Sunteți pe pagina 1din 3

Fişă de analiză şi aplicare a unei metode didactice de evaluare la o lecţie observată

Unitatea de învăţământ:
Profesor mentor:
Student practicant: Vlad Maria - Monica
Data:
Fişe aplicative pentru metodele de evaluare
Fişa de analiză şi aplicare a unei metode didactice
Denumirea metodei: Observarea sistematică a activităţii elevilor
Caracteristici generale şi particularităţi ale metodei:
Furnizează profesorului informaţii relevante asupra performanţelor elevilor din
perspectiva capacităţilor de acţiune şi reacţionare a competenţelor şi abilităţilor de care dispun.
Permite cunoaşterea unor performanţe mai greu cuantificabile, dar foarte importante pentru
aprecierea randamentului şcolar: conduită morală, trăsături de personalitate şi implicit pentru
calitatea şi eficienţa demersului didactic. Pentru ca metoda să conducă la obţinerea unor
informaţii cu adevărat relevante, utile actului evaluativ foarte important este modul în care
acestea sunt înregistrate şi prelucrate. Caracteristicile ce pot fi evaluate sunt:
 Concepte şi capacităţi:
 organizarea şi interpretarea datelor;
 selectarea şi organizarea corespunzătoare a instrumentelor de lucru;
 descrierea şi generalizarea unor procedee, tehnici, relaţii;
 utilizarea materialelor auxiliare pentru a demonstra ceva identificarea relaţiilor;
 utilizarea calculatorului în situaţii corespunzătoare;
 Atitudinea elevilor faţă de sarcina dată:
 concentrarea asupra sarcinii de rezolvat;
 implicarea activă în rezolvarea sarcinii;
 punerea unor întrebări pertinente profesorului;
 completarea, îndeplinirea sarcinii;
 revizuirea metodelor utilizate şi a rezultatelor;
 Comunicarea:
 discutarea sarcinii cu profesorul în vederea înţelegerii acesteia.

1
Metoda este utilizată în cadrul Ariei curriculare: Consiliere şi orientare – disciplinei:
Dezvoltare personală - Lecţia cu titlul: Emoţii de bază: bucurie, tristeţe – tema: emoţiile din
data:
Tipul de activitate instructiv educative în cadrul căreia este utilizată metoda este:
Consolidarea cunoştinţelor
Elevul se află în situaţia:
De a rezolva sarcinile propuse de cadrul didactic
Se precizează obiectivele (competenţe, valori, atitudini) la care trebuie să conducă
aplicarea metodei în cadrul lecţiei:
1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte
familiare;
2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare
diverse.
2.1. Explorarea unor caracteristici/ proprietăţi ale materialelor în diverse context;
2.3. Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând materiale uşor de prelucrat şi tehnici
accesibile.
Legătura metodei cu conţinuturile:
Metoda ajută cadrele didactice să descrie conduita şi sentimentele elevilor într-un mod mai
detaliat.
Legătura metodei cu evaluarea activităţii şi a obiectivelor propuse:
Elevii învaţă mai usor atunci când văd în ce constau materialele şi cum se folosesc.
Elevul se află în situaţia: de a observa şi analiza materialele necesare realizării colajului.
Profesorul se află în situaţia: De a observa modul în care elevii realizează activităţile propuse.
Materiale didactice şi auxiliare necesare pentru aplicarea metodei:
Manualul şcolar, imagini cu feţe care exprimă diferite sentimente.
Observaţii ale studentului :
Observarea sistematică îl ajută pe învăţător să realizeze o evaluare detaliată a elevilor.
Ce am învăţat referitor la utilizarea şi aplicarea metodei: metoda a ajutat la atingerea
obiectivelor la lecţia: Emoţii de bază: bucurie, tristeţe - din cadrul disciplinei: Dezvoltare
personală

2
Bibliografie utilizată(se precizează lucrări de specialitate de pedagogie, didactica, metodică,
psihologie relevante pentru utilizarea metodei ):
Cerghit, Ioan, Metode de învăţământ, Editura Polirom, Iaşi, 2006.

S-ar putea să vă placă și