Sunteți pe pagina 1din 10

Diagnosticul diferențial în tulburările digestive canine: Boala lui Carre și

parvoviroza canină.

BOALA LUI CARRE PARVOVIROZA CANINĂ

ETIOLOGIE Agent etiologic - Canine distemper virus Agent etiologic - parvovirusul canin
(CDV), aparţinând familiei (Canine parvovirus-2; CPV-2), genul
Paramixoviridae, genul Morbillivirus. Parvovirus, familia Parvoviridae.

Este unic din punct de vedere antigenic, dar Conţine hemaglutinine active faţă de
cu variaţii mari de patogenitate; virusul a hematiile a diferite specii de animale (porc,
fost adaptat şi cultivat pe oul embrionat de pisică şi maimuţă)
găină.
CARACTERE EPIDEMILOGICE Receptivitate - sunt receptive canidele, Receptivitate - canidele de toate vârstele,
mai frecvent se îmbolnăvesc câinii tineri, cele mai sensibile sunt animalele tinere în
până la vârsta de 1,5-2 ani, iar sensibilitatea vârstă de 6 săptămâni până la 6 luni.
maximă o au căţeii în vârstă de 6-8 luni. După vârsta de 4-6 luni, odată cu dobândirea
Frigul, lipsa de mişcare în aer liber, imunităţii active prin vaccinare, sau a
stabulaţia în condiţii deficitare de igienă, infecţiilor subclinice, boala este mai rar
sensibilizează animalele faţă de întâlnită
complicaţiile care survin în cursul bolii. Surse de infecție - animalul bolnav care
Sunt afectate şi celelalte canide (dingo, lup, elimină virusul prin materiile fecale şi prin
şacal, coyot,vulpe), dar mai rar în vomismente, timp de până la 3 săptămâni
comparaţie cu specia câine. Felinele sunt după infectare.
refractare la infecţie. Omul face o infecţie Contaminarea - pe cale bucală şi mai puţin
inaparentă, demonstrată numai prin pe cale nazală.
virulenţa temporară (5-6 zile) a sângelui şi Există premisa transmiterii indirecte și
apoi prin prezenţa în sânge a anticorpilor răspândirii bolii prin încălțăminte și
specifici. îmbrăcăminte.
Sursele de infecţie - reprezentate de Infecţia se poate realiza şi intrauterin, în a 2-
animalele bolnave, cele aflate în perioada de a jumătate a perioadei de gestaţie, deoarece
incubaţie, precum şi cele trecute prin boală, parvovirusul are capacitatea de a străbate
care pot rămâne pentru un timp purtători şi bariera placentară.
excretori de virus. Parvoviroza canină are un caracter
În organismul animalelor bolnave, virusul se enzootic.
găseşte în sânge, în toate organele irigate, în
exsudate, secreţii şi excreţii.
Organele şi ţesuturile cel mai bogate în virus
sunt splina, măduva osoasă, creierul şi
limfonodurii.
Animalele bolnave elimină mari cantităţi de
virus prin jetaj, secreţia bronhică eliminată
în timpul tusei, urină şi materii fecale.
În formele nervoase cronice, lichidul cefalo-
rahidian şi substanţa nervoasă sunt
virulente încă 20 de luni de la apariţia
primelor simptome, iar urina şi după 3 luni.
Vulpea, lupul, câinii dingo, coioţii, dihorii,
vidra, jderul, sconcsul, nevăstuica şi
bursucul, pot fi surse de infecţie. Omul ar
putea constitui, uneori, un rezervor
important, necunoscut sau nebănuit de
virus.
Contaminarea - pe cale directă, prin
coabitare cu animale bolnave, cu indivizi
bolnavi inaparent sau cu purtători şi
excretori de virus, mai ales prin inhalarea
aerului încărcat cu particule (aerosoli),
eliminarea virusului începe de la primul
acces febril, când jetajul şi secreţia oculară
sunt foarte virulente.
Pe cale indirectă, prin intermediul a diferiţi
vectori de materii virulente, animaţi sau
neanimaţi, activi sau pasivi; personalul
veterinar poate fi vector activ sau pasiv de
virus.
Calea de infecţie - respiratorie şi digestivă.
Dinamica - obişnuit cu aspect epizootic, cu
difuzibilitate foarte mare în focar şi în afara
acestuia şi contagiozitate mare,
îmbolnăvirile pot apărea în tot cursul anului,
incidenţa cea mai mare a cazurilor se
observă însă vara.

