Sunteți pe pagina 1din 1

Antetul unităţii de învăţământ

Număr de înregistrare

Către
Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea

Prin prezenta, conducerea.......................................................(se va trece


denumirea completă a unităţii de învăţământ), reprezentată prin
director.........................................................../delegatul conducerii unității de
învățământ...................................................reprezentat prin................................,
depune la I.Ș.J. Vâlcea următoarele documente:

 Un număr de..............dosare de înscriere la examenul de definitivare,


sesiunea.…………, ale următoarelor cadre didactice:
Nr.crt. Numele și prenumele cadrului didactic

 Un număr de..............dosare de înscriere la examenul de acordare a


gradului didactic II, sesiunea.………, ale următoarelor cadre didactice:
Nr.crt. Numele și prenumele cadrului didactic

 Un număr de..............dosare de înscriere la examenul de acordare a


gradului didactic I, seria….…………, ale următoarelor cadre didactice:
Nr.crt. Numele și prenumele cadrului didactic

Director, Secretar,
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
Semnătură Semnătură

L.S.

S-ar putea să vă placă și