Sunteți pe pagina 1din 6

CONTRACT

privind desfășurarea cursurilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice

Nr ​0714S20​ din ​01.10.2020 19:45:09

Institutul de Formare Continuă​, numit în continuare “​Instituție de învățământ​”, în persoana rectorului Simion
Caisîn și ___________________________________________________________________
(denumirea completă a entității, organizației)
numită în continuare “​Entitate​”, în persoana conducătorului _________________________________________
(numele, prenumele)
și/sau ​_​Codreanu​_Alexei_, ​B35031544 ​, ​2005011010754​_
(numele, prenumele, numărul buletinului de identitate al auditorului)
numit(ă) în continuare “​Auditor​”, subordonat al ​Entității​, au încheiat prezentul Contract și au convenit:

I. INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT SE OBLIGĂ​:

1.1. Să asigure în modul stabilit înmatricularea auditorilor la cursurile de perfecționare​/recalificare în următoarele


condiții:

Tipul, perioada de desfășurare și


Denumirea cursului durata de studii
Costul studiilor (lei)

Perfecționare / specializare
Educaţia muzicală şi conducător de multidisciplinară 1290
cerc 12.12.2020 - 01.01.2021

150 ore

1.2. Să asigure condițiile necesare pentru instruire.


1.3. Să acorde fiecărui auditor documentul respectiv de absolvire a cursurilor, în cazul în care acesta a îndeplinit cu succes
planul de studii.

II. AUDITORUL / ENTITATEA SE OBLIGĂ:

2.1. Până la începutul studiilor să prezinte toate actele necesare înscrierii.


2.2. Până la începutul studiilor ​Auditorul / Entitatea ​să achite în numerar sau să deconteze pe contul ​Instituției de
învățământ​ suma indicată la p.1.1.
2.3. Să însușească materialul didactic conform planului și programelor de instruire. Să susțină probele de evaluare în
termenele stabilite.
2.4. Să respecte Regulamentul de ordine internă stabilit în ​Instituția de învățământ​. La încălcarea de către auditor a
obligațiunilor prevăzute de către acest Regulament​, Instituția de învățământ are dreptul de a-l exmatricula fără a
restitui suma achitată.
2.5. ​Entitatea să creeze condiții ​Auditorului pentru îndeplinirea cu succes a programelor de studii și susținerea probelor
de evaluare.
III. DISPOZIŢII FINALE:

3.1. În cazul nesusținerii probelor de evaluare în termenele stabilite din motive întemeiate, auditorului i se acordă
posibilitatea de susținere repetata.
3.2. În cazul nesusţinerii probelor de evaluare în termenele stabilite fără motive întemeiate, auditorul este exmatriculat din
instituția de învățământ fără restituirea sumei încasate.
3.3. Certificatul de perfecționare se eliberează auditorului numai în cazul îndeplinirii cu succes a programelor de studii și
susținerii probelor de evaluare.
3.4. În conformitate cu Legea RM „Privind protecția datelor cu caracter personal”, auditorul/formabilul dă acordul privind
prelucrarea datelor cu caracter personal de către Instituția de Învățământ.
3.5. În cazul desfășurării cursurilor în afara Instituției de învățământ, Entitatea se obligă să achite formatorilor cheltuielile
pentru transport, diurnă şi cazare.
3.6. Contractul intră în vigoare din momentul semnării de către ambele părți și este valabil până la sfârșitul cursurilor.
3.7. Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

IV. ADRESELE JURIDICE ALE PĂRȚILOR:

Instituția de învățământ Auditorul​ / ​Entitatea


I.P. Institutul de Formare Continuă Adresa________________________
MD 2060, Chișinău, bd. Decebal 139 Dondușeni, Sudarca
Telefon 022 24 41 64, 022 85 46 89 ______________________________
Fax 022 85 46 68
Cod Fiscal – IDNO 1003600075868 Telefon de contact ​068836186
Cod bancar MOLDMD2X319 068836186
Cod IBAN: MD45ML000000000225131959 068836186
MOLDINDCONBANK SA, filiala „ONEST”
rectorat@iic.md e-mail ​alinecioresc@gmail.com
www.iic.md

Rector Auditorul​/Directorul ​Entității

_______________ ___________________
(semnătura) (semnătura)
AVIZ DE PLATĂ ÎN NUMERAR ÎN LEI
BENEFICIAR : INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ
COD FISCAL 1003600075868
Cod IBAN: MD45ML000000000225131959
MOLDINDCONBANC SA
Filiala ONEST Regim:09-00-16-00
C/b MOLDMD2X319 Pauza: 13-00-14-00

