Sunteți pe pagina 1din 13

Anual.......................................

24ore

Săptămînal................................1 ore

Semestrul I........................................ ore

Semestrul II........................................ ore

Evaluările:
Formative……..4
Sumative............3
Nr. Activitatea didactică Nr. de ore
d/o
1 Predare / învăţare 21
2 Evaluare sumative 3
24ore – 1 ore
TOTAL săptămînal

1.Dezvoltarea capacităților mintale într-un mod distractiv;


2. Utilizarea abacului în realizarea calculelor aritmetice cu
numere mari;
3. Explorarea, investigarea unor probleme, situaţii-problemă
reale și/sau modelate, integrând cunoștințele achiziţionate.
4. Rezolvarea prin diverse forme de cooperare a problemelor,
situațiilor – problemă în diverse contexte
Unități de competență : Nivelul II
2.1.Identificarea numerelor naturale de la 0 pînă la 99 în diferite contexte.
2.2.Citirea și scrierea numerelor după diverse caracteristici.
2.3.Aplicarea operațiilor aritmetice în diverse contexte.
2.4.Completarea succesiunii de numere după anumite reguli identificate sau date.
2.5.Transpunerea unor situații reale și/saumodelate în limbaj matematic, rezolvarea
problemei obținute și interpretarea rezultatului.
2.6.Utilizarea softului în antrenarea abilității de calcul mintal oral.
Planificare de lungă durată clasa a VII-a
INDICATORII COMPETENŢELOR SPECIFICE(CS) NR.
ŞI A SUBCOMPETENŢELOR (S) NR. CONŢINUTURI DE DATA Activități de învățare și OBSERV
CS UC CRT. ORE evaluare AŢII
I.Adunarea și scăderea a 5-7 numere de
o cifră la abac și în minte. 24
I 2.1,2.2 1 -Structura și istoricul apariției 1 Sarcini de:
II instrumenttului de calcul - - identificare a numerelor
Abacul.. reprezentate la Abac;
2.1,2.2 2 Componența numărului 5 1 - reprezentare a numerelor
la Abac;
2.1,2.2 3 Scrierea corectă a numerelor 1 - scriere și/sau transcriere la
la viteză viteză a numerelor
2.1, 2.2, 2.4,2.5 4 Identificarea și scrierea numerelor 1 auzite/văzute;
reprezentate la Abac. - citire și scriere a
Evaluare formativă numerelor de pe
I 2.1-2.3 5 Formulele de scădere și adunare 1 flashcarduri și după diverse
II ale Prietenilor Mici și Mari criterii;
III 2.1-2.3 6 Rezolvarea exercițiilor de scădere 1 - clasificare a numerelor
și adunare aplicând formulele după anumite criterii;
Prietenilor Mici și Mari. - reconstituire a operațiilor
studiate;
2.1-2.3,2.6 7 Adunarea și scăderea cu 5 1 - imaginare a Abacului și a
numere de o cifră numerelor reprezentate pe
2.1-2.3,2.6 8 Adunarea și scăderea cu 6-7 1 abac;
numere de o cifră - adunare și scădere mintală
2.1-2.6 9 Sinteza materiei 1 a numerelor de o singură
2.1-2.6 10 Evaluare sumativă 1 cifră;
2.1-2.3,2.6 11 Adunarea și scăderea cu 3 1 - interpretare a rezultatului
numere de 2 cifre. obținut în cadrul rezolvării
I 2.1-2.3,2.6 12 Adunarea și scăderea cu 3 1 problemei;
numere de 3 cifre - justificare și argumentare
II Evaluare formativă 1 a rezultatelor obținute și a
2.1-2.3,2.6 13 Înmulțirea cu 3 numere de o cifră 1 tehnologiei utilizate;
2.1-2.3,2.6 14 Înmulțirea cu 4-5 numere de o 1 - operare cu Abacul și
III cifră. poziționare corectă a corpul
2.1-2.3,2.4,2.6 15 Calcul mintal. Adunarea și 1 în timpul scrisului și de
scăderea cu 3 numere de o mânuire corectă a Abacului
singură cifră pe fișă cu degetele;
IV 2.3-2.6 16 Evaluare asistată la calculator 1 - utilizare a formulelor de
adunare și scădere ale
2.1-2.3,2.6 17 Calcul mintal. Înmulțirea cu 3 1 Prietenilor Mici și Mari;
numere de o singură cifră pe fișă. - calculare a sumei
Evaluare formativă numerelor de o singura cifră
2.3-2.6 18 Operare cu Abacul . 1 prezentate în mod aliator de
2.6 19 Calculul mintal (adunarea și 1 către programul de soft.
scăderea) aplicația web Metode şi activităţi de
(Soroboom). instruire:
2.6 20 Calculul mintal (înmulțirea) 1 metoda exerciţiului;
aplicația web (Soroboom). activitatea în grup;
Testare online jocuri didactice;
2.1-2.3,2.6 21 Adunarea numerelor zecimale cu 1 analogia; contraexemplul;
partea întreagă de 2 cifre, partea flashcarduri, aplicația soft
zecimală de o cifră etc.
2.1-2.3,2.6 22 Pătratul și cubul numerelor 1 Activități de evaluare:
naturale în concernul 1-10 evaluarea formativă;
evaluarea finală;
2.1-2.6 23 Sinteza materiei 1
evaluarea asistată de
2.1-2.6 24 Evaluare sumativă (finală) 1
calculator; testarea; probe
orale, scrise, practice; etc.
 Codul Educației ale Republicii Moldova. Chișinău,2014 2. Bernazzani D., “Soroban and Abacus Handbook”, 2005 /
http://sliderulemuseum.com/Abaci/THE_ABACUS_HANDBOOK.pdf
 ALOHA Mental Arithmetic Benefits -- https://www.youtube.com/watch?v=YFmdKZo1gz8
 https://mecc.gov.md/sites/default/files/curriculum_optional_aritmetica_mentala_si_abacus_7-9_ani_10-14_ani.pdf
MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA
DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT STRĂȘENI
GIMNAZIUL CODREANCA
Învățământ gimnazial
Coordonat APROBAT
Director –adjunct Directorul gimnaziului
Patrinichi Eugenia______________ Cojocar Victoria _____________

la disciplina opţională

Clasa IX
Profesor : Cegorescu Nina

2018-2019

Proiectul este elaborat conform Curriculumului matematica aplicativă cl.IX,, Chişinău 2017

http://ctice.md/lectii_suport/mod1/m01-04/m01-04.htm
https://code.org/
.Operele lui M. Eminescu.
Operele lui I. Creangă.
Operele lui V. Alecsandri.
Operele lui Gh. Asachi.
www.math.md/school
www.didactic.ro
https://probleme-matematica.ro/problem_tag/probleme-cu-caracter-aplicativ/

S-ar putea să vă placă și