Sunteți pe pagina 1din 8

Marius Perianu

Lucian Petrescu
Cdtdtin Miinescu

Matematicd
caiet pentru vacanfa de var5
Clasa a V-a
l

i
4.
I

F.
I

I
,,, Ordonati crescator numerele cuprinse inrre 29 $i 47 care se impan
cxact la 3.
.t

t'l Scrieji crescator numerele pare cuprinse intre 3 87 9i 405..

..........''.....'.,.......'..........'.......'..'.....
tl) Asezali in ordine crescdtoare primele patru numere impare de trei

cilie identice. . .

':

l)cterminati numerele naturale de trei cifre mai mici decdt 300 si penmt

care suma cifrelor este 1 1.

... .... ... . . ,............ . .. ... .. ... ... ;. ... .. ... ... .. .. .

l)omnul Economu consultd contul sdu de pe card. Mai rare in cont


27 435 de lei. iqi amintegte: . l

- La incoputul lunii aveam 29 lSZ..de.lei. ,


:
l
'e.
a,l S-a marit sau s-a diminuat numdrul (suma) de lei din conto
'{
9

.:
.: I g

b) Cu cirt'! I :
t:
rg
""""""" ""':"""i" E
''' I I q
Candeste donrnui E"ono-o, .
.jl
De Ja inceputul hurii am pdmil

Ll lunar de. 1873 de lei, dar.am pli

In urma acestor trer opera(lr a cr


ul
F
E
l
9
+)
U

l.-
c) :1r

d) 3

S-ar putea să vă placă și