Sunteți pe pagina 1din 2

LEGILE OSPITALITĂȚII ÎN GRECIA ANTICĂ. Fișă.

Conf. dr. Maria-Luiza Oancea

LEGILE OSPITALITĂȚII

Termenii tehnici grecești pe care se va întemeia analiza noastră sunt:

✓ xe(i)nosuvn h
✓ xevn o~ / xei`n o~ ≈ hostis (lat.);
✓ xeniva
✓ xe(i)nosuvn h
✓ filiva (pivs ti~, cavri~, aijd wv~ )
✓ filovt h~
✓ filiva xenikhv
✓ xevn o~ / xei`n o~ patrovi >o ~
✓ xenovd oco~ / xenovd oko~
✓ xeinhvi >a
✓ xeinhvi >a dw`ra

Termeni tehnici latini:

• hostis
• hostire = aequare
• redhostire = referre gratiam
• dea hostilina
• hostia

Formularistica specifică aplicării legilor ospitalității:

✓ xenovdoco~ / xenovdoko~ → cai`re!


✓ xevno~
✓ xenivzein, ejpi; xeniva kalei`n, eJstia`n, xenodokei`n = hospitiun facere, hospitium
iungere
✓ xeinhvi>a
✓ eujcetavomai, eujcomai ei\nai
✓ xeinhvi>a dw`ra
✓ suvmbola, tesserae hospitales

1
LEGILE OSPITALITĂȚII ÎN GRECIA ANTICĂ. Fișă.
Conf. dr. Maria-Luiza Oancea

Schema tranzacțională proprie aplicării legilor ospitalității:

Ofertant = Instrument = Oaspetele


Destinatarul = Instanța supremă = Gazda
Beneficiarul = Ofertantul = Destinatarul
Beneficiul = avantaje reciproce