Sunteți pe pagina 1din 4

INSPECTORATUL

ȘCOLAR JUDEȚEAN
HUNEDOARA

OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


Etapa locală, 8 februarie 2020
Clasa a VII-a
Școli cu predare în limba română

Toate subiectele sunt obligatorii.


Timpul de lucru: 3 ore. Nu se acordă puncte din oficiu. Total: 100 de puncte.
A. Dar dintre toți nucii din via noastră, unul singur era nucul meu!... Și
nucul acesta era nucul meu fiindcă eu eram cel din urmă vlăstar al celor care,
pe vremea turcilor, îngropaseră la rădăcina lui o comoară.
Tata-mare îmi povestise (ce știa și el de la tatăl său) că într-o noapte de
5 august două flăcări lungi și gălbui înlănțuiseră trunchiul nucului ca două brațe
de schelet ce-ar fi încercat să se ridice din groapă. Aceasta însemna că ploile
și zăpezile atâtor ani topiseră comoara, făcând-o una cu pământul cleios și
gălbui.
Dar superstițiile sunt produsul realităților nebănuite. Comoara dispărută
10 exista totuși acolo unde fusese îngropată. Exista în aspectul deosebit al
nucului acesta, pe care eu îl socoteam unic pe lume, și mai ales în bucuria
neexplicabilă cu care îl revedeam în fiecare vacanță de sfârșit de an.
Monedele de aur ce mi s-ar fi cuvenit mie trebuia să le moștenesc sub o altă
formă. Dar pe vremea aceea, nu trăisem în întregimea lor primele trei zile
15 biblice. Pentru mine, Dumnezeu nu despărțise încă apele de uscat, și averea
strămoșească nu-și lămurise încă forma definitivă sub care aveam să fiu
despăgubit de comoara pe care o crezusem pierdută pentru totdeauna.
De lucrurile acestea, însă, abia astăzi îmi dau seama.
Pe vremea aceea știam numai că în vârful nucului mă așteaptă un
20 pătuiag de scânduri, pe care tata-mare îl construise anume pentru mine, iar în
podul caselor noastre de la Slatina, un maldăr de cărți mucegăite, pe care le
citise odată o soră mai mare a mamei.
Când le-am descoperit, am avut impresia că am trecut două clase într-un
an.
25 Tata-mare, însă, m-a mustrat cu blândețea lui de om îndurerat.
Dă-le naibii de hârțoage, că așa s-a smintit și biata Lena!...
M-a mângâiat apoi pe amândoi obrajii și a dat ordin servitoarelor să
închidă podul cu lacăt. Podul însă a rămas deschis toată vara și, în pătuiagul
din vârful nucului, mi-am urcat pe rând o saltea de paie, o pernă de puf, o
30 scoarță oltenească, un pistol cu cremene, un iatagan și volumele.
(Ion Minulescu, Corigent la limba română)

B. Am citit povestea unui bărbat care se credea rege, cea a altcuiva care
a înnebunit devenind rege, cea a altuia care a fost omorât tocmai pentru că
...era rege.
Am început să citesc câte puțin din toate. N-am citit în viața mea cât am
35 citit în timpul acela – săptămâni? luni? mai mult? - pe care l-am petrecut în
peștera lui Anibalector (...)
Sigur, aveam un mare stimulent: la fel ca în cazul Șeherezadei, ce s-ar
OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
ETAPA LOCALĂ – 08 FEBRUARIE 2020
INSPECTORATUL
ȘCOLAR JUDEȚEAN
HUNEDOARA

