Sunteți pe pagina 1din 7

1.

Condiţiile principale pe care


trebuie să le indeplinească un
aliment
a). inocuitatea
b) valoarea nutritivă
c). calitatea senzorială
d). calitatea prezentării
a). Inocuitatea sau calitatea igienică a
alimentelor , reprezintă insuşirea acestora de a
fi inofensive pentru organism, adică lipsite de
impurităţi, ,substanţe chimice , toxice,
microorganisme patogene şi toxine
microbiene.
b). Valoarea nutritivă reprezintă calitatea unui
aliment de a satisface nevoile energetice şi
biologice ale organismului
c). Calitatea senzorială este insuşirea unui aliment de a
impresiona in mod plăcut organele de simţ ale omului prin
aspect, miros, gust, culoare, astfel incat să determine alegerea
şi consumarea cu plăcere a acestora.
d). Calitatea de prezentare se referă la estetica produselor
alimentare.
VN10 = 1/10*(Pr*FPr +L*FL +G*FG + Ca*Fca +
P*FP + Fe*FFe + A*FA + B1*FB1 +B2 * FB2+ C*FC)