Sunteți pe pagina 1din 7

DE CE SĂ MĂ BOTEZ?

*MATEI 3:13-17

Botezul lui Isus Hristos

13 Atunci a venit Isus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el.
14 Dar Ioan căuta să-L oprească. „Eu”, zicea el, „am trebuinţă să fiu botezat de
Tine, şi Tu vii la mine?”
15 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Lasă-Mă acum, căci aşa se cade să împlinim tot ce
trebuie împlinit.” Atunci Ioan L-a lăsat.
16 De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit afară din apă. Şi în clipa aceea, cerurile s-
au deschis, şi a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-Se în chip de porumbel şi
venind peste El.
17 Şi din ceruri s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit în care
Îmi găsesc plăcerea.”

*Ilustrație: ,,În lucrarea lui Dumnezeu, în care sunt implicat de aproximativ 15 ani, am avut
parte de multe momente frumoase, dar printre cele mai frumoase momente, au fost momentele în
care Dumnezeu, mi-a dat posibilitatea de a-mi boteza proprii copii, adică pe Alex și pe Lucas.
Mi-am dorit mult să fiu eu cel care-mi botez proprii copii, pentru că aceste momente sunt
momente unice și desebit de importante în viața unui om.”
Pasajul din Matei 3:13-17, este un pasaj biblic, în care ni se vorbește despre botezul Domnului
Isus.
Haideți să privim în acest text și să observăm modul în care evagnhelistul Matei, ne descrie acest
eveniment important din viața Mântuitorului Nostru:
Vă rog să observați modul în care începe Matei să descrie acest eveniment:
13 Atunci a venit Isus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el.
Întrebarea se pune, când, despre ce este vorba aici.. CE se întâmplă și CÂND se întâmplă
aceste lucruri?
-aici este vorba despre o vreme în care, Ioan botezătorul, conform profețiilor Vechi
Testamentale, a început să pregătească Calea pentru Mesia..(Matei 3:3)

3 Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia, când zice:
„Iată glasul celui ce strigă în pustiu:
„Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările.”
Era o profeție în Isaia 40:3, despre cel care trebuia să vină și să pregătească norodul pentru
Mesia, iar Ioan Botezătorul, fiind mai mare decât Isus cu 6 luni, se pare că a început această
lucrare, înainte cu 6 luni ca Isus să-Și încapă lucrarea pe acest pământ.
-era vremea în care Ioan Botezătorul chema poporul la pocăință și la botez în Pustia Iudeii (3:1-
2)
1 În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul şi propovăduia în pustiul Iudeii.
2 El zicea: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.”

Era vremea în care Dumnezeu începea să miște masele de oameni (Matei 3:5-6)
5 Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea şi din toate împrejurimile Iordanului au început să
iasă la el;
6 şi, mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în râul Iordan.

-era vremea când Ioan încerca să ia privirile oamenilor de pe el (unii crezând că el este Mesia),
și să le îndrepte înspre adevăratul Mesia (Matei 3:11)

