală şi animalele XII
sălbatice

Limba şi lit. 2.1. Text suport: Darul lui Mos Craciun dupa T.O.
română 2.3. Bobe 15 XIII,
5. O iarna de… poveste/ 2.4. 1. Povestirea scrisă a unui text de mică XIV,
3.1. întindere după planul dezvoltat de idei XV,
3.2. 2. Substantivul. Felul substantivelor
3.3. 3. Pronunţăm şi scriem corect
Textul literar Lectură: La colindat de Ion Creangă
3.4.
1. Înţelegerea în profunzime a mesajului
3.5.
textului. Asocierea elementelor textului cu
3.6.
experienţele proprii
4.1. 2. Numărul substantivului
4.2. 3. Genul substantivului
4.3. 4. Textul funcţional. Invitaţia
4.5. Lectură: Bradul de Hans Christian Andersen
1. Textul creativ după un plan de idei
2. Text cu tematică de iarnă:Cum a furat
Grinch Craciunul de Dr. Seuss
3. Adjectivul. Acordul adjectivului cu
substantivul
4. Poziţia adjectivului faţă de substantiv
1. Scriem corect sar/ s-ar
2. Înţelegerea în profunzime a mesajului
textului. Personajul literar
4. Descrierea de tip portret a unui personaj pe
baza unui plan simplu
Lectură: Omul de zapada care voia sa
Un final spectaculos intalneasca soarele dupa Matei Visniec
Descrierea de tip portret a persoanei proprii pe
baza unui plan simplu
1. Oferirea de informaţii referitoare la universul
şcolar şi extraşcolar
2. Planul simplu de oraş şi harta
3. Scriem corect numai/ nu mai
Lectură:

1. RECAPITULARE -Sifonierul, Leul si


Vrajitoarea dupa C. S. Lewis
2. EVALUARE - Noapte de Otilia Cazimir
Acvariul de Marin Sorescu
3. Evaluarea portofoliului
4. Şezătoare literară
5. Proiect: Mici copii, mari actori
Matematică 1.1, Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0-100 12 XIII
1.2,  împărţirea numerelor mai mici decât 100 la ,XIV
2.2, un număr de cel XV
2.4,
5.1,  mult două cifre (cu rest zero sau diferit de
5.2, zero)
5.3,
Împărţirea dedusă din tabla înmulţirii
Împărţirea unui nr. de două cifre la un nr de o
cifră, cu rest0
Împărţirea unui nr. de două cifre la un nr de o
cifră, cu rest diferit de 0
Împărţirea când deîmpărţitul şi împărţitorul au
două cifre
Probleme cu operaţii de împărţire
Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea
parantezelor rotunde şi pătrate
1.1, Probleme care se rezolvă prin metoda figurativă
1.2, Metoda comparaţiei
2.2, Metoda mersului invers
2.5, Să repetăm ce am învăţat
5.1, Ce ştiu? Cât ştiu? Cum ştiu?
5.2, Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0-1
5.3 000 000
 împărţirea unui număr cu 10,100, 1000

 împărţirea numerelor mai mici de 1 000


000 la un număr de cel

mult două cifre (cu rest zero sau diferit de


zero)
Împărţirea la 10, 100, 1 000
Împărţirea unui nr mai mic decât 1 000 la un nr de
o cifră
Împărţirea unui nr mai mic decât 1 000 la un nr de
două cifre
Împărţirea unui nr mai mic decât 10 000 la un nr
de o cifră
Împărţirea unui nr mai mic decât 10 000 la un nr
de două cifre
Împărţirea la 10, 100, 1 000
Împărţirea unui nr mai mic decât 1 000 000 la un
nr de o cifră
Împărţirea unui nr mai mic decât 1 000 000 la un
nr de două cifre
Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea
parantezelor rotunde şi pătrate
Probleme cu operaţii de împărţire
Să repetăm ce am învăţat
Ce ştiu? Cât ştiu? Cum ştiu?

Ştiinţe 1.1; Lumea vie 3 XIII,


1.2 DOMENIUL: ştiinţele vieţii XIV,
3.1 Cicluri de viaţă în lumea vie XV,
 Părinţi şi urmaşţi în lumea vie: asemănări
şi deosebiri
Principalele etape din ciclul de viaţă al
plantelor şi al animalelor
Relaţii dintre vieţuitoare şi mediul lor de viaţă
 Adaptări ale vieţuitoarelor la condiţii de
viaţă din diferite
medii (pajişte, pădure, râu, mare, deşert)
 Relaţii de hrănire dintre vieţuitoare (lanţuri
trofice simple)
Omul - menţinerea stării de sănătate
 Dietă echilibrată, mişcare
Ciclul de viaţă la plante
Ciclul de viaţă la animale şi om
Vieţuitoarele şi adaptarea la mediu
Relaţii de hrănire între vieţuitoare
Omul - menţinerea stării de sănătate
Recapitulare
Evaluare
Ed.civică 2.1; Raporturile noastre cu ceilalţi oameni. Valori 3 XIII
2.2; morale (II) XIV
2.3; Lecţia 1 XV
3.3*; • Respect – Lipsă de respect
• Proiect: Cuvinte magice
• Lectură: Întâmplări din clasă, după Dimitrie
Goga
Lecţia 2
• Responsabilitate – Lipsă de responsabilitate
• Proiect: Un regulament al clasei noastre
• Lectură: Lişeţa, raţa şi gâsca, de Grigore
Alexandrescu
Lecţia 3
• Solidaritate – Lipsă de solidaritate
• Proiect: Târgul jucăriilor
• Lectură: Ziua Internaţională a Solidarităţii
Umane
• Recapitulare
• Evaluare

