Sunteți pe pagina 1din 114

Solicitare de presă în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de

interes public în atenția conducerii Agenției pentru Protecția Mediului Bacău și


a Compartimentului pentru Relații Publice din cadrul APM Bacău

Mă numesc Andreea Dogar, sunt jurnalist la siteul de știri greatnews.ro și în prezent documentez un
articol despre monitorizarea calității aerului în România și modul în care se face validarea datelor
privind poluanții, date strânse de stațiile din RNMCA.

Vă transmit următoarele întrebări pe această temă:

1. De ce au fost invalidate valori de PM10 colectate de analizoarele automate în următoarele zile (în
toate cazurile de mai jos, pe baza determinărilor nefelometrice pentru PM10, media zilnică
depășește valoarea de 50 µg/m³, iar depășirea a fost confirmată de determinarea gravimetrică;
conform "Procedurii de sistem pentru validarea datelor", valorile nu ar trebuit să fie invalidate):

- 1 dec 2018, la stația BC1


- 2 dec 2018, BC1
- 3 dec 2018, BC1
- 4 dec 2018, BC1

- 5 martie 2018, la stația BC2


- 29 oct 2018, BC2
- 1 dec 2018, BC2
- 2 dec 2018, BC2
- 3 dec 2018, BC2
- 4 dec 2018, BC2
- 12 dec 2018, BC2
- 12 ian 2019, BC2
- 13 ian 2019, BC2
- 14 ian 2019, BC2
- 31 ian 2019, BC2
- 18 febr 2019, BC2

2. De ce au fost invalidate următoarele valori mari de PM10 colectate de analizoarele automate? (de
ce s-a considerat că este vorba de "valori neplauzibile", "posibilă eroare de măsurare", deși în cele
mai multe cazuri valorile respective sunt precedate, iar apoi urmate, de valori ce cresc, respectiv
scad treptat, ceea ce poate indica un vârf de poluare):
- 30 aprilie 2018, la stația BC1
- 8 nov 2018, BC1
- 14 nov 2018, BC1

- 24 martie 2018, la stația BC2


- 26 martie 2018, BC2
- 24 mai 2018, BC2
- 25 mai 2018, BC2
- 26 mai 2018, BC2
- 1 iunie 2018, BC2
- 20 iulie 2018, BC2
- 9 aug 2018, BC2
- 10 aug 2018, BC2
- 11 aug 2018, BC2
- 14 aug 2018, BC2
- 24 aug 2018, BC2
- 25 aug 2018, BC2
- 10 sept 2018, BC2
- 19 sept 2018, BC2
- 21 sept 2018, BC2
- 1 oct 2018, BC2
- 26 oct 2018, BC2
- 11 dec 2018, BC2
- 14 dec 2018, BC2
- 26 dec 2018, BC2
- 27 dec 2018, BC2
- 2 ian 2019, BC2

3. De ce au fost invalidate valorile mari de ozon din următoarele zile, deși ele sunt corelate invers
cu NOx, respectiv direct cu radiația solară din aceleași zile?

- 13 iunie 2018, BC1


- 27 martie 2018, BC2

4. De ce au fost invalidate valorile mari de benzen (de ce au fost considerate "neplauzibile" sau
"posibile erori de măsurare") din următoarele zile:

- 11 iunie 2019, la stația BC1


- 12 iunie 2019, BC1

- 16 ian 2019, la stația BC3


- 19 febr 2019, BC3

Vă mulțumesc pentru amabilitate și aștept răspunsul dumneavoastră în termenul legal.

Cu respect,
Andreea Dogar
Jurnalist greatnews.ro
redactiagreatnews@gmail.com
0722 388 065
Solicitare de presă în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de
interes public în atenția conducerii Agenției pentru Protecția Mediului Bacău și
a Compartimentului pentru Relații Publice din cadrul APM Bacău

Mă numesc Andreea Dogar, sunt jurnalist la siteul de știri greatnews.ro și în prezent documentez un
articol despre monitorizarea calității aerului în România și modul în care se face validarea datelor
privind poluanții, date strânse de stațiile din RNMCA.

Am primit răspunsul dvs la solicitarea precedentă (nr. 16941/11.11.2019, răspuns nr.


17189/CRPTI/14.11.2019) și revin cu câteva întrebări:

1. Referitor la valoarea mare de PM10 de la ora 23.00 din data de 8 noiembrie 2018, de la stația
BC-1, am verificat corelația dintre stațiile BC-1 și BC-2 la acea oră și se observă faptul că la ambele
au fost vârfuri de poluare. De asemenea, la BC-1 se verifică corelația directă cu CO la acea oră
(pentru NOx nu există date).

1.1. Nu ați verificat aceste corelații?


1.2. În acest context, considerați că este justificată invalidarea valorii respective?

2. Referitor la valoarea mare de PM10 de la ora 23.00 din data de 14 noiembrie 2018, de la stația
BC-1, am verificat corelația dintre stațiile BC-1 și BC-2 la acea oră și se observă faptul că la ambele
au fost vârfuri de poluare. De asemenea, la BC-1 se verifică corelația directă cu CO la acea oră
(pentru NOx nu există date).

2.1. Nu ați verificat aceste corelații?


2.2. În acest context, considerați că este justificată invalidarea valorii respective?

3. Legat de invalidarea valorilor din 26 martie 2018, de la stația BC-2, media valorilor
nefelometrice din acea zi a fost de 32,31 (folosind inclusiv valorile invalidate), foarte apropiată de
gravimetria din acea zi, care a fost de 23,04. De asemenea, valorile mari de PM10 invalidate se
corelează direct foarte bine atât cu NOx, cât și cu CO.

3.1. Nu ați verificat aceste corelații?


3.2. În acest context, considerați că este justificată invalidarea valorilor respective?

4. Legat de invalidarea valorii mari din data de 10 august 2018, de la stația BC-2, se observă că
aceasta se corelează cu un vârf al poluantului NOx de la aceeași oră.

4.1. Nu ați verificat această corelație?


4.2. În acest context, considerați că este justificată invalidarea valorii respective?

5. În ceea ce privește invalidarea valorii de PM10 de la ora 23.00 din data de 25 august 2018, de la
BC-2, aceasta se corelează direct cu o creștere a poluantului NOx, precum și cu creșterea de PM10
de la BC-1, în același interval orar.

5.1. Nu ați verificat aceste corelații?


5.2. În acest context, considerați că este justificată invalidarea valorii respective?

6. Valorea ridicată de PM10 din data de 21 septembrie 2018, de la ora 23, de la BC-2, se corelează
direct cu o creștere a poluantului NOx, precum și cu creșterea de PM10 de la BC-1, în același
interval orar.

6.1. Nu ați verificat aceste corelații?


6.2. În acest context, considerați că este justificată invalidarea valorii respective?

7. Legat de valoarea de PM10 de la ora 10.00 din data de 1 octombrie 2018, de la BC-2, se observă
că acest vârf de poluare se corelează direct atât cu NOx de la acea oră de la BC-2, cât și cu vârful de
PM10 de la BC-1.

7.1. Nu ați verificat aceste corelații?


7.2. În acest context, considerați că este justificată invalidarea valorii respective?

8. Legat de invalidarea valorilor de PM10 din data de 11 decembrie 2018, de la BC-2, aceste valori
se corelează direct cu creșterea NOx din același interval orar. De asemenea, media nefelometrică și
gravimetria sunt foarte apropiate în această zi: media valorilor colectate de analizorul automat este
35,59 (folosind inclusiv valorile invalidate), iar gravimetria este 26,98.

8.1. Nu ați verificat această corelație?


8.2. În acest context, considerați că este justificată invalidarea valorilor respective?

9. În privința valorilor invalidate din data de 26 decembrie 2018, de la BC-2, acestea se corelează
direct cu valori mai mari de NOx.

9.1. Nu ați verificat această corelație?


9.2. În acest context, considerați că este justificată invalidarea valorilor respective?

10. Corelația directă NOx-PM10 pentru valorile invalidate se verifică și pentru 27 decembrie 2018,
la BC-2.
10.1. Nu ați verificat această corelație?
10.2. În acest context, considerați că este justificată invalidarea valorilor respective?

11. Legat de valorile mari de PM10 invalidate pe data de 2 ianuarie 2019, la BC-2, se observă că
acestea se corelează direct cu o creștere a poluantului NOx. De asemenea, nefelometria (folosind
inclusiv valorile invalidate) a fost de 38,23, iar gravimetria 19,02.

11.1. Nu ați verificat această corelație?


11.2. În acest context, considerați că este justificată invalidarea valorilor respective?
11.3. Dacă valorile 105,20 și 141,96 de la orele 22.00, respectiv 23.00, au fost invalidate pe motiv
că erau mult mai mari decât rezultatele analizei gravimetrice, de ce valorile care le preced, respectiv
le succed, nu au fost invalidate, deși și ele sunt mult mai mari decât gravimetria (97.78 la ora 21.00
și 82,92 la ora 24.00)?

12. Cum spuneți și dvs în răspuns, metoda gravimetrică este metoda standard și totodată cea prin
care se obțin valorile raportate către Uniunea Europeană. Însă valorile obținute cu ajutorul
analizorului automat oferă informații necesare pentru informarea în timp real a publicului, așadar
informațiile sunt relevante pentru public. Iar dacă sunt invalidate aceste valori mari, indicii de
calitate a aerului afișați public (atât indicele pentru PM10, cât și cel general) sunt influențați în
consecință, arătând o calitate a aerului mai bună decât cea reală. Considerați că publicul a fost
dezinformat / indus în eroare prin invalidarea valorilor respective?

13. În multe dintre cazurile în care menționați o posibilă eroare de măsurare la analizor ați invalidat
numai vârfurile (valorile peste 100 µg/m³, 50 µg/m³ , 70 µg/m³ etc dintr-o zi). De ce ați invalidat
numai vârfurile și nu toată ziua dacă analizorul nu funcționa corect?

14. Legat de invalidarea valorilor mari de ozon de la BC2, spuneți că le-ați comparat cu cele de la
BC1, însă făcând comparația se vede că cele două grafice (ozon la BC-1 și ozon la BC-2) se
corelează perfect pe parcursul zilei, diferențele dintre cele două seturi de valori sunt mici, ceea ce
confirmă variația lină în spațiu. Așadar, nivelul poluantului este similar în cele două stații.

În acest context, considerați că este justificată invalidarea valorilor respective?

15. Referitor la invalidarea valorii de benzen din data de 16 ianuarie 2019, de la BC-3, spuneți că la
poluanții cu care este în corelație directă benzenul nu s-au înregistrat creșteri. Însă se observă o
creștere la CO exact în aceeași perioadă.

În acest context, considerați că este justificată invalidarea valorii respective?

16. Legat de invalidarea valorii mari de benzen din data de 19 februarie 2019, de la BC-3, benzenul
este corelat direct cu toluenul la acea oră, observându-se un vârf, iar în preajma acelei ore și CO a
avut o valoare mărită.

În acest context, considerați că este justificată invalidarea valorii respective?


17. Valorile invalidate de ozon menționate la punctul 14 au fost între timp certificate de Centrul de
Evaluare a Calității Aerului (CECA) și raportate către Agenţia Europeană de Mediu / Comisia
Europeană. Considerați că autoritățile europene au fost dezinformate prin raportarea unor date
influențate de aceste invalidări?

Vă mulțumesc pentru amabilitate și aștept răspunsul dumneavoastră în termenul legal.

Cu respect,
Andreea Dogar
Jurnalist greatnews.ro
redactiagreatnews@gmail.com
0722 388 065
Solicitare de presă în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de
interes public în atenția conducerii Agenției pentru Protecția Mediului Bihor și a
Compartimentului pentru Relații Publice din cadrul APM Bihor

Mă numesc Andreea Dogar, sunt jurnalist la siteul de știri greatnews.ro și în prezent documentez un
articol despre monitorizarea calității aerului în România și modul în care se face validarea datelor
privind poluanții, date strânse de stațiile din RNMCA.

Vă transmit următoarele întrebări pe această temă:

1. De ce au fost invalidate valorile mari de PM10 colectate de analizoarele automate în următoarele


zile? (de ce s-a considerat că este vorba de "valoare eronată", deși în cele mai multe cazuri valorile
respective sunt precedate, iar apoi urmate, de valori ce cresc, respectiv scad treptat, ceea ce poate
indica un vârf de poluare):

- 3 ian 2019, la stația BH1


- 4 ian 2019, BH1
- 5 ian 2019, BH1
- 9 ian 2019, BH1
- 3 febr 2019, BH1
- 4 febr 2019, BH1
- 6 febr 2019, BH1
- 11 febr 2019, BH1
- 24 febr 2019, BH1
- 27 febr 2019, BH1
- 28 febr 2019, BH1

- 20 dec 2018, la stația BH2


- 8 ian 2019, BH2
- 21 ian 2019, BH2
- 22 ian 2019, BH2
- 23 ian 2019, BH2
- 27 ian 2019, BH2
- 3 febr 2019, BH2
- 7 febr 2019, BH2
- 8 febr 2019, BH2
- 9 febr 2019, BH2
- 10 febr 2019, BH2
- 16 febr 2019, BH2
- 17 febr 2019, BH2
- 18 febr 2019, BH2
- 19 febr 2019, BH2
- 20 febr 2019, BH2
- 21 febr 2019, BH2

- 13 dec 2018, la stația BH3


- 20 dec 2018, BH3
- 18 febr 2019, BH3
- 19 febr 2019, BH3

2. De ce au fost invalidate valorile mari de ozon din următoarele zile, fiind considerate "valori
eronate" sau "incorecte", deși ele sunt corelate invers cu NOx din aceleași zile?