11Cât despre mine, eu vă botez cu apă, spre pocăinţă; dar Cel ce vine după mine
este mai puternic decât mine, şi eu nu sunt vrednic să-I duc încălţămintea. El vă va
boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc.
În acea vreme, scriptura ne arată faptul că, Isus a venit din locul unde era (din Glileea – Nazaret),
în locul unde boteza Ioan – În Iudeia ,,lângă Betania” (adică 65 de mile/96 de Kilometri).
Această călătorie pe care Isus a făcut-o până la Ioan Botezătorul, pentru a cere să fie botezat de
el, ne arată imoprtanța pe care Domnu Isus a dat-o acestui eveniment.
*Atunci când este vorba despre botez și realizarea lui, există un preț ce se cere de plătit și există
o provocare de-a ieși din zona de confort. De aceea mullți oameni, deși susțin că ei cred în Isus,
fabrică o grămadă de scuze, atunci când este vorba despre botez:
-prea tânăr, prea repede, mai am nevoie de timp, trebuie să-mi rezolv unele probleme, prea
târziu.
*Ilustrație: ,,apa murdară si rece de la Iordan.. Totuși, pentru că și-au dorit să împlinească
porunca lui Dumnezeu, au căutat modalități de a o împlini și nu scuze.”
*Un um care vrea să-L urmeze pe Isus, nu caută scuze ci caută mijloace pentru a-L asculta.
Versetul 14, ne arată modul în care Ioan reacționează la cererea lui Isus de-a fi botezat:
14 Dar Ioan căuta să-L oprească. „Eu”, zicea el, „am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la
mine?”
Este șocant să observăm faptul că cel care trebuia să pregătească calea lui Mesia, și cel care era
chemat să boteze, încerca să-L oprească pe Isus de la botez.
*Poate că și Isus, a fost mirat de reacția lui Ioan, dar această reacție nu L-a destabilizat pe Fiul
lui Dumnezeu.
**Întotdeuna când un om îți propune să se apropie de Dumnezeu, se va lovi de rezistență, iar
uneori această rezistență vine din partea celor de la care te aștepți cel mai puțin.
*Ce este important pentru noi ca să știm despre botez:
Evreii erau familiarizați cu practica prozeliților, legată de botez, pentru că prozeliții se botezau
singuri.
Talmudul Evreiesc, ne vorbește despre reglementările pe care evreii le aveau cu privire la
botezul prin cufundare, pe care-l practicau prozeliții care se converteau dintre neamuri la religia
Mozaică.
Sunt descoperiri istorice care prezintă date ce dau la iveală faptul că secta iudaică cunoscută sub
numele de Esenieni se botezau zilnic prin scufundare, spălându-şi simbolic păcatele.
Important de observat este aici faptul că, Ioan Botezătorul, omul care a fost chemat de către
Dumnezeu să pregătască Calea lui Mesia, a început ca el să boteze pe alții. Acest botez era nou,
și avea ca și scop, pocăința de păcate, mărturisirea păcatelor și pregătirea norodului pentru
Mesia..
Când scriptura vorbește despre BOTEZ sau Botezaţi. Gr. baptizo, a înmuia, afunda. Baptizo era
folosit cu privire la afundarea unei stofe în vopsea şi cu privire la afundarea unui vas pentru a-l
umple cu apă.
Astăzi, cu ajutorul Scripturii, vrem să răspundem la o întrebare foarte importantă și practică:
DE CE TREBUIE CA ȘI EU SĂ MĂ BOTEZ?

1. TREBUIE SĂ MĂ BOTEZ, PENTRU CĂ AM NEVOIE (Matei 3:14)


14 Dar Ioan căuta să-L oprească. „Eu”, zicea el, „am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la
mine?”

Ioan Botezătorul, este omul despre care Isus a spus: Matei 11:11
11 Adevărat vă spun că, dintre cei născuţi din femei, nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan
Botezătorul. Totuşi, cel mai mic în Împărăţia cerurilor este mai mare decât el.
Cu toate acestea, Ioan recunoaște în fața lui Isus, că avea nevoie să fie botezat de către Isus.
14 Dar Ioan căuta să-L oprească. „Eu”, zicea el, „am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la
mine?”
Cunoscând contextul în care avea loc botezul lui Ioan (un botez care trebuia să te conducă la
pocăința de păcate ) Ioan recunoaște că și el era un păcătos, adică era un om care avea nevoie de
schimbare și de iertarea lui Dumnezeu.
De aceea el afirmă față de Isus, că are nevoie să fie botezat de către Isus.
*Ce este foarte important să înțelegem, este faptul că:
Botezul nu ne schimbă, dar botezul este confirmarea schimbării, realizată de către Dumnezeu în
noi.
1Petru 3:21 ,, Icoana aceasta închipuitoare vă mântuieşte acum pe voi, şi anume botezul, care nu
este o curăţare de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin
învierea lui Isus Hristos,”
Botezul, este mărturia unu cuget curat. Acea mărturie, în care omul declară public despre ceea ce
Dumnezeu a făcut în viața lui.
Nu faptul că se botează (îl face mântuit)pe om, ci faptul că se poate boteza ( adică, faptul că s-a
pocăit de păcat, că a ales să se încreadă în Dumnezeu, că I-a dat voie lui Hristos să devină Regele
lui și să-i schimbe viața), aceasta face dintr-un om pierdut un om mântuit.