Joc şi mişcare 1.1 Jocuri de mişcare, trasee aplicative şi șşafete 3 XIII


1.2 cuprinzând deprinderi motrice complexe
2.1 (utilitar-aplicative):
2.2 - tracţiune-împingere
JOC: Derdeluşul
Ajută-te singur
Lupta cocoşilor, Ancorăm corabia la mal
XIV,
Jocuri de mişcare, trasee aplicative şi ştafete
cuprinzând deprinderi motrice complexe
(utilitar-aplicative):
- tracţiune
-escaladare
JOC: Avionul
Transportul rănitului
XV
Cobiliţa, Remorcarea

RECAPITULARE
JOC: Vizitiul şi doi cai
şarpele îşi prinde coada
Cursa broscuţelor

EVALUARE
JOC: Naveta spaţială
Apărătorul cetăţii

JOCURI LIBERE
JOC: Ogarul şi iepurele
Mingea prin tunel
MM 1.1 ♫ Elemente de limbaj muzical 3 XIII
2.1 Melodia – diferenţierea înălţimii sunetelor, XiV,
3.1 elemente de notaţie – portativ, cheie SOL,
note de la SOL la SOL2
Ritmul – valori de note (notă întreagă, doime,
pătrime, optime) si pauze (de pătrime şi
optime), măsurile de 2, 3 şi 4 timpi
Genuri muzicale – folclorul copiilor, colinde,
dansuri, genuri clasice/de divertsiment
3. Portativul, cheia SOL, gama DO, octava mică
4. Ritmul – măsura de doi timpi, pătrimea,
optimea, doimea
5. Pauza de un timp. Pauza de jumătate de timp
6. Măsura de trei timpi
7. Măsura de patru timpi. Nota întreagă
8. Genuri muzicale. Folclorul copiilor
9. Genuri muzicale: colinde, genuri clasice, de XV
divertisment
Recapitulare
Evaluare

♫ Elemente de limbaj muzical


Timbrul – sunete din mediul înconjurător,
diferenţierea tipurilor de voce (copil, femeie,
bărbat), a anumitor instrumente muzicale
Dinamica (nuanţe)
10. Timbrul. Sunete din mediul înconjurător,
sunete vocale, sunete instrumentale
11. Dinamica. Nuanţe
Recapitulare
Evaluare

AVAP 1.1; Povesti de iarna XIII


2.1; Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, 3 XIV
2.2; culoarea, forma
2.4 Tehnici de lucru mixte: decupare după contur,
colaj XV
Simboluri
Elemente de limbaj plastic: linia, punctul,
culoarea, forma
Istorie 1.1,1. 13. Figuri legendare ale Ţării Româneşti
2,1.3, a) Mircea cel Bătrân XIII
2.1 14. Figuri 3
2.2,2. b) Vlad Ţepeş XIV
3,3.1, 15. Figuri
3.2 c) Mihai Viteazul XV,
4.1,4. 16. Recapitulare
2,4.3
17. Evaluare
Geografie 1.1,1. 13. Locuitorii şi aşezările omeneşti 3 XIII
2,1.3, 14. Activităţile economice. Resursele
2.2 subsolului şi activităţile industriale XIV
3.1,3. 15. Principalele produse agricole XV
2,3.3 16. Căile de comunicaţie
3.4,4. 17. Recapitulare
3 18. Evaluare

Vacanta intersemestriala(21.XII- 12.I.2020)