- 28 aug 2018, la stația BH1


- 20 sept 2018, BH1

- 4 iulie 2018, la stația BH2


- 5 iulie 2018, BH2
- 6 iulie 2018, BH2
- 6 aug 2018, BH2
- 24 aug 2018, BH2
- 25 aug 2018, BH2
- 30 aug 2018, BH2
- 31 aug 2018, BH2
- 14 sept 2018, BH2

- 22 martie 2018, la stația BH3


- 25 martie 2018, BH3
- 8 iunie 2018, BH3
- 3 iulie 2018, BH3
- 4 iulie 2018, BH3
- 7 iulie 2018, BH3
- 15 iulie 2018 BH3
- 17 iulie 2018, BH3
- 22 iulie 2018, BH3
- 25 iulie 2018, BH3
- 26 iulie 2018, BH3

Vă mulțumesc pentru amabilitate și aștept răspunsul dumneavoastră în termenul legal.

Cu respect,
Andreea Dogar
Jurnalist greatnews.ro
redactiagreatnews@gmail.com
0722 388 065
Mioisterul Mediului, Apelor ti Pndurilor
Agenlia Nafionald pentru Protecti. Mediului

AGENTIA PtrNTRU PROTICTIA MEDIULUI BIIIOR


Nr.: 19342,R/15.11.2019
GREATNEWS
Bucure$ui, sli.Elev Nicolae Popovici, nr.l Seclor 5
DoamneiAndrcea DOGAR
redactiagreatnews@snail.com

Solicilare infonna{ii privind monitorizarea calitaii aerului 9i modulin


care se face validarea datelor privind poluantii.

Ca urmare a solicitarii Dvs, inregistratd 1a Agenlia pen1ru Prctectia


Mediului Bihor cu n.. 19342/lL.ll.2019,princaredoriti infomalii privind nonilorizdea
caltalii aerului ti modul in care se tace validafea dalelor privind poluanlii, date stnanse de
slaliile din RNMCA. va transmitem urmatoarele :

1. De ce au fos! invalidaie valorile mari de PMl0 colectaie de analizoarele automare in

urnntoarele zile? (de ce s-aconsiderat ca este vorbade "valoare eronatd', deqi in cele
mai nulte cazurivalorile respective sullprecedare, iar apoiumatq de vaLori ce cresc,

respectiv scadtreptat, ceeace poale indicaun verfde poluare):

Valorilc concentraliilor de pulberiin suspensie- fraci;unea PMl0, monilorizate prin


n,suralori aulomate (nefelometrice) in stalii, sunl valori orientalive, pentru inlbrmare
mprdt.

ACENTIA PENTRU PROTECTTA MEDIULUI BIHOR


B-dul Dacia nr.25/A oradea. Cod 410464
ol i.e, rnFl' r ronr l.l n/{i 44! <a0 l J\ 0-)o 106 )88
ae' r* J. lu,., ,a,a.!?, t,:raat.c httaR.Fn)a?nLtuttLf/ olbo l
pentru deteminarea ftaclieiPMlo este
Metoda standardizatn de masurate gravimerdcd
metoda de referinla pen1ru prelevarea mnsurarca PMro ti ti
PM'?s prevt^tA in

standardul EN l2l4L (Aer I'nconjurator' confom Legii 104/?011' Anexa tr T

in cazul validari; PMl0 nefelomefic se in considerare media zilnice' nu cea orara'


ia

auiornate nlr au fost confirmate gravimetic ai


Tinend cont cn valorile masuratorilor
miditate
luandin considerare condiliile meleo (calm annosferic' temperaturi nesative'
valoriorare mariau fost considerate eronare li au fost invalidate'
ridicali, ceald), aceste

2 De ce au fost invalidate valodte mafide ozon din


urmdtoarele zile' fiind conslderale
cu NOx din aceleali zile?
"valori eronale ' sau "incorecte". deliele sun!corelate inve6

pentru indicatorui ozon' au fost


Pentru perioada luala in analizn valorile orafe mesurate
din mun Oradea qi linand cont qi
conparate cu valotile orate n.surate la celelalte staii
ti benzen date pdlial disponibile)
dc analiza ahor date disponibile (date beteo
operalorul a conside€t ca valo le sun! eronate respecr'v lncorece
situalii aParute'
Softuleste celcare oferaopliunea de comentariu pentru diferitele

Cu deos.bit, consideralie'

#h
Sanda Daniela ME

' )/n #
-'!

i ocNn: consilierNau!ia $ HIOPU


15.11.2019 od 1:1,45

iErt t rq prr rnt pRorf( tlA vEDIt Ll I lllHoR


B dul Dacianr' 2il,^ Oradet, Cod410464
onn e., aoFot anoF
'.o:
! 04:14!Lqldqlll!ll6 5'{3
oDetator 4e date c, (dracter ;;'-.rholJ,'tornRts,l'demutuitl)E)2016/679
Solicitare de presă în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de
interes public în atenția conducerii Agenției pentru Protecția Mediului Bihor și a
Compartimentului pentru Relații Publice din cadrul APM Bihor

Mă numesc Andreea Dogar, sunt jurnalist la siteul de știri greatnews.ro și în prezent documentez un
articol despre monitorizarea calității aerului în România și modul în care se face validarea datelor
privind poluanții, date strânse de stațiile din RNMCA.

Am primit răspunsul dvs nr. 19342/15.11.2019 la solicitarea precedentă, înregistrată cu nr.


19342/11.11.2019, și revin cu câteva întrebări:

1. Legat de invalidarea valorilor de PM10 de la stația BH-1, pentru datele de 3, 4 și 5 ianuarie 2019
nu avem gravimetrie. Iar vârfurile de PM10 sunt corelate direct foarte bine cu vârfuri de la alți
poluanți (NOx și CO), ceea ce sugerează niveluri ridicate de poluare în acele intervale orare.

1.1. În acest context, considerați că invalidarea datelor respective este justificată?


1.2. Nu ați verificat aceste corelații în momentul în care ați invalidat datele?

2. În data de 9 ianuarie 2019, la stația BH-1, atât gravimetria, cât și media nefelometrică (inclusiv
cu valorile invalidate) au fost sub 50 (25,16, respectiv 49,44). "Procedura de sistem pentru validarea
datelor de calitate a aerului provenite din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului"
arată că "în cazul în care, pe baza determinărilor nefelometrice pentru PM10, media zilnică
depășește valoarea de 50 µg/m³ iar rezultatul gravimetriei nu confirmă depășirea acestei valori,
toate datele nefelometrice pentru ziua respectivă se vor valida incorect". Însă în cazul de față
ambele valori sunt sub 50 µg/m³. De asemenea, vârful de poluare cu PM10 este confirmat de vârful
de poluare de NOx și CO, din același interval orar.

2.1. În acest context, considerați că invalidarea datelor respective este justificată?


2.2. Nu ați verificat aceste corelații în momentul în care ați invalidat datele?
3. În data de 3 februarie 2019, la BH-1, media nefelometrică (inclusiv cu valorile invalidate) a fost
de 35,26, iar gravimetria de 23,56. Așadar, cele două au fost foarte apropiate. Iar vârful de poluare
cu PM10 este confirmat de existența unor vârfuri similare, în același interval orar, de NOx și CO.

3.1. În acest context, considerați că invalidarea datelor respective este justificată?


3.2. Nu ați verificat aceste corelații în momentul în care ați invalidat datele?

4. În data de 4 februarie 2019, la BH-1, media nefelometrică (inclusiv cu valorile tăiate), a fost de
24,92, iar gravimetria 7,00. Cele 4 valori invalidate de PM10 se corelează perfect în acest interval
orar cu o creștere de NOx și de CO.

4.1. În acest context, considerați că invalidarea datelor respective este justificată?


4.2. Nu ați verificat aceste corelații în momentul în care ați invalidat datele?

5. Aceleași întrebări și pentru datele de:

- 6 februarie 2019 (BH-1), 11 februarie 2019 (BH-1), 24 februarie 2019 (BH-1), 27 februarie 2019
(BH-1), 28 februarie 2019 (BH-1);

- 8 ianuarie 2019 (BH-2), 27 ianuarie 2019 (BH-2), 3 februarie 2019 (BH-2), 7 februarie 2019 (BH-
2), 8 februarie 2019 (BH-2), 9 februarie 2019 (BH-2), 10 februarie 2019 (BH-2), 16 februarie 2019
(BH-2), 21 februarie 2019 (BH-2);

- 13 decembrie 2018 (BH-3), 20 decembrie 2018 (BH-3), 18 februarie 2019 (BH-3), 19 februarie
2019 (BH-3).

Pentru toate aceste cazuri menționate mai sus creșterea PM10 se corelează direct perfect cu creșteri
de NOx și CO. La stația BH-3 nu există gravimetrie.

6. Referitor la ce spuneați în răspunsul dvs, că nu a existat corelație între gravimetrie și


nefelometrie, dacă aceasta a fost situația, de ce nu ați invalidat toate valorile din zilele respective și
ați tăiat numai vârfurile?

7. În plus, în multe dintre cazurile în care valorile au fost tăiate diferențele erau de aproximativ 10
unități între cele două metode. În alte cazuri diferența era de 2-3 unități. Considerați că este
justificată tăierea, în ciuda faptului că astfel de metode nu sunt menționate în Procedură?

8. În răspunsul dvs. mai spuneți că măsurătorile automate (nefelometrice) pentru PM10 oferă valori
orientative, pentru informare rapidă, și că metoda standardizată de măsurare este cea gravimetrică.
Acest lucru este adevărat, însă valorile oferite de măsurătorile nefelometrice sunt foarte importante
deoarece cu ajutorul lor publicul este informat în timp real cu privire la calitatea aerului
înconjurător. Așadar informațiile sunt relevante pentru public. Iar dacă sunt invalidate aceste valori
mari, indicii de calitate a aerului afișați public (atât indicele pentru PM10, cât și cel general) sunt
influențați în consecință, arătând o calitate a aerului mai bună decât cea reală. Considerați că
publicul a fost dezinformat / indus în eroare prin invalidarea valorilor respective?

9. Referitor la invalidarea valorilor mari de ozon, spuneți că ați luat în calcul valorile înregistrate la
celelalte stații din Oradea și datele meteo. Vă adresez următoarele întrebări:

- în data de 28 august 2018, valoarea mare de ozon invalidată la stația BH-1 se corelează direct cu
creșterea radiației solare. De asemenea, în intervalul orar 13-20 se observă că ozonul este corelat
direct în toate stațiile, iar la BH-2 au fost și valori de peste 100 µg/m³. De ce ați invalidat doar
vârful de peste 120 de µg/m³ de la BH-1?

- în data de 20 septembrie 2018, valoarea mare de ozon invalidată la stația BH-1 se corelează direct
cu creșterea radiației solare. De asemenea, în intervalul orar 13-19 se observă că ozonul este corelat
direct în toate stațiile, iar la toate stațiile înregistrându-se valori de peste 100 µg/m³. De ce ați
invalidat doar vârful de peste 120 de µg/m³ de la BH-1?

- în data de 4 iulie 2018, la stația BH-2, valorile mari de ozon se corelează cu creșterea radiației
solare. De asemenea, se observă că ozonul este corelat direct în toate stațiile, peste tot înregistrându-
se valori de peste 100 µg/m³. De ce ați invalidat cu precădere vârfurile de peste 120 de µg/m³?.

- Aceeași întrebare și pentru următoarele date:

5 iulie 2018, la BH-2


6 iulie 2018, BH-2
6 august 2018, BH-2 (după această dată inclusiv nu există radiație solară înregistrată corect la BH-
2, dar se menține corelația la ozon dintre stații; de asemenea, valorile de ozon sunt mari în intervalul
orar invalidat la toate stațiile)
24 august 2018, BH-2
25 august 2018, BH-2
30 august 2018, BH-2
31 august 2018, BH-2
14 septembrie 2018, BH-2

10. Valorile invalidate de ozon menționate la punctul 9 au fost între timp certificate de Centrul de
Evaluare a Calității Aerului (CECA) și, deoarece valorile înregistrate au fost confirmate drept
incorecte, ele nu au mai fost raportate către Agenţia Europeană de Mediu / Comisia Europeană.
Considerați că autoritățile europene au fost dezinformate prin neraportarea valorilor mari existente?

