Sunteți pe pagina 1din 1

Prof.

Florin George POPOVICI


Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi”, Rădăuți, Suceava

Fișă de lucru – PROBLEMATICA NATURII UMANE


Unitatea de învățare – OMUL

Citiți cu atenție următorul fragment de text:

„O dată ce era nanoroboților va începe în anul 2020, vom fi în stare să observăm toate
particularitățile importante ce conferă performanță creierului, la o rezoluție foarte ridicată
și chiar din interiorul acestuia. Vom trimite milioane de nanoroboți prin vasele capilare ale
creierului, ceea ce ne va permite să scanăm într-o formă noninvazivă întregul organ,
observându-l în timp real cum funcționează. Deja am creat modele eficiente, chiar dacă
incomplete, ale unor regiuni extinse din creier cu ajutorul uneltelor relativ primitive pe
care le avem în prezent. În următorii douăzeci de ani, se va produce o creștere de cel puțin
un milion de ori a puterii de calcul, totodată a rezoluției și a frecvenței cu care suntem în
stare să scanăm creierul. Așa că putem fi încrezători că vom reuși să avem uneltele de
colectare a informațiilor și de calcul necesare pentru anul 2020, astfel încât să reușim să
modelăm și să simulăm întregul creier. Aceasta ne va permite să combinăm principiile
operațiilor inteligenței omenești cu formele de procesare a informației pe care le-am
obținut din cercetările Inteligenței Artificiale. Vom profita de avantajele puterii inerente a
mașinilor în ceea ce privește stocarea, redarea și distribuirea rapidă a unei cantități uriașe
de informații. Vom fi apoi în situația de a implementa aceste sisteme puternice de tip hibrid
pe platforme de calcul ce depășesc cu mult capacitățile destul de limitate ale arhitecturii
noastre cerebrale.” (Ray Kurzweil, The Singularity is Near. When Humans Transcend
Biology)

Răspundeți la următoarele cerințe:

1). Identificați conceptele filosofice (cuvintele-cheie) din text lui Ray Kurzweil [10 puncte].
2). Precizați tema și problema filosofică abordată de autor în fragmentul de text [20
puncte].
3). Descrieți ideea principală (ideea-nucleu) precum și argumentele aduse de autor în
sprijinul acesteia [10 puncte].
4). Realizați o analiză comparativă cu o altă perspectivă cunoscută asupra naturii umane, în
maximum 10 rânduri, justificând raportul existent între aceasta și punctul de vedere al lui
Ray Kurzweil [30 puncte].
5). Argumentați un punct de vedere personal coerent și structurat, în aproximativ jumătate
de pagină, referitor la opinia lui Kurzweil cu privire la natura umană, reliefând actualitatea
perspectivei asumate de autor [20 puncte].