Fiecare dintre noi, avem nevoie de asta: -Ioan 3:3-6- Discuția cu un Rabin/Nicodim
3 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu
poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.”
4 Nicodim I-a zis: „Cum se poate naşte un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele
maicii sale şi să se nască?”
5 Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu
poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.
6 Ce este născut din carne este carne, şi ce este născut din Duh este duh.
*Fiecare om, are nevoie să experimenteze întâlnirea cu Dumnezeu, iertarea lui Dumnezeu
și înnoirea prin puterea lui Dumnezeu, iar botezul, declară public că aceste lucruri au avut
loc în viața acelui om.
-Nu-i nevoie să fii un criminal ca să ai nevoie de schimbare în viață, deși schimbarea este
necesară și pentru ei.
-Nu-i nevoie să fii un hoț în această viață pentru a avea nevoie de schimbare, deși schimbarea lui
Dumnezeu este necesară și pentru hoți.
-Nu-i nevoie să fii un bețivan sau drogat pentru a fi un om care ai nevoie de schimbarea realizată
de Dumnezeu în viață, dar schimbarea este și pentru ei.
**Schimbarea pe care numai Dumnezeu o poate realiza în viețile noastre, este o schimbare
indispensabilă pentru fiecare dintre noi, pentru că natura noastră păcătoasă are nevoie de
trasformare și de o natură nouă, care caută voia și planul lui Dumnezeu..
*Ilustrație: ,,înainte să-mi schimbe Dumnezeu viața, dacă într-o sămbătă nu mergeam la club,
simțeam că înebunesc. După ce Dumnezeu mi-a schimbat viața, nu mai găseam dorința de-
amerge acolo, ci mă plimbam prin apartamentul din Arad, mă rugam și plângeam de bucurie,
pentru împlinirea pe care Dumenzeu o aduse-se în viața mea.”
Doar un astfel de om, care a experimentat o astfel de schimbare, poate să se boteze și trebuie să
se boteze.
*De aceea, eu trebuie să mă botez, pentru că am nevoie de această experiență.

2. TREBUIE SĂ MĂ BOTEZ PENTRU A ÎMPLINI VOIA LUI DUMNEZEU


(Matei 3:15)
15 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Lasă-Mă acum, căci aşa se cade să împlinim tot ce trebuie
împlinit.” Atunci Ioan L-a lăsat.

Isus, la încercarea lui Ioan Botezătorul de-aL opri să se boteze, îi aduce un argument împotriva
căruia Ioan nu mai poate să stea împotrivitor:
15 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Lasă-Mă acum, căci aşa se cade să împlinim tot ce trebuie
împlinit.” Atunci Ioan L-a lăsat.