Vă mulțumesc pentru amabilitate și aștept răspunsul dumneavoastră în termenul legal.

Cu respect,
Andreea Dogar
Jurnalist greatnews.ro
redactiagreatnews@gmail.com
0722 388 065
Ministerul Mediului, Apelor ti Pidurilor
Agen{ia Nafionali pentru Protect'ia Mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BIHOR

Nr.: 5805/Ri08.05.2020
Cdtre: GREATNEWS BUCURESTI
DoamneiAndreea Do8&

R€feritor la: Solicitare pfecizari monhorizarc calitale aer APM Bihor

Slimatn DoamnS,

Avend in ved€re solicitarea Dvs. iregistrate h APM Bihor cu tr


5805/10.04.2020, ve transmi!€m urmabar€lel
Rekritor purctele I PAnA la6:
ta
PenlN poludtul PMl0 au fosi invalidat€ valori orare care au fost considerate eronate
pentru conditi;le de mediu existente la momenlul respectiv

Refetitot Io puwtul 7: <'faierile> sunr invalidari automate efectuale de soft.


Reteilot Ia punctul StReven;m cu precizatea cnperioadade mediere penrru poluantul
PMl0 esle de 2a de ore si valoarea limitn shbilitn prin Legea 104/2011 se refere h

Referitot Ia punctele 9 ,i lrr Valorile menionate de dumneavoastii au fosl invalidale


avand in vedire analiza opemtorului care a considemt ca vaLoiile sunt eronate respectiv

Aia cum ali menlionat qi durnneavoastra datele au fosl cenificate de CECA

Cu dcosebitn consideralie,

S!nda Daniela M0RC ##


iuiS
\msrz
ino'mi consiherNrh!i3 $CfllOPU

ACDNTIA IENTRIJ PROTECTIA MEDIULUI BITOR


B-dul Dacianr. 25/A Oradea, Cod410464
E nail: otn@1i)apnrblj!!4.lq rel. 025e/44!!9q&!q?194!q!!!
onJ .orirn RPq! !!!!!!!Ll !l: iUJ!!-g
')D.;t/J,t/d*@.l',
Solicitare de presă în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de
interes public în atenția conducerii Agenției pentru Protecția Mediului Brăila și
a Compartimentului pentru Relații Publice din cadrul APM Brăila

Mă numesc Andreea Dogar, sunt jurnalist la siteul de știri greatnews.ro și în prezent documentez un
articol despre monitorizarea calității aerului în România și modul în care se face validarea datelor
privind poluanții, date strânse de stațiile din RNMCA.

Vă transmit următoarele întrebări pe această temă:

1. De ce au fost invalidate valorile mari de ozon din următoarele zile? (valorile au fost considerate
"valoare neplauzibilă", "date neplauzibile", "Not OK", "validat incorect" sau "măsurări incorecte",
deși în cele mai multe cazuri valorile respective sunt precedate, iar apoi urmate, de valori ce cresc,
respectiv scad treptat, ceea ce poate indica un vârf al acestora; în plus, de cele mai multe ori valorile
de ozon din zilele respective sunt corelate invers cu NOx sau cu NO₂ din aceleași zile):

- 23 mai 2018, la stația BR3


- 24 mai 2018, BR3
- 25 mai 2018, BR3
- 28 mai 2018, BR3
- 31 mai 2018, BR3
- 6 iunie 2018, BR3
- 8 iunie 2018, BR3
- 10 iunie 2018, BR3

- 21 aprilie 2018, la stația BR2


- 22 aprilie 2018, BR2
- 23 aprilie 2018, BR2
- 5 mai 2018, BR2
- 14 mai 2018, BR2
- 15 mai 2018, BR2
- 18 mai 2018, BR2
- 26 mai 2018, BR2
- 2 iunie 2018, BR2
- 3 iunie 2018, BR2
- 6 iunie 2018, BR2
- 7 iunie 2018, BR2
- 8 iunie 2018, BR2
- 9 iunie 2018, BR2
- 23 iulie 2018, BR2
- 13 septembrie 2018, BR2
- 15 septembrie 2018, BR2
- 17 septembrie 2018, BR2
- 18 septembrie 2018, BR2
- 9 octombrie 2018, BR2
- 11 octombrie 2018, BR2
- 12 octombrie 2018, BR2
- 13 octombrie 2018, BR2
- 14 octombrie 2018, BR2
- 15 octombrie 2018, BR2

2. De ce s-a considerat că analizoarele nu funcționează corespunzător în cazurile de mai jos?


(valorile au fost invalidate menționându-se "analizor defect", "analizorul necesită intervenție
tehnică", deși în cele mai multe cazuri valorile respective sunt precedate, iar apoi urmate, de valori
ce cresc, respectiv scad treptat, ceea ce poate indica un vârf al acestora; în plus, de cele mai multe
ori valorile de ozon din zilele respective sunt corelate invers cu NOx sau cu NO₂ din aceleași zile).
2.1. Care a fost defecțiunea exactă constatată în fiecare dintre cazurile de mai jos?
2.2. Cum a fost rezolvată defecțiunea în fiecare dintre cazurile de mai jos?
2.3. Cine a rezolvat defecțiunea (firmă de service etc) în fiecare dintre cazurile de mai jos?
2.4. Vă rog să îmi trimiteți documentele care să ateste existența defecțiunilor menționate
(formularele de intervenție tehnică etc).

- 1 martie 2018, la stația BR4


- 2 martie 2018, BR4

- 1 martie 2018, la stația BR3


- 2 martie 2018, BR3
- 5 iunie 2018, BR3
- 13 iunie 2018, BR3
- 19 iunie 2018, BR3
- 20 iunie 2018, BR3
- 21 iunie 2018, BR3
- 22 iunie 2018, BR3
- 7 iulie 2018, BR3
- 18 august 2018, BR3
- 19 august 2018, BR3
- 21 august 2018, BR3
- 2 septembrie 2018, BR3
- 22 septembrie 2018, BR3

- 1 martie 2018, la stația BR2


- 5 martie 2018, BR2
- 5 aprilie 2018, BR2
- 9 aprilie 2018, BR2
- 10 aprilie 2018, BR2
- 12 aprilie 2018, BR2
- 25 aprilie 2018, BR2
- 26 aprilie 2018, BR2
- 29 aprilie 2018, BR2
- 30 aprilie 2018, BR2
- 1 mai 2018, BR2
- 2 mai 2018, BR2
- 4 mai 2018, BR2
- 11 mai 2018, BR2
- 12 mai 2018, BR2
- 16 mai 2018, BR2
- 22 mai 2018, BR2
- 23 mai 2018, BR2
- 24 mai 2018, BR2
- 25 mai 2018, BR2
- 28 mai 2018, BR2
- 29 mai 2018, BR2
- 30 mai 2018, BR2
- 31 mai 2018, BR2
- 1 iunie 2018, BR2
- 5 iunie 2018, BR2
- 10 iunie 2018, BR2
- 11 iunie 2018, BR2
- 12 iunie 2018, BR2
- 13 iunie 2018, BR2
- 14 iunie 2018, BR2
- 15 iunie 2018, BR2
- 19 iunie 2018, BR2
- 21 iunie 2018, BR2
- 22 iunie 2018, BR2
- 26 iunie 2018, BR2
- 3 iulie 2018, BR2
- 4 iulie 2018, BR2
- 6 iulie 2018, BR2
- 7 iulie 2018, BR2
- 12 iulie 2018, BR2
- 18 iulie 2018, BR2
- 4 august 2018, BR2
- 5 august 2018, BR2
- 6 august 2018, BR2
- 7 august 2018, BR2
- 11 august 2018, BR2
- 12 august 2018, BR2
- 14 august 2018, BR2
- 15 august 2018, BR2
- 16 august 2018, BR2
- 17 august 2018, BR2
- 18 august 2018, BR2
- 19 august 2018, BR2
- 20 august 2018, BR2
- 21 august 2018, BR2
- 25 august 2018, BR2
- 26 august 2018, BR2
- 30 august 2018, BR2
- 31 august 2018, BR2
- 1 septembrie 2018, BR2
- 2 septembrie 2018, BR2
- 3 septembrie 2018, BR2
- 4 septembrie 2018, BR2
- 20 septembrie 2018, BR2
- 21 septembrie 2018, BR2
- 22 septembrie 2018, BR2
- 24 septembrie 2018, BR2
- 28 septembrie 2018, BR2
- 2 octombrie 2018, BR2
- 3 octombrie 2018, BR2
- 5 octombrie 2018, BR2
- 6 octombrie 2018, BR2
- 7 octombrie 2018, BR2

Vă mulțumesc pentru amabilitate și aștept răspunsul dumneavoastră în termenul legal.

Cu respect,
Andreea Dogar
Jurnalist greatnews.ro
redactiagreatnews@gmail.com
0722 388 065
Solicitare de presă în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de
interes public în atenția conducerii Agenției pentru Protecția Mediului Brăila și
a Compartimentului pentru Relații Publice din cadrul APM Brăila

Mă numesc Andreea Dogar, sunt jurnalist la siteul de știri greatnews.ro și în prezent documentez un
articol despre monitorizarea calității aerului în România și modul în care se face validarea datelor
privind poluanții, date strânse de stațiile din RNMCA.

Am primit răspunsul dvs la solicitarea precedentă (nr. 17545/11.11.2019, răspuns nr.


18030/18.11.2019) și revin cu câteva întrebări:

1. Referitor la valorile de ozon de la BR-3 invalidate în datele 1-2 martie 2018, din documentul
atașat se observă că atât ZERO, cât și SPAN au primit OK în cele două zile menționate, de fiecare
dată. Alarma respectivă a fost înregistrată anterior, în ziua de 28 februarie. Potrivit "Procedurii de
sistem pentru validarea datelor de calitate a aerului provenite din Rețeaua Națională de
Monitorizare a Calității Aerului", "în cazul în care statusul calibrării automate este altul decât
OK/OK, se vor invalida valorile cu acest status". Însă în această situație nu era cazul, deoarece
ambele au primit status OK.

În acest context, de ce ați invalidat valorile din 1 și 2 martie?

2. Legat de valorile de ozon de la BR-4, invalidate în zilele de 1 și 2 martie 2018, deși statusul
pentru ZERO și SPAN a fost OK/OK până la ora 12-13 în data de 2 martie, valorile aferente au fost
invalidate. După cum rezultă din document, statusul pentru SPAN nu a mai fost OK de la ora 11.57-
12.47, însă începând cu ora 13.00, în data de 2 martie, valorile nu mai sunt invalidate.

2.1. În acest context, considerați că este justificată invalidarea valorilor din datele de 1 și 2 martie
de la BR-4?
2.2. De asemenea, în zilele de 1 și 2 martie și valorile de ozon de la BR-3 au fost ridicate, situându-
se aproximativ la același nivel cu cele de la BR-4 (graficele celor două sunt corelate, iar valorile
sunt apropiate). Nu ați verificat această corelație?
2.3. Nu este posibil să fi existat o creștere a ozonului în acea perioadă, care să fi fost înregistrată de
ambele stații?
3. În ceea ce privește datele 23, 24 și 25 mai 2018, la stația BR-3, fac aceeași precizare legată de
faptul că statusul pentru ZERO și SPAN a fost OK. Legat de corelația cu BR-4, unde se
înregistrează aceeași radiație solară și nivel pentru NOx, iar nivelul de ozon este cu 30% mai mare
la BR-3, de ce ați invalidat numai intervalele orare în care ozonul era mare, iar la anumite ore
depășea valoarea de 120 de µg/m³? Conform raționamentului prezentat de dvs ar trebui invalidate
nenumărate alte date, din o mulțime de zile deoarece, în general, pe grafice se observă că nivelul de
ozon de la BR-4 este mai mic decât la BR-3, acesta părând să fie trendul zonei. Ca să dau un singur
exemplu, în data de 28 ianuarie 2018, în intervalul orar 1.00-9.00, radiația solară la BR-3 și BR-4
este aproape aceeași, și la fel și nivelul de NOx (media zilnică pentru NOx este 22,02 la BR-3 și
18,34 la BR-4). În intervalul menționat, la BR-4 se înregistrează valori cuprinse între 34,79 și
31,32, în vreme ce la BR-3 valorile sunt cuprinse între 21,66 și 20,88. Așadar, la ora 5 de pildă,
diferența dintre cele două valori este de peste 35%, însă ele nu au fost invalidate. De ce?

4. Aceeași întrebare și pentru:

- datele 19, 20, 21 și 22 iunie 2018 (la BR-3 statusul pentru ZERO și SPAN a fost OK).
- 28 mai 2018, BR3
- 31 mai 2018, BR3
- 5 iunie 2018, BR3
- 6 iunie 2018, BR3
- 8 iunie 2018, BR3
- 10 iunie 2018, BR3
- 13 iunie 2018, BR3
- 7 iulie 2018, BR3
- 18 august 2018, BR3
- 19 august 2018, BR3
- 21 august 2018, BR3
- 2 septembrie 2018, BR3
- 22 septembrie 2018, BR3

5. Valorile invalidate de ozon menționate la punctele 1-4 au fost între timp certificate de Centrul de
Evaluare a Calității Aerului (CECA) și raportate către Agenţia Europeană de Mediu / Comisia
Europeană. Considerați că autoritățile europene au fost dezinformate prin raportarea unor date
influențate de aceste invalidări?

