Sunteți pe pagina 1din 30

BIOMETRIE

DE CE BIOMETRIE?
 Tehnologia biometrică oferă metode automate de identificare
sau autorizare a unei persoane bazate pe caracteristici
fiziologice sau comportamentale unice.
 Specialiştii consideră că parolele sau codurile numerice de
identificare a persoanelor nu sunt suficiente pentru identificarea
persoanelor. Sistemele care utilizează PIN pentru identificare
vor putea valida doar corectitudinea secvenŃei de caractere din
structura PIN-ului nu şi persoana care a introdus PIN-ul.
Sistemele de securitate care utilizează controlul accesului pe
baza cardurilor de acces controlează practic accesul cardului nu
şi persoana în posesia căreia se află cardul. De aceea soluŃia
utilizării identificării biometrice sau a unei identificări mixte, PIN
şi caracteristici biometrice, devine o necesitate pentru sistemele
informatice actuale.
Sistemele biometrice verifică identitatea unei persoane prin intermediul a
ceea ce aceasta este: apelează la identificatori biometrici şi/sau
comportamentali.

 În categoria identificatorilor biometrici se includ: geometria


palmelor, structura retinei, geometria feŃei, amprenta digitală,
greutatea corpului, presiunea sanguină, etc.
 În categoria identificatorilor comportamentali se cuprind: timbrul
vocal, configuraŃia ADN, dinamica scrisului, scanarea semnăturii,
dinamica acŃionării tastelor etc.
 Aceste elemente de identificare nu pot fi pierdute, uitate sau furate aşa
cum se întâmplă cu parolele, cardurile de identitate sau cardurile
bancare.
 Caracteristicile fiziologice au avantajul de a fi relativ stabile în timp.
Această „amprentă fiziologică” rămâne, de obicei, nemodificată pe
parcursul vieŃii individului. Anumite caracteristici fiziologice pot
cunoaşte variaŃii ca urmare a unor factori naturali (geometria mâinii
suferă uşoare modificării ca urmare a contracŃiei la frig, timbrul vocal
poate suferi unele modificări – răguşeli- în anumite perioade) dar care
nu afectează major posibilitatea identificării sigure a persoanei.
 Multe din caracteristicile comportamentale ale
indivizilor pot cunoaşte modificări în timp de
aceea un sistem de identificare utilizând
caracteristici comportamentale trebuie să
permită actualizări.
 Biometria poate oferi autentificări foarte
sigure şi comode pentru persoanele a căror
identitate se verifică apelând la caracteristici
destul de dificil de falsificat.
Sistem de identificare pe baze
biometrice
Realizarea unui sistem de identificare pe baze
biometrice presupune următoarele
componente:
 Sistemul de scanare şi reŃinete a imaginii
digitale a caracteristicilor biometrice;
 Softul pentru stocarea, procesarea şi
compararea imaginii digitale;
 InterfaŃa cu aplicaŃiile pe care sistemul le va
folosi pentru a confirma identitatea
individului.
Pas 1: procesul de capturare a
imaginii biometrice
 Aceste caracteristici unice
sunt extrase din imagirea
biometrică în vederea
obŃinerii unei mostre
biometrice a utilizatorului
care va fi stocată într-o bază
de date sau în memoria unui
smart card pentru a fi folosite
ulterior în cadrul procesului
de verificare a identităŃii.
 Impune utilizarea: unei
camere pentru reŃinerea
geometriei feŃei, unui scaner
pentru reŃinerea imaginii
irisului, senzor pentru
ampenta digitală, microfon
pentru amprenta vocală etc.
Pas 2: Procesul de
verificare
 Constă din obŃinerea mostrei biometrice „live” a
persoanei de identificat, mostră care se va compara
cu mostra stocată anterior. Compararea constă deci
în identificarea asemănărilor/deosebirilor dintre
modelul de referinŃă/semnătura de referinŃă,
stocat(ă) în timpul înregistrării, şi modelul de
comparat.
 Pot fi distinse două feluri de comparări: unu la unu
şi unu la mai mulŃi în funcŃie de numărul de
semnături de referinŃă şi metoda de stocare.
Compararea de tip unu la mai mulŃi este cunoscută
ca procesul identificării, iar compararea de tip
unu la unu este cunoscută ca procedul de
verificare.
Pas 3:Compararea
 În urma procesului de comparare se generează un scor numeric
al portrivirii dat de procentajul potrivirii celor două mostre
comparate.
 ProiectanŃii sistemului sunt cei care stabilesc valoarea de prag
pentru scorul verificării identităŃii în funcŃie de nivelul de
securitate urmărit.
 Recunoaşterea nu poate fi 100%, dar poate fi apropiată de
această valoare ( cauzele fiind mai ales de natură hardware). De
accea sunt definite rate standard de eroare: FAR (False
Acceptance Rate) reprezintă procentul de impostori care pot
pătrunde în sistem, iar FRR (False Rejection Rate) exprimă
procentul de persoane cu drept de acces care nu au putut intra
în sistem. BinenînŃeles ideal este ca ambele rate să fie cât mai
mici, dar practic reducerea FAR induce o creştere a FRR.
Procesul de comparare a
mostrelor biometrice
Diagrama modulelor de
inregistrare si verificare