Evanghelistul Matei, este singurul care ne prezintă faptul că Ioan Botezătoruul încearcă să-
L oprească pe Isus de la botez. Acest lucru este întradevăr șocant...
Chiar dacă nu avem o poruncă clară în Vechiul Testament cu privire la acest botez, în contextul
pocăinței, context în care Ioan boteza pe ceilalți, Isus, se pare că de bună voie, a ales să se
identifice cu lumea păcătoasă pentru a o putea salva.
El nu avea nevoie nici de pocăință și nici de botez, dar a ales această cale, pentru a ne putea
mântui, și pentru a face voia Tatălui din Ceruri.
**Isus a coborât pe pământ la noi, pentru ca noi să putem urca la El în cer.
Este interesant să vezi oameni, care deși susțin că cred în Dumnezeu și că vor să-L asculte pe
Isus, totuși încearcă să se eschiveze când este vorba despre botez.
Acest lucru este însă imposibil, deoarece, Isus a declarat foarte clar:
*Marcu 16:15-16
,, 15 Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.
16 Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit.”
*Un om, care a beneficiat de întâlnirea personală cu Dumnezeu și de înoirea vieții prin
Duhul Sfânt, nu doar că poate să se boteze, dar chiar păcătuiește dacă nu o face, pentru că
actul lui este un act de rebeliune legat de porunca dată de Isus.
*Ilustrație: ,,Omul care avea soție credincioasă și totuși, deși citea Scriptura și cunoștea
Cuvântul, amâna botezul. A murit fără să-și mai poată concretiza credința..”
*Unii dintre cei mai cimentați oameni, atunci când este vorba despre botez, nu sunt cei din afara
bisericii, pentru că ei, deseori vin, aud, cred și fac, ci sunt cei care au crescut prin biserici cu
bibliile în mâine și cunosc tot ce trebuie dar au rămas la un anumit blocaj în umblarea cu Donnul
și nu sunt dispuși să facă un minimum de efort pentru a depăși acel blocaj....
Aceștia sunt oamenii care riscă cel mai mult, pentru că cunosc mult dar fac foarte puțin, și asta
înseamnă neascultare de Dumnezeu.
*De câte ori:
-nu ai fost cercetat de către Dumnezeu cu privire la botez?
-nu ai auzit clar vocea lui Dumnezeu care-ți spunea că trevuie să-L urmezi pe Isus și-n direcția
aceasta?
-nu ai promis că vei face acest lucru și totuși ai amântat mereu?
-Ce crezi că ar trebui să mai facă Dumnezeu pentru tine, ca să te miști din loc, și să îți deschizi
viața pentru El?
*Botezul, este porunca lui Isus, iar atunci când eu aleg să nu-L ascult, eu aleg într-un mod
deliberat rebeliunea.

3. EU TREBUIE SĂ MĂ BOTEZ PENTRU A PRIMI BINECUVÂNTAREA LUI


DUMNEZEU (Matei 3:16-17)
16 De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit afară din apă. Şi în clipa aceea, cerurile s-au deschis, şi
a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-Se în chip de porumbel şi venind peste El.
17 Şi din ceruri s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc
plăcerea.”

Experiența lui Isus Cristos de la Iordan, nu este altceva decât binecuvântarea Tatălui urmată de
ascultarea Fiului..
Dumnezeu Tatăl, confirmă divinitatea Fiului.
17 Şi din ceruri s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc
plăcerea.”
În trei ocazii în cursul vieţii lui Hristos glasul Tatălui s-a auzit din cer mărturisind pentru
Fiul Său:
– la botezul Lui,
--la schimbarea la faţă (Matei 17,5; 2 Petru 1,16-18)
--când Isus a plecat din Templu pentru ultima oară (Ioan 12,28).
*Dacă Isus Cristos, S-a bucurat de această confirmare a binecuvântării Tatălui, tot la fel și noi,
chiar de la Botez, ne bucurăm de confirmarea noii identități:
Ioan 1:11-13
11 A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit.
12 Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă
copii ai lui Dumnezeu;
13 născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.
Botezul, este acel eveniment în care public, candidatul își mărturisește credința în Dumnezeu iar
Dumnezeu își binecuvintează noul membru în familia Cerului..
Este o sărbătoare publică pecetluită de acea mărturie a unui cuget curat..
Marcu 8:38
38 Pentru că de oricine se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, în acest neam preacurvar şi
păcătos, Se va ruşina şi Fiul omului, când va veni în slava Tatălui Său împreună cu sfinţii
îngeri.”
După cum, dragostea unor îndrăgostiți, urmează să fie oficializată pintr-o nuntă publică, tot la
fel, dragostea dintre mine și Hristos și relația intimă care a luat ființă, urmează să fie oficializată
public în fața tuturor.
Este ceva unic, este ceva măreț, este ceva indispensabil.....
*Ilustrație: ,,bucuria pe care am avut-o alături de un prieten, când l-am văzut îmbrăcat în haine
alte, săbrătorind schimbarea pe care Dumnezeu a realizat-o în viața și în casa lui.”