Sunteți pe pagina 1din 2

Data susţinerii testului: Numele şi prenumele elevului:

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ LA DISCIPLINA


LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ - clasa a V-a B
• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I se acordă 50 puncte, i a r pentru Partea a II-a
se acordă 40 puncte.
- Din oficiu se acordă 10 puncte.
• Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.

PARTEA I (50 de puncte)


Citeşte textul:
„L-aţi văzut cumva pe Zdreanţă,
Cel cu ochii de faianţă?
E un câine zdrenţuros
De flocos, dar e frumos.
Parcă-i strâns din petice,
Ca să-l tot împiedice,
Ferfeniţele-i atârnă
Şi pe ochi, pe nara cârnă,
Şi se-ncurcă şi descurcă,
Parcă-i scos din câlţi pe furcă.
Are însă o ureche
De pungaş fără pereche.”
(Tudor Arghezi, Zdreanţă)

Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat.

A. 1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect: 7 p.


Cuvântul Zdreanţă este:
a. un substantiv comun b. un substantiv propriu c. un adjectiv

!Apoi analizează cuvântul Zdreanţă.

2.Subliniaţi varianta corect despărţită în silabe: 7 p.


fa-ian-ţă / faia-nţă
pet-ice / pe-ti-ce
u-re-che / ur-eche
3. Explică folosirea semnului de întrebare în secvenţa: „L-aţi văzut cumva pe Zdreanţă, / Cel
cu ochii de faianţă?”. 6 p.
4. Precizează ce părţi de vorbire sunt următoarele cuvinte din text: ochii, frumos, are. 6 p.
5. Construieşte un enunţ în care propoziţia enunţiativă afirmativă ,,Andreea citeşte.” să devină
propoziţie enunţiativă negativă. 6 p.

B. 1. Menţionează două caracteristici ale personajului Zdreanţă, care apar în textul dat. 6 p.
2. Cine este Zdreanţă? 6 p.
3. Alcătuieşte două enunţuri cu ajutorul cuvintelor lamă şi gât, enunţuri în care cuvintele să
aibă sens diferit. 6 p.

Partea a II-a (40 de puncte)


Redactează o compunere de 5-10 rânduri (aproximativ 50-90 de cuvinte), în care să
foloseşti 3 cuvinte alese de tine din textul dat la Partea I. Dă un titlu sugestiv acestei
compuneri.
Cuvintele selectate: ………………………………………………………………………

Total: 100 puncte.

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor, nu este obligatorie. Vei primi 10


puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1 p.; coerenţa textului – 1p.;
registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2p.; ortografia – 2p.;
punctuaţia – 2p.; aşezarea corectă în pagină, lizibilitate – 2p.)