Vă mulțumesc pentru amabilitate și aștept răspunsul dumneavoastră în termenul legal.

Cu respect,
Andreea Dogar
Jurnalist greatnews.ro
redactiagreatnews@gmail.com
0722 388 065
Solicitare de presă în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de
interes public în atenția conducerii Agenției pentru Protecția Mediului Brăila și
a Compartimentului pentru Relații Publice din cadrul APM Brăila

Mă numesc Andreea Dogar, sunt jurnalist la siteul de știri greatnews.ro și în prezent documentez un
articol despre monitorizarea calității aerului în România și modul în care se face validarea datelor
privind poluanții, date strânse de stațiile din RNMCA.

Am primit răspunsul dvs nr. 3793 / 04.03.2020 la solicitarea precedentă înregistrată cu nr. 2722 /
17.02.2020 și revin cu câteva nelămuriri și întrebări legate de acest subiect:

1. În răspunsul la prima solicitare pe care v-am adresat-o (solicitarea nr. 17545/11.11.2019, răspuns
nr. 18030/18.11.2019), mi-ați comunicat faptul că începând cu data de 1 ianuarie 2018 rețeaua
locală de monitorizare a calității aerului nu a beneficiat de existența unui contract de service.

Am analizat concentrațiile de ozon de la stațiile BR3, BR4 și GL4 din anul 2017 (perioadă în care
rețeaua a beneficiat de servicii de mentenanță și de reparații, așadar analizoarele nu pot fi suspectate
că au funcționat permanent greșit) și am observat că teoria potrivit căreia stația BR3 trebuie să aibă
valori mai mici la ozon decât GL4 nu se verifică.

Mai jos, am inclus mai multe exemple cu zile din 2017 în care concentrațiile maxime de la BR3
sunt mai mari decât cele de la GL4. După cum se poate vedea, concentrația maximă de ozon de la
BR3 este chiar și cu 47% mai mare decât cea de la GL4 (în data de 22 aprilie), diferențele fiind
așadar similare cu cele observate pe parcursul anului 2018.

Menționez că niciunele dintre datele din tabel nu au fost invalidate deși, dacă ați fi aplicat principiul
că BR3 trebuie să fie mai mic decât GL4 ar fi trebuit să le invalidați.

Data BR 3 BR 4 GL 4
16 februarie 2017 108,09 80,31 107,22
13 martie 2017 71,10 73,05 54,64
15 martie 2017 52,25 61,57 43,56
20 martie 2017 85,12 98,12 69,04
23 martie 2017 109,58 108,39 81,96
22 aprilie 2017 113,93 96,98 77,54
23 aprilie 2017 92,76 85,99 63,03
24 aprilie 2017 94,62 95,38 67,57
5 mai 2017 117,11 112,57 87,14
6 mai 2017 99,68 91,67 73,21
7 mai 2017 100,37 97,7 66,11
27 mai 2017 93,96 74,07 58,83
31 mai 2017 89,22 74,41 68,63
3 iunie 2017 111,25 102,09 83,45
6 iunie 2017 120,38 106,29 87,10
18 iulie 2017 108,34 90,17 75,24
31 octombrie 2017 82,22 70,86 71,38
1 noiembrie 2017 93,89 73,47 77,39

Graficul cu concentrațiile de ozon de la BR3 și GL4 pentru anul 2017 arată că, cel puțin în lunile de
primăvară și de vară, valorile de O₃ de la BR3 sunt mai mereu peste cele de la GL4.

Iată și câteva exemple din anul 2018 cu concentrațiile maxime de la cele 3 stații. Nici acestea nu au
fost invalidate, deși se păstrează diferența mare între valori (în data de 4 iunie, de exemplu,
concentrația maximă de la BR3 este cu 69% mai mare cea de la GL4).

Data BR 3 BR 4 GL 4
26 mai 2018 113,48 93,02 96,21
27 mai 2018 104,01 83,52 89,17
29 mai 2018 114,15 93,01 99,11
30 mai 2018 120,06 97,57 91,73
3 iunie 2018 119,11 99,29 82,38
4 iunie 2018 96,58 78,05 57,15
În acest context, considerați că invalidarea valorilor la care am făcut referire în cea de-a doua
solicitare este justificată?

2. O altă nelămurire este legată de două zile din anul 2017 (18 august și 11 septembrie), când din
invalidările realizate la ozon rezultă că toate cele 3 (sau 4 în cazul zilei de 18 august) analizoare de
ozon de la BR2, BR3, BR4 și BR5 s-au defectat exact în același timp, când valorile înregistrate erau
mari, de peste sau în jurul a 120 µg/m³.

2.1. Care erau șansele ca aceste 3 (sau 4) analizoare să se defecteze toate în același timp?

2.2. Din moment ce APM Brăila beneficia în acel moment de service pentru rețeaua de monitorizare
a calității aerului, ați solicitat intervenția operatorului de service în acel moment? Ați trimis
formulare de solicitare de intervenție tehnică? (dacă da, vă rog să îmi trimiteți documentele).

2.3. Care a fost explicația operatorilor de service pentru defectarea simultană a analizoarelor?

3. În ceea ce privește concentrațiile de ozon de la BR5, din anul 2017, și acestea au fost în mod
constant invalidate atunci când valorile erau mai mari de 120 µg/m³, pe motiv că valorile sunt
neplauzibile sau analizorul este defect.

Este vorba despre datele:

- 8 martie
- 24 martie
- 29 martie
- 3 aprilie
- 22 aprilie
- 25 aprilie
- 28 aprilie
- 16 mai
- 10 aprilie
- 23 iunie
- 22 iulie
- 10 august
- 12 august
- 18 august
- 11 septembrie

3.1. De ce au existat atât de multe defecțiuni, în ciuda faptului că APM Brăila beneficia de un
contract de service în acea perioadă?

3.2. De ce apăreau aceste defecțiuni aproape de fiecare dată când valorile erau mari?

3.3. Ați solicitat intervenția operatorului de service în acel moment? Ați trimis formulare de
solicitare de intervenție tehnică? (dacă da, vă rog să îmi trimiteți documentele).

3.4. Care a fost explicația operatorilor de service pentru defectarea atât de frecventă a analizorului?
4. Referitor la anul 2018, la stația de monitorizare BR 5 sunt invalidate foarte multe valori mari de
ozon din aceleași motive ("valori neplauzibile", "analizor defect"). Este vorba despre datele:

- 24 mai
- 31 mai
- 5 iunie
- 6 iunie
- 8 iunie
- 21 iunie
- 21 august

4.1. Considerați că și analizorul de ozon de la BR 5 funcționează defectuos?

4.2. Care sunt motivele acestor defecțiuni?

4.3. De ce ați invalidat cu precădere valorile mari de ozon, în jurul a 120 µg/m³?

4.4. De ce în data de 6 iunie ați menționat la rubrica de comentarii de pe calitateaer.ro "Pompa fox
defectă zero flow" din moment ce pompa Fox este o componentă a analizorului de particule de
materie, nu a celui pentru ozon?

5. Analizând concentrațiile de ozon de la BR3, BR4 și GL4 din anul 2020 se observă că valorile de
peste 120 µg/m³ nu mai sunt invalidate acum de operatorii locali ai APM Brăila. De ce?

Vă mulțumesc pentru amabilitate și aștept răspunsul dumneavoastră în termenul legal.

Cu respect,
Andreea Dogar
Jurnalist greatnews.ro
redactiagreatnews@gmail.com
0722 388 065
Solicitare de presă în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de
interes public în atenția conducerii Agenției pentru Protecția Mediului Giurgiu
și a Compartimentului pentru Relații Publice din cadrul APM Giurgiu

Mă numesc Andreea Dogar, sunt jurnalist la siteul de știri greatnews.ro și în prezent documentez un
articol despre monitorizarea calității aerului în România și modul în care se face validarea datelor
privind poluanții, date strânse de stațiile din RNMCA.

Vă transmit următoarele întrebări pe această temă:

De ce au fost invalidate valorile mari de benzen din următoarele zile (de ce s-a considerat că este
vorba despre o "eroare de măsurare" sau de o "valoare incorectă. Necorelare cu ceilalți poluanți"):

- 25 octombrie 2018, la stația GR1

- 1 noiembrie 2018, la stația GR4 (cu ce poluanți ar fi trebuit să fie corelat benzenul?)
- 26 noiembrie 2018, GR4

Vă mulțumesc pentru amabilitate și aștept răspunsul dumneavoastră în termenul legal.

Cu respect,
Andreea Dogar
Jurnalist greatnews.ro
redactiagreatnews@gmail.com
0722 388 065
Solicitare de presă în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de
interes public în atenția conducerii Agenției pentru Protecția Mediului Giurgiu
și a Compartimentului pentru Relații Publice din cadrul APM Giurgiu

Mă numesc Andreea Dogar, sunt jurnalist la siteul de știri greatnews.ro și în prezent documentez un
articol despre monitorizarea calității aerului în România și modul în care se face validarea datelor
privind poluanții, date strânse de stațiile din RNMCA.

Am primit răspunsul dvs la solicitarea precedentă (10152/SML/14.11.2019) și revin cu câteva


întrebări:

1. Referitor la valoarea mare de benzen din data de 1 noiembrie 2018, de la stația GR-4, care a fost
invalidată, pe siteul calitateaer.ro se observă faptul că ea a fost corelată direct cu CO (corelație pe
care și dvs ați menționat-o în răspuns).

În acest context, considerați că invalidarea valorii mari este justificată?

2. În ceea ce privește data de 26 noiembrie 2018 și invalidarea valorii mari de la GR-4 din acea zi,
deoarece nu există date pentru CO pentru acea zi, am observat că se verifică corelația directă
benzen-toluen. Iar toluenul nu este invalidat pentru acea zi și oră, deși este același analizor care îl
măsoară. Dacă analizorul ar fi măsurat eronat (în comentariu se menționează "eroare de măsurare"),
nu ar fi trebuit invalidați toți poluanții măsurați de BTEX 2000?

Vă mulțumesc pentru amabilitate și aștept răspunsul dumneavoastră în termenul legal.

Cu respect,
Andreea Dogar
Jurnalist greatnews.ro
redactiagreatnews@gmail.com
0722 388 065
Solicitare de presă în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de
interes public în atenția conducerii Agenției pentru Protecția Mediului Iași și a
Compartimentului pentru Relații Publice din cadrul APM Iași

Mă numesc Andreea Dogar, sunt jurnalist la siteul de știri greatnews.ro și în prezent documentez un
articol despre monitorizarea calității aerului în România și modul în care se face validarea datelor
privind poluanții, date strânse de stațiile din RNMCA.

Vă transmit următoarele întrebări pe această temă:

1. De ce au fost invalidate valorile mari de benzen de la stația de monitorizare IS6 din intervalul 8-
26 august 2019 (de ce s-a considerat că este vorba despre "măsurări incorecte", "funcționare
defectuoasă, analizorul necesită intervenție service")?

1.1. Care a fost defecțiunea exactă constatată la analizor?


1.2. Cum a fost rezolvată defecțiunea?
1.3. Cine a rezolvat defecțiunea (firmă de service etc)?
1.4. Vă rog să îmi trimiteți documentele care să ateste existența problemelor tehnice menționate,
care au dus la o funcționare defectuoasă a analizorului (formularele de intervenție tehnică etc).

2. De ce a fost invalidată valoarea mare de benzen de la stația de monitorizare IS6 din data de 16
martie 2019 (de ce s-a considerat că este vorba despre "măsurare incorectă date neplauzibile la
benzen")?

Vă mulțumesc pentru amabilitate și aștept răspunsul dumneavoastră în termenul legal.

Cu respect,
Andreea Dogar
Jurnalist greatnews.ro
redactiagreatnews@gmail.com
0722 388 065
Solicitare de presă în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de
interes public în atenția conducerii Agenției pentru Protecția Mediului Iași și a
Compartimentului pentru Relații Publice din cadrul APM Iași

Mă numesc Andreea Dogar, sunt jurnalist la siteul de știri greatnews.ro și în prezent documentez un
articol despre monitorizarea calității aerului în România și modul în care se face validarea datelor
privind poluanții, date strânse de stațiile din RNMCA.

Am primit răspunsul dvs nr. 9215 / 12.11.2019 la precedenta solicitare (înregistrată la APM Iași cu
nr. 13662/11.11.2019) și revin cu câteva întrebări:

1. În răspunsul dvs. la întrebarea nr. 2 spuneați că valoarea mare de benzen de la IS-6 din data de 16
martie 2019 a fost invalidată inclusiv în urma verificării anumitor corelații între parametrii
monitorizați. Însă, urmărind aceste corelații, am observat că benzenul este corelat foarte bine cu CO
în acea zi (corelație directă). De asemenea, la ora 4.00, când a fost înregistrată valoarea (invalidată)
de benzen de 23, PM10 nefelometric a fost foarte mare, de 165.

