Sunteți pe pagina 1din 17

TEMA ZILEI: ,,Micii gradinari”

MIJLOC DE REALIZARE: Activitate integrată

TIPUL ACTIVITĂŢII: Mixtă

FORMA DE ORGANIZARE: Frontal, individual, pe grupuri mici

DURATA: O zi

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

DLC:

- Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de
auditor;
DEC:

- Să exerseze tehnici specifice activităţilor artistico-plastice;


- Sa intoneze cantece pentru copii;

- Să diferentieze auditiv intensitatea sunetelor din mediul apropiat;


DOS:

1
- Să fie capabil să realizeze lucrări practice, valorificând deprinderile de lucru însuşite;
DŞ:

- Sa cunoasca unele elemente ale lumii inconjuratoare(aerul, apa, solul, plantele), precum si interdependenta dintre
ele;

- Să enumere părţile componente ale plantelor, animalelor, arătând utilitatea acestora;


DPM:

- Să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte.

STRATEGII DIDACTICE:

Metode şi procedee: Explicaţia, conversaţia, jocul, exerciţiul, demonstratia, Turul Galeriei

Mijloace de învăţământ: Carti, imagini de primavara, lipici, creioane de scris, fişe de lucru, , lupe, recipiente,
flori, enciclopedii, cartoane colorate, pomisor, flori de primavara, seminte de flori, ghivece, s.a.

2
SCENARIUL ZILEI

ACTIVITATI DE DEZVOLTARE PERSONALA (ADP):


 ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ:
1. Salutul – „Bună dimineaţa,primavara!”
2. Calendarul zilei (se vor preciza anul, anotimpul, luna, ziua, starea vremii)
3. Noutatea zilei – Desfăşurarea activităţilor atat in sala de grupa, cat si in mediul natural;
4. Activitate de grup – ,,Ce stim despre primavara?”
5. Agenda zilei - Se fac referiri la activităţile ce se vor desfăşura în decursul zilei.
 RUTINE: “Câte unul, câte doi” (deprinderea de a ieşi ordonat din sala de grupă)
 TRANZIŢIE: „Vine, vine primavara”

ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA I):


Se prezintă centrele de interes, materialele şi activităţile care se vor desfăşura la acestea, după cum urmează:

 BIBLIOTECA: ,,Primavara a sosit!” (citire de imagini)


 CONSTRUCTII: ,,Gradinita mea da flori”
 ARTĂ: „Flori de primavară” dactilopictura, hasurare.

3
 ŞTIINŢĂ: „Flori de primavară” (observare, experimente, plantare),
„Buchetele de flori”( fişe de lucru).

Evaluarea se va realiza prin metoda Turul Galeriei.

 TRANZIŢIE: „Vine, vine primavara”

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE):

Se desfăşoară urmatoarele activităţile pe domenii experienţiale:

1. DEC: - „Nuanţele muzicale” (tare - incet)


- „Iarnă, să te duci cu bine!”(repetare)
- ,,Copacelul” (predare)

2. DOS : – ,,Micii gradinari” (educatie ecologica/activitate practică)

 TRANZIŢIE: „Vine, vine primavara”

ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA II):

4
Copiii vor desfasura jocul de miscare „Cursa la copacel”

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE):

1. DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV

EDUCAŢIE MUZICALĂ

Tema activităţii : Nuanţele muzicale (tare - încet)

,,Iarnă, să te duci cu bine !” – repetare

,,Copacelul” –predare

Tipul activităţii: Formare şi consolidare de priceperi şi deprinderi

SCOPUL ACTIVITĂŢII:

Stimularea şi cultivarea interesului pentru muzică, precum şi a sensibilităţii şi receptivităţii muzicale;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

Obiective operaţionale:

O1- să execute corect exerciţiile de încălzire a aparatului fono-articulator;

5
O2- să interpreteze corect cântecul respectând tonul dat, semnalul de început şi respiraţia;

O3-să reproducă cântecul în grup, pe grupuri mici şi individual;

O4-să aibă o poziţie corectă pe scăunele pe parcursul cântării (spatele lipit de scaun, mâinile pe genunchi sau la
spate, capul sus, privirea în faţă).

