Sunteți pe pagina 1din 3

VARIANTA 3- Ciobanu Vlad

„LEZIUNI PRIN ARME DE FOC”


(teste de evaluare curentă)

Pentru fiecare punct notat printr-o cifră alegeţi un răspuns corect notat printr-o literă (a), (b),
(c) ,(d), (e).
1. Absenţa depunerilor de funingine şi pulbere în jurul orificiului de intrare şi în canalul plăgii C
2. Impregnare prin pulbere numai în jurul orificiului de intrare E
3. Funingine şi pulbere numai pe parcursul canalului A
4. Depuneri de funingine în evantai în jurul orificiului de intrare, funingine în canal D
5. Depuneri de funingine de formă rotundă în jurul orificiului de intrare, funingine în canal B
a) ţeava lipită ermetic
b) ţeava lipită neermetic perpendicular
c) distanţă îndepărtată
d) ţeava lipită neermetic sub unghi
e) distanţă apropiată
6. Lipsa defectului de ţesut şi a inelului de ştergere în regiunea plăgii cutanate D
7. Corespunderea plăgii cutanate cu canalul din plămâni (canal continuu) B
8. Fracturi craniene multiple cu degajarea creierului E
9. Necorespunderea plăgii cutanate cu canalul din plămâni (canal discontinuu) C
10. Inele de excoriaţie şi ştergere în regiunea plăgii cutanate A
a) orificiu de intrare
b) a doua plagă
c) prima plagă
d) orificiu de ieşire
e) efect hidrodinamic

Din răspunsurile (a),(b),(c),(d),(e) alegeţi unul singur corect:


11. La ce distanță de tragere e mai probabilă depistarea factorilor suplimentari în canalul plăgii
împușcate?
a) prin obstacol
b) distanţa apropiată
c) cu ţeava lipită ermetic
d) distanţa îndepărtată
e) orice distanță
12. Care e sarcina principală în expertiza cadavrului cu o plagă împuşcată oarbă?
a) aprecierea direcţiei canalului
b) aprecierea distanţei tragerii
c) aprecierea tipului armei de foc
d) depistarea proiectilului
e) constatarea originii balistice a plăgii
13. Ce factor determină în primul rând apariția defectului de ţesut din regiunea orificiului de intrare al
plăgii împuşcate?
a) rotirea glonţului în jurul axului său longitudinal
b) greutatea mică a glonţului
c) greutatea considerabilă a glonţului
d) energia cinetică mare a glonţului
e) deformarea glonţului în momentul interacţiunii cu ţinta

Fiecare din testele ce urmează este constituit din două afirmaţii, unite prin conjuncţia
„fiindcă”. Apreciaţi dacă-i corectă sau nu fiecare din aceste afirmaţii în parte şi dacă-i corectă sau
nu legătura cauzală dintre aceste afirmaţii. Daţi un singur răspuns indicându-l cu o literă (a), (b),
(c), (d), (e), conform codului ce urmează:
Răspunsul Afirmaţia 1 Afirmaţia 2 Legătura
A Corectă Corectă Corectă
B Corectă Corectă Incorectă
C Corectă Incorectă Incorectă
D Incorectă Corectă Incorectă
E Incorectă Incorectă Incorectă
14. Burele de carton şi pâslă fac parte din factorii suplimentari ai împuşcăturii, fiindcă burele pot
produce leziuni în cazul interacţiunii cu corpul uman. E
15. La tragerea din armă cu ţeavă retezată se observă un polimorfism al orificiului de intrare, fiindcă
retezarea ţevii determină dereglarea traiectoriei glonţului şi deformarea lui. A
16. Pe pielea din regiunea orificiului de intrare poate lipsi inelul de excoriaţie, fiindcă în timpul
penetrării pielii suprafaţa laterală a glonţului nu interacţionează cu epiderma. E
17. La tragerea cu ţeava lipită în regiunea orificiului de intrare se produc rupturi suplimentare ale pielii,
fiindcă la tragerea cu ţeavă lipită funinginea şi pulberea pătrund în lumenul canalului plăgii. A
18. Glonţul care are o energie cinetică mică posedă o acţiune de penetrare şi perforare a pielii, fiindcă la
finele zborului traiectoria glonţului se dereglează. E

Indicaţi răspunsurile corecte conform codului următor:


a) dacă-i corect 1,2,3
b) dacă-i corect 1,3
c) dacă-i corect 2,4
d) dacă-i corect 4
e) dacă-i corect 1,2,3,4
19. Cartuşul de vânătoare constă din: E
1- tub şi capsă
2- pulbere
3- bure de carton şi pâslă 4- proiectil
20. Din două plăgi împuşcate penetrante ale toracelui cu lezarea plămânului, prima se va deosebi prin:
A
1- canal continuu
2- leziuni pulmonare însemnate
3- pneumotorace
4- canal discontinuu
21. Semne ale orificiului de intrare sunt: E
1- inel de excoriere
2- răsfrângerea marginilor plăgii înăuntru
3- inel de ştergere
4- formă rotundă sau ovală a plăgii cutanate
22. La tragerea cu ţeava lipită ermetic în regiunea orificiului de intrare pot fi depistate: A
1- ştanţ-marca
2- rupturi suplimentare ale marginilor plăgii
3- culoare roşie-aprinsă a ţesuturilor moi din canalul plăgii
4- lipsa factorilor suplimentari pe piele
23. Semne ale orificiului de ieşire vor fi: D
1- inel de ştergere
2- lipsa factorilor suplimentari pe piele 3- inel de metalizare
4- răsfrângerea marginilor plăgii înafară
24. Depunerile de funingine pe piele din jurul orificiului de intrare pot fi în tragerea: C
1- cu ţeava lipită ermetic
2- cu ţeava lipită neermetic
3- de la distanţă îndepărtată
4- de la distanţă apropiată

S-ar putea să vă placă și