Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect didactic

DATA:
CLASA: a V – a
OBIECTUL: Limba și literatura română
SUBIECTUL: Noțiuni elementare de sintaxă II
TIPUL LECȚIEI: transmitere de noi cunoștințe
SCOPUL LECȚIEI: Însușirea noilor cunoștințe în mod adecdvat;

UNITĂȚI DE COMPETENȚE:

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: La sfârșitul lecției, elevii vor ști:


O1 – să identifice tipul propozițiilor: simple și dezvoltate;
O2 – să diferențieze propoziția enunțiativă de cea interogativă;
O3 – să rezolve corect exerciţiile propuse;
O4 - să manifeste receptivitate faţă de conţinutul lecţiei

STRATEGII DIDACTICE:
a) METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia euristică, , explicaţia,
exerciţiul, metoda cvintetului;
b) RESURSE MATERIALE: manualul, tabla, caietele elevilor, creta,
cuburi, minge;
c) RESURSE UMANE: elevii clasei a V-a, cadrul didactic;
d) FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală;
e) TIMP, SPAŢIU: 45 de minute, sala de clasă.

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
1. Parfene Constantin, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, Editura
Polirom, Iaşi, 1999;
2. Goia Vistian, Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Editura
Dacia, Cluj-Napoca, 2002;
3. Alina Pamfil, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise,
Editura Paralela 45, Piteşti, 2003.

Demersul didactic
I. Moment organizatoric (1 min):
Profesorul face prezența și asigură un climat favorabil desfășurării activității didactice.
II. Captarea atenției (4 min):
Profesorul așază jetoanele pe catedră. Aruncând mingea cheamă elevii la catedră. Elevul chemat
alege jetonul pe care scrie o categorie morfologică. O numește. Aruncă mingea altui elev care
trebuie să identifice categoriile pe care le are categoria morfologică aleasă. De exemplu,
substantivul are număr, gen.
III. Verificarea cunoștințelor însușite anterior (5 min):
Unul dintre elevi va primi o minge pe care o va arunca altui elev. Fiecare dintre ei vor spune câte
o informație despre cuvintele scrise pe jetoane.
IV. Anunțarea lecției și a obiectivelor (2 min):
Apoi, profesorul îi anunță pe elevi că urmează să lucreze toată ora cu niște exerciții din manual
pentru a constata că există variate tipuri de propoziții. Va enumera și obiectivele propuse.
V. Momentul ortografic (3 min):
Primul exercițiu reprezintă momentul ortografic. Elevii vor rezolva individual, iar apoi, se va
face corectarea oral.
VI. Dirijarea activității (20 min):
Se vor rezolva exercițiile din manual, pe baza cărora elevii vor constata că propoziția este o
comunicare cu un singur predicat. Propozițiile a două forme: afirmativă și negativă. Vor observa
semneleortografice care influențează tipul propoziției: enunțiativă și interogativă. Vor deduce, pe
baza exercițiilor din manual, diferența dintre frază și enunț. Profesorul va aprecia verbal pe
parcursul lecției răspunsurile elevilor.
VII. Asigurarea retenției și a transferului (5 min):
Pentru a verifica măsura în care au fost înțelese noțiunile, profesorul va compune alături de elevi
o strofă în felul următor:
- Primul vers conține cuvântul : Propoziția
- Al doilea ver conține două adjective: enunțiativă, interogativă
- Al treilea vers conține trei verbe la gerunziu: dând, cerând, dezvoltând
- Al patrulea vers conține patru cuvinte: Cuvinte, propoziții între ele
- Al cincilea conține un cuvânt sau o sintagmă: dau sens.
VIII. Tema pentru acasă (5 min):
Din manual vor primi exercițiile 1, 5, 7, de la pagina 22. Profesorul va oferi explicații
suplimentare.
Schița lecției
Propoziția este o comunicare cu un singur predicat. Propozițiile sunt simple (alcătuite
dintr-un subiect și un predicat) și dezvoltate (alcătuite din subiect, predicat și alte părți de
vorbire).
În funcție de forma predicatului, propozițiile pot fi afirmative sau negative.
Propoziția enunțiativă DĂ o informație.
Propoziția interogativă CERE o informație.
Fraza este o comunicare alcătuită dindouă sau maimulte propoziții. Numărul propozițiilor
este egal cu numărul predicatelor.
Enunțul este o comunicare independentă și suficientă din punct de vedere al înțelesului.
Enunțul poate fi o propoziție sau o frază..