întâmpla oare când Anibalector s-ar plictisi de mine? Cu diferența că, dacă ea
spunea povești, eu le citeam – și nu întotdeauna mi-era ușor să pricep care
40 din cele două activități ar fi mai pretențioasă. Anibalector voia pe cineva cu
care să vorbească despre cărți, punct. Ce puteam eu să fac?
Între timp știam că nu sunt la înălțime. În anumite momente mă simțeam
doar puțin mai mult decât o cutie de rezonanță. Și mă enervam pe mine: cum
e posibil ca acel... acel animal, pierdut pe o insulă la capătul lumii, să știe mai
45 bine ca mine felul în care, în țara mea, oamenii lucraseră, trudiseră și se
jucaseră cu limba mea?
Din fericire, acele momente de descurajare erau doar asta: momente.
Nimic nu-l poate face pe un adolescent să uite de problemele lui decât gândul
că este singur pe o insulă pierdută, alături de un monstru de erudiție.
50 La fel mi se întâmpla să mă întreb dacă Anibalector voia un interlocutor
sau un discipol. Probabil că el nu vedea deosebirea. Sau să mă folosească
pentru a se duela cu sine însuși:
- Un cititor trebuie să se mențină neutru față de cartea pe care o citește,
întrebi tu? Eu n-aș fi atât de radical. De ce s-ar cădea ca eu să încetez a fi eu
55 numai pentru că-l aud pe altul cum gândește? Și cum aș putea eu să încetez a
fi eu, chiar dacă aș vrea? Să se fi inventat oare deja chirurgia plastică pentru
spirit?
Eu tăceam. Dar el se folosea de tăcerea mea ca de o trambulină să
revină la cârmă.
60 - Totuși, e adevărat că cititorul trebuie să știe să încerce a vorbi limba
cărții. A vorbi limba cărții, a se abandona în voia melodiei ei, a se lăsa dus de
curent, în loc să-și risipească forțele vâslind contra mareei. Nu zic că trebuie
să ne supunem, doar că trebuie să fim disponibili. Cartea, prin faptul că este
scrisă, a făcut deja un pas mare către noi: e un dar. Acum ne revine nouă să
65 mulțumim pentru amabilitate și să facem un pas către carte.
- De ce?
- De ce, de ce...
Anibalector, la fel ca oamenii, nu era mulțumit când îi lipseau cuvinte sau
argumente.
70 - Păi, nu știu. Poate deoarece cheia lecturii se află chiar în cartea pe
care o citim.
Pentru Anibalector, o carte era o întâlnire între două voci: a noastră și a
cărții.
(Rui Zink, Cititorul din peșteră)

erudíție-, s. f. cunoaștere temeinică a uneia sau a mai multor științe; cultură vastă

C. Înainte de a citi, omul era fără experienţă; după, şi-a făcut experienţa.
Dar între ele, omul s-a schimbat, cel puţin aşa se spune. Iar dacă această
75 schimbare este posibilă, e pentru că experienţa cuvintelor se identifică cu
experienţa fiinţei. În timpul lecturii, cititorul îşi trăieşte propria experienţă care-i
aduce profit. Cititorul va şti să privească lucrurile cu inteligenţă, să se
detaşeze de carte şi să vorbească apoi, şi el, nu după carte, ci ca o carte, să
vorbească natural. Cartea trebuie să trezească în cititor o spontaneitate... Pe
80 scurt, trebuie să-l determine să gândească singur. Iată de ce în literatură nu
povestea, informaţia, mesajul ce par a fi purtate de cuvinte contează, ci însăşi
OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
ETAPA LOCALĂ – 08 FEBRUARIE 2020
INSPECTORATUL
ȘCOLAR JUDEȚEAN
HUNEDOARA

experienţa lecturii.
Literatura rămâne, până la urmă, singura activitate care-l împinge pe
individ să vadă dincolo de el, să evolueze prin autodepăşire şi să se integreze
astfel în lume. De aceea, pentru cititor, actul lecturii este departe de a fi o
85 „plăcere“. „Plăcerea lecturii“ – o formulă; ce-nseamnă asta, până la urmă?
Lectura e mai curând un mod de viaţă sau o muncă, dar fără să devină o
corvoadă. Lectura este o formare liberă, dar nu în sensul că-l pune pe cititor
într-o formă pregătită dinainte, ci în sensul în care-i dă o formă unică, îl ajută
să-şi construiască personalitatea, îl creează, îi dă consistenţă, îl face vizibil în
90 lume.
(https://dilemaveche.ro/ lectura-e-un-mod-de-viata)

SUBIECTUL I (20 de puncte)


