Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE ACTIVITATE

"CĂRTICICA CU POVEȘTI"
Prof. înv. preșcolar Pătru Adriana Elena
Grădinița cu P.P. Nr. 15 Târgoviște
GRUPA: Mare
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ”Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?”
PROIECT TEMATIC: Spune ce simți!
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: ”Carte frumoasă, cinste cui te-a scris!”
TEMA ACTIVITĂȚII: „ Cărticica cu povești”
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
TIPUL ACTIVITĂȚII: Mixtă ( transmitere de noi cunoștințe –DLC și consolidare de priceperi și
deprinderi –DOS/AP
COMPONENȚA ACTIVITĂȚII:
 ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP)
Rutina: Întâlnirea de dimineaţă: “Cartea mea preferată este….”-autocunoaştere
Salutul. Prezenţa.Calendarul naturii.
Ne pregătim pentru activități
Sosirea copiilor la grădiniță- deprinderi de igienă și autoservire
Tranziţii:
Joc cu text şi cânt: „Dacă vesel se trăiește!”
Joc muzical: „Cărticica mea”
 ACTIVITĂȚI LIBER ALESE
ALA I: Joc de rol: ”La bibliotecă” – interpretarea rolurilor de bibliotecar și cititor
Știință:"Drumul cărții"-realizare poster
Construcții: "Biblioteca"-suprapunerea și alăturarea pieselor
ALA II: Jocul de mişcare: „ Trecem râul”
Jocul liniştitor: „Eu intreb, tu răspunzi!”(RAI)
 ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE)
DLC:Educarea limbajului:”Povestea cărții de povești”de Emilia Căldăraru- lectura
educatoarei
DOS:Activitate practică : „Semn de carte”șnuruire , lipire
SCOPUL:
-Dezvoltarea capacității de a asculta cu atenție conținutul unui text literar demonstrând înțelegerea
acestuia ,educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere gramatical, formarea unei atitudini
pozitive faţă de carte.
- Consolidarea unor abilități practice specifice nivelului de dezvoltare motrică.
OBIECTIVE: La sfârşitul activităţii copiii vor fi capabili:
 O1- să formuleze propoziții cu noile cuvinte demonstrând înțelegerea acestora;
 O2-să expună cu ajutorul imaginilor și al întrebărilor principalele momente ale povestirii;
 O3-să șnuruiască semnul de carte folosind materialele puse la dispoziție;

1
 O4-să interpreteze rolul de bibliotecar sau de cititor manifestând interes și dragoste față de
carte ;
 O5-să asambleze piesele prin suprapunere și alăturare realizând o bibliotecă;
 O6-să așeze imaginile puse la dispoziție realizând un poster cu titlu "Cartea" sau"Hârtia" sau
"Importanța cărților"
METODE ȘI PROCEDEE: observația, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, lectura
educatoarei,exerciţiul, tehnica comunicării rotative , metoda cubului, RAI, turul galeriei.

MATERIAL DIDACTIC:
- panoul pentru prezenţă cu pozele copiilor, calendarul naturii cu jetoane, emotiometrul;
- prezentare ppt,imagini reprezentative din poveste,silueta băiatului,fețe cu emoții, silueta cărții,cub cu
imagini pe cele 6 fețe;
- cartoane colorate, material mărunt perforat,foarfecă, lipici,șnur;
- bibliotecă, cărți, fișe de împrumut;
- coală de flipchart,imagini reprezentative,carioci, lipici;
- cuburi din plastic și din lemn.

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, în grup,în perechi.

FORME DE EVALUARE: Continuă – formativă: prin observarea sistematică a comportamentului


copiilor, observarea produselor activității, răspunsurile copiilor, acordarea de stimulente.

DURATA: o zi
BIBLIOGRAFIE:
 Ghid pentru proiecte tematice, Editura Humanitas Educațional, Bucuresti, 2005;
 Curriculum pentru învățământul preșcolar, MECT, 2008;
 Aplicarea noului Curriculum pentru educație timpurie – o provocare, Editura Diana, Pitești,
2009;
 “Metode interactive de grup”, Silvia Breben, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga,
Editura Arves, 2002

