Sunteți pe pagina 1din 5

Înmulțirea numerelor întregi

Ridicarea la putere a numerelor întregi


Reguli de calcul cu puteri

Înmulțirea numerelor întregi


Ex:
(-2)·(-5)= +10
(+2)·(+5)=+10
(+2)·(-5)= -10
(-2)·(+5)= -10
REGULA(semnelor la înmulțirea numerelor întregi )
̶ · ̶ =+
+·+=+
̶ ·+ = ̶
+· ̶ = ̶
OBS : Dacăc a ϵ Z (a-număr întreg) , atunci :
̶ ( ̶ a) = + a
̶ (+a) = ̶ a
+ (+a) = +a
+( ̶ a) = ̶ a
Proprietățile înmulțirii numerelor întregi
Fie a,b,c ϵ Z* – 3 numere întregi diferite de zero , atunci înmulțirea numerelor
întregi este:
1) Asociativă
(a·b)·c=a·(b·c)

Ex: [(̶ 3)· (+4)] · ( ̶ 2) = (̶ 3)·[ (+4) · ( ̶ 2) ]


( ̶ 12) · ( ̶ 2) = ( ̶ 3) · (̶ 8)
+24 = +24
2) Comutativă
a·b=b·a

Ex: (̶ 3)· (+4)= ( +4) ·( ̶ 3)


̶ 12 = ̶ 12
3) Are ca element neutru pe ”1”
a·1 = 1·a =a

Ex: ̶ 3 · 1 = 1·(̶ 3) = ̶ 3

4) Distributivă față de operațiile de adunare și scădere


a· (b+c) = a·b+ a·c sau a·(b-c)= a·b – a·c

Ex: ( ̶ 5) ·(2+3) =
(̶ 5) · 2 + ( ̶ 5)·3 =
(̶ 10) + (̶ 15) = ̶ 25

Ridicarea la putere a numerelor întregi

¿ a·a·a· … · a
a n= ⏟
n- ori

2
Ex : a) (+3) = (+3) · (+3) = +9

b) (- 2)4 = (-2) · (-2)· (-2) · (-2)


=(+4 ·(+4)
= +16
3
c) (+3) = (+3) ·(+3) ·(+3)
= +27
5
d) (- 2) = (-2) · (-2)· (-2)· (-2)· (-2)= -32
Cazuri :
1)Dacă a=0 și n≠0 , atunci :
0n = 0 , ex: 03=0
2)Dacă a=1 și n≠0 , atunci :
1n = 1 , ex: 12020 =1
3)Dacă a≠0 și n=0 , atunci :
a0=1 , ex: ( ̶ 4)0 = 1 , 30 =1
4)Dacă a≠0 și n=1, atunci :
a1=1, ex: (-5)1 = -5 , (+4)1= +4

Puterile lui (-1)


(-1)2= (-1) ·(-1)=+1 = 1
(-1)3=(-1) ·(-1) ·(-1)= - 1
(-1)4=(-1)· (-1)· (-1)· (-1)= +1 = 1
(-1)5=(-1)· (-1)· (-1)· (-1) ·(-1)= - 1

OBS:
(- 1)n =1 , dacă n este număr par
ex: (-1)2=1 , (-1)4 =1
= -1 , dacă n este număr impar
ex: (-1)3= -1 , (-1)5 = -1

OBS : 1) (-2)4=24 ,deoarece


( - 2)4 = (-2)·(-2)·(-2)·(-2) = (+4)·(+4)= 16
24=2·2·2·2=16

2) (-2)3= -23 , deoarece :


(-2)3 = (-2)·(-2)·(-2) = -8 ,iar
-23 = -(2·2·2) = -8

3) (-2)4 ≠ -24 , deoarece :


 Pentru a calcula (-a)n, se va ridica la puterea n și – dar și baza a
( - 2)4 = (-2)·(-2)·(-2)·(-2) = (+4)·(+4)= +16 , iar
 Pentru a calcula -an, se va copia semnul – și se va ridica la puterea n
doar baza a

-24 = - (2·2·2·2) = -16

Ex: Calculați [(-3)4 -24] ·(-1)= (81-16)·(-1) = 65·(-1) = -65

3) Reguli de calcul cu puteri

 am·an=am+n , ex: (-2)6·(-2)3=(-2)6+3=(-2)9= -29=-512


 am:an=am-n ,ex: (-2)7:(-2)3=(-2)7-3=(-2)4= 24=16
 (am)n=am·n , ex: [ (-2)3]2 =(-2)3·2=(-2)6=26=64
 (a·b)m=am·bm , ex (-3·2)2=(-3)2·22= 9·4=36
 (a:b)m=am:bm , ex: [(+25): (-5)]2=(+25)2 :(-5)2=625 : 25 = 25

Ex:26/45 – Culegerea sem II

a)[65·(-6)3]2:65 - se ridică la puterea a II-a în paranteza


pătrată și obținem :
= [(65)2·(-63)2]:65 - cum puterile din paranteza pătrată sunt la
putere pară, bazele devin pozitive , adică (65)2=610 ,iar
(-63)2=(-6)6= 66,
obținem:
=(610 ·66):65 - aplicăm prima regulă de calcul cu putere și
obținem :
=616:65 - aplicăm cea de-a doua regulă de calcul cu putere și
obținem :
=616-5=69 - rezultat final.

OBS: Deoarece paranteza [65·(-6)3]2 este la puterea a II-a , adică


la putere pară , ne asigură faptul că vom obține în paranteză un
număr pozitiv, chiar dacă una din baze este negativă.
Temă : termen de predare miercuri
29.04.2020
• obligatorie :1,2,3,4,18/pag.34-35 –
culegere sem II
2,7,8,15,16 /pag .43,44-45 –
culegere sem II
• Pentru aprofundare : 33,34,35
/pag.37 – culegere sem II
26,27,30,31/pag.45-46
-tema va fi notată în catalog în funcție
de numărul de exerciții lucrate , dar și în
funcție de corectitudinea ei .

Cursuri la matematică
LUNI – Geometrie ,ora 11
JOI – Algebră , ora 11

S-ar putea să vă placă și