Scrie numărul cerinței și litera corespunzătoare răspunsului corect.
1. Sunt despărțite corect în silabe cuvintele din seria:
a) dis-po-nib-ili, con-si-sten-ță, su-per-sti-ți-i-le, ni-cio-da-tă;
b) dis-po-ni-bili, con-sis-ten-ță, su-pers-ti-ți-i-le, nici-o-da-tă;
c) dis-po-ni-bili, con-sis-ten-ță, su-pers-ti-ți-i-le, ni-cio-da-tă;
d) dis-po-ni-bili, con-sis-ten-ță, su-per-sti-ți-i-le, nici-o-da-tă. 2 puncte
2. În enunțul: Literatura rămâne, până la urmă, singura activitate care-l împinge pe individ
să vadă dincolo de el, să evolueze prin autodepăşire şi să se integreze astfel în lume. există:
a) trei predicate verbale și un predicat nominal;
b) patru predicate verbale și un predicat nominal;
c) două predicate verbale și un predicat nominal;
d) cinci predicate verbale. 2 puncte
3. Sinonimele contextuale ale cuvintelor definitiv (în text, definitivă) și a se cuveni (în text,
s-ar fi cuvenit) din rândurile 5-20, sunt în ordine:
a) final, a-i reveni;
b) convins, a se potrivi;
c) naiv, a necesita ;
d) cert,a trebui . 2 puncte
Scrie răspunsurile corecte ale cerințelor de mai jos:
4. Precizează numărul de sunete din cuvintele chiar, chirurgia (rândurile 55-60).
2 puncte
5. Extrage, din ultimele patru rânduri ale textului nonliterar, un cuvânt cu diftong și altul cu
hiat. 2 puncte
6. Identifică, în al treilea alineat al celui de-al doilea text două valori morfologice diferite ale
aceluiași verb, precizându-le. 2 puncte
7. Transcrie, din textul C, rândurile 85-90, două propoziții principale. 2 puncte
8. Alcătuiește un enunț asertiv în care să folosești un cuvânt derivat și unul compus,
extrase din textele citate. 2 puncte
9. Identifică și notează, în textele citate, un cuvânt – cheie, apoi scrie încă un termen,
prezent în fragmentele date, din câmpul lexical al acestuia. 2 puncte
10. Explică rolul semnului exclamării din rândul 26 al primului text citat. 2 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


Scrie răspunsul, în enunțuri, pentru fiecare dintre cerințele de mai jos:

OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ


ETAPA LOCALĂ – 08 FEBRUARIE 2020
INSPECTORATUL
ȘCOLAR JUDEȚEAN
HUNEDOARA

1. Care este motivul, în viziunea ta, pentru care naratorul din textul A consideră nucul
unic pe lume ? 5 puncte
2. Care este tema comună care stă la baza celor trei texte suport? 4 puncte
3. Identifică două moduri de expunere diferite utilizate în textele A și B, exemplificându-le
prin câte un citat semnificativ. 6 puncte
4. Formulează o idee principală din textul B. 4 puncte
5. Care este atitudinea față de lectură a personajului narator din textele A și B?
Motivează comparativ, selectând și comentând câte un exemplu din fiecare text.
6 puncte
6. Explică semnificația afirmației din finalul textului B: o carte era o întâlnire între două
voci: a noastră și a cărții. 5 puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


Crezi în ideea potrivit căreia lectura ar putea reprezenta un mod de viață?
Scrie o compunere, de 150-300 de cuvinte, în care să răspunzi la această întrebare,
justificându-ți ideile prin valorificarea semnificațiilor și a valorilor propuse de textele-suport,
precum și a lecturilor, a experienței personale și culturale.
În elaborarea răspunsului vei avea în vedere:
─ interpretarea unor semnificații din cele trei texte, în vederea justificării răspunsului;
8 puncte
─ corelarea ideilor dintre cele trei texte și a acestora cu idei dintr-un alt text
literar sau cu aspecte din experiența personală sau culturală; 8 puncte
─ respectarea structurii unei compuneri, claritatea exprimării și coerența
ideilor. 8 puncte
Vei primi 24 puncte pentru conținutul compunerii și 6 puncte pentru redactare.
Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are
minimum 150 de cuvinte şi dezvoltă subiectul propus.

SUBIECTUL al IV-lea (20 de puncte)


Scrie un text descriptiv ficțional, de 150 – 200 de cuvinte, în care să prezinți portretul
adolescentului pasionat de lectură.
În elaborarea compunerii vei avea în vedere:
- formularea unor idei creative adecvate cerinței, respectând relația dintre
temă și conținut; 4 puncte
- prezentarea a cel puțin două trăsături fizice, respectiv morale ale personajului
imaginat; 2 puncte
- construirea unui personaj adecvat; 4 puncte
- respectarea convențiilor unui text descriptiv și a structurii unei compuneri;
4 puncte
- utilizarea părților de vorbire specifice unui text descriptiv și a unui limbaj expresiv.
2 puncte
Vei primi 16 puncte pentru conținutul compunerii și 4 puncte pentru redactare.
Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are
minimum 150 de cuvinte şi dezvoltă subiectul propus.

OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ


ETAPA LOCALĂ – 08 FEBRUARIE 2020

S-ar putea să vă placă și