Strategii didactice:

Metode şi procedee - Conversaţia


- Explicaţia
- Demonstraţia
- Exerciţiul
- Jocul
Mijloace: - Imagini reprezentative sugerând aspecte din cântec, casetofon, cd, etc.

6
SCENARIUL DIDACTIC

Evenimentul Strategii didactice


Metode Mijloace Forme de
didactic Ob. Elemente de conţinut Evaluare
organizare
Amenajarea spaţiului şi a
mobilierului.
1.Moment
Se aeriseşte sala de grupă, se asigură
organizatoric
intrarea şi aşezarea copiilor în poziţia
corectă pe scăunele.
2.Captarea Captarea atentiei se va realiza cu Conversaţia Imagine Frontala Prin
participare
atenţiei ajutorul unei imagini sugestive.
activă
Se va discuta pe baza acestei imagini.
3.Anunţarea Astăzi, la activitatea de educaţie Conversatia Frontala Prin
muzicală vom repeta cântecelul participare
temei şi
“Iarnă, să te duci cu bine” şi vom activă
enunţarea învaţa un cântecelnou: “Copacelul”.
Trebuie să fiţi cât se poate de atenţi
obiectivelor
pentru a vă însuşi cântecul, să aveţi o
poziţie corectă pe scăunel, să
respiraţi corect în timpul cântării şi
să cântaţi toţi odată.
4. Dirijarea O1 Exerciţii de cultură vocală Explicatia Frontal Prin
- Exerciţii de respiraţie (Mirosim participare
invatarii Exercitiul
floarea, umflam balonul, suflam in activă
lumanare);
- Exerciţii de dicţie;
- Incalzirea corzilor vocale

Reactualizarea cantecului “Iarna, sa


O2
te duci cu bine!”
Se face cunoscut copiilor că vor
repeta cântecul “Iarnă, să te duci cu
bine!”, pentru a-l cânta mai bine.
Se reaminteşte cântecul
interpretarea fiind facuta de
educatoare.
Se repetă cântecul împreună cu
copiii, atragând atenţia să înceapă
la semnal.
Educatoarea va cânta tot timpul cu
copiii, urmărind interpretarea,
ţinuta, participarea şi atenţia lor la
activitate.

Transmiterea elementelor de limbaj


muzical- interpretarea unui fragment
din cântec cu intensităţi diferite (tare
O2 - incet);

Vom trece la învăţarea noului Demonstrati


cântec “Copacelul”;
a
Voi interpreta cântecul model;
Cântecul va însoţit de imagini
O5 reprezentative;

Familiarizarea copiilor cu textul


cantecului: Voi familiariza copiii
cu conţinutul, apoi voi adresa
întrebări copiilor pentru a verifica
dacă au înţeles despre ce este vorba
în cântec.
O2
Învăţarea cântecului pe fragmente:
O3 Voi canta prima strofă şi-o voi relua
cu copiii. Voi proceda asemănător şi
O4 cu celelalte strofe dar de fiecare dată
repetându-se strofele anterioare.

Vom cânta impreuna cantecelul


doua ori.

5. Atingerea O3 Voi împărţi grupa în două echipe. Conversatia Pe grupe Prin


performantei O4 Cele doua echipe vor interpreta Jocul participare
cântecul pe rând, fiind atenţionaţi să activă
O5
cânte cât mai bine, pentru a câştiga.
Voi face împreună cu copiii aprecieri
asupra cântării şi vom stabili echipa
câştigătoare.
Voi solicita câtorva copii să iasă în
faţa grupei pentru a intona cântecul.

6. Incheierea În încheiere voi face aprecieri Conversatia Frontal


individuale şi colective asupra
activitatii
modului de participare la activitate.
DOMENIUL OM SI SOCIETATE ( DOS)

Tema activităţii : – ,,Micii gradinari”(educatie ecologica/activitate practică)

Tipul activităţii: Formare şi consolidare de priceperi şi deprinderi

Durata: 20-25 de minute

Obiective operaţionale:
O1 – Sa cunoasca norme de protectia si ingrijirea mediului natural;
O 2- să exerseze actiuni specifice activităţilor practice;
O3 – Să utilizeze corect materialele si uneltele de lucru;
O4 – Să coopereze cu colegii de grup;
O.A. – Să recunoasca frumosul in natura, devenind ei insisi participanti la ocrotirea acestuia.

