Sunteți pe pagina 1din 2

Cursul de asistenţa socială a persoanelor aflate în dificultate

Anul II psihopedagogie specială, semestrul II, 2008-2009

BIBLIOGRAFIE

Bocancea, C., Neamţu, G., Elemente de asistenţă socială, Polirom, 1999

Buzducea D., Aspecte contemporane în asistenţa socială, Polirom, 2005

Cace, S. Statul bunăstării. Evoluţii şi tendinţe, Editura Expert, Bucureşti, 2004

Creţu, V. Incluziunea şcolară şi socială a persoanei cu handicap. Strategii şi metode de


Cercetare, Editura Printech, Bucureşti, 2006

* * * Curs de asistenţă socială, University of East Anglia-Norwich, Ministerul Muncii,


UNICEF, 1992

Iluţ, P. Sociopsihologia şi antropologia familei, Polirom, 2005

Gherguţ, Alois, Managementul serviciilor de asistenţă psihopedagogică şi socială,


Ghid practic, Polirom, 2003

Howe, D. Introducere în teoria asistenţei sociale. Importanţa aplicării teoriei în practică,


UNICEF, Bucureşti, 2001

Kari Killen, Copilul maltratat, Editura Eurobit, realizată cu sprijin UNICEF

* * * Legea nr. 416 pe 2001 privind venitul mediu garantat

* * * Legea nr. 705 din 2001 privind sistemul naţional de asistenţă socială

* * * Legea nr. 76 din 2002 privind sistemul asigurărilor de şomaj şi stimularea


ocupării forţei de muncă

* * * Legea nr. 116 din 2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale

* * * Legea nr. 217 din 2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

* * * Legea nr. 515 din 2003 pentru aprobarea OUG nr. 68 din 2003 privind serviciile
sociale

* * * Legea nr. 272 pe 2004 privind protecţia şi apărarea drepturilor copilului

* * * Legea nr. 273 pe 2004 privind regimul juridic al adopţiei

1
* * * Legea nr. 466 din 2004 privind statutul asistentului social

* * * Legea nr. 448 din 2006 (republicata in 2007) privind protecţia drepturilor
persoanelor cu handicap

Manea, L., Protecţia socială a persoanelor cu handicap, Şansa, Bucuresti, 1999

Marginean, I. Politica socială. Studii 1990-2004, Editura Expert, Bucureşti, 2004

Neamţu, G., Stan, D., Asistenţa socială. Sudii şi aplicaţii, Polirom, 2005

Pasa F. si Pasa L. M Asistenta sociala in Romania, Polirom, Iasi, 2004

Parkinson, L. Asistenţa socială. Separarea, divorţul şi familia, UICEF, Editura


Altenative, 1993

Preda, M., Politica socială românească între sărăcie şi globalizare, Polirom, 2002

* * * Revista de asistenţă socială, incepand din 2002

Verza E. Fl. Introducere în psihopedagogia specială şi în asistenţa socială, Bucureşti,


Editura Fundaţiei Humanitas, 2002

* * * Victimele violenţei domestice: copiii şi femeile, UNDP, Editura Eurostampa

Zamfir, C., O analiză critică a tranziţiei. Ce va fi ‘după’, Polirom, Iaşi, 2004

Zamfir, C., Stanescu, S., (coord) Enciclopedia dezvoltarii sociale, Polirom, 2007

Zamfir, E. Volum omagial, Politici sociale, asistenţă socială, sociologie. Ediţie îngrijită
de Cornel Constantinescu, Editura Universităţii din Piteşti, 2003

Zani, B., Palmonari A., Manual de psihologia comunităţii, Polirom, 2003