Formele cele mai grave de boală se întâlnesc


toamna şi primăvara.
TABLOU CLINIC Perioda de incubație - perioada de Forma enterică sau gastroenterita -
incubaţie este în medie de 3-7 zile. hemoragică este principala formă de
Forma supraacută sau catarală - febră manifestare.
intensă 40-41°C, instalată brusc şi însoţită Boala debutează prin vărsături cu conţinut
de un catar nazal seros sau sero-mucos şi alimentar, iar în cazurile grave sunt bili-
catar conjunctival. hematice însoţite de inapetenţă şi stări
Stare tifică, abatere profundă, anorexie, depresive.
accelerarea marilor funcţiuni, congestia După 12-24 de ore apare diareea cu materii
mucoaselor, botul uscat şi frisoane. fecale la început semigleroase, apoi
Evoluţia este foarte gravă, uneori ia caracter gleroase, apoase, de consistenţa unui terci
hipertoxic, cu sfârşit letal în 12-24 ore de la foarte subţire şi cu miros characteristic fetid,
apariţia primelor semne. înţepător, eventual dulceag. Ulterior fecalele
Forma acută - febră (39,5-41°C), devin mucosanguinolente, apoi
inapatenţă, stare depresivă, catar oculo- sanguinolente.
nazal, vomitări de intensitate variabilă. Asimilarea hranei şi a apei se întrerupe
După 1-2 zile, hipertermia se remite, iar complet, vomitările devin incoercibile şi nu
animalele revin la starea aparent normal. pot fi oprite. Animalul manifestă polidipsie.
După una sau mai multe zile de la Temperatura rectală poate oscila, la jumătate
remisiunea febrei iniţiale, apare o nouă din cazuri, temperatura corporală se află
ascensiune termică, ridicându-se deodată la între limitele normale sau se ridică numai
40°C , însoţită de manifestări diferite în până la 39°C. Adesea, odată cu infecţiile
funcţie de localizare, deosebindu-se parvovirale se instalează şi leucopenia (300-
sindromul cataral, respirator, ocular, cutanat, 3000/ mm3), care apare numai în primele 3-
digestiv şi nervos. 5 zile de boală.
Localizarea la mucoase (sindromul cataral Relativ repede după eventualul debut al
sau forma catarală) - catar al mucoasei leucopeniei, începând cu a 3-a zi de boală,
căilor respiratorii anterioare, senzaţie de se tinde spre normalizarea valorii
prurit nazal, strănut, jetaj, la început seros, leucocitare, care este de 6.000-
apoi mucos, mucopurulent, în cantitate 12.000/mm3.
variabilă, cruste cenuşii-gălbui. Catar al Forma miocardică - afectează aproape
mucoasei conjunctivale şi inflamaţia ocular. exclusiv căţeii în primele săptămâni de
Animalele prezintă fotofobie, congestia şi viaţă, în vârstă de 4-8 săptămâni, care mor
inflamaţia mucoasei conmjunctivale, din după o dezvoltare somatică aparent normal,
unghiul intern al ochiului se scurge o unii mor în câteva minute după un colaps
secreţie, la început seroasă, apoi neaşteptat cu simptome dispneice.
mucopurulentă, în cantitate variabilă, La căţeii în vârstă de peste 8 săptămâni se
formând în jurul fantei palpebrale un constată: dispnee, apatie, slăbiciune,
ornament crustos, de "ochi rimelat”, tahicardie însoţită de aritmie, pulsul slab,
cheratită parenchimatoasă difuză, unilaterală extrasistole ventriculare, fibrilaţii
sau bilaterală→ ulcerare a corneei → ventriculare, paloarea sau cianozarea
perforarea acesteia →panoftalmie. mucoaselor vizibile şi extremităţile reci.
Localizarea pulmonară (sindromul
respirator) - extinderea procesului
inflamator la căile respiratorii posterioare,
semne de laringită, traheită, bronşită,
pneumonie sau bronhopneumonie, strănut,
tuse uscată şi scurtă, apoi umedă şi
prelungită, respiraţie dispneică, pleurezie şi
bronhopneumonie.
Localizarea digestive (sindromul digestiv)
semne de faringită, amigdalită, stomatită
catarală. La debut apar vomitările, uneori
biloase datorită gastroduodenitei.
Enterita - la început constipaţie, apoi diaree
cu fecale lichide, mucoase, fetide, uneori
striate cu sânge.
Animalele prezintă inapetenţă şi sete
accentua.
Localizarea cutanată (sindromul cutanat) -
exantem pustulos, localizat la faţa internă
coapsei, faţa inferoposterioară a
abdomenului, mai rar la piept şi bot,
pustulele sunt de mărimea unui bob de linte,
uneori mai mari, înconjurate de o zonă
congestive.
După câteva zile de la apariţia exantemului,
pustulele se usucă, se transformă în mici
cruste care se detaşează fără să lase în loc
nici o urmă.
Localizarea la aparatul urinar (sindromul
urinar) - albuminurie, prezenţa în urină de
cilindri hialini, celule renale.
Localizarea nervoasă (sindromul nervos) -
apare după 2-3 săptămâni de la debutul
bolii, leziunile sistemului nervos, provocate
de virusul se dezvoltă mai încet decât
celelalte tulburări organice.
Forma nervoasă evoluează de obicei afebrile
prin mioclonii localizate la diferite grupe
musculare sau chiar la muşchi izolaţi:
muşchii buccelor, ai aripilor nărilor,
maseterii; miocloniile încep la muşchii
membrelor posterioare, formă cunoscută şi
sub denumirea de "paralizie ritmică",
"dansul lui Saint-Guy" sau "coree
jigodioasă".
Are o evoluţie lentă, progresivă, durând
săptămâni sau luni şi se termină în
majoritatea cazurilor cu moarte prin
epuizare;
Tulburările nervoase cu fenomene paralitice
care încep la trenul posterior şi progresează
caudo-cranial, în cazuri rare pot apare
paralizii ale unor nervi cranieni.
Leziunile meningoencefalice determină
tulburări de hiperestezie, contracţii
musculare puternice, tetaniforme,
înţepenirea cefei, a gâtului, opistotonus,
astazii, ataxii, mişcări în manej, rostogoliri
"în butoi", amauroză, frecvent apar crize
epileptiforme care devin din ce în ce mai
frecvente şi mai violente, ducând la moartea
animalului prin epuizare.