PLĂTITORUL: ​Codreanu Alexei, 2005011010754


​Numele, Prenumele
DISCIPLINA ​Educaţia muzicală şi conducător de cerc

CONTRACT ​0714S20​ din ​01.10.2020 19:45:09


SUMA IN MDL ​1290 lei (una mie două sute nouă zeci lei)

MENŢIUNILE BĂNCII:
CHITANŢA N________ din_________________2020
SEMNĂTURA BĂNCII _______________________

AVIZ DE PLATĂ ÎN NUMERAR ÎN RON


CORRESPONDENT BANK: BTRLRO22XXX,
Banca Transilvania S.A., Cluj-Napoca, Romania
ACCOUNT WITH CORRESPONDENT BANK: RO16BTRLRONLORO000886101
BENEFICIARY BANK: MOLDMD2X BC MOLDINDCONBANK S.A.
BENEFICIARY CUSTOMER: MD45ML000000000225131959
I.P."INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUA"
PLĂTITORUL: ​Codreanu Alexei, 2005011010754
Numele, Prenumele
DISCIPLINA ​Educaţia muzicală şi conducător de cerc
CONTRACT ​0714S20​ din ​01.10.2020 19:45:09
SUMA ÎN RON ​390 RON (trei sute nouă zeci ron)
MENŢIUNILE BĂNCII:
CHITANŢA N________ din_________________2020
SEMNĂTURA BĂNCII _______________________
Ghid suport conectare în regim online la cursurile de perfecționare

Pentru a vă conecta la ​Webinar ​accesați site-ul ​www.iic.md

Din meniul de sus selectați rubrica ​WEBINARE​


În pagina deschisă faceți click pe butonul ​Accesează ​din rubrica ​Webinar 20 credite

Accesați una din camerele propuse în limba română sau rusă.

Trebuie să selectați opțiunea ​Войти в качестве гостя​ și în câmpul ​Имя ​să indicați ​Numele și Prenumele
Dvs. Localitatea și Instituția prescurtat​. Finalizați conectarea prin apăsarea butonului ​Войти в комнату.

Webinarele au loc
sâmbătă 10.00 - 15.00
marți, joi 14.00 - 17.00

Eliberarea certificatelor
de luni - vineri 9.00 - 18.00
sâmbătă 9.00 - 14.00

Tutorial de lansare a webinarelor

https://www.youtube.com/watch?v=-Ga-c_0mZ1A&t=191s
Activarea Adobe Flash Player în Mozilla Firefox

Browser-ul implicit blochează orice pornire a ​Adobe Flash Player​. Când încercați
pentru prima dată să accesați pagina poate să apară mesajul precum că trebuie să instalați ultima
versiune a Adobe Flash Player. Accesați linkul și fiți atenți când veți descărca fișierul de
instalat să debifați produsele suplimentare la instalarea (vedeți în imaginea de mai jos.)

După instalare accesați din nou linkul webinarului. Poate să apară imaginea de mai jos.
În acest caz faceți click pe lăcățica din fața barei de adrese și apăsați butonul Разрешить
(Allow) ​pentru a permite ca Flash să fie lansat. O altă posibilitate este să faceți click dreapta pe
pictograma​ Запустить Adobe Flash​ și din meniul contextual să selectați ​Разрешить (Allow)​.

Dacă după permisiune nu se încarcă webinarul apăsați butonul un pas înapoi pentru a
reînoi pagina. 
Activarea Adobe Flash Player în browserul Google Chrome

Pentru a permite lansarea Flash în Google Chrome, accesăm linkul webinarului.


Introduceți ​Numele Prenumele Dvs​., Instituția în care activați și accesați webinarul. Va apărea
următoarea pagină.

Dacă ați instalat odată ultima versiune de Flash Player, nu este necesar să mai instalați
odată chiar dacă apare din nou acest mesaj. Pentru a lansa Flash Player faceți click pe Not
Secure în fața barei de navigare. Se va deschide meniul din imagine și la opțiunea ​Flash
selectați ​Allow​. Se va cere să reîncărcați pagina prin apăsarea butonului ​Reload sau apăsați
săgeată înapoi​.

S-ar putea să vă placă și