Sunteți pe pagina 1din 6

LICEUL TEHNOLOGIC ”AL.

VLAHUȚĂ” AVIZ ISJ BACĂU


PODU TURCULUI, JUD. BACĂU Nr………/………..

DIRECTOR,
PROF. BALAN MIRELA
INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,
PROF. ANA MARIA EGARMIN

AVIZ CONSILIER EDUCATIV,


PROF. URSACHI BOBEI MARIA

PROIECT EDUCAŢIONAL

”Să reciclăm!”
II. ORGANIZATORI / PERSOANĂ DE CONTACT
Liceul Tehnologic ”Al. Vlahuță” Podu Turcului, jud. Bacău
III. PARTENER / PERSOANĂ DE CONTACT
Consiliul Local – Bucur Liviu
Biblioteca Liceului Tehnologic ”Al. Vlahuță” Podu Turcului- bibliotecar
Centrul de Documentare și Informare – prof. documentarist
Biserica ”Sf. Ilie” – preot Dorin Moise
IV. COLABORATORI
Popa Nicolae inițiator al Ansamblului ”Privighetorile Zeletinului”,
Muzeul etnografic Boghești
V. COORDONATORI PROIECT
Director: prof. Balan Mirela
Consilier educativ: Ursachi Bobei Maria
Prof: Căpraru Mihaela
Prof. documentarist :Spulber Cristina
Prof: Andrei Daniela
Prof: Tăzlăoanu Florentina
VI. DURATA PROIECTULUI
An școlar: 2019-2020
VII. DESCRIEREA PROIECTULUI

ARGUMENTUL
,,Dacă vrem să ne conducem după natură, niciodată nu vom greşi drumul.”
(CICERO)

Deseurile au existat dintotdeauna. Ele reprezinta chiar o modalitate prin care


istoricii pot afla date referitoare la modul de viata al unei populatii disparute.
In zilele noastre, deseurile au devenit o problema. Aruncam mult mai mult decat
in trecut. Pentru a produce bunurile de consum, care mai devreme sau mai tarziu devin
deseuri, folosim cantitati din ce in ce mai mari de materii prime si resurse naturale,
energie si apa. In plus, tipurile de deseuri s - au diversificat, multe dintre ele fiind greu de
asimilat de mediu, iar spatiul alocat gunoaielor s - a tot largit.
Deseurile pe care le producem au ajuns sa afecteze sanatatea noastra si a mediului
inconjurator. Cu toate acestea, continuam sa consumam si sa aruncam.
Cauzele acestui fenomen sunt multiple: evolutia modului de viata si a obiceiurilor
alimentare, cresterea demografica, industrializarea excesiva.
Pentru a stopa inflatia de gunoaie s - a introdus sistemul de colectare selectiva a
deseurilor ce presupune depozitarea temporara a deseurilor pe categorii, in locuri special
amenajate, dupa care urmeaza reciclarea acestora.
“RECICLAREA ESTE UN MARE CASTIG PENTRU MEDIUL PE CARE
TREBUIE SA -L LASAM CURAT GENERATIILOR VIITOARE”

1.SCOPUL PROIECTULUI
Conștientizarea elevilor privind importanța colectării deșeurilor, pentru om și
natură;

Conştientizarea elevilor privind importanţa colectării selective a deşeurilor, pentru om


şi mediu. Obiective  dezvoltarea interesului elevilor faţă de procesul de colectare şi
reciclare a deşeurilor menajere;  responsabilizarea elevilor în ceea ce priveşte ocrotirea
mediului.

2.OBIECTIVELE PROIECTULUI

- Obiective vizând elevii:


- Dezvoltarea interesului elevilor privind procesul de colectare și reciclare a
deșeurilor;
- Responsabilizarea elevilor în ceea ce privește ocrotirea mediului;
Obiective vizând cadrele didactice:
- -asumarea unor responsabilități individuale și de lucru în echipă;
- -utilizarea unor demersuri educaționale eficiente, în direcția armonizării
relațiilor dintre profesori și elevi;

Obiective vizând Comunitatea locală:


- Promovarea valorilor culturale;
- Protejarea și conservarea etnografiei și folclorului local;
- Responsabilizarea factorilor decizionali din cadrul Consiliului Local al
fiecărei localități în vederea susținerii acțiunilor întreprinse de școli;

BENEFICIARI
- grupul ţintă
- elevii din invăţământul primar,gimnazial şi liceal
- părinţi
- cadre didactice
- instituţiile partenere şi colaboratoare în proiect

ECHIPA DE PROIECT

Director: prof. Balan Mirela


Consilier educativ: Ursachi Bobei Maria
Prof: Sandu Mihaela
Prof. documentarist :Spulber Cristina
Prof: Andrei Daniela
Prof: Tăzlăoanu Florentina

RESURSELE PROIECTULUI
Resurse umane: echipa de proiect
 elevi
 părinţi
Resurse materiale: spaţiile de învăţământ din şcoli
 calculator, imprimantă, aparat foto, videoproiector
 materiale auxiliare consumabile, CD / DVD

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE

1. ”Și mari și mici, ne-am adunat aici….”


Descrierea activității: Organizarea proiectului: elaborare, popularizare.
Data: Septembrie 2019
Responsabili:cadrele didactice organizatoare
2. Tradiția- oglinda sufletului românesc în imagini
Descrierea activității: În unitatea școlară se formează un cerc de artă, în cadrul căruia
elevii, sub îndrumarea cadrelor didactice vor purta discuții referitoare la tradițiile
românești și la cele locale și își vor alege lucrările- model și vor realiza diferite creații
artistico- plastice, inspirate din folclorul românesc.
Data: Septembrie 2019- mai 2020
Responsabili:cadrele didactice organizatoare

3. Șezătoarea
Descrierea activității: activitatea va fi organizată sub forma unei șezători în cadrul
Centrului de Documentare și Informare ce-și propune aducerea în actualitatea
creațiilor artistice tradiționale din lumea satului. Activitatea se finalizează prin
realizarea unui portofoliu al elevilor care să cuprindă: Ghicitori, proverbe, zicători ,
eseuri și creații proprii (poezii).
Data: Septembrie 2019- mai 2020
Responsabili:cadrele didactice organizatoare

4. ”După muncă și răsplată”

Descrierea activității: Echipa de proiect realizează expoziția cu lucrările participante,


iar juriul le va analiza și le va evalua conform criteriilor stabilite în regulamentul
concursului, acordând premiile I, II, III și mențiuni.
Data: iunie 2020
Responsabili:cadrele didactice organizatoare

VIII. REZULTATELE PROIECTULUI


- afişe ale proiectului
- fluturaşi
- diplome
- chestionare pentru elevi
- publicarea în mediul on –line a fotografiilor de la activitățile desfășurate ( adresa
CDI-ului).

IX. EVALUAREA PROIECTULUI

- realizarea unei expoziții cu lucrările copiilor și postarea fotografiilor pe pagina de


facebook a CDI-ului
- realizarea portofoliului proiectului.

SEMNĂTURI

S-ar putea să vă placă și