Localizarea plantară sau "boala călcâiului


tare”- se manifestă prin hipercheratoza
proliferativă a cuzineţilor plantari cu
sensibilitate exagerată a regiunii plantare.
Pielea cuzineţilor plantari se bombează, se
indurează, devine rugoasă şi crapă, apar şi
fenomene nervoase exprimate prin convulsii
şi coree.
Forma subacută - se manifestă prin acelaşi
simptome, dar cu o evoluţie mai
îndelungată şi cu o frecvenţă mai mare a
infecţiilor secundare, bacteriene.
Boala are o evoluţie mai gravă şi mai lungă.
Forma cronică - apare la animalele care au
trecut prin boală şi au rămas cu diferite tare:
leziuni pulmonare, oculare, nervoase.
DIAGNOSTIC Probele care se recoltează - probe de sânge, Se confirmă prin identificarea
jetaj, cadavre proaspete, organe: pulmon, parvovirusului canin în fecale şi material
creier, splină, ficat, rinichi, limfonoduri, necropsic (intestin subţire) prin -
intestin. imunoelectromicroscopie, respectiv prin
Examenul virusologic - inocularea reacţii de aglutinare (reacţia de
materialului patologic pe culturi celulare hemaglutinare şi inhibarea hemaglutinării) a
renale şi testiculare de câine sau dihor sau în eritrocitelor de purcel.
membrana corioalantoidiană a embrionilor În România, pentru diagnosticul serologic
de găină. se foloseşte setul "enteroparvotest"
Multiplicarea virusului produce efect Pentru izolarea virusului se pot folosi
citopatic manifestat prin formarea de celule următoarele culturi de celule renale primare
cu nuclei giganţi , cu citoplasma vacuolizată şi secundare de câine şi pisică, celule
şi cu prezenţa de incluzii intranucleare şi pulmonare de pisică şi nurcă şi celulele
intracitoplasmatice. fetale ale splinei bovinelor.
Evidenţierea virusului se face prin testul de În diagnosticul de rutină al parvovirozei
imunofluorescenţă directă pe culturi canine, în practică sunt preferate metodele
celulare. rapide, care utilizează kituri de standardizate
Testul de imunofluorescenţă - culoare de diagn rapid, cele mai multe bazându-ze
galben-verzuie în duoden sau culoare verde pe principiul ELISA sau pe reacția de
în cerebel, la un câine cu fenomene aglutinare a latexului.
nervoase. Reacția pozitivă, este atunci când apar 2
Examenul serologic - urmăreşte evidenţiere benzi roșu/purpuriu: una de control (C) și
anticorpilor specifici folosind, testul de cealaltă, linia test (T) și invalid dacă nu apar
seroneutralizare în culturi celulare, reacţia benzile roșu/purpuriu în linia de control ( C)
de hemoaglutinare, testul imunoenzimatic sau dacă o bandă apare în linia test (T), dar
ELISA. nu apare în linia de control (C ). În această
Examenul histopatologic - evidenţiază situație se impune o nouă testare.
prezenţa în nevraxul (în celulele gliale)
câinilor cu forme nervoase de boală, a unor
incluzii oxifile, intracitoplasmatice şi
intranucleare = corpusculii Lentz –
Sinigaglia.
Incluziile mai pot fi evidenţiate în stomac,
pancreas, măduva spinării, limfonoduri,
epiteliu bronşic, alveole pulmonare, ficat,
splină.
Incluziile sunt evidenţiate în celulele gliale,
spre deosebire de turbare, în care incluziile
sunt în neuroni.
Proba biologică - se realizează pe căţei,
dihor sau nevăstuică, se inoculează s.c.
suspensii aseptizate din broiaj de organe sau
i.v. sau i.m. când se administrează sânge