1.1. Luând în calcul aceste corelații directe ale mai multor poluanți, nu este posibil să fi existat un
vârf de poluare în zonă?

1.2. Dacă a existat acest vârf, considerați că invalidarea valorii de benzen este justificată?

Vă mulțumesc pentru amabilitate și aștept răspunsul dumneavoastră în termenul legal.

Cu respect,
Andreea Dogar
Jurnalist greatnews.ro
redactiagreatnews@gmail.com
0722 388 065
Solicitare de presă în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de
interes public în atenția conducerii Agenției pentru Protecția Mediului
Maramureș și a Compartimentului pentru Relații Publice din cadrul APM
Maramureș

Mă numesc Andreea Dogar, sunt jurnalist la siteul de știri greatnews.ro și în prezent documentez un
articol despre monitorizarea calității aerului în România și modul în care se face validarea datelor
privind poluanții, date strânse de stațiile din RNMCA.

Vă transmit următoarele întrebări pe această temă:

1. De ce au fost invalidate valorile mari de PM10 (de ce au fost considerate "valori nerelevante")
colectate de analizorul automat în ziua de 6 nov 2018, la stația MM2? (în acea zi, pe baza
determinărilor nefelometrice pentru PM10, media zilnică depășește valoarea de 50 µg/m³, iar
depășirea a fost confirmată de determinarea gravimetrică; conform "Procedurii de sistem pentru
validarea datelor", valorile nu ar trebuit să fie invalidate).

2. De ce a fost invalidată valoarea mare de PM10 colectată de analizorul automat în data de 5 nov
2018, la stația MM2? (de ce s-a considerat că este vorba de "valori nerelevante", deși valoarea
respectivă e precedată, iar apoi urmată, de valori ce cresc, respectiv scad treptat, ceea ce poate
indica un vârf de poluare)?

3. De ce au fost invalidate valorile mari de ozon din următoarele zile, deși ele sunt corelate invers
cu valorile NOx din aceleași zile?

- 31 oct 2018, la stația MM2


- 1 nov 2018, MM2
- 2 nov 2018, MM2
- 10 febr 2019, MM2

- 31 aug 2018, MM3


Vă mulțumesc pentru amabilitate și aștept răspunsul dumneavoastră în termenul legal.

Cu respect,
Andreea Dogar
Jurnalist greatnews.ro
redactiagreatnews@gmail.com
0722 388 065
Solicitare de presă în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de
interes public în atenția conducerii Agenției pentru Protecția Mediului
Maramureș și a Compartimentului pentru Relații Publice din cadrul APM
Maramureș

Mă numesc Andreea Dogar, sunt jurnalist la siteul de știri greatnews.ro și în prezent documentez un
articol despre monitorizarea calității aerului în România și modul în care se face validarea datelor
privind poluanții, date strânse de stațiile din RNMCA.

Am primit răspunsul dvs la solicitarea precedentă (12460/13.11.2019) și revin cu câteva întrebări:

1. Legat de valorile mari de PM10, dvs spuneți în răspuns că ele au fost invalidate din cauza
condițiilor meteo. Însă faptul că nu a bătut vântul, iar poluanții nu au fost dispersați nu înseamnă că
oamenii nu au fost supuși acelor niveluri ridicate de poluare. Analizorul oferă informații necesare
pentru informarea în timp real a publicului, așadar informațiile – chiar dacă nu sunt relevante pentru
trendul general al poluantului – sunt relevante pentru public. Iar dacă sunt invalidate aceste valori
mari, indicii de calitate a aerului afișați public (atât indicele pentru PM10, cât și cel general) sunt
influențați în consecință, arătând o calitate a aerului mai bună decât cea reală.

1.1. În acest context, considerați că este justificată invalidarea?


1.2. Considerați că publicul a fost dezinformat / indus în eroare prin invalidarea acestor valori mari?

2. În ceea ce privește ozonul, valorile mari din data de 10 februarie 2019, de la MM2, au fost
invalidate deși se observă faptul că valorile de ozon au crescut în acel interval la toate stațiile
apropiate (MM4, MM5), precum și la stația mai îndepărtată MM3. Așadar, acestea erau corelate
spațial.

Și în cazul valorilor mari de ozon invalidate la MM3 în data de 31 august 2018 se observă faptul că
toate stațiile au înregistrat creșteri de ozon în acel interval orar.

2.1. În acest context, considerați că este justificată invalidarea?


2.2. Dacă considerați că analizorul a funcționat incert în aceste zile, de ce ați tăiat numai valorile de
ozon de peste 120 µg/m³ și nu ați invalidat complet zilele respective (toate valorile)?
2.3. Aceste valori invalidate de ozon au fost între timp certificate de Centrul de Evaluare a Calității
Aerului (CECA) și raportate către Agenţia Europeană de Mediu / Comisia Europeană. Considerați
că autoritățile europene au fost dezinformate prin raportarea unor date influențate de aceste
invalidări?

Vă mulțumesc pentru amabilitate și aștept răspunsul dumneavoastră în termenul legal.

Cu respect,
Andreea Dogar
Jurnalist greatnews.ro
redactiagreatnews@gmail.com
0722 388 065
Solicitare de presă în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de
interes public în atenția conducerii Agenției pentru Protecția Mediului
Mehedinți și a Compartimentului pentru Relații Publice din cadrul APM
Mehedinți

Mă numesc Andreea Dogar, sunt jurnalist la siteul de știri greatnews.ro și în prezent documentez un
articol despre monitorizarea calității aerului în România și modul în care se face validarea datelor
privind poluanții, date strânse de stațiile din RNMCA.

Vă transmit următoarea întrebare pe această temă:

De ce au fost invalidate valorile de PM 10 (inclusiv valorile mari) colectate de analizorul automat


de la stația MH1 în data de 9 noiembrie 2018, deși valorile din ziua respectivă sunt corelate direct
cu valorile de NOx din aceeași zi?

Vă mulțumesc pentru amabilitate și aștept răspunsul dumneavoastră în termenul legal.

Cu respect,
Andreea Dogar
Jurnalist greatnews.ro
redactiagreatnews@gmail.com
0722 388 065
Solicitare de presă în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de
interes public în atenția conducerii Agenției pentru Protecția Mediului
Mehedinți și a Compartimentului pentru Relații Publice din cadrul APM
Mehedinți

Mă numesc Andreea Dogar, sunt jurnalist la siteul de știri greatnews.ro și în prezent documentez un
articol despre monitorizarea calității aerului în România și modul în care se face validarea datelor
privind poluanții, date strânse de stațiile din RNMCA.

Am primit răspunsul dvs la solicitarea precedentă (nr. 15925/11.11.2019) și revin cu câteva


întrebări:

În ceea ce privește invalidarea valorilor mari de PM 10 colectate de analizorul automat de la stația


MH-1 în data de 9 noiembrie 2018 ați menționat în răspuns că acestea au fost invalidate deoarece
valoarea gravimetrică a fost mult mai mică decât datele obținute prin metoda nefelometrică.

Însă, pentru data de 9 noiembrie 2018, la MH-1, gravimetria a fost de 31,40, iar media aritmetică a
valorilor orare obținute prin metoda nefelometrică este de 42,91. Cele două valori sunt, așadar,
apropiate.

Din experiența avută cu alte agenții județene de protecția mediului din țară, am observat că astfel de
diferențe nu sunt considerate mari și valorile nu sunt invalidate. Ca să dau un singur exemplu, la
București, la stația B-1, în data de 23 noiembrie 2018, gravimetria a fost de 30,06, iar media
aritmetică a valorilor nefelometrice a fost de 41,92. Așadar, este vorba de o situație aproape identică
cu cea de la MH-1, însă la B-1 niciuna dintre valorile nefelometrice din data de 23 noiembrie 2018
nu a fost invalidată.

1.1. În acest context, considerați că invalidarea valorilor respective este justificată?

1.2. Metoda gravimetrică este metoda standard și cea prin care se obțin valorilor raportate către
Uniunea Europeană. Însă valorile obținute cu ajutorul analizorului automat oferă informații
necesare pentru informarea în timp real a publicului, așadar informațiile sunt relevante pentru
public. Iar dacă sunt invalidate aceste valori mari, indicii de calitate a aerului afișați public (atât
indicele pentru PM10, cât și cel general) sunt influențați în consecință, arătând o calitate a aerului
mai bună decât cea reală. Considerați că publicul a fost dezinformat / indus în eroare prin
invalidarea valorilor din data de 9 noiembrie 2018?

Vă mulțumesc pentru amabilitate și aștept răspunsul dumneavoastră în termenul legal.

Cu respect,
Andreea Dogar
Jurnalist greatnews.ro
redactiagreatnews@gmail.com
0722 388 065
Solicitare de presă în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de
interes public în atenția conducerii Agenției pentru Protecția Mediului Mureș și
a Compartimentului pentru Relații Publice din cadrul APM Mureș

Mă numesc Andreea Dogar, sunt jurnalist la siteul de știri greatnews.ro și în prezent documentez un
articol despre monitorizarea calității aerului în România și modul în care se face validarea datelor
privind poluanții, date strânse de stațiile din RNMCA.

Vă transmit următoarele întrebări pe această temă:

1. De ce au fost invalidate valorile de ozon din următoarele zile, considerându-se că "analizorul nu


funcționează corespunzător", deși ele sunt corelate invers cu NOx din aceleași zile?

- 6 iulie 2018, la stația MS2


- 7 iulie 2018, MS2
- 8 iulie 2018, MS2

2. Care a fost defecțiunea exactă constatată la analizor în zilele menționate mai sus?
2.1. Cum a fost rezolvată defecțiunea?
2.2. Cine a rezolvat defecțiunea (firmă de service etc)?
2.3. Vă rog să îmi trimiteți documentele care să ateste existența defecțiunii menționate (formularele
de intervenție tehnică etc).

3. De ce au fost invalidate valorile mari de benzen din următoarele zile (de ce s-a considerat că este
vorba despre "valori neplauzibile pentru benzen")?

- 4 octombrie 2018, la stația MS4


- 1 decembrie 2018, MS4
Vă mulțumesc pentru amabilitate și aștept răspunsul dumneavoastră în termenul legal.

Cu respect,
Andreea Dogar
Jurnalist greatnews.ro
redactiagreatnews@gmail.com
0722 388 065
Solicitare de presă în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de
interes public în atenția conducerii Agenției pentru Protecția Mediului Mureș și
a Compartimentului pentru Relații Publice din cadrul APM Mureș

Mă numesc Andreea Dogar, sunt jurnalist la siteul de știri greatnews.ro și în prezent documentez un
articol despre monitorizarea calității aerului în România și modul în care se face validarea datelor
privind poluanții, date strânse de stațiile din RNMCA.

Am primit răspunsul dvs nr. 15362 / 28.11.2019 la solicitarea precedentă înregistrată la APM Mureș
cu nr. 14571 / 11.11.2019 și revin cu câteva întrebări:

1. În ceea ce privește benzenul și valorile invalidate pe 4 octombrie 2018 și 1 decembrie 2018, la


stația MS4, am observat că există o corelație, în acel interval orar, între benzen și NOx, ceea ce
poate indica existența unor arderi în aer liber.

1.1. Nu este posibil să fie existat o astfel de poluare?


1.2. Nu ați verificat această corelație?
1.3. În acest context, considerați că este justificată tăierea valorilor mari de benzen?

2. Valorile invalidate de benzen menționate la punctul 1 au fost între timp certificate de Centrul de
Evaluare a Calității Aerului (CECA) și, deoarece valorile înregistrate au fost confirmate drept
incorecte, ele nu au mai fost raportate către Agenţia Europeană de Mediu / Comisia Europeană.
Considerați că autoritățile europene au fost dezinformate prin neraportarea valorilor mari existente?

Vă mulțumesc pentru amabilitate și aștept răspunsul dumneavoastră în termenul legal.

Cu respect,
Andreea Dogar
Jurnalist greatnews.ro
redactiagreatnews@gmail.com
0722 388 065
Solicitare de presă în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de
interes public în atenția conducerii Agenției pentru Protecția Mediului Neamț și
a Compartimentului pentru Relații Publice din cadrul APM Neamț

Mă numesc Andreea Dogar, sunt jurnalist la siteul de știri greatnews.ro și în prezent documentez un
articol despre monitorizarea calității aerului în România și modul în care se face validarea datelor
privind poluanții, date strânse de stațiile din RNMCA.