sursa:http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://www.graycelltech.com/images/image_biometrics_map.gif&imgrefurl
Diagrama modulului de
identificare

sursa:http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://www.graycelltech.com/images/image_biometrics_map.gif&imgrefurl
Tehnici de scanare
biometrică
O aplicatie poate opera intr-un mod de recunoastere pozitiva
sau negativa :
 intr-o aplicatie de recunoastere pozitiva, sistemul
stabileste daca persoana este cea care pretinde ca este.
Scopul unei recunoasteri pozitive este prevenirea folosirii
aceleiasi identitati de catre mai multe persoane ;
 intr-o aplicatie de recunoastere negativa, sistemul
stabileste daca persoana este cea care pretinde ca nu
este. Scopul recunoasterii negative este prevenirea folosirii
mai multor identitati de catre o singura persoana.
Cerinte ale caracteristicilor
biometrice
Orice caracteristica fiziologica si/sau comportamnetala
umana poate fi folosita ca si identificator biometric
pentru recunoastere unei persoane atat timp cat
satisface urmatoarele cerinte :
 universalitatea (toate persoanele sa aiba

caracteristica respectiva) ;
 distinctivitatea (oricare doua persoane sa se
diferentieze prin aceasta caracteristica) ;
 permanenta (caracteristica biometrica trebuie sa fie
suficient de invariabila) ;
 masurabilitatea.
Cerinte ale caracteristicilor
biometrice
Intr-un sistem biometric practic, sunt luate in
considerare si alte cerinte, precum :
 performanta, ceea ce se refera la acuratetea
recunoasterii, viteza, robustete
 acceptabilitate, ceea ce se refera la masura in

care oamenii accepta un anumit identificator


biometric in viata de zi-cu-zi ;
 inselare, se refera la cat de usor este sa
pacalesti sistemul prin metode frauduloase
Exemple de identificatori biometrici : a) urechea ; b) fata ; c)
termograma faciala ; d) termograma mainii ; e) venele mainii ; f)
geometria mainii ; g) amprenta digitala; h) irisul ; i) retina ; j)
semnatura ; k) vocea. (sursa: internet)
Identificatori biometrici
 ADN-ul (acid dezoxiribonucleic) este codul unic fundamental
unidimensional al fiecarui individ, cu excepti gemenilor identici
care au acelasi ADN
 Urechea : este cunoscut faptul ca forma urechii si structura
tesutului cartilaginos sunt specifice. Caracteristicile urechii nu
sunt unice pentru un individ. Abordarile de recunoastere a
urechii se bazeaza pe potrivirea distantei de la punctele
unghiulare ale pavilionului urechii la un punct de reper in
ureche.
 Fata : este unul dintre cei mai acceptati idetificatori biometrici
pentru ca este unu adintre cele mai comune metode de
recunoastere pe care oamenii o folosesc in interactiunilw
vizuale. In plus, metoda de procurare a imaginilor faciale este
una inofensiva
Identificatori biometrici
 Termogramele fetei, mainii si venelor mainii :
sablonul realizat prin caldura emanata de corpul
uman este o caracteristica a corpului fiecarui individ
si poate fi captat de o camera cu infrarosu intr-un
mod care nu poate fi obstructionat.
 Mersul : este un identificator biometric spatio-
temporal. Mersul nu se presupune ca este foarte
distinct, dar este suficient de caracteristic pentru a
permite verificarea in anumite aplicatii de siguranta
redusa.
Identificatori biometrici
 Geometria mainii si a degetelor : anumite
caracteristici ale mainii (de ex lungimea degetelor) sunt
relativ invariabile si specifice (desi nu foarte distinctive)
pentru un individ. Din cauza distinctivitatii reduse,
sistemul bazat pe geometria mainii este de obicei folosit
pentru verficari si nu pentru aplicatiile de identificare.
 Irisul : Tehnologia recunoasterii pe baza irisului este
extrem de exacta si rapida.
 Dinamica tastarii
Identificatori biometrici
 Mirosul : fiecare obiect emana un miros care este
caracteristic prin compozitia sa chimica si poate fi
folosit pentru identificarea diverselor obiecte.
 Retina : vascularizarea retinei este bogata in
structura si se presupune a fi specifica fiecarei
persoane si fiecarui ochi. Se pretinde a fi cel mai
sigur identificator biometric deoarece nu este usor sa
schimbi sau sa copiezi vasculatura retinala.
 Semnatura : modul in care o persoana isi face
semnatura este cunoscut ca o caracteristica a acelui
individ.
Identificatori biometrici
 Vocea : captarea vocala nu poate fi
obstructionata si amprenta vocala este un
identificator biometric acceptabil in aproape
toata lumea. Vocea este singurul identificator
biometric care poate recunoaste o persoana
prin intermediul telefonului. Vocea poate fi
afectata de starea sanatatii, stress, emotii,
dar si de canalele de comunicare, microfoane
Prezentare comparativă a principalelor
tehnologii biometrice
Implementări ale tehnologiei biometrice –
domeniul bancar şi servicii financiare