recoltat de la animale în faza febrilă a bolii.
Dacă virusul este prezent în materialul
patologic inoculat, semnele clinice apar
după 3-5 zile , reproducând tabloul clinic al
bolii lui Carre.
PROFILAXIE Asigurarea condiţiilor optime de îngrijire şi Preventiv se iau măsuri antiepizootice
alimentaţie. generale, având în vedere că, virusul se
Aplicarea dehelmintizărilor preventive. elimină prin fecale, urină şi salivă şi de
Efectuarea de dezinfecţii şi dezinsecţii asemenea are rezistenţa relativ mari, astfel
profilactice în adăposturile şi cuştile din se impune utilizarea unor dezinfectante ca
canise. formol 2%, sodă caustică 2% sau hipoclorit
Limitarea câinilor cu animalele bolnave, de sodiu.
trecute prin boală şi produsele de excreţie şi Imunoprofilaxie - "Parvoromvac" (vaccin
secreţie ale acestora. viu, liofilizat, contra parvovirozei canine)
Imunoprofilaxie - utilizarea vaccinurilor constituit dintr-o suspensie liofilizată de
monovalente sau polivalente (împotriva parvovirs canin, clona CPV-N-88,
distemper virus, parvovirusului canin, multiplicat pe culturi celulare.
parainfluenţa, adenovirus-2, leptospira, Se inoculează subcutanat sau intramuscular,
coronavirus). începând cu vârsta de 45 zile. La 14-21 zile
Există mai multe tipuri de vaccinuri şi mai de la prima vaccinare se efectuează rapelul.
multe procedee de imunizare activă: Vaccin Anual se fac vaccinări de întreţinere a
viu atenuat, în urma adaptării virusului imunităţii.
bolii lui Carre la dihor, iepure sau Vaccin Vaccinul „Nobivac parvo-C” (vaccin
preparat pe tulpini avianizate, preparate contra parvovirozei la câini) preparat dintr-o
pe embrion de găină. tulpină atenuată (CPV 154) de origine
canină, cultivată pe linie celulară tisulară.
Se inoculează în doză de 1 ml (o doză), de la
vârsta de 4-6 săptămâni, pe cale
subcutanată.
Vaccinul „Parvocine” conţine o tulpină de
parvovirus canin inactivat, se administrează
pe cale subcutanată în doză de 1 ml, cu
rapel după 2-4 săptămâni.
„Parvocan”, obţinut prin cultivarea a două
tulpini de parvovirus canin (tulpina IP99 şi
tulpina Bb), pe culturi celulare. Se foloseşte
începând începând cu vârsta de 45 de zile,
cu excepţia femelelor gestante, în doză de 1
ml, pe cale subcutanată sau intramusculară.
Vaccinul "Trivalent-DHP" (vaccin viu,
liofilizat, contra bolii lui Carre, hepatitei
contagioase canine şi parvovirozei canine)
este constituit dintr-un amestec liofilizat din
suspensii de virus Carré, tulpina
CDV/WHO-34, de virus adeno canin serotip
2, tulpina CAV-2 şi de virus parvo canin,
clona CPV-N-88. Se foloseşte în prevenirea
şi combaterea bolii lui Carreé, hepatitei
contagioase şi parvovirozei canine, pe cale
subcutanată sau intramusculară, începând cu
vârsta de 2 luni.
Vaccinul "Tetravalent-LDHP" (vaccin viu,
liofilizat, contra bolii Carré, adenovirozelor
canine şi parvovirozelor canine şi contra
leptospirozei), este constituit dintr-o
suspensie a celor trei virusuri de la vaccinul
Trivalent-CHP şi diluant reprezentat de
vaccinul antileptospiric.Se foloseşte
începând cu vârsta de 2 luni.
"Enduracell C.P.V.“, vaccin viu atenuat
homolog contra parvovirozei canine
(suspensie de virus viu, atenuat, tulpina N1-
35-D).
COMBATERE Animalele bolnave se izolează și se tratează În focar, animalele bolnave se izolează şi se
specific. tratează.