SEMESTRUL al II-lea
Limba şi lit. 1.3. Text: Pinguinii 20 I
română 1.4. 1. Pronumele personal II
5.Suntem bine informati 2.1. 2. Textul nonliterarÎnţelegerea mesajului III
2.2. poeziei IV
2.4. 3. Formularea de concluzii simple pe baza
3.1. unei poezii
3.4. 4. Scriem corect mia/ mi-a
Text  : Fructele, un aliat pretios
4.1.
Dialogul în textul narativ
4.3.
1. Formularea de întrebări şi răspunsuri
4.4. 2. Formularea unor predicţii pe baza unor
fragmente din text
Lectură: Muzeul copilariei
1. Pronumele personal. Pronumele personal
de politeţe
2. Numărul pronumelui
3. Persoana pronumelui
4. Genul pronumelui
Lectură: O rază de Emil Gârleanu
1. Alte forme ale pronumelui personal
2. Textul creativ cu început sau sfârşit dat
3. Sensurile cuvintelor
4. Relatarea unei întâmplări după banda
desenată
Lectură: Vizită de Ioan Luca Caragiale
1. Scriem corect ai/ a-i
2. RECAPITULARE –UPWORDS
3. EVALUARE - Jocul suprapunerilor
Matematică 1.1, 1.Rezolvare de probleme 16 I
1.2, Ordinea operatiilor - Paranteze II
2.2, III
2.5, 2.Fracţii cu numitorul mai mic sau egal cu 10 sau IV
5.1, cu numitorul
5.2, egal cu 100
5.3  diviziuni ale unui întreg: sutime;
reprezentări prin desene
 fracţii subunitare, echiunitare, supraunitare
 adunarea şi scăderea fracţiilor cu acelaşi
numitor
 scrierea procentuală (numai pentru 25%,
50%, 75%)
Diviziuni ale unui întreg
Fracţii subunitare, echiunitare, supraunitare
Compararea si ordonarea fracţiilor
Adunarea şi scăderea fracţiilor cu acelaşi numitor
Scrierea procentuală
Probleme
Să repetăm ce am învăţat
Ce ştiu? Cât ştiu? Cum ştiu?
Elemente de geometrie
Localizarea unor obiecte
 terminologie specifică: paralel,
perpendicular
 coordonate într-o reprezentare grafică sub
formă de reţea
 hărţi
Figuri geometrice
 drepte perpendiculare, paralele
 unghiuri drepte, ascuţite, obtuze
 poligoane: pătrat, dreptunghi, romb,
paralelogram, triunghi
 cerc
Axa de simetrie
Perimetrul
Aria unei suprafeţe (prin reprezentări, estimând cu
ajutorul unei
reţele de pătrate cu latura de 1 cm)
Corpuri geometrice
 cub, paralelipiped, piramidă, cilindru,
sferă, con (identificare,

desfăşurare, construcţie folosind tipare sau


diverse materiale)
 volumul cubului şi paralelipipedului
(folosind cubul cu latura 1 cm
Punct, linie dreaptă, linie frântă, linie curbă,
semidreaptă, segment
Unghiuri
Drepte paralele; drepte perpendiculare
Triunghiul
Dreptunghiul şi pătratul
Paralelogramul şi rombul
Cercul
Axa de simetrie
Aria unei suprafeţe
Cubul şi paralelipipedul. Volumul cubului şi
paralipipedului
Piramida
Cilindrul, conul, sfera
Jocuri cu elemente de geometrie
Exerciţii de orientare spaţială. Hărţi
Probleme cu elemente de geometrie
Să repetăm ce am învăţat
Ce ştiu? Cât ştiu? Cum ştiu?
Ştiinţe 1.1; Corpuri. Proprietăţi 4 I
1.2 DOMENIUL: ştiinţele fizicii II
2.1; Corpuri - proprietăţi III
2.2;  Plutirea corpurilor în apă IV
2.4;  Proprietăţile apei. Utilizări ale apei în
2.5 diferite stări de agregare
3.2 Apa. Proprietăţile apei.
Utilizări ale apei în diferite stări de agregare
Plutirea corpurilor în apă
Recapitulare
Evaluare
Ed.civică 1.3; Raporturile noastre cu ceilalţi oameni (III) I
2.1; Norme şi comportamente moral-civice 4 II
2.2; Lecţia 1 III
3.1; • Norme morale IV
• Lectură: Lăcomia, de Iulia Haşdeu
Lecţia 2
• Comportamentul în familie
• Lectură: Acadeaua, de N. Nosov
Lecţia 3
• Comportamentul în şcoală şi în grupul de prieteni
• Lectură: Desen după natură, de Mircea
Sântimbreanu
Lecţia 4
• Comportamentul în locuri publice
• Lectură: D-l Goe..., de I.L. Caragiale
• Recapitulare
• Lectură: Scrisori către Vasile Alecsandri, de Ion
Ghica
• Evaluare
Joc şi mişcare 2.Deprinderi de comunicare şi lucru în echipă I
1.1 II
1.2 Jocuri de mişcare şi ştafete vizând dezvoltarea 1 III
2.1 calităţilor motrice combinate: IV
2.2 - viteza de deplasare în relaţie cu un partener
JOC:
Vânătorul, vrabia şi albina
Al treilea fuge
1
Jocuri de mişcare şi ştafete vizând dezvoltarea
calităţilor motrice combinate:
- forţă dinamică a trunchiului şi abdomenului
JOC: Nu te lăsa frate
Banda rulantă
Nu te lăsa frate – variant
1
Jocuri de mişcare şi ştafete vizând dezvoltarea
calităţilor motrice combinate:
- rezistenţa generală
JOC: Şoarecele istţ şi pisica periculoasă
Şotronul 1
Vânătorii şi raţele

3.Stil de viaţă activ


Jocuri pentru coordonare oculo-motorie:
- coordonare ochi – mână
- coordonare ochi – picior
JOC: Ocupă locul
Păsărelele intră-n cuib
Recunoşte-şi vecinii
Ţintaşii iscusiţi,

Jocuri pentru coordonare oculo-motorie:


- coordonare generală
JOC: Poşta merge, Cercurile zburătoare
Vânătorii şi raţele, Între două focuri)
MM 1.1 ♫ Elemente de limbaj muzical 4 I
1.3 *Alteraţii (diez, bemol, becar) II
2.1 Legătura dintre text şi melodie – III
3.1 strofa/refrenul IV
Semnele de repetiţie
Elemente de formă: strofă/refren,
repetiţie/schimbare
1. Semnele de repetiţie
2. Repetiţie şi schimbare în linia melodică. și
schimbare în text
4. Legătura dintre text şi melodie
5. Alteraţii – Diez, bemol, becar*
Recapitulare
Evaluare
AVAP Meseriile pamantului 4
Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, I
1.1; culoarea, forma II
2.2; Fotografia ca limbaj III
2.3; IV
2.4 Lumea florilor
Elemente de limbaj plastic: linia, punctul,
culoarea, forma
Tehnici de lucru mixte: îndoire, kirigami, decupare
după contur
Istorie 1.1,1. III. Epoci istorice. Evenimente, personalităţi, 4
2,1.3, locuri istorice I
2.1 1. Moldova în timpul lui Ştefan cel Mare II
2.2,3. 2. Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei III
1,3.2, 3. Transilvania – spaţiu multietnic. Sat şi oraş IV
4.1 în Evul Mediul. Despre personalităţi ale
minorităţilor
4. Epoca Modernă
Cuza şi Unirea Principatelor Române
5. Cucerirea Independenţei în timpul lui Carol I

Geografie 1.1,1. III. România – elemente de geografie regională


2,1.3, 20. Munţii Carpaţi 4 I
2.2 21. Dealurile şi podişurile II
2.3,3. 22. Câmpiile III
3,3.4 23. Delta Dunării IV
4.2,4. 24. Organizarea administrativă a României
3
Limba şi lit. 1.1. 20
6.Gata de aventura română 1.2. Poveste popular : Cipi, acest pitic urias dupa V
2.2. Fodor Sandor VI
2.4. Textul literar narativ VII
3.1. Cuvântul - parte de propoziţie VIII
3.3 Predicatul exprimat prin verb
3.4. Sensurile neobişnuite ale cuvintelor
Lectură: Racul, broasca şi o ştiucă de Alecu
3.5.
Donici
4.1.
Textul creativ în care se introduc expresii şi
cuvinte de sprijin
Text : Povestea a doi pui de tigru,
numitiNninigra si Aligru de Nina Cassian
Subiectul. Subiectul exprimat prin substantiv
Subiectul exprimat prin pronume personal
Acordul subiectului cu predicatul
Lectură: Lupul şi barza de La Fontaine
Propoziţia simplă. Părţile principale de
propoziţie
Propoziţia dezvoltată. Părţile secundare de
propoziţie
Scriem corect var/ v-ar
Organizatori grafici Barza
Extragerea unor elemente considerate importante
dintr-un text de informare
Lectură: Corbul şi vulpea de La Fontaine
Textul creativ cu titlu dat
Formularea de concluzii simple pe baza lecturii
unui text informativ
Prezentarea unei activităţi
Povestirea scrisă a unei activităţi
Textul creativ în care se introduce dialogul
Lectură: Leul deghizat de George Topîrceanu
Familia de cuvinte
RECAPITULARE- Vic – pitic si-o poveste din
nimic de Victoria Patrascu
EVALUARE- Povestea unei pescaruse si a
motanului care a invatat-o sa zboare de Luis
Sepulveda
Matematică 1.1, Elemente de geometrie 16 V
1.2, Localizarea unor obiecte VI
2.2,  terminologie specifică: paralel, VII
2.5, perpendicular VIII
5.1,  coordonate într-o reprezentare grafică sub
5.2, formă de reţea
5.3  hărţi
Figuri geometrice
 drepte perpendiculare, paralele
 unghiuri drepte, ascuţite, obtuze
 poligoane: pătrat, dreptunghi, romb,
paralelogram, triunghi
 cerc
Axa de simetrie
Perimetrul
Aria unei suprafeţe (prin reprezentări, estimând cu
ajutorul unei
reţele de pătrate cu latura de 1 cm)
