Sunteți pe pagina 1din 2

Taxe si comisioane BT Pay

Tip Tip Comision Valoare


operatiune
Descarcare Descarcare aplicatie din magazinele dedicate 0 lei
aplicatie (Google PlayStore si App Store) si utilizarea
aplicatiei
Operatiuni cu CARDURI BT
Card digital Emitere/Reemitere card digital Se aplica comisioanele aferente
-varianta digitala a cardului fizic, care poate fi emiterii/reemiterii cardurilor fizice.
adaugat in aplicatie inainte de intrarea in posesie Se aplica o singura data pentru
a cardului fizic- cardul fizic.
Cumparaturi de bunuri de la comercianti (in 0 lei
Romania
sau strainatate) cu cardurile inregistrate in
Plati la aplicatie
comercianti Se aplica plafoanele maxime
specifice fiecarui tip de card inrolat
Plafon maxim de tranzactii la POS/zi in aplicatie.
Plata cu telefonul reprezinta o plata
incadrata in limita de tranzactii
POS
Transfer intrabancar din card de debit persoana 0 lei
fizica (din contul la care este atasat cardul), pe
baza numarului de telefon sau prin IBAN
Transfer intrabancar din card de credit persoana 2%, minim 2.5 lei
fizica (din contul la care este atasat cardul), pe
baza numarului de telefon
Incasare intrabancara card debit/credit, persoana 0 lei
fizica
Transfer interbancar din card de debit persoana fizica
(din contul curent in lei la care este atasat cardul), prin IBAN:

Instant*
Transferuri pana la 999,99 lei ..............2.50 lei
*optiune valabila pentru transferuri intre clientii
bancilor care au aderat la sistemul de Plati 1.000 –4.000 lei ................5 lei
Instant.

pana la 999,99 lei ..............2.50 lei


Normal
1.000 –4.000 lei ................5 lei

Urgent 10 lei
Plafon minim transfer (trimitere bani/transfer 5 lei / 5 EUR
intre carduri, transfer prin IBAN)/tranzactie
Plafon maxim transferuri (trimitere bani/transfer 4.000 lei, max 20 tranzactii
intre carduri/transfer prin IBAN)/zi/card 800 EUR, maxim 20 tranzactii

Retragere de numerar de la ATM BT pe baza unui Se aplica comisioanele pentru


cod generat in aplicatie retragerea de numerar specifice
fiecarui tip de card
Plafon minim retragere numerar de la ATM BT pe 10 lei
baza unui cod generat in aplicatie
Plafon maxim retragere numerar de la ATM BT pe 500 lei/tranzactie, maxim 3 coduri
baza unui cod generat in aplicatie /zi/card
Retragere numerar de la ATM BT contactless Se aplica comisioanele pentru
Retragere retragerea de numerar specifice
numerar fiecarui tip de card
ATM BT Plafoane tranzactii de retragere numerar de la Se aplica plafoanele specifice
ATM BT contactless fiecarui tip de card inrolat in
aplicatie.

Operatiuni cu CARDURI NON BT

Transfer din card non BT catre card BT 0 lei

Incasare in card BT din card non BT 0 lei


Transferuri
Plafon minim transfer din card non BT catre card 5 lei
BT
Plafon maxim transfer din card non BT catre card 4.000 lei/zi/card, maxim 20
BT tranzactii/zi/card
4.000 lei/card/luna