Sunteți pe pagina 1din 2

Cuvinte şi construcţii incidente

 Sunt cuvinte şi construcţii sintactice care aduc informaţii suplimentare (nu


neapărat necesare) în cadrul unui enunţ de bază.
Ele pot ocupa orice poziţie în text şi nu sunt legate din punct de vedere
gramatical de propoziţia în care apar. Prin aceste cuvinte şi construcţii incidente
este subliniată atitudinea vorbitorului faţă de un fragment sau enunţul integral,
sau se aduc precizări, completări idei de bază din propoziţie.
Cuvintele şi construcţiile incidente exprimă:

O explicaţie: ,,Vârsta, că am o sumă de ani în spate, îmi dă voie să spun toate


astea”.

O apreciere asupra celor relatate: ,,Uite că, din fericire, a venit la timp”.

Convingerea (într-o măsură mai mică sau mai mare): ,,Vreau, crede-mă, dar nu
pot”.

Intervenţia autorului în vorbirea unui interlocutor: ,,Ţin mult, zise el, la cartea
aceasta”.

Aceste construcţii sunt separate, în scris, prin virgulă, linii de pauză sau
paranteze.
Construcţiile incidente pot fi: cuvinte, îmbinări de cuvinte, propoziţii sau fraze.
   Cuvintele și expresiile incidente  sunt cele care aduc o informație suplimentară, nu au
valoare semnificativă în sine, ci vin ca să aducă o precizare în ceea ce este exprimat sau să exprime
o atitudine a vorbitorului. Enunțul poate fi înțeles și fără cuvintele sau expresii incidente. De
exemplu:

 cu părere de rău
la drept vorbind
din păcate
din fericire
desigur
mai ales
la urma urmei
într-un cuvânt
fără doar și poate
într-adevăr
prin urmare
totuși
în plus
după cum știm
spre nedumerirea mea
în general
apropo
evident   etc.
Dar, trebuie să ținem cont de punctuația corectă la folosirea acestora în enunțuri. Astfel, în
vorbirea scrisă este foarte important să cunoaștem că acestea, în majoritatea
cazurilor, se despart prin virgule de restul propoziției.

De exemplu:

  Era,  poate, prea târziu.


  Hristosul, Împăratul lui Israel, să Se coboare acum de pe cruce, ca să vedem și să credem!” Cei
răstigniți împreună cu El, de asemenea, își băteau joc de El. (Evanghelia după  Marcu 15:32)
  După plecarea băiatului, David s-a sculat din partea de miazăzi, apoi s-a aruncat cu fața la
pământ și s-a închinat de trei ori. Cei doi prieteni s-au îmbrățișat și au plâns împreună.
David, mai ales, se prăpădea plângând. (1Samuel 20:41)
  Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni.
(1Corinteni 2:15)
  Există, în schimb, sute de alternative.
  În plus, informaţia este selectată cu foarte mare atenţie.
  Sunt eșecuri, pentru că,  în primul rând,  nu se pune accentul pe calitate”
  Este alegerea lor, desigur, cum să-și croiască viitorul.