Vă transmit următoarea întrebare pe această temă:

De ce au fost invalidate valorile mari de PM10 colectate de analizorul automat de la stația NT2 în
următoarele zile? (de ce s-a considerat că este vorba de "valori neplauzibile", "valori eronate",
"valori nejustificate", deși în cele mai multe cazuri valorile respective sunt precedate, iar apoi
urmate, de valori ce cresc, respectiv scad treptat, ceea ce poate indica un vârf de poluare; de
asemenea, în zilele menționate mai jos pentru care există valori pentru NOx colectate de stația NT2
se confirmă corelația directă PM10 – NOx):

- 2 martie 2018
- 27 mart 2018
- 20 oct 2018
- 31 oct 2018
- 9 ian 2019
- 13 ian 2019
- 14 ian 2019
- 30 ian 2019
- 1 febr 2019
- 19 febr 2019

Vă mulțumesc pentru amabilitate și aștept răspunsul dumneavoastră în termenul legal.

Cu respect,
Andreea Dogar
Jurnalist greatnews.ro
redactiagreatnews@gmail.com
0722 388 065
Solicitare de presă în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de
interes public în atenția conducerii Agenției pentru Protecția Mediului Neamț și
a Compartimentului pentru Relații Publice din cadrul APM Neamț

Mă numesc Andreea Dogar, sunt jurnalist la siteul de știri greatnews.ro și în prezent documentez un
articol despre monitorizarea calității aerului în România și modul în care se face validarea datelor
privind poluanții, date strânse de stațiile din RNMCA.

Am primit răspunsul dvs la solicitarea precedentă (nr. 10545/11.11.2019, răspuns nr.


10545/14.11.2019) și revin cu câteva întrebări:

1. Legat de valorile mari de PM10 de la stația NT-2, dvs spuneți în răspuns că ele au fost invalidate
uneori și din cauza condițiilor meteo, mai precis a calmului atmosferic. Însă faptul că nu a bătut
vântul, iar poluanții nu au fost dispersați, nu înseamnă că oamenii nu au fost supuși acelor niveluri
ridicate de poluare.

Metoda gravimetrică este metoda standard și cea prin care se obțin valorile raportate către Uniunea
Europeană. Însă valorile obținute cu ajutorul analizorului automat oferă informații necesare pentru
informarea în timp real a publicului, așadar informațiile sunt relevante pentru public. Iar dacă sunt
invalidate aceste valori mari, indicii de calitate a aerului afișați public (atât indicele pentru PM10,
cât și cel general) sunt influențați în consecință, arătând o calitate a aerului mai bună decât cea
reală.

Considerați că publicul a fost dezinformat / indus în eroare prin invalidarea valorilor mari de PM10
din zilele respective?

2. În ceea ce privește metoda gravimetrică de referință pe care o folosiți ocazional la NT-2, cu o


singură excepție (data de 27 martie 2018), filtrul nu a fost expus în aceeași zi precum zilele
menționate în solicitare. Conform "Procedurii de sistem pentru validarea datelor de calitate a aerului
provenite din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului", pentru a verifica datele
obținute prin metoda nefelometrică, ele se compară cu datele obținute prin metoda gravimetrică în
aceeași zi, nu la o zi sau mai multe distanță.
Ca să dau un singur exemplu din București, dacă s-ar aplica metoda dvs ar fi însemnat ca valorile
nefelometrice mari de PM10 de la B-1 și B-3, din data de 23 octombrie 2019, să poată fi invalidate
pe baza valorilor de PM10 de a doua zi, care au fost mult mai mici. APM București nu a invalidat
niciunele dintre valori. Pe 23 octombrie, valoarea gravimetrică a fost de 56,52 µg/m³ la B-1, și
70,59 la B-3. A doua zi, pe 24 octombrie, valorile au fost de 23,35 la B-1 și de 32,72 la B-3.

În acest context, considerați că este justificată invalidarea valorilor respective de la NT-2?

3. Când ați invalidat valorile de PM10 din zilele respective de la NT-2, considerând că ele nu sunt
confirmate de gravimetrie, de ce ați invalidat numai vârfurile (în multe zile sunt invalidate numai
valorile de peste 50 µg / m³, de peste 85 µg / m³ sau de peste 90-100 µg / m³ etc) și nu ați invalidat
complet valorile nefelometrice din zilele respective?

Vă mulțumesc pentru amabilitate și aștept răspunsul dumneavoastră în termenul legal.

Cu respect,
Andreea Dogar
Jurnalist greatnews.ro
redactiagreatnews@gmail.com
0722 388 065
Solicitare de presă în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de
interes public în atenția conducerii Agenției pentru Protecția Mediului Satu
Mare și a Compartimentului pentru Relații Publice din cadrul APM Satu Mare

Mă numesc Andreea Dogar, sunt jurnalist la siteul de știri greatnews.ro și în prezent documentez un
articol despre monitorizarea calității aerului în România și modul în care se face validarea datelor
privind poluanții, date strânse de stațiile din RNMCA.

Vă transmit următoarele întrebări pe această temă:

1. De ce au fost invalidate valorile mari de PM10 colectate de analizorul automat de la stația SM2
în data de 16 octombrie 2018? (de ce s-a considerat că este vorba de "valori eronate", deși valorile
respective sunt precedate, iar apoi urmate, de valori ce cresc, respectiv scad treptat, ceea ce poate
indica un vârf de poluare; de asemenea, în ziua respectivă gravimetria este și ea ridicată – 69,72)?

2. De ce au fost invalidate valorile mari de ozon din următoarele zile, deși ele sunt corelate invers
cu valori mici de NOx?

- 19 martie 2018, la stația SM1


- 20 martie 2018, SM1
- 21 martie 2018, SM1

3. De ce au fost invalidate valorile mari de benzen din următoarele zile (de ce au fost considerate
"valori eronate" sau "valori incerte")?

- 14 septembrie 2018, la stația SM1


- 15 septembrie 2018, SM1
- 16 septembrie 2018, SM1
- 17 septembrie 2018, SM1
- 21 septembrie 2018, SM1
- 22 septembrie 2018, SM1
- 10 octombrie 2018, SM1
- 14 octombrie 2018, SM1
- 29 martie 2019, SM1

- 26 septembrie 2018, la stația SM2


- 7 oct 2018, SM2
- 10 oct 2018, SM2
- 16 oct 2018, SM2
- 26 oct 2018, SM2
- 21 nov 2018, SM2
- 22 nov 2018, SM2
- 1 dec 2018, SM2
- 4 dec 2018, SM2
- 6 dec 2018, SM2
- 7 dec 2018, SM2
- 12 dec 2018, SM2
- 13 dec 2018, SM2
- 17 dec 2018, SM2
- 18 dec 2018, SM2
- 8 ian 2019, SM2
- 10 ian 2019, SM2
- 17 ian 2019, SM2
- 18 ian 2019, SM2
- 29 ian 2019, SM2
- 31 ian 2019, SM2
- 1 febr 2019, SM2
- 4 febr 2019, SM2
- 6 febr 2019, SM2
- 7 febr 2019, SM2

Vă mulțumesc pentru amabilitate și aștept răspunsul dumneavoastră în termenul legal.

Cu respect,
Andreea Dogar
Jurnalist greatnews.ro
redactiagreatnews@gmail.com
0722 388 065
Solicitare de presă în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de
interes public în atenția conducerii Agenției pentru Protecția Mediului Satu
Mare și a Compartimentului pentru Relații Publice din cadrul APM Satu Mare

Mă numesc Andreea Dogar, sunt jurnalist la siteul de știri greatnews.ro și în prezent documentez un
articol despre monitorizarea calității aerului în România și modul în care se face validarea datelor
privind poluanții, date strânse de stațiile din RNMCA.

Am primit răspunsul dvs la solicitarea precedentă (nr. 13435/11.11.2019, răspuns nr.


13435/19.11.2019) și revin cu câteva întrebări:

1. Referitor la valorile mari de PM10 colectate de analizorul automat de la stația SM-2 în data de 16
octombrie 2018, dvs spuneți că ele au fost invalidate pe motiv că a fost un salt nejustificat la orele
22-24. Însă această creștere este confirmată și de creșterea poluantului NOx, cu care PM10 se
corelează direct. De asemenea, media valorilor nefelometrice pentru ziua respectivă (inclusiv cu
cele 3 valori invalidate) este de 40,79 µg/m³, iar gravimetria 69,72. Dacă am invalida ultimele 3
valori mari, cum ați făcut, ar rezulta o medie și mai mică, și mai îndepărtată de gravimetrie (33,03),
care este metoda de referință.

În acest context, considerați că este justificată tăierea valorilor mari din acea zi?

2. Metoda gravimetrică este metoda standard și cea prin care se obțin valorile raportate către
Uniunea Europeană. În răspunsul dvs spuneți că valorile PM10 gravimetric sunt doar orientative,
însă valorile obținute cu ajutorul analizorului automat oferă informații necesare pentru informarea
în timp real a publicului, așadar informațiile sunt relevante pentru public. Iar dacă sunt invalidate
aceste valori mari, indicii de calitate a aerului afișați public (atât indicele pentru PM10, cât și cel
general) sunt influențați în consecință, arătând o calitate a aerului mai bună decât cea reală.
Considerați că publicul a fost dezinformat / indus în eroare prin invalidarea valorilor respective?

3. În ceea ce privește benzenul, spuneți că nu s-a văzut corelația cu alți indicatori. Însă în mai multe
dintre zilele menționate se verifică corelația directă benzen-CO, sau corelația benzen-NOx (atunci
când nu sunt date pentru CO). Este vorba despre zilele:

- 10 octombrie 2018, la SM-1


- 29 martie 2019, SM-1

- 7 octombrie 2018, la SM-2


- 10 oct 2018, SM-2
- 16 oct 2018, SM-2
- 21 nov 2018, SM-2
- 22 nov 2018, SM-2
- 1 dec 2018, SM-2
- 4 dec 2018, SM-2
- 6 dec 2018, SM-2
- 7 dec 2018, SM-2
- 12 dec 2018, SM-2
- 13 dec 2018, SM-2
- 17 dec 2018, SM-2
- 18 dec 2018, SM-2
- 8 ian 2019, SM-2
- 10 ian 2019, SM-2
- 29 ian 2019, SM-2
- 31 ian 2019, SM-2
- 1 febr 2019, SM-2
- 4 febr 2019, SM-2

3.1. Nu ați verificat aceste corelații?


3.2. De unde știți că nu a existat niciun motiv de poluare, mai ales că se confirmă aceste corelații?
3.3. În acest context, considerați că este justificată tăierea valorilor mari din aceste zile?

4. Mi-ați trimis în răspunsul dvs un tabel cu valorile medii lunare pentru benzen, însă aceste medii
nu se fac luând în calcul și valorile invalidate. Considerați că practica invalidării unor valori mari
precum cele menționate la punctul anterior (în ciuda corelațiilor care se verifică) influențează
mediile lunare?

5. Valorile invalidate de benzen menționate la punctul 3 au fost între timp certificate de Centrul de
Evaluare a Calității Aerului (CECA) și raportate către Agenţia Europeană de Mediu / Comisia
Europeană. Considerați că autoritățile europene au fost dezinformate prin raportarea unor date
influențate de aceste invalidări?

Vă mulțumesc pentru amabilitate și aștept răspunsul dumneavoastră în termenul legal.

Cu respect,
Andreea Dogar
Jurnalist greatnews.ro
redactiagreatnews@gmail.com
0722 388 065
Solicitare de presă în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de
interes public în atenția conducerii Agenției pentru Protecția Mediului Timiș și a
Compartimentului pentru Relații Publice din cadrul APM Timiș

Mă numesc Andreea Dogar, sunt jurnalist la siteul de știri greatnews.ro și în prezent documentez un
articol despre monitorizarea calității aerului în România și modul în care se face validarea datelor
privind poluanții, date strânse de stațiile din RNMCA.

Vă transmit următoarele întrebări pe această temă:

1. De ce au fost invalidate valorile mari de PM10 colectate de analizoarele automate în următoarele


zile (și s-a considerat că "analizorul nu funcționează corespunzător"), deși ele sunt corelate direct cu
NOx în zilele respective?

- 10 iulie 2018, la stația TM1

- 13 noiembrie 2018, la stația TM2


- 13 ianuarie 2019, TM2

2. De ce au fost invalidate valori mari de PM10 colectate de analizoarele automate în următoarele


zile, considerându-se că "analizorul nu funcționează corespunzător" (în cazurile de mai jos, pe baza
determinărilor nefelometrice pentru PM10, media zilnică depășește valoarea de 50 µg/m³, iar
depășirea a fost confirmată de determinarea gravimetrică; conform "Procedurii de sistem pentru
validarea datelor", valorile nu ar trebuit să fie invalidate):

- 1 martie 2018, la stația TM2


- 12 noiembrie 2018, TM2

3. De ce au fost invalidate valorile mari de benzen colectate de analizor în data de 6 ianuarie 2019 la
stația TM7, considerându-se că "analizorul nu funcționează corespunzător"?
Vă mulțumesc pentru amabilitate și aștept răspunsul dumneavoastră în termenul legal.