Strategii didactice:

 Metode şi procedee: Conversaţia, explicaţia, observaţia, demonstraţia, exercitiul.


 Mijloace didactice: Copacel, flori, unelte specifice actiunilor de plantare, casetofon, cd.
SCENARIUL DIDACTIC
Evenimentul OO Elemente de conţinut Strategii didactice Evaluare
didactic Metode Mijloace Forme de
organizare
Moment Asigurarea condiţiilor optime necesare desfăşurării
organizatoric activităţii. Organizarea gruprei pentru desfasurarea
activitatii.
Captarea OA Captarea atenţiei va fi realizată prin audierea unui Conversaţia Casetofon Frontală Observarea
atenţiei fragment din cantecul ,, Copacelul”. CD comportamentului
Se va purta o scurtă discuţie referitoare la copiilor
frumuseţea naturii.
Anunţarea Se anunţă tema activităţii - ”Micii gradinari” şi se Explicaţia Frontală
temei şi prezintă succint obiectivele pe înţelesul copiilor.
enunţarea Ei vor afla ca pot contribui la infrumusetarea
obiectivelor mediului, iar azi vor fi mici gradinari si vor planta in
curtea gradinitei flori si un copacel.
Dirijarea O1 Se intuiesc materialele puse la dispoziţie si se Explicaţia Pomisor, Pe grupuri Observarea
învăţării precizeaza modul in care vor fi folosite. Se realizeaza Exerciţiul flori comportamentului
O2
gruparea pentru desfasurarea aciunii. Conversaţia unelte copiilor
O3 Se explică tehnica de lplantare şi se trece la realizarea
actiunii de către copii, avand sprijinul adultilor.

Obţinerea O3 Copiii vor aprecia aspectul curtii inainte si dupa Turul Lucrările Pe grupuri Observarea
performanţei acivitatea practica. Galeriei realizate lucrărilor realizate
Conversaţia şi a modului de
prezentare
Evaluarea Se vor face aprecieri asupra modului de lucru şi se vor Conversaţia Frontală Aprecierea modului
cunoştinţelor face fotografii pentru realizarea colţului micului de realizare a
ecologist. lucrărilor
Încheierea OA Copiii vor primi recompense pentru performanta Frontală
activităţii realizata.
ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA II):

TEMA: “CURSA LA COPACEL” - Joc de mişcare

TIPUL: Formare şi consolidare de priceperi şi deprinderi

SCOPUL ACTIVITĂŢII:

Cunoaşterea şi utilizarea deprinderilor psihomotrice însuşite în diferite contexte.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

- să execute cu deplin control mişcări simple şi complexe ;


- să participe cu interes şi plăcere la desfăşurarea activităţii.
STRATEGII DIDACTICE:

 metode şi procedee: jocul, exerciţiul fizic, conversaţia


 material didactic: arbusti/ crengute de pom in ghivece
 forma de organizare: pe grupe

DESFĂŞURAREA JOCULUI
,,CURSA LA COPACEL”:

Copiii sunt împărţiţi în două echipe, egale ca număr, aşezate în formaţie de şir şi în spatele liniei de
plecare.
În faţa fiecărei echipe se traseaza un culoar cu latime redusa (puntea). Copiii trec puntea, apoi se
deplaseza catre copacelul pe care trebuie sa il ocoleasca si revine la echipa asezandu-se in sptele randului.
Castiga echipa care termina prima cursa.
Dacă timpul permite, jocul se repetă, sarcina fiind aceeaşi.
COPACELUL

1.Copacelul din gradina

Primavara a-nverzit

Si cu raze de la soare

Alb ca neaua a-nflorit.

Copacel, copacel,

Te iubesc de mititel.

Copacel, copacel,

Te iubesc de mititel.
2.Primavara copacelul

De omizi l-am curatat,

Si la toamna urmatoare

Rod bogat am adunat.

Copacel, copacel,

Te iubesc de mititel.

Copacel, copacel,

Te iubesc de mititel

S-ar putea să vă placă și