Tratamentul – urmăreşte evitarea instalării Tratamentul va urmări următoarele


fenomenelor nervoase: ser hiperimun 20-50 obiective:
ml, parenteral, ser de convalescent 3-8 Combaterea deshidratării - glucoză 33%, în
ml/kg, Gamaglobuline specifice. părți egale cu ser fiziologic 10ml/kg în 24h.
Tratamentului simptomatic trebuie Calmarea mucoasei gastro-intestinale şi
orientat în funcţie de semnele clinice pe care stimularea cicatrizării ei, oprirea diareei şi a
le prezintă animalul bolnav – antibioterapie, vomismentelor şi oprirea hemoragiilor
antivomitive, pansamente gastrointestinale, gastro-intestinale, prevenirea complicaţiilor
antipiretice, calmante. cardiace, asigurarea unei convalescenţe în
Tratamentul de susţinere - tonice generale, care organismul să aibă elementele unei
vitaminoterapie, rehidratare cu seruri refaceri totale.
hipertonice, glucozate administrate i.v., s.c. După izolarea şi tratarea animalelor bolnave,
se execută dezinfecţia curentă.
Tratamentului igieno-dietetic -
administrarea de alimente uşor digestibile, Animalele sănătoase din efectiv se
supe de carne, lapte în proporţii egale cu vaccinează de necesitate sau se
ceai de muşeţel, asigurarea aşternutului revaccinează.
curat şi uscat, ferit de curenţi de aer.

S-ar putea să vă placă și