Cu respect,
Andreea Dogar
Jurnalist greatnews.ro
redactiagreatnews@gmail.com
0722 388 065
Solicitare de presă în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de
interes public în atenția conducerii Agenției pentru Protecția Mediului Timiș și a
Compartimentului pentru Relații Publice din cadrul APM Timiș

Mă numesc Andreea Dogar, sunt jurnalist la siteul de știri greatnews.ro și în prezent documentez un
articol despre monitorizarea calității aerului în România și modul în care se face validarea datelor
privind poluanții, date strânse de stațiile din RNMCA.

Am primit răspunsul dvs la solicitarea precedentă (nr. 11554/11.11.2019, răspuns nr.


11979/21.11.2019) și revin cu câteva întrebări:

1. Referitor la invalidarea datelor colectate de analizorul de PM10 de la TM-2 în zilele de 13


noiembrie 2018 și 13 ianuarie 2019, spuneți în răspuns că nu au fost confirmate gravimetric, însă
pentru acele zile nu există gravimetrie la TM-2.

1.1. Cum explicați această situație și răspunsul oferit de dvs?

1.2. În cazul datei de 13 ianuarie 2019, de ce ați invalidat numai vârfurile, valorile mari de peste 50
µg / m³?

2. În data de 1 martie 2018, la TM-2, media valorilor nefelometrice (inclusiv cu cele invalidate) a
fost de 71,54, iar gravimetria a fost de 60,87.

2.1. De ce ați considerat că este o diferență mare între cele două? De-a lungul documentării mele
am întâlnit numeroase cazuri în care astfel de diferențe nu au condus la invalidarea datelor
nefelometrice.

Ca să dau un singur exemplu, la București, la stația B-1, în data de 23 noiembrie 2018, gravimetria
a fost de 30,06, iar media aritmetică a valorilor nefelometrice a fost de 41,92. Așadar, este vorba de
o diferență precum cea de la TM-2, însă la B-1 niciuna dintre valorile nefelometrice din data de 23
noiembrie 2018 nu a fost invalidată.

2.2. De ce ați invalidat numai vârfurile (valorile mari de peste 90-100 µg / m³?)
2.3. De ce ați invalidat pe sărite valorile mai mari?

2.4. În acest context, considerați că invalidarea valorilor respective este justificată?

3. Metoda gravimetrică este metoda standard și cea prin care se obțin valorile raportate către
Uniunea Europeană. Însă valorile obținute cu ajutorul analizorului automat oferă informații
necesare pentru informarea în timp real a publicului, așadar informațiile sunt relevante pentru
public. Iar dacă sunt invalidate aceste valori mari, indicii de calitate a aerului afișați public (atât
indicele pentru PM10, cât și cel general) sunt influențați în consecință, arătând o calitate a aerului
mai bună decât cea reală. Considerați că publicul a fost dezinformat / indus în eroare prin
invalidarea valorilor din datele menționate la punctele 1 și 2?

4. Legat de valorile mari de benzen din data de 6 ianuarie 2019, de la TM-7, spuneți că ele au fost
invalidate deoarece nu a existat o variație similară cu ceilalți parametri, însă exact în intervalul orar
11-14 se observă faptul că și poluanții toluen, etilbenzen, metaxilen, ortoxilen și paraxilen au avut
valori crescute. De asemenea, și la poluantul NOx se observă o creștere în apropierea aceluiași vârf.

4.1. În acest context, considerați că invalidarea valorilor mari de benzen este justificată?

4.2. Dacă ați considerat că "analizorul nu funcționează corespunzător", de ce ați invalidat doar
vârfurile (valorile mari de benzen) și nu toate valorile din acea zi ?

Vă mulțumesc pentru amabilitate și aștept răspunsul dumneavoastră în termenul legal.

Cu respect,
Andreea Dogar
Jurnalist greatnews.ro
redactiagreatnews@gmail.com
0722 388 065
Ministerul Mediului, Apelor qi Pidurilor
Agenfia Nafionall pentru Protecfia Mediului
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI TIMI$

Nr.: 3693/16.03.2020
Cdtre: GREAT NEWS
ln atentla: Doamnei Andreea Dogar
Referitor la: Punct de vedere

Stimatd Doamn6,

Referitor la solicitarea dumneavoastrd transmisd prin e-mail in data de 14.02.2020,


inregistratd la APM Timig cu nr. 1957114.02.2020, vd comunicdm urmdtoarele:

I. Referitor la invalidarea datelor colectate de la analizorul de PMto de la TM-2 in zilele


de 13 noiembrie 2018 Si 13 iunuarie 2019, spuneli tn rdspuns cd nu aufost confirmate
gravimetric, tnsd pentru acele zile nu existd gravimetrie la TM-2.
I.I. Cum explicali aceastd situalie Si rdspunsul oferit de dvs.?
1.2. In cazul datei de I3 ianuarie 2019, de ce ali invalidat numai vdrfurile, valorile mari
peste 50 pg/ms?

Pentru datele de 13 noiembrie 2018 gi 13 ianuarie 2019, la stafia TM-2 au fost


inregistrate depdgiri ale valorii limitd zilnice pentru PMro nefelometric. Ulterior, filtrele
prelevate au fost aduse in laborator pentru inilierea procedurii de cdnt[rire. Rezultatele nu
au indicat depigirea valorii limitd zilnice, ins[ ele au fost anulate din cauza constatdrii
aparitiei unor erori de manipulare a filtrelor, ceea ce putea conduce la valori irelevante
ale concentra{iilor.

2. in data de I martie 2018, la TM-2, media valorilor nefelometrice (inclusiv cu cele


invalidate) afost de 71,54, iar gravimetria afost de 60,87.
2.1. De ce ati considerat cd este o diferenld mare tntre cele doud? De-a lungul
documentdrii mele am tntdlnit numeroase cazuri tn care astfel de diferenle nu au condus
I a invalidatea datelor nefelometrice.

Ca sd dau un singur exemplu, la BucureSti, la stalia B-1, tn data de 23 noiembrie 2018,


gravimetria afost de 30,06, iar media aritmeticd a valorilor nefelometrice afost 41,92.
ASadar, este vorba de o diferenld precum cea de la TM-2, tnsd la B-I niciuna dintre
valorile nefelometrice din data de 23 noiembrie 2018 nu afost invalidatd.
2.2. De ce ali invalidat numai vddurile (valorile mari de peste 90-100 pg/m3) ?
2.3. Qe ce ali invalidat pe sdrite valorile mai mariT
2.4. In acest context, considerali cd invalidarea valorilor respective este justificatd?

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI TIMI$


Adresa : B-ul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, Timigoara, Cod : 300210
Tel. : 0256491795; 0256226676; Fax : 0256201005
de date cu caracter Regulamentului (UE) 2 0 I 6/679
In data de 01 martie 2018, la stafia TM-2 a fost inregistratd valorii limitd
depdgirea
zilnice pentru PMro nefelometric. Analizorul automat de PMro nefelometric determind in
mod continuu concentralia indicatorului PMro, iar softul de achizilie mediazd, aceste
valori gi calculeazdmedia orar6. Mediile orare dintr-o zi determind media zilnicd, care se
compard cu valorile limit6. S-au invalidat cAteva medii orare care au fost considerate
nerelevante de cdtre operator, analizdnd corelarea spaliald gi temporald a indicatorului gi
findnd cont de parametri meteo, frrd a influenfa semnificativ media zilnicd,, aceasta
nediferind semnificativ de cea determinatd gravimetric, dupd cum a|i remarcat qi
dumneavoastrd.

3. Metoda gravimetricd este metoda standard Si cea prin care se obtrin valorile raportate
cdtre (Iniunea Europeand. insd valorile ob\inute cu ajutorul analizorului automat ofrrd
informalii necesare pentru informarea tn timp real a publicului, asadar informaliile sunt
relevante pentru public. Iar dacd sunt invalidate aceste valori mari, indicii de calitate a
aerului afiSatri public (atdt indicele pentru PMto, cdt Si cel general) sunt in/Iuenlali tn
consecinld, ardtdnd o calitate a aerului mai bund decdt cea reald. Considerali cd
publicul a fost dezinformat/indus tn eroare prin invalidarea valorilor din datele
menlionate la punctele I Si 2?

in scopul informirii adecvate a publicului, operatorul de validare a datelor, efectueazd


zilnic, cu atentie gi responsabilitate, validarea acestora. Pentru validarea datelor, sunt
verificate valorile brute pentru identificarea datelor corecte gi a datelor care din punct de
vedere frzic, temporal sau spatial sunt inafara domeniului. Scopul validdrii zilnice este
verificarea corectitudinii datelor brute gi evidenlierea unor situafii particulare apdrute in
procesul de achizilie a datelor.

4. Legat de valorile mari de benzen din data de 6 ianuarie 2019, de la TM-7, spuneli cd
ele aufost invalidate deoarece nu a existat o vorialie similard cu ceilaltri parametri, tnsd
exact tn intervalul orar 1l-14 se observd faptul cd Si poluanlii toluen, etilbenzen,
metaxilen, ortoxilen Si paraxilen au avut valori crescute. De asemenea Si la poluantul
NOx se observd o creStere tn apropierea aceluiasi vdrf,
4.I. in acest context, considerali cd invalidarea valorilor mari de benzen este justificatd?
4.2. Dacd ali considerat cd ,,analizorul nu funclioneazd corespunzdtor", de ce ali
invalidat doar vdrfurile (valorile mari de benzen) Si nu toate valorile mari din acea zi?

in data de 06 ianuarie 2019,la stafia TM-7, in urma verificdrii/interpretdrii datelor de


calitatea aerului inconjurdtor inregistrate Ia sta{iile automate de monitorizare din judetul
Timig, s-a considerat cd in intervalul orar 1100-1400, nu existi o variatie similar6 a
analizorului BTX cu ceilalti parametri monitorizali de stalie.

Cu deosebiti considerafie,
Director Ex tiv
Mihai CEP

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI TIMI$


Adresa: B-ul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, Timigoara, Cod : 300210
E-mail:o ; Tel. : 025649 17 9 5 ; 025622667 6; F ax : 0256201005
Operator de date cu caracter personal, (uE) 20r6/67e
Solicitare de presă în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de
interes public în atenția conducerii Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea și
a Compartimentului pentru Relații Publice din cadrul APM Tulcea

Mă numesc Andreea Dogar, sunt jurnalist la siteul de știri greatnews.ro și în prezent documentez un
articol despre monitorizarea calității aerului în România și modul în care se face validarea datelor
privind poluanții, date strânse de stațiile din RNMCA.

Vă transmit următoarele întrebări pe această temă:

1. De ce au fost invalidate valorile mari de PM10 colectate de analizoarele automate în următoarele


zile, considerându-se că este vorba despre "valori incorecte", "valori nejustificat de mari", "valori
incorecte – necorelate cu ceilalți poluanți", "condiții de ceață și necorelare cu ceilalți poluanți",
"valori incorecte – condiții de ceață"? (în toate cazurile de mai jos, pe baza determinărilor
nefelometrice pentru PM10, media zilnică depășește valoarea de 50 µg/m³, iar depășirea a fost
confirmată de determinarea gravimetrică; conform "Procedurii de sistem pentru validarea datelor",
valorile nu ar trebuit să fie invalidate):

- 28 iunie 2018, la stația TL1


- 3 septembrie 2018, TL1
- 4 sept 2018, TL1
- 10 nov 2018, TL1

- 19 octombrie 2018, la stația TL2


- 20 octombrie 2018, TL2

- 3 sept 2018, la stația TL3


- 9 oct 2018, TL3
- 15 oct 2018, TL3
- 19 oct 2018, TL3
- 20 oct 2018, TL3
- 21 oct 2018, TL3

2. De ce la rubrica de comentarii pentru valorile mari de PM10 invalidate în data de 22 iunie 2018
la stația TL1 se menționează "valori necorelate cu valoarea PM10 gravimetric din ziua respectivă",
deși pentru acea dată nu există valoarea gravimetrică? În schimb, valorile invalidate de PM10 din
acea zi sunt corelate direct cu valorile de NOx.

3. De ce au fost invalidate valorile mari de benzen din zilele următoare, considerându-se că sunt
"valori incorecte"?

- 8 septembrie 2019, la stația TL1


- 9 sept 2019, TL1
- 10 sept 2019, TL1
- 11 sept 2019, TL1

Vă mulțumesc pentru amabilitate și aștept răspunsul dumneavoastră în termenul legal.

Cu respect,
Andreea Dogar
Jurnalist greatnews.ro
redactiagreatnews@gmail.com
0722 388 065
Ministerul Mediului, Apelor qi Pidurilor
Agenfia Nafional5 pentru Protec(ia Mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI TULCEA

Nr.: | 56 so t ../.4., / /.,.k /.1.

Cdtre: Great News Media


in atenlia: Doamnei Andreea DOGAR
e-mai I red actiagr ealnews @ gmai l. com
:

Referitor la: Cererea formulata in baza Legii nr. 54412001 privind accesul liber la
informatiile de interes public de catre doamna Andreea Dogar, jurnalist la Great News
Media, inregistratd la APM Tulcea cu nr. 15650111 .11.2019.