Corpuri geometrice
 cub, paralelipiped, piramidă, cilindru,
1.1, sferă, con (identificare,
1.2, desfăşurare, construcţie folosind tipare sau
2.2, diverse materiale)
2.4,  volumul cubului şi paralelipipedului
5.1, (folosind cubul cu latura 1 cm
5.2,
5.3 Punct, linie dreaptă, linie frântă, linie curbă,
semidreaptă, segment
Unghiuri
Drepte paralele; drepte perpendiculare
Triunghiul
Dreptunghiul şi pătratul
Paralelogramul şi rombul
Cercul
Axa de simetrie
Aria unei suprafeţe
Cubul şi paralelipipedul. Volumul cubului și
paralipipedului
Piramida
Cilindrul, conul, sfera
Jocuri cu elemente de geometrie
Exerciţii de orientare spaţială. Hărţi
Probleme cu elemente de geometrie
Să repetăm ce am învăţat
Ce ştiu? Cât ştiu? Cum ştiu?
Ştiinţe 1.1; Schimbări ale caracteristicilor corpurilor şi 4 V
1.2 materialelor VI
2.1; DOMENIUL: ştiinţele fizicii VII
2.2; Schimbări ale caracteristicilor corpurilor şi VIII
2.3; materialelor
2.4;  Amestecuri şi separarea amestecurilor
2.5  Dizolvarea. Influenţa temperaturii asupra
3.2 procesului de dizolvare
 Ardere, ruginire, putrezire, alterare,
coacere
Amestecuri şi separarea amestecurilor
Dizolvarea. Influenţa temperaturii asupra
procesului de dizolvare
Arderea, ruginirea, putrezirea, alterarea, coacerea
Recapitulare
Evaluare
Ed.civică 1.3; Raporturile noastre cu ceilalţi oameni (III) 1 V
2.1; Norme şi comportamente moral-civice
2.2; Lecţia 1
3.1; • Norme morale
• Lectură: Lăcomia, de Iulia Haşdeu
Lecţia 2
• Comportamentul în familie
• Lectură: Acadeaua, de N. Nosov
Lecţia 3
• Comportamentul în şcoală şi în grupul de prieteni
• Lectură: Desen după natură, de Mircea
Sântimbreanu
Lecţia 4
• Comportamentul în locuri publice
• Lectură: D-l Goe..., de I.L. Caragiale
• Recapitulare
• Lectură: Scrisori către Vasile Alecsandri, de Ion 3 VI
Ghica VII
• Evaluare VIII
Raporturile noastre cu ceilalţi oameni (IV)
Comportamente moral-civice
Lecţia 1
• Comportamente prosociale
• Lectură: Incendiul, de Edmondo de Amicis
Lecţia 2
• Comportamente antisociale
• Lectură: Revista presei
• Recapitulare
• Lectură: Scrisoare pe adresa unui chiulangiu, de
Mircea Sântimbreanu
• Evaluare
Joc şi mişcare Jocuri de mişcare pentru dezvoltarea funcţiilor 1 V
1.1 cardiace şi respiratorii VI
1.2 JOC: Uliul şi porumbeii VII
2.1 ţcardiace şi respiratorii VIII
2.2 JOC: Năvodul, Leapşa – pe ghemuite 1
Jocuri de mişcare desfăşurate în diferite
anotimpuri, în aer liber
JOC: Derdeluşul, Cărăuşii
2
JOC: Ţintaşii iscusiţi, Cursa pe numere
MM 1.1 ♫ Elemente de limbaj muzical 2 V
1.3 *Alteraţii (diez, bemol, becar) VI
2.1 Legătura dintre text şi melodie –
3.1 strofa/refrenul
Semnele de repetiţie
Elemente de formă: strofă/refren,
repetiţie/schimbare
1. Semnele de repetiţie
2. Repetiţie şi schimbare în linia melodică.
3. Elemente de formă – Strofă şi refren. Repetiţie
şi schimbare în text
4. Legătura dintre text şi melodie
5. Alteraţii – Diez, bemol, becar*
Recapitulare
Evaluare
VII
♫ Cântarea instrumentală
Percuţia corporală diversă 2 VIII
Utilizarea de jucării muzicale, instrumente
muzicale
Cântarea cu acompaniament realizat de cadrul
didactic şi/sau de copii (jucării, percuţie
corporală, instrumente muzicale)
5. Percuţia corporală diversă
6. Orchestra de jucării muzicale. Instrumente
muzicale
7. Cântarea cu acompaniament
Recapitulare
Evaluare