2
SCENARIUL ZILEI

Rutină: Copiii vor aborda întâlnirea de dimineaţă într-o manieră optimistă şi plină de energie,
deoarece ziua bună se cunoaşte de dimineaţă.
„Bună dimineaţa, dragi PITICOȚI !”. Încă de la începutul săptămânii ne-am propus să străbatem lumea
minunată a cărților,drumul parcurs de acestea.
Salutul. Așezați în semicerc, pe scăunele, copiii se salută reciproc cu expresia „Bună dimineaţa!”.
salutul curgând firesc de la stânga la dreapta, într-o atmosferă de relaxare şi bună dispoziţie. Educatoarea
va fi cea care va da startul acestui salut!
Prezenţa. Se va realiza în stilul grupei mari: o fetiţă va număra  câţi băieţi se joacă la gradiniţă
astăzi; un băiat va număra cȃte fetiţe sunt la grădiniţă. Sunt îndepărtate pozele copiilor care lipsesc,
ramânând pe panoul de prezență doar pozele copiilor prezenţi.
Calendarul naturii. Consultăm buletinul meteo verbalizând acţiunea: “Suntem în anotimpul iarna,
luna ianuarie,data 19“,”Ieri a fost miercuri, a treia zi a săptămânii, astăzi este joi a patra zi a
săptămânii,iar mâine va fi vineri, a cincea zi a săptămânii.Vremea este...........,cerul
este............,soarele............”.
Copiii vor împărtăși între ei starea emoțională mergând pe rând la emotiometru și poziționând acul
în dreptul emoției simțite.
Împărtășirea cu ceilalți:Preșcolarii după o săptămână în care au vorbit despre cărți astăzi fiecare a
adus o carte preferată pe care o va prezenta celorlalți "Cartea mea preferată este....".
Noutatea zilei:
Educatoarea prezintă preșcolarilor o carte care are coperțile rupte, imaginile sunt scrise și un
emoticon cu o față tristă.Inițiez o discuție cu privire la ce cred copiii că s-a întâmplat cu acea carte, a cui a
fost și ce am putea face pentru a deveni curată și fericită.Copiii trebuie să aibă grijă de cărți , să le
deschidă și răsfoiască cu atenție pentru a deveni prietenii lor.
DLC: Educarea limbajului
Copiii sunt așezați în semicerc și audiază povestea "Povestea cărții de povești", urmărind câteva
ppt-uri sugestive. La finalul povestirii copiii vor formula câteva enunțuri cu noile cuvinte pentru a
demonstra înțelegerea acestora. După lecturarea textului, educatoarea adresează întrebări preșcolarilor
pentru a fixa conținutul poveștii, folosindu-se de imagini corespunzătoare ideilor principale.
Copiii vor descrie,compara,analiza,asocia stările emoționale ale băiatului și ale cărții în diferite
momente rostogolind un cub .În finalul activității copiii vor formula mesajul poveștii.
Rutină şi tranziţie: Copiii formează o coloană, trenul piticilor şi părăsesc sala de grupă pentru a
merge la toaletă şi pentru a se spăla pe mâini.
Prin intermediul TRANZIŢIEI :,,Dacă vesel se trăiește!”, copiii se îndreaptă spre centrele de joc.
ACTIVITĂȚI LIBER ALESE I. La măsuţe este pregătit materialul pentru următoarea
activitate, iar copiii vizitează centrele descoperind materialele şi sarcinile din fiecare sector. Se va da
startul de începere a lucrului. Se vor îndruma copiii acolo unde vor întâmpina greutăţi, atenţia deosebită

3
va fi canalizată la centrul Artă, unde se va desfăşura activitatea practică. După terminarea lucrului la
centre voi face evaluarea lucrărilor expuse prin metoda Turul galeriei.
DOS: Activitate practică-Copiii vor realiza cu ajutorul materialelor puse la dispoziţie un semn de carte
pentru a-l folosi atunci când citesc o carte.Ei vor șnurui semnul de carte și îl vor decora cu diferite
materiale.
Joc de rol: Preşcolarii se vor juca jocul ”La bibliotecă” .Copiii vin la bibliotecă interpretând rolul
de bibliotecar sau de cititor, se va urmări folosirea cu grijă a cărților .
Știință:Copiii au la dispoziție imagini cu etapele realizării unei cărți ,carioci, lipici și coală de
flipchart.Ei vor realiza postere cu titlul "Hârtia", "Cartea" și "Importanța cărților".
Construcții:Cărțile de obicei stau în bibliotecă, copiii trebuie să realizeze clădirea bibliotecii
județene,dar și rafturi pentru cărți din cuburi de lemn sau plastic prin alăturare și suprapunere.
Rotaţia grupurilor va trebui făcută în aşa fel încât toţi copiii să participe la activitatea principală.

