Sunteți pe pagina 1din 2

Nume:………………………………… Data:………………………………..

Test iniţial

Clasa a VIII-a

Citeşte, cu atenţie, textul următor:

„Se-ntorc iar zilele noroase, Veni-vor zilele senine,


Cu negurile somnoroase, Vor râde florile-n grădine
Și-amurgurile timpurii — Sub arcul cerului senin...
Vin diminețile urâte Veni-vor toate iar, știu bine...
Și nopțile posomorâte Ci eu, cu toamna care vine,
Și lungi, și negre, și pustii... M-aș duce, ca să nu mai vin...”

Copacii, despuiați și jilavi


Și triști ca cerșetorii schilavi,
Gem biciuiți de vânt și ploi —
Podoaba lor de-odinioară
O zdreanță putredă-i ce zboară
Și-i tăvălită în noroi...
(Ştefan Octavian Iosif – „Se-ntorc iar zilele noroase”)

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:


1.Scrie sinonime contextuale pentru cuvintele subliniate în textul citat. (3p + 3p)
............................................................................................................................
2. Prin ce mijloc de îmbogăţire a vocabularului s-au format cuvintele. (3p + 3p)

somnoroase…………………………………………………………………………………………………
………………………………………..
despuiaţi……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….

3. Precizaţi funcţia sintactică şi cazul cuvintelor: (3p x 5)

noroase………………………………………………………………………………………………………
lor……………………………………………………………………………………………………………
o zdreanţă.......................................................................................................................................................
ce……………………………………………………………………………………………………………
cerului..……………………………………………………………………………………………………

4. Ce valori morfologice au în text cuvintele: (3p x 3)


iar……………………………………………………………………………………………………………
putredă………………………………………………………………………………………………………
(putredă)-i - ..
………………………………………………………………………………………………………………
5. Identifică în text trei cuvinte care conțin diftongi. (3p)
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………................

6. Menţionează două figuri de stil diferite prezente în versurile: (3p+3p)


Veni-vor zilele senine/ Vor râde florile-n grădine.
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

7. Prezintă, în 5-7 rânduri, semnificaţia titlului poeziei citate. (5p)

B. Redactează o compunere de 20-25 de rânduri în care să-ţi exprimi opinia despre


semnificaţiile/mesajul poeziei „Se-ntorc iar zilele noroase”, de Ştefan Octavian Iosif.
(40p)

În compunerea ta, ai în vedere:


- Formularea clară/logică a opiniei;
- Motivarea opiniei, susţinută prin cel puţin două argumente, prin rapoarte la text;
- Utilizarea unei structuri adecvate tipului de text si cerinţei formulate;
- Înscrierea în limitele de spaţiu indicate.
Oficiu: 10p