Sunteți pe pagina 1din 3

DEZVOLTARII SIMŢULUI RITMIC AL COPIILOR

Ritmul este elementul muzical care dă viaţă muzicii. Pornind de la premiza că ritmul,
în esenţă, este mişcare, el va fi exprimat de către copii prin tot corpul în cadrul
diferitelor activităţi ritmice.
Copiii, în general, manifestă mare interes pentru activităţile ritmice, pe care Ie practică
în mod spontan, în toate jocurile lor independente. Muzica, bazată pe un ritm vioi,
produce mare bucurie copiilor, antrenându-i la dans, bătut ritmic din palme sau pe
tobiţe, marş, alergat sau la diferite alte manifestări asemănătoare, demonstrând prin
aceasta un anumit grad de înzestrare muzicală nativă. Foarte rare sunt cazurile în
care copiii nu simt ritmul unui dans popular sau cadenţa unui marş. Valorificând
înclinaţiile ritmice ale copiilor, printr-o atentă şi sistematică educaţie ritmică, se
realizează una din componentele de bază ale educaţiei muzicale. Ritmul, ca element
specific al mişcării, trebuie să fie introdus în lecţiile de muzică prin activităţi bazate pe
mişcarea braţelor, a picioarelor şi a întregului corp al copiilor, solicitaţi să lucreze într-
un ansamblu de exerciţii ritmice muzicale, sistematic şi progresiv organizate, în
strânsă legătură cu particularitaţile de vârstă.
Activităţile destinate dezvoltării simţului ritmic trebuie să creeze variaţie în lecţii,
asigurând alternarea momentelor de concentrare cu cele de relaxare şi momentele
de exuberanţă cu cele de odihnă fizică, dublată, de o concentrare intelectuală sporită.
Acest lucru se realizează prin desfăşurarea activităţilor didactice, sub formă de joc -
ştiut fiind că jocul ocupă acelaşi loc în viaţa copilului, pe care o ocupă munca în viaţa
adultului.
Dezvoltarea simţului ritmic pe cale oral-intuitiva - prin cântare după auz - se realizează
în mai multe etape succesive, axate pe următoarele obiective : perceperea ritmului
din cântec, bătutul ritmic, perceperea conştientă a duratei sunetelor, deprinderi de
dirijat intuitiv în 2, 3 şi 4 timpi.
Perceperea ritmului din cântece, Prima activitate ritmică, efectuată în scopul
perceperii ritmului din cântece, este cântarea însoţită de bătut ritmic din palme, bătut
ritmic pe bandă, bătut ritmic pe diferite instrumente de percuţie (tobiţe, xilofoane, beţe,
clopoţei), mers ritmic. A bate ritmic, înseamnă, a bate pe fiecare durată din cântec şi,
respectiv, pe fiecare silabă, pronunţată, concomitent cu cântarea, marcând
succesiunea mai rapidî a optimilor şi, respectiv, mai rară, a pătrimilor, aşa cum sunt
grupate în linia ritmico-melodică a cântecului.
▪ Bătutul ritmic din palme se efectuează cu destulă uşurinţă de către copii,
fiind susţinut de ritmica fireasca a cântecului. Dat fiind că această activitate
ritmică îmbracă forma de joc, este foarte îndrăgită de către copii, reuşind să
antreneze întreaga clasă în cântare şi ritmare. Pentru a crea varietate, bătutul
ritmic din palme va putea fi alternat cu bătutul ritmic pe bancă şi, respectiv, cu
mersul ritmic.
▪ Bătutul ritmic pe bancă se realizează atingând banca cu vârful degetelor
uşor îndoite (imitând cântatul la pian) pe fiecare durată, respectiv pe fiecare
silabă cântată.
▪ Batutul ritmic pe diferite instrumente de percuţie. Tot pentru a crea
variaţie în lecţie, bătutul ritmic se poate efectua şi pe instrumente de percuţie,
grupate câte 2—3, care să acompanieze cântarea vocală.
▪ Mersul ritmic. A merge ritmic înseamnă a călca pe fiecare durată din
cântec, păşind mai repede pe succesiunea optimilor şi, respectiv, mai rar pe
succesiunea pătrimilor.
Prin activitatile ritmice se va urmări ca elevii să-şi sincronizeze mişcările mâinilor, ale
picioarelor şi ale întregului corp, cu ritmica din cântece, formată din diferite durate.
Perceperea conştientă a duratei sunetelor — denumirea lor convenfională. Pentru a
da posibilitate elevilor să numească şi să diferenţieze valorile notelor — devenind
conştienţi de durata lor în timpul cântării după auz — este recomandabil folosirea
procedeului ,,silabelor ritmice".
Silabele ritmice trebuie să fie înţelese drept denumiri convenţionale, create în scop
didactic, pentru a face posibilă perceperea, concretizarea şi exprimarea conştientă a
diferitelor durate din cântece, în etapa oral-intuitivă şi chiar în etapa notaţiei, în
anumite situaţii. Silabele ritmice au un caracter sugestiv, fiind strâns legate de mersul
în pas obişnuit, mersul în pas grăbit, sau mersul în pas lent, tărăgănat, exprimând, în
felul acesta, scurgerea duratelor în felul următor :

Avantajele silabelor ritmice sunt multiple şi anume :


- este mijiocul cel mai puternic de conştientizare a duratelor, în etapa oral-
intuitivă ;
- prin acest procedeu elevii pot identifica şi exprima duratele întâlnite în cântece,
concomitent cu cântarea lor
- este un procedeu care vehiculează duratele fără obstacole, dând posibilitate
elevilor să devină conştienţi de modul în care se grupează în diferite formule
ritmice;
- este un mijioc sigur şi uşor, prin care toţi elevii reuşesc să efectueze dictări
ritmice orale şi improvizaţii ritmice - primele exerciţii de creaţie ;
La predarea conştientă a duratelor, în etapa oral-intuitivă, silabele ritmice vor fi
introduse în limbajul copiilor în mod progresiv şi în strânsă legătură cu predarea
fiecarei durate în parte, adică a duratei de un timp, a duratei de jumatate de timp, a
duratei de doi timpi etc.
Durata de un timp este durata care se impune în mod firesc în auzul şi simţul ritmic
al copiilor, deoarece corespunde pulsului din corpul omenesc. Această durată este
practicată în mod instinctiv de către copii, în multe din jocurile lor independente ca:
marşul, imitarea trompetei, darea în leagăn etc...
Pentru perceperea şi însuşirea duratei de un timp, elevii vor fi puşi să recite versuri
cu durate egale de pătrimi, concomitent cu bătut ritmic din palme, sau bătut ritmic pe
bancă, sau pe instrumente de percuţie, respectiv mers ritmic în pas uniform de
pătrimi, după modelul exemplului urmator :

S-ar putea să vă placă și