Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞA PSIHOPEDAGOGICĂ

(PENTRU UN ELEV DE LA CLASA PREGĂTITOARE - CLASA A IV-A)


Numele şi prenumele studentului: Vlad Maria - Monica
Anul de studiu: II
Data:
Denumirea unităţii de învăţământ: Colegiul Naţional Spiru Haret, Tg. Jiu
Clasa: a III -a
Datele consemnate în fişa psihopedagogică trebuie să respecte politica de confidenţialitate şi
prelucrare a datelor personale.
Fişa se completează de către student pe baza fişelor aferente clasei la care desfăsoară activitatea
de practică pedagogică şi poate să abordeze un caz real în această situaţie referinţă fiind făcută
prin E ( pentru elev) 1 ( numărul corespunzător din catalogul clasei) SAU un caz ipotetic.
Fişa psihopegagogică pentru
1. Elevul P. I.
2. Caz ipotetic....................
A. Date generale privind elevul
Data naşterii: 31. 08. 2010
Genul: masculin
Starea de sănătate: foarte bună , caracterizată de rezistenţa atât la efort fizic, cât şi intelectual
B. Situaţia şcolară:
Date generale privind parcursul progresului şcolar:
A frecventat grădiniţa cu program prelungit începând cu vârsta de 3 ani.
A fost înscris la şcoală de la vârsta de 6 ani.
Rezultate obţinute în cadrul activităţii instructiv educative:
Rezultatele obţinute pe parcursul ciclului primar sunt bune. Elevul a obţinut calificative maxime
la Matematică, Ştiinţe, Desen şi Limbi străine şi calificative medii la celelalte materii. Elevul nu
a absentat niciodată nemotivat şi nu i s-a scăzut niciodată nota la purtare.
Aspecte privind învaţarea şcolară - stilul de învaţare al elevului:
Elevul învaţă în mod consecvent. Este întotdeauna organizat, ia notiţe şi adresează întrebări. Îşi
face temele cu conştinciozitate şi lucrează suplimentar acolo unde nu reuşeşte să înţeleagă foarte

1
bine informaţiile primite de la cadrul didactic. Face corelaţii între informaţiile dobândite anterior
şi informaţiile noi, reuşeşte să reproducă ceea ce învaţă şi chiar vine cu idei noi. Are un stil de
învăţare logic şi vizual, reţine cu precizie titluri de capitole, diagrame, hărţi şi înţelege mai bine
informaţia atunci când o vede.
Date generale privind aspecte particulare din cadrul progresului şcolar:
Pe parcursul ciclului primar, elevul a dobândit un limbaj coerent şi un vocabular complex. Are
un spirit de observaţie dezvoltat în domeniul matematic, dă dovadă de creativitate şi este
întotdeauna pregătit să preia iniţiativa în diferite activităţi.
C. Mediul familial şi situaţia socială
Observaţii privind mediul familial:
Familia este compusă din 4 membrii: mama, tata, o soră şi elevul. Mama şi tata au studii
superioare şi sunt medici, iar sora are 4 ani şi este la grădiniţă. Elevul prezintă relaţii de
ataşament faţă de ambii părinţi şi are o relaţie de prietenie cu sora. Părinţii îi acordă sprijin
emoţional şi sunt întotdeauna atenţi la conduita elevului.
Observaţii provenite din mediul social, cultural din care provine este situat elevul:
Familia dispune de resurse financiare mari, motiv pentru care de 2 ori pe lună merg în excursie.
De asemenea frecventează teatrul, filarmonica şi muzeele.
D. Activităţile extra- curriculare
Observaţii privind participarea la activităţi extracurriculare şi eventuale realizări –
rezultate obţinute de către elevi:
Elevul participă la cluburi de matematică propunând spre rezolvare diferite probleme. O dată pe
săptămână are antrenament de fotbal, elevul fiind un fan al fotbalului.
Alte observaţii şi aspecte privind preocupările extracurriculare ale elevului şi legătura
acestora cu activitatea educaţională din mediul formal:
E. ALTE OBSERVATII
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
STUDENT: Vlad Maria - Monica
DATA COMPLETĂRII

S-ar putea să vă placă și