TRANZITIE: Joc cu text şi cânt ” Cărticica mea!”


La final se vor iniţia câteva jocuri distractive şi de mişcare menite să pună în valoare şi
cunoştinţele dobândite în ziua respectivă dar şi alte tranziţii.
ACTIVITĂȚI LIBER ALESE II. Copiii vor desfaşura următoarele jocuri:
Jocul de mişcare: „Trecem râul”
Joc liniştitor: „Eu întreb, tu răspunzi!”

4
DEMERSUL DIDACTIC
Eveniment Obiec Conținutul științific Metode și Mijloace de Forma de Evaluare
didactic tive procedee învǎțǎmânt organizare
1. Moment Se asigură condiţiile optime pentru desfăşurarea
organizatoric activităţii.
Întâlnirea de dimineaţă Observarea
Copiii intră în sala de grupă şi se aşază în semicerc. comportamentului
Salutul între copii se va realiza utilizând tehnica inițial
comunicării rotative.
Prezența:Educatoarea face prezența, iar fiecare Tehnica Calendarul
copil când își aude numele vine și pune poza la comunicării naturii Frontal
panou. rotative Catalog
Calendarul naturii: În ce anotimp suntem? În ce Rǎspunsurile
lunǎ suntem?Ce zi a sǎptǎmânii este? Cum este Conversația copiilor
vremea? Cărți
Împǎrtǎsirea cu ceilalți:Ce carte îți place?

2. Captarea Educatoarea prezintă preșcolarilor o carte care are Obsevația Carte Frontal
atenţiei coperta ruptă, paginile sunt scrise și un emoticon cu Conversația Față tristă
o față tristă.Inițiez o discuție cu privire la ce cred
copiii că s-a întâmplat cu acea carte, a cui a fost și Rǎspunsurile
ce am putea face pentru a deveni curată și fericită. copiilor

3. Anunţarea Educatoarea îi anunță pe preșcolari că astăzi vor Conversația


temei asculta o poveste, vor realiza biblioteci, vor
împrumuta cărți de la bibliotecă,vor realiza un
poster și vor confecționa semne de carte.

5
4. Prezentarea Copiii sunt așezați în semicerc și audiază
noului povestea "Povestea cărții de povești", urmărind Observația
conţinut şi câteva ppt-uri sugestive. Educatoare citește Lectura Prezentare ppt
dirijarea povestea clar, expresiv , folosind tonul și mimica educatoarei
învăţării adecvate. Frontal Rǎspunsurile
O1 Se vor explica cuvintele necunoscute ,iar copiii copiilor
vor demonstra că au înțeles sensul lor formulând
propoziții.
Cuvintele pe care le-au folosit în diferite propoziții Explicația
sunt:
A isprăvi=a termina
A trudi=a munci Exercițiul
Slove=litere
Penel=pensulă Frontal
După lecturarea textului, educatoarea adresează
câteva întrebări preșcolarilor pentru a fixa
O2 conținutul poveștii, folosindu-se de imagini Imagini
corespunzătoare ideilor principale. Evaluare oralǎ
Ce făcea Gheorghiță în fiecare seară? Conversația
Ce a făcut Gheorghiță cu cartea de povești?
Cum se realizează o carte?
Din ce este făcută hârtia?
Unde se fac cărțile?
Cum va avea grijă băiatul de abecedar?
Copiii vor descrie, compara, analiza, asocia
stările emoționale ale băiatului și ale cărții în
diferite momente rostogolind un cub. Cub cu
DESCRIE:Ce a făcut băiatul cu cartea de povești? imagini
COMPARĂ:Cum era băiatul de obicei și cum este sugestive
acum?
ASOCIAZĂ:Prin ce se aseamănă băiatul din poezia Cubul
Cățelușul schiop cu cel din poveste?
O2 ANALIZEAZĂ:Care sunt etapele ce trebuie urmate Frontal Evaluare oralǎ
6
pentru a realiza o carte?
APLICĂ: Realizează o carte asemănătoare cu cea a
lui Gheorghiță!
ARGUMENTEAZĂ: Ce l-a determinat pe băiat să Conversația Rǎspunsurile
rupă foaia din carte? copiilor
În finalul activității copiii vor formula mesajul
poveștii.
Copiii se vor încolona pentru a merge la toaletǎ și
la apǎ.

