Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECȚIE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHEORGHE LAZĂR CORBU


STRUCTURĂ : ȘCOALA PRIMARĂ VADU
CLASA a III-a
DATA: 19.10.2020
PROF.ÎNV.PRIMAR : ENACHE NELA
ARIA CURRICULARA:Limbă și comunicare
OBIECTUL: Limba si literatura română
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE:,,Ce știm despre cărți?”
SUBIECTUL: ,,Matilda”,după Roald Dahl
TIPUL LECŢIEI: dobândire de noi cunoștințe
DURATA: 45 min

COMPETENȚE SPECIFICE:
1.1 Extragerea unor informații de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil;
3.3Formularea unei păreri despre o povestire/personajele acesteia.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
a)Cognitive
O1 - să citească textul „Matilda” în ritm propriu,corect,cursiv și expresiv;
O2 - să desprindă informații de detaliu din textul citit;
O3 - să formuleze enunțuri folosind cuvintele necunoscute din text ;
O4 - să raspundă la întrebări folosindu-se de informații din textul literar;
O5 - să argumenteze o părere personală.

b)Psiho-motrice
OPM 1 să scrie lizibil şi îngrijit pe caiete şi la tablă;
OPM 2 să-şi coordoneze mişcările pentru a manevra corect instrumentele de lucru;
c )Afective
OA1 – participarea cu plăcere şi interes la lecţie;
OA2 – cultivarea trăsăturilor morale pozitive de caracter.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, munca independentă, explozia stelară,joc de rol.
Mijloace de învăţământ: text suport,explozia stelară,eseul de 5 min.
Forme de organizare: individual, frontal.
Forme de evaluare: evaluare orală continuă, evaluare scrisă, observarea sistematică
DURATA LECŢIEI: 45 minute
LOCUL DESFĂŞURĂRII LECŢIEI: sala de clasă
RESURSE UMANE: 6 elevi
BIBLIOGRAFIE :
 Programa școlară pentru disciplina Limba și literatura română,MEN
5003/02.12.2014,București.
 Limba și literatura română, clasa a III-a,editura ART,2016autori: Cleopatra
Mihăilescu,Tudora Pițilă.
 Limba și literatura română, caiet de lucru pentru clasa a III-a,editura Intuitext,2016.
Strategii didactice
Etapele lecţiei/ Ob. Conţinut, sarcini de învăţare, modalităţi de
Metode şi Mijloace Forme de Evaluare
durata Op. realizare
procedee didactice organizare
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Moment Se asigură climatul propice desfăşurării lecţiei de
organizatoric limba si literatura română.

Captarea atenţiei Captarea atenției se va realiza prin redarea a două


proverbe cunoscute (Anexa 1):,,Cine are carte,are conversația frontal Evaluare orală
parte” și ,,Cartea este mama învățăturii” și explicarea
acestora.

Anunţarea temei Voi anunța titlul lecției noi și voi scrie titlul la
şi a obiectivelor tablă,iar elevii in caiete.Vor fi enunțate și obiectivele Conversaţia Frontal
operaţionale în termeni accesibili elevilor.

Dirijarea Voi folosi citirea in lanț și selectivă a textului. Textul Frontal si Observare
invățarii O1 Vom purta discuții pe marginea textului.Vom explica suport individual sistematică
O2 cuvintele necunoscute și le vom integra în enunțuri
O3 proprii.Vom trece mai departe la înțelegerea textului.

Vom rezolva exercițiile din


manual,pag.27,respectiv:titlul
Explicația
textului,autorul,personajele acțiunii.Ne vom reaminti
Conversația
ce este un text literar si un text literar narativ și vom
demonstra că textul citit este un text literar narativ.
Explozia stelară(Anexa 2)
O4 Explozia stelară Anexa 2 Frontal și Evaluare orală
Pornind de la cuvintele Cine?, Unde?, Când?, De individual și scrisă
ce? Ce?, elevii vor formula oral și în scris întrebări exercițiul
referitoare la conținutul lectiei , vor răspunde la
aceste întrebări și își vor desena steluța pe caiet.

Obţinerea O5 Eseul de 5 min. eseul caiete individual Evaluarea


performanţei OA2 Elevii vor scrie pe caiete, în câteva enunțuri, scrisă
ce părere au ei despre Matilda,dacă apreciază
interesul fetiței pentru citit și de ce.

Încheierea lecţiei Se precizează tema pentru acasă. conversația caiete frontal Aprecieri
verbale
Se fac aprecieri generale şi individuale asupra
comportamentului şi asupra participării elevilor la
lecţie.
ANEXA 1

Proverbe

“Ai carte, “Cartea este


ai parte.” mama
învățăturii.”
ANEXA 2
Explozia stelarǎ

Cine?

Ce ? Când?

MATILDA

Unde? De ce?