Stimatd doamn6,

Ca urmare a adresei dumneavoastrd inregistratd la APM Tulcea cu num6ru1


15650111.11.2019,vd transmitem punctual r6spunsurile la intrebirile adresate:

Statia TL-l (trafic


28 iunie 2018: In intervalul orar 7-8 anahzorul a inregistrat valori neplauzibile (foarte
mari gi nejustificate) care au fost invalidate. Urmdtorul interval orar (9-24) nu mai
indeplineEte proporfia necesard de date valide necesare calculdrii mediei zilnice,
conform Anexei 3 punctul 8.1 din LegeaLegea 10412011 privind cahtalea aerului gi ca
atare valorile au fost invalidate.
3 septembrie 2018 Valoarea invalidatd a fost consideratd una nepla:uzibild, care nu se
incadra in trendul de date din ziua respectivd.
4 septembrie 2018In intervalul orar 22-24 gi continudnd in ziuaurmdtoare cu intervalul
orar 1-L0, valorile au fost invalidate din cauza condiliilor de cea(I din zon6.
10 noiembrie 2018 Valorile au fost considerate incorecte din aauza conditiilor de ceatd
si de umiditate relativd crescutd, drept urmare au fost invalidate.
Statia TL-2 (industrial)
19-20 octombrie 2019 In urma analizei, valorile au fost invalidate datoritd faptului cd
nu se incadrau in trendul de date.
Statia TL-3 (suburban/trafic)
3 septembrie 2018 Valoarea invalidatd este consideratd neplauzibild, foarte mare qi
nejustificatd qi nu se incadreazd,in trendul de date .

9 octombrie 2018ln urma analizei, valorile au fost considerate neplauzibile (foarte mari
qi nejustificate), drept pentru care au fost invalidate.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI TULCEA


Adresa: Tulcea, Str. 14 Noiembrie nr. 5, cod 820009 Site: http://apmtl.anpm.ro
E-mail: offi tl.anprn.ro; Tel.: 0240510620, 0240510622. Fax : 02405 10621
rator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679
15 octombrie 2018. in ,rma analizei, valorile au fost invalidate datoritd faptului cd au
fost considerate valori neplauzibile (foarte mari qi nejustificate) Ei nu se incadrau in
trendul de date din ziua respectivS.
19-21 octombrie 2018 In urma analizer, valorile au fost invalidate datoritd faptului cd
nu se incadrau in trendul de date.

2. in datu de 22 iunie 2018 - stalia TL-l pentru PM10 mdsurat automat s-a selectat
greqit comentariul. Valorile sunt invalidate datoritd existenlei unei alarme (FL). Aceastd
alarmd a fost inregistratd qi in zilele urmdtoare 23,24.06.2018.

3. in perioada 8-lt.0g.20tg, in stalia TL-l s-au inregistrat valori foarte mari qi


nejustificate la indicatorul benzen, care au fost invalidate. in data de 11.09.2019 s-a
intervenit asupra analizorului BTEX qi s-a efectuat o calibrare manuald. Dupd
intervenfie analizorul a inceput sd misoare corect.

in conformitate cu Legea t\4l201i privind calilatea aerului, metoda de referinld pentru


prelevarea qi mdsurarea concentraliei de PM10 este cea prevdzutd, in standardul SR EN
1234112014 "Calitatea aerului. Metodd standardrzatd de mdsurare gravimetricd pentru
determinarea frac{iei masice de PM10 sau PM2,5 a particulelor in
suspensie".
Concentraliile de PM10 care provin din fluxul de date de la staliile automate de
monitorizare a calitqii aerului sunt rezultatul mdsurdtorii automate, realizate prin
metoda optic6. Aceste valori ob{inute au doar un caracter informativ.

Cu deosebiti considera(ie,

Director Executiv

ia RAICU

€,W

tntocmit: Adriana - Sanda POPESCU I 14.11.2019 - ora 13.30


AGENTIA PBNTRU PROTECTIA MEDIULUI TULCEA
Adresa: Tulcea, Str. l4 Noiembrie nr. 5, cod 8 S ite : http ://apmtl.anpm.ro

tl.anpm.ro; Tel.: 02405 10620, 0240510622. Fax : 02405 10621


rator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679
Solicitare de presă în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de
interes public în atenția conducerii Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea și
a Compartimentului pentru Relații Publice din cadrul APM Tulcea

Mă numesc Andreea Dogar, sunt jurnalist la siteul de știri greatnews.ro și în prezent documentez un
articol despre monitorizarea calității aerului în România și modul în care se face validarea datelor
privind poluanții, date strânse de stațiile din RNMCA.

Am primit răspunsul dvs nr. 15650 / 14.11.2019 la solicitarea precedentă înregistrată la APM Tulcea
cu nr. 15650 / 11.11.2019 și revin cu câteva întrebări:

1. Referitor la data de 3 septembrie 2018, la stația TL1, spuneți că valoarea de PM10 nefelometric a
fost invalidată deoarece nu se încadra în trendul de date din ziua respectivă. De asemenea, în rubrica
de comentarii de pe calitateaer.ro se menționează că a fost vorba de "valori incorecte – necorelate cu
ceilalți poluanți". Însă la o verificare a relației dintre PM10 nefelometric, NOx și CO, se observă că
cei 3 poluanți sunt corelați direct și că există acel vârf pentru toți 3.

1.1. În acest context, considerați că este justificată tăierea valorii mari de PM10?
1.2. Nu ați verificat aceste corelații?

2. Referitor la data de 3 septembrie 2018, la stația TL3, spuneți că valoarea de PM10 nefelometric a
fost invalidată deoarece nu se încadrează în trendul de date. Însă valoarea respectivă de PM10 este
corelată cu un vârf orar al NOx. De asemenea, valoarea de PM10 a fost precedată și urmată de
valori ridicate de PM10.

2.1. În acest context, considerați că este justificată tăierea valorii mari de PM10?
2.2. Nu ați verificat această corelație?

3. Referitor la data de 9 octombrie 2018, la stația TL3, spuneți că valorile nefelometrice au fost
neplauzibile. Însă media valorilor obținute prin metoda nefelometrică este 73,54 µg/m³, fiind
confimate de gravimetrie, care este 72,59 pentru acea zi. Totodată, NOx este corelat cu PM10 în
această zi.
3.1. În acest context, considerați că este justificată tăierea valorilor mari de PM10?
3.2. Nu ați verificat această corelație?

4. În ceea ce privește valorile mari de PM10 nefelometric tăiate în data de 15 octombrie 2018, la
stația TL3, spuneți că valorile au fost invalidate deoarece nu se încadrau în trendul de date și erau
foarte mari. Însă gravimetria a confirmat existența unor valori mari de PM10. În acea zi, media
valorilor nefelometrice a fost de 79,37, iar gravimetria a fost de 98,38. De asemenea, PM10 se
corelează cu un vârf de NOx la acea oră.

4.1. În acest context, considerați că este justificată tăierea valorilor mari de PM10?
4.2. Nu ați verificat această corelație?

5. Metoda gravimetrică este metoda standard și cea prin care se obțin valorile raportate către
Uniunea Europeană. În răspunsul dvs spuneți că valorile PM10 nefelometric au doar un caracter
informativ, însă valorile obținute cu ajutorul analizorului automat oferă informații necesare pentru
informarea în timp real a publicului, așadar informațiile sunt relevante pentru public. Iar dacă sunt
invalidate aceste valori mari, indicii de calitate a aerului afișați public (atât indicele pentru PM10,
cât și cel general) sunt influențați în consecință, arătând o calitate a aerului mai bună decât cea
reală. Considerați că publicul a fost dezinformat / indus în eroare prin invalidarea valorilor
respective?

Vă mulțumesc pentru amabilitate și aștept răspunsul dumneavoastră în termenul legal.

Cu respect,
Andreea Dogar
Jurnalist greatnews.ro
redactiagreatnews@gmail.com
0722 388 065
Ministerul Mediului, Apelor qi pldurilor
Agenfia Nafional5 pentru Protec(ia Mediului

A(; ITNTIA ptiNTRU pROTIiCTtA M EDttJLU I TLt LCIA

Nr.: +aDr,4.L:.(hl"!a/n
Cdtre: Great News Media
lr) atenlia: l)oanrnei Audreea DOCAR
e-n.rail : redactiagreatnews@gmail. com

Referitor la: cererea formulata in baza Legii nr. 54412001 privind accesul liber
la
informafiile de ir.rteres public de cdtre cloamna Andreea Dogar,lurnalist la Great News
Media, inregistratd la APM Tulcea cu nr.4679130.03.2020.

Stimati doamnd,

ca urmare a adresei dumneavoastrd inregistratd la ApM Tulcea cu nurrirul


4679 /30.03.2020, vd comunicdm urmdtoarele:

in conformitate cu I-egea ro4l2o11 privind calitatea aerului, metoda de ref'erinfd


pentru prelevarea si mdsurarea concentratiei de PM10 este cea prevdzutd in standardul
SR EN 12341l2}14"Calitatea aerului. Metodd standardizatd de mdsur.are gravimetrich
pentru determinarea fractiei masice de pM 10 sau pM2,5 a parliculelor in suspensie,,.
concentraliile de PM10 care provin din fluxul de date di la stagiile automate de
nronitorizare a calitalii aerului sunt rezultatul mdsurdtorii automaie, realizale prin
rnetoda opticd - mdsurare cu fascicul laser a intensitdtii
luminii impraqtiate de fracliunea
PMl0.Aceste valori oblinute au doar un caracter informativ.
operatorul local analizeazd datele de aer provenite din stafiile automate cle
monitorizare a calitdlii aerului qi atribuie acestora un status de validare (corect, incorect
sau incert), conform unor criterii: corelatii directe Ei inverse intre poluanli, analiza
datelor meteo, etc.

03.09.201 8, Stalia TL-1


valoarea PMl0 nef-elometric de la ora 8 nu se coreleazf, cu valorile orare pentru co si
NO x de la aceeasi or5. Apar vArf'uri pentru CO qi Nox la ora7.
Corela{ia direct6 PM10-Nox este valabild pentru perioadele reci.
Se poate observa faptul cd PMl0 gravinietric
Ei PM nefelornetric au avut valori zilnice
sensibil apropiate.

AGItNl'IA pENl't{tj pRot'Iic ltA NIEDIT-jl,Ut T.t]t,cri^


.,\ d lesa: Tulcea, Str'. l4 Noiernbrie nr. 5, cod 820009 Site: http://aprrtl.anpm. ro
E-rnail: ; Tel.: 0240510620, 0240510622. Fax : 02405i0621
corforniW
rator de date cu caructer per.totlal,
03.09.2018, Stalia TL-3
Valoarea validatd cu status INCORECT este neplauzibild, nejustificat de mare si nu se
incadreazd in trendul de da1c.
Aceastd valoare mare a fbst consideraffi incorect[ si pe fondul unei valori
ridicate a
umidit6lii din ziua respectivd.

09.10.201 8, Stalia TL-3


In ziua respectivi s-au ir-rvalidat datele avand in vedere faptul c6 valorile erau
neplaLrzibile, foarte mari Ei ne.justificate.
Corelalia directd PM10-Nox este valabill pentru perioadele reci.

8, Stalia TL-3
I 5.1 0.201
In urnra analizei, valorile au lbst invalidate datoritd faptului cd au fost apreciate ca fiind
valori neplauzibile (foarte mari qi nejustificate) gi nu se incadrau i1 trendul de date
din
ziua respectivd.

in cazul in care existi depiqiri are valorii limiti zilnice (50 pglm3) pentr.
PM10 nefelometric, buletinele zilnice pentru informarca publlcului privind
calitatea aerului sunt inso{ite de o informare in carc se mentioneazi cauzele
posibile care au putut duce la accasti situafie. Acestea sunt postate pe situl
institu{iei.

valorile PMl0 nefelometric care au primit status INCoRECT in procesul de


validare au fost analizate din prisma trendului de date pe o anumitr peiioadr, pc
baza procedurilor de validarc a datelor, a observa{iiloi operatorilor he gestionare
date, etc. Nu este vorba de nici un fer de dezinlbrmare a publicului culrivire la
misuritorile l'M10.

Inlbrmarea publicului nu se lhce numai prin bule tinul zilnic emis de A.p,M.
ci qi prin site-ul www.cali.tateaer.ro, care oferi inlbrma(iile necesare pentru
inlbrmarea in timp real a publicului.

Cu deosebitd considera!ie,

RAICU
.^-u! z $ O
i!", az/

Intocnrit: Adriana Sanda pOpESCU / 28.04.2020 - ora 15.00

AGIINI'IA PIiN'I'IiU PR NIEDIUL(,]I'I'UI,CIiA


Adresa: Tulcea, Str. l4 Noiembr.ie rrr. cod 820009 S ite: http://apmtl.anprr.ro
l---mail: 5 I 0620, 0240 5 1 0 622. F ax : 02405 I 0621
de dale cu corocler 20I 6/679

S-ar putea să vă placă și