5. Obținerea Prin intermediul TRANZIŢIEI :


performanței ,,Dacă vesel se trăiește!”, copiii se îndreaptă spre
centrele de joc.
La măsuţe este pregătit materialul pentru
următoarea activitate, iar copiii vizitează centrele Observația
descoperind materialele şi sarcinile din fiecare
sector.
DOS-Activitate practică "Semnul de carte"
Se vor executa exerciții pentru încălzirea muschilor Individual
mici ai mâinii: Mișcăm degețelele,/Închidem și
deschidem pumnișorii/ Rotim pumnișorii,/Cântăm cartoane
la pian,/Scuturăm mânuțele. colorate Observarea
Realizarea temei de către copii: material produselor
O3 Copiii vor realiza cu ajutorul materialelor puse la mărunt activitǎții
dispoziţie un semn de carte pentru a-l folosi atunci perforat
când citesc o carte.Ei vor șnurui semnul de carte și foarfecă, lipici
îl vor decora cu diferite materiale. Explicația șnur
Copiii vor respecta criteriile de realizare:să Exercițiul
șnuruiască corect semnul de carte, să lucreze
îngrijit lipind corespunzător materialul pus la
dispoziție, să finalizeze lucrarea. bibliotecă,cărți
O4 Joc de rol "La bibliotecă": Preşcolarii se fișe de Observarea
vor juca jocul ”La bibliotecă” .Copiii vin la Jocul împrumut În perechi comportamentului
7
bibliotecă interpretând rolul de bibliotecar sau de
cititor, se va urmări folosirea cu grijă a cărților . coală de
Știință "Drumul cărții" : Copiii au la flipchart
dispoziție imagini cu procesul de realizare al imagini
hârtiei, etapele realizării unei cărți , utilitatea reprezentative
O6 cărțior,carioci, lipici și coli de flipchart.Ei vor carioci
realiza postere despre apariția cărților. Exercițiul lipici Observarea
Construcții "Biblioteca": Cărțile de obicei produselor
stau în bibliotecă, copiii trebuie să realizeze cuburi din activității
clădirea bibliotecii județene,dar și rafturi pentru plastic și din În grup
cărți din cuburi din lemn sau plastic prin alăturare lemn.
O5 și suprapunere.
Rotaţia grupurilor va trebui făcută în aşa fel Exercițiul
încât toţi copiii să participe la activitatea principală- Observarea
confecționarea unui semn de carte. produselor
Copiii sunt motivați să lucreze în fiecare activității
centru urmărind crearea unor condiții bune pentru În grup
cărți și folosirea corespunzătoare a acestora.
Tranziție : Copiii interpretează cântecul
"Cărticica mea".
6.Evaluarea Dupǎ finalizarea activitǎtilor în centre copiii se Conversația Lucrǎrile din Frontal Observarea
activităţii încoloneazǎ și merg pentru a observa produsele Turul galeriei fiecare centru produselor
obținute. activitǎții
Câte un copil va prezenta la fiecare centru ce a avut individual
de realizat,se va urmǎri fixarea cunoștințelor despre
povestea lecturată și exprimarea corectă în
propoziții în prezentarea fiecărui centru.

8
7. Asigurarea Se vor iniţia jocurile:
retenției și ALA II: Jocul de mişcare: „Trecem râul” – copiii, Explicația
transferului aşezaţi pe două rânduri vor pleca câte doi pe traseul Hârtie Frontal
stabilit,pe covor sunt așezate cartoane care Demonstrația creponată Observarea
reprezintă pietrele din apă.Fiecare copil va încerca Cartoane comportamentului
să treacă râul călcând numai pe cartoane altfel va Jocul Copiilor
cădea în apă.Următorul copil va pleca numai când
cel din față va ajunge pe cealaltă parte a râului.
Jocul liniştitor: „Eu întreb, tu răspunzi!” – aşezaţi frontal
în cerc, copiii vor arunca o minge spre colegul
preferat şi-i va pune o întrebare legată de activitatea conversația minge Rǎspunsurile
din ziua respectivă. Cel care a prins mingea va copiilor
răspunde, şi la rândul lui va întreba alt coleg despre
activităţile preferate din ziua respectivă.

8. Încheierea Educatoarea va face aprecieri asupra modului cum recompense Frontal Acordarea
activității s-a desfǎșurat activitatea și va distribui recompense. stimulentelor

S-ar putea să vă placă și