 Accesul la conturi: clienŃii pot să aibă acces


la cont şi angajaŃii băncii sa se log-eze la
staŃiile de lucru în condiŃiile unui control acces
puternic.
 ATM-uri: accesarea contului în baza
identificării biometrice.
 Extinderea Service Kiosks: oferă servicii
financiare extinse în comparaŃie cu ATM-urile.
Identificarea biometrica a clienŃilor.
Implementări ale tehnologiei biometrice –
domeniul bancar şi servicii financiare

 Online banking: creşterea securităŃii tranzacŃiilor


urmare a utilizării identificării biometrice a clientului.
 TranzacŃii telefonice: scanarea vocii pentru
identificarea clienŃilor care transmit ordine telefonice.
Sistemul identifică clientul după voce.
 PC/Network access: identificare biometrică pentru log-
in la PC sau conectarea de la distanŃă la reŃeaua locală a
băncii. Se obŃine un mai bun control al accesului logic.
Ex. Tastatură biometrică, mouse biometric.
Implementări ale tehnologiei biometrice –
domeniul bancar şi servicii financiare

 Controlul accesului fizic: în clădiri


sau zone critice.
 E-commerce: biometric e-commerce
pentru verificarea identităŃii celor care
introduc tranzacŃii.
 Pontajul angajaŃilor
Implementări ale tehnologiei biometrice –
domeniul bancar şi servicii financiare

Geometria mâinii
 Prima aplicaŃie comercială 1976.

Sistemul de identificare prin geometria


mâinii este folosit pentru controlul
accesului (aeroporturi, spitale, centrale
nucleare, instituŃii guvernamentale)
Utilizat în sisteme automate de pontaj.
Implementări ale tehnologiei biometrice –
domeniul bancar şi servicii financiare

Scanarea
irisului
 1997, National Cach
Registers (NCS):
IrisIdent. Scanarea
irisului testată în
bănci din Marea
Britanie, Japonia,
SUA.
 Citibank (1997)
Sursa: Camus T si altii , Sensar Secure …TM Iris
Identification System .Proceedings of the Fourty
IEEE Workshop on Applications of Computer
Vision
Implementări ale tehnologiei biometrice –
domeniul bancar şi servicii financiare
Amprenta digitală
 India

Polonia 2010 (BPS): se renunŃă la


PIN. Prima implementare în Europa.
(sursa: http://articles.cnn.com/2010-07-05)

2006 Japonia: 80.000 ATM-uri


biometrice folosite de 15 milioane
clienŃi.
Columbia (BanCafe a 5a bancă ca

mărime; 2002; 230.000 de clienti din


cei 1 milion), Chile
350 bănci din America de Nord folosec

pentru deschiderea casetelor de valori.


Implementări ale tehnologiei biometrice –
domeniul bancar şi servicii financiare

Recunoaştere facială
 Ex. CheckPoint.S
TM: AplicaŃie pentru

recunoaşterea clienŃilor/angajaŃilor.
FuncŃională 24/7.
 Oferă sistem de alertă pentru prezenŃa
clienŃilor VIP sau a persoanelor de pe “lista
neagră”.
Implementări ale tehnologiei biometrice –
domeniul bancar şi servicii financiare

Timbrul Vocal
1999 produsul belgian Bank Voice: serviciu
AAA folosind comenzi vocale rapide permiŃând
iniŃierea de operaŃiuni bancare: solicitare extras
cont, efectuare plăŃi, obŃinere informaŃii
bursiere. Prin comenzi vocale sunt declanşate
funcŃii automate prestabilite.
Foloseşte limbaj natural. Poate fi utilizat într-
un mediu multilingual.
Implementări ale tehnologiei biometrice –
domeniul bancar şi servicii financiare

Semnătura biometrică
Ex. PenWord sau PenPDF permit
crearea documentelor electronice si
semnarea lor biometrică folosind un
creion şi o tablă specială. Semnăturile
sunt verificate în baza profilelor de
semnături stocate in server iar
documentele protejate împotriva
modificărilor.
http://www.eyenetwatch.com/Products/93-pendocs-signature-recognition.aspx

S-ar putea să vă placă și