AVAP 1.1; Lumea florilor 1


2.1; Elemente de limbaj plastic: linia, punctul,
2.3 culoarea, forma
Tehnici de lucru mixte: îndoire, kirigami, decupare
după contur

In lumea celor care nu cuvanta 3


Elemente de limbaj plastic: linia, punctul,
1.1;
culoarea, forma
2.1;
Tehnici de lucru mixte:decupare după contur,
2.2;
2.3; rupere şi lipire, îndoire, ţesere cu benzi de hârtie
2.4

V
VI
VII
VIII
Istorie 1.1,1. 6.Eroi ai Primului Război Mondial 1 V
2,1.3, 7. Regele Ferdinand şi Marea Unire 1 VI
2.1 8. Epoca Contemporană 1 VII
2.2,3. România la cumpăna dintre milenii VIII
2,4.1 9. Recapitulare 1
Geografie 1.1,1. 25. Bucureşti 1 V
2,1.3, 26. Caracterizarea regiunii orizontului local şi a 1 VI
2.2 regiunilor învecinate. Caracterizarea judeţului VII
3.1,3. 27. Recapitulare 1 VIII
2,3.3 28. Evaluare 1
3.4,4.
3

Limba şi lit. 2.2 Textul : Pipi Sosetica de Astrid Lindgren 20


7. Prieteni pe viata română 2.3 1. Personajul literar/ Portretul IX
3.3 2. Relatarea orală şi scrisă a unei întâmplări X
3.5 imaginate pe baza unor întrebări de sprijin XI
3.6 3. Felurile propoziţiilor după aspectul XIII
4.1 predicatului
4.2 4. Scriem corect întruna/ într-una
4.5 Lectură: Omul nu poate să facă, un lucru la toţi
să placă de Anton Pann
1. Sotia Domnisoarei Poimaine dupa Adina
Rosetti
2. Prezentarea unui proiect şi a rezultatelor
acestuia
3. Textul creativ după un plan propriu de idei
4. Comunicarea nonverbală
5. Formularea de solicitări formale şi
informale
Lectură: La scăldat de Ion Creangă
1. Legendă Povestea mărului
2. Proiectul de documentare
3. Afişul
4. Exprimarea propriilor opinii
5. Textul creativ liber
1. Scriem corect mie/ mi-e
2. Cartea poştală
3. RECAPITULARE –Povestea lui Harap –
Alb dupa Ion Creanga
4. EVALUARE Cu masca , fara masca
5. FIŞĂ DE PORTOFOLIU
Lectură: Concurs literar

Matematică 1.1, 1.Elemente de geometrie 4


1.2, Localizarea unor obiecte IX
2.2,  terminologie specifică: paralel, X
2.4, perpendicular XI
5.1, XIII
5.2  coordonate într-o reprezentare grafică sub
formă de reţea

 hărţi
Figuri geometrice
 drepte perpendiculare, paralele

 unghiuri drepte, ascuţite, obtuze

 poligoane: pătrat, dreptunghi, romb,


paralelogram, triunghi

 cerc

Axa de simetrie
Perimetrul
Aria unei suprafeţe (prin reprezentări, estimând
cu ajutorul unei
reţele de pătrate cu latura de 1 cm)
Corpuri geometrice
 cub, paralelipiped, piramidă, cilindru,
sferă, con (identificare,

desfăşurare, construcţie folosind tipare sau


diverse materiale)
 volumul cubului şi paralelipipedului
(folosind cubul cu latura 1 cm
Punct, linie dreaptă, linie frântă, linie curbă,
semidreaptă, segment
Unghiuri
Drepte paralele; drepte perpendiculare
Triunghiul
Dreptunghiul şi pătratul
Paralelogramul şi rombul
Cercul
Axa de simetrie
Aria unei suprafeţe
Cubul şi paralelipipedul. Volumul cubului şi
paralipipedului
Piramida
Cilindrul, conul, sfera
Jocuri cu elemente de geometrie 8
Exerciţii de orientare spaţială. Hărţi
Probleme cu elemente de geometrie
Să repetăm ce am învăţat
Ce ştiu? Cât ştiu? Cum ştiu?
2.Unităţi de măsură pentru lungime; pentru
volumul lichidelor; pentru masă
● Unităţi de măsură: metrul, cu submultiplii,
multiplii; litrul, cu submultiplii, multiplii;
kilogramul, cu submultiplii, multiplii
● transformări pentru lungime, volum, masă,
în limita operaţiilor cunoscute
● Instrumente de măsură: riglă, metrul de
tâmplărie, metrul de croitorie, ruleta,
cântarul, balanţa
● Operaţii cu unităţile de măsură
Unităţi de măsură pentru lungime – metrul cu 4
multiplii şi submultiplii
Unităţi de măsură pentru volumul lichidelor –
litrul cu multiplii şi submultiplii
Unităţi de măsură pentru masa corpurilor –
kilogramul cu multiplii şi submultiplii
Probleme cu unităţi de măsură
Să repetăm ce am învăţat
Ce ştiu? Cât ştiu? Cum ştiu?
Unităţi de măsură pentru timp; unităţi de
măsură monetare
Unităţi de măsură pentru timp
 calculul unor intervale temporale,
transformări din unităţi mai mari în unităţi
mai mici de timp

 instrumente de măsură: ceasul,


cronometrul

Unităţi de măsură monetare


 unităţi de măsură: leul şi banul, euro şi
eurocentul (monede şi

bancnote în uz)
 schimburi monetare echivalente în aceeaşi
unitate monetară

Unităţi de măsurare a timpului mai mici decât o zi


Anul, deceniul, secolul, mileniul
Unităţi de măsură monetare - leul şi banul, euro şi
eurocentul
Probleme cu unităţi de măsură
Să repetăm ce am învăţat
Ce ştiu? Cât ştiu? Cum ştiu?
Ştiinţe 1.1; Energie. Curent electric. Lumină 4 IX
1.2 DOMENIUL: ştiinţele fizicii X
2.1; Energie - surse şi efecte XI
2.2;  Transferul de căldură între obiecte. XIII
2.3; Materiale conductoare şi izolatoare de
2.4; căldură
2.5 Curent electric. Lumină
3.2  Circuite electrice simple
 Surse de lumină. Fenomene comune care
1.1; implică lumina (umbra, curcubeul,
1.2 culorile, vizibilitatea corpurilor)
2.1;
2.2; Transferul de căldură între obiecte
2.3; Circuite electrice simple
2.4; Surse de lumină
2.5 Umbra, curcubeul, culorile, vizibilitatea
3.2 corpurilor
Recapitulare
Evaluare
Ed.civică 1.3; Raporturile noastre cu ceilalţi oameni (IV) 1 IX
2.3; Comportamente moral-civice X
3.1; Lecţia 1 XI
• Comportamente prosociale XIII
• Lectură: Incendiul, de Edmondo de Amicis
Lecţia 2
• Comportamente antisociale
• Lectură: Revista presei
• Recapitulare
• Lectură: Scrisoare pe adresa unui chiulangiu,
de Mircea Sântimbreanu
• Evaluare
3
Drepturile universale ale copilului
Lecţia 1
• Drepturile şi îndatoririle copilului (I)
• Lectură: Piatra albastră, de Bruno Ferrero
Lecţia 2
• Drepturile şi îndatoririle copilului (II)
• Lectură: Însemnări de lector, de Mircea
Sântimbreanu
Lecţia 3
• Respectarea şi încălcarea drepturilor copilului
• Lectură: Pantofii roşii, de N. Calma
• Recapitulare
• Lectură: Deschid uşa..., de Titel Constantinescu
• Evaluare
• Recapitulare finală
Joc şi mişcare Jocuri de mişcare constituite spontan, în 2 IX
1.1 timpul liber, incluzând întrecerea între X
1.2 grupuri XI
2.1 JOC: Vânătorii şi raţele XIII
2.2 Ciobanul îşi apără oile
JOC: Mingea la căpitan, Între două focuri
2
Jocuri de mişcare pentru timpul liber
desfăşurate în excursii, taberţ
Vânătorul iscusit
JOC: Acul cu aţa
Salut prietene
MM 1.1 3 IX
2.1 ♫ Cântarea instrumentală X
3.1 Percuţia corporală diversă XI
Utilizarea de jucării muzicale, instrumente XIII
muzicale
Cântarea cu acompaniament realizat de
cadrul didactic şi/sau de copii (jucării,
percuţie corporală, instrumente muzicale)
5. Percuţia corporală diversă
6. Orchestra de jucării muzicale. Instrumente
muzicale
7. Cântarea cu acompaniament
Recapitulare
Evaluare 1
Mişcarea pe muzică
Dansuri populare
Dansuri de societate şi moderne
Mişcări de tactare a măsurii
Mişcări sugerate de ritm, melodie,
expresivitate, mişcări libere
8. Tactarea măsurii. Mişcări sugerate de ritm.
Expresivitate, mişcări libere
9. Dansuri populare
10. Dansuri de societate şi moderne
Recapitulare
Evaluare
AVAP Inventeaza/ Reinventeaza 4 IX
2.1; Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, X
2.3; culoarea, forma XI
2.4 Tehnici de lucru mixte: lucru cu fâşii de hârtie, XIII
îndoire, lipire, răsucire, quilling, decupare după
contur
Fotografia ca limbaj
Istorie 1.1,1.2 10. Evaluare 1 IX
,1.3,2. 11. Locuri istorice în comunitate 1 X
1 12. Construcţii religioase şi ctitorii lor 1 XI
2.3,3.1 13. Monumente şi locuri istorice incluse în 1 XIII
,3.2 patrimoniul UNESCO
Geografie 1.1,1.2 IV. România în Europa şi pe Glob IX
,1.3,2. 29. Poziţia României în Europa. Vecinii 1 X
1 României 1 XI
2.2,2.3 30. Europa şi Uniunea Europeană 1 XIII
,3.1 31. Terra 1
3.3,4.1 32. Recapitulare
,4.3
Limba şi lit. 1.4 Text suport: A oftat padurea de Lucia Olteanu- 15 XIV
română 2.1 Text cu tematică de vară XV
2.3 1. Poezia ca vorbire despre sineScriem XVI
8. Ora de poezie 2.5 corect ceai/ ce-ai
3.2 2. Compunere descriptive
3.5 Mata deseneaza – un ghem de Marin Sorescu
3.6 Lectură: Cântăreţul de Emil
4.2 GârleanuRECAPITULARE –Merlin vrajitorul-
legendă britanică
4.4 1. RECAPITULARE-Ora de poezie -
2. Am zarit de Nichita Stanescu
3. EVALUARE –Secretul de Grete Tartler
4. Șezătoare literară
Matematică 1.1, Unităţi de măsură pentru timp; unităţi de 4 XIV
1.2, măsură monetare XV
2.1, Unităţi de măsură pentru timp
2.2,  calculul unor intervale temporale,
2.3, transformări din unităţi mai mari în unităţi
2.4, mai mici de timp
5.1,
5.2,  instrumente de măsură: ceasul,
5.3
cronometrul

Unităţi de măsură monetare


 unităţi de măsură: leul şi banul, euro şi
eurocentul (monede şi

bancnote în uz)
 schimburi monetare echivalente în aceeaşi
unitate monetară

Unităţi de măsurare a timpului mai mici decât o zi


Anul, deceniul, secolul, mileniul
Unităţi de măsură monetare - leul şi banul, euro şi XVI
eurocentul 8
Probleme cu unităţi de măsură
Să repetăm ce am învăţat
Ce ştiu? Cât ştiu? Cum ştiu?
● Numerele naturale cuprinse între 0 – 1 000 000
● Operaţii cu numere naturale în concentrul 0 –
1 000 000
● Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea
parantezelor rotunde
● Probleme ; metoda reprezentării grafice;
metoda mersului invers; metoda comparaţiei
● Fracţii
● Măsurări – lungime, capacitate, masă, timp,
bani
● Elemente de geometrie
Să fiu mai bun! Bucuria verii

Ştiinţe 1.1; Energie. Curent electric. Lumină 2


1.2 DOMENIUL: ştiinţele fizicii
2.1; Energie - surse şi efecte XIV,
2.2;  Transferul de căldură între obiecte. XV
2.3; Materiale conductoare şi izolatoare de
2.4; căldură
2.5 Curent electric. Lumină
3.2  Circuite electrice simple
 Surse de lumină. Fenomene comune care
implică lumina (umbra, curcubeul,
culorile, vizibilitatea corpurilor)

Transferul de căldură între obiecte


Circuite electrice simple
Surse de lumină
Umbra, curcubeul, culorile, vizibilitatea
corpurilor 1 XVI
Recapitulare
Evaluare
Recapitulare finală
Recapitulare finală
Pământul în Sistemul nostru solar
Existenţa vieţuitoarelor pe Pământ, de-a lungul
timpului
Lumea vie
Corpuri. Proprietăţi. Schimbări ale
caracteristicilor corpurilor şi materialelor
Energie. Curent electric. Lumină
Ed.civică 1.3; 3 XIV
2.4; Drepturile universale ale copilului XV
3.1; Lecţia 1 XVI
3.2; • Drepturile şi îndatoririle copilului (I)
3.3*; • Lectură: Piatra albastră, de Bruno Ferrero
Lecţia 2
• Drepturile şi îndatoririle copilului (II)
• Lectură: Însemnări de lector, de Mircea
Sântimbreanu
Lecţia 3
• Respectarea şi încălcarea drepturilor copilului
• Lectură: Pantofii roşii, de N. Calma
• Recapitulare
• Lectură: Deschid uşa..., de Titel Constantinescu
• Evaluare
• Recapitulare finală
Joc şi mişcare 1.1 1
1.2 Activităţi turistice XIV,
2.1 JOC: Mingea pe pod XV
2.2 Unde-s doi puterea creşte
RECAPITULARE 1
JOC:
Coşuleţul cu două toarte
Mingea prin tunel (variant)
EVALUARE 1 XVI
JOC: Crabii şi creveţii
Îndemânaticii

MM 2.1 ♫ Mişcarea pe muzică 3 XIV


3.1 Dansuri populare XV
3.2 Dansuri de societate şi moderne XVI
3.3 Mişcări de tactare a măsurii
Mişcări sugerate de ritm, melodie,
expresivitate, mişcări libere
8. Tactarea măsurii. Mişcări sugerate de ritm.
Expresivitate, mişcări libere
9. Dansuri populare
10. Dansuri de societate şi moderne
Recapitulare-Evaluare
AVAP 1.1; Trecut, prezent, viitor 3
2.3; Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, XIV,
2.4 culoarea, forma XV
Tehnici de lucru mixte: îndoire, lipire, decupare XVI
după contur, colaj

Istorie 1.1,1.2 14. Recapitulare 1 XIV


,3.1,3, 15. Evaluare 1 XV
2 16. Recapitulare finală 1 XVI
4.2,4.3
Geografie 1.2,2.1 33. Evaluare 1 XIV
,2,3 34. Recapitulare finală 2 XV
3.4,. XVI
Limba şi lit. Text: Batik Scamatorul de Florin Bican 8 XVII
9. Ultimele scamatorii română Secretele textului - Recapitulare 2 XVIII
Evaluare : Fata saracului cea isteata de Petre XIX
Ispirescu XX
Lecturi de vacanta
Recapitulare finala Recapitulare
Matematică ● Numerele naturale cuprinse între 0 – 1 000 000 6 XVII
● Operaţii cu numere naturale în concentrul 0 – 2 XVIII
1 000 000 XIX
● Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea XX
parantezelor rotunde
● Probleme ; metoda reprezentării grafice;
metoda mersului invers; metoda comparaţiei
● Fracţii
● Măsurări – lungime, capacitate, masă, timp,
bani
● Elemente de geometrie
Să fiu mai bun!
Bucuria verii
EVALUARE FINALĂ - Ce ştiu? Cât ştiu? Cum
ştiu?
Matematica prin joc
Ştiinţe Evaluare finala 4 XVII
XVIII
XIX
XX
Ed.civică Evaluare finala 4 XVII
XVIII
XIX
XX
Joc şi mişcare JOCURI IN AER LIBER LA ALEGERE 4 XVII
XVIII
XIX
MM Ne pregatim de serbare 4 XVII
XVIII
XIX
XX
AVAP Evaluare finala -Expozitie cu lucrari 4 XVII
XVIII
XXIX
Istorie Evaluare finala 4 XVII
XVIII
XIX
Geografie Evaluare finala 4 XVII
XVIII
XIX
XX