Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

FACULTATEA CALCULATOARE, INFORMATICĂ ŞI MICROELECTRONICĂ

O R A R U L
ACTIVITĂŢILE DIDACTICE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2019/2020, ANUL II, SEMESTRUL IV

Grupele Grupele
AI-181 AI-182 CR-181 CR-182 CR-183 MN-182 MN-181 IBM-181 IBM-182 TI-181 TI-182 TI-183 TI-184 SI-181 FAF-181 FAF-182 TI-185 TI-186 SI-182 AI-183 RM-181 FI-181 IA-181 IA-182 IA-183 MI-181
Zilele, Orele Orele, Zilele
lab. DMNE lab. RC
c. Grafica pe Calculator E. Monaico C. Bodoga c. Graf. pe Calc c. Tehn. Web
427/420 501A
8.00-9.30 8.00-9.30
V. Cărbune lab. CID lab. RC V. Cărbune V. Rusu
V. Verjbițchi C. Bodoga
310 406 501A 310 618
lab. DMNE lab. RC pr. Calcul. și Complex pr. Analiza Statist. a Datelor c. MBD
c. Arhitectura Calculatoarelor E. Monaico C. Bodoga S. Corlat / M. Catruc lab. SED c. Arh. Calc. c. Tehn. Web V. Bobicev M. Perebinos
427/420 501A 113 624 201
9.45-11.15 9.45-11.15
V. Ababii lab. CID lab. RC c. Bazele SI pr. Calcul. și Complex c. Bazele SI N. Popovic V. Ababii V. Rusu
V. Verjbițchi C. Bodoga Zgureanu A. S. Corlat / M. Catruc R. Bulai
310 406 501A 518 113 518 503 310 618

lab. RC ASDN 2 c. Circuite Integrate Digitale c. Rețele de Calculatoare c. Bazele SI c. LFPC c. Bazele SI lab. AC c. ASDN 2 lab. Tehn. Web c. Analiza Statist. a Datelor c. MBD
1) lab. SED C. Agapii
11.30-13.00 11.30-13.00
N.Popovici 513B V. Sudacevschi V. Postică I. Bolun Zgureanu A. I. Cojuhari R. Bulai V. Colesnic V. Sudacevschi V. Rusu V. Bobicev M. Perebinos
513A 518
310 405 6-2 518 118 503 310 618 609 201
lab. Circuite Electronice c. LFPC c. Fundamente Economice ale Ramurii
2) lab. Arh. Calc. c. Arh. Calc. c. Circuite Integrate Digitale c. Analiza si Modelarea Orientată pe Obiect I. Cojuhari c. Arhitectura Calculatoarelor Gh. Rusu
118 609
Luni Luni
V. Ababii V.Ceauş
13.30-15.00 13.30-15.00
217 V. Colesnic V. Postică R.Melnic c. Tehnologii Multimedia V. Colesnic c. Securitatea Informațională
V. Braga M. Kulev
513B 101 405 3-3 118 101 609
pr. AC lab. CID lab. AMOO c. Rețele de Calculatoare
A. Ababii V. Verjbițchi N. Sava lab. Tehnol. Web lab. RC A. Romanenco c. Fundamente Economice ale Ramurii
224 406 513A 101
15.15-16.45 15.15-16.45
c. Arh.Calc. lab. DMNE lab. AMOO Cr. Rusu O. Răducanu c. Arhitectura Calculatoarelor Gh. Rusu
V. Colesnic E. Monaico N. Sava V. Colesnic
101 427 513A 501A 501B 101 609
lab. CID lab. AMOO sem. FER
V. Verjbițchi N. Sava lab. RC lab. Tehnol. Web c. AMOO Gh. Rusu
406 513A 611
17.00-18.30 17.00-18.30
lab. DMNE lab. AMOO O. Răducanu Cr. Rusu R. Melnic sem. FER sem. FER
E. Monaico N. Sava Gh. Rusu Gh. Rusu
427 513A 501B 501A 101 609 609

18.45-20.15 18.45-20.15

pr. TAP pr. Circ. Integr. c. DMNE pr. CID lab. PMA
M. Petic V. Negură E. Monaico V. Postică lab. Arh. Calc. O. Răducanu pr. Calc. și Comp. pr. LFPC lab. MBD
312 404 414 202 518
8.00-9.30 8.00-9.30
pr. ASDN 2 c. Graf. pe Calc. pr. CID A. Secrieru lab. Bazele SI S. Corlat/ M. Catruc A. Vdovicenco c. Grafica pe Calculator c. Graf. pe Calc. pr. ASDN 2 lab. SI c. Graf. pe Calc. M. Perebinos
V. Sudacevschi L. Rotaru V. Postică M. Bularga L. Rotaru L. Rotaru V. Sudacevschi C. Josan L. Rotaru
312 609 202 513 A 518 115 114/118 609 609 312 407 609 215
c. Grafica pe calculatoare pr. TAP pr. AMOO lab. PMA c. Graf. pe Calc.
V. Cărbune M. Petic c. DMNE c. DMOE N. Sava lab. PPE O. Răducanu c. Calculabilitate și Complexitate c. AMOO lab. MEA V. Cărbune lab. TAP lab. RC
401 312 611 518 401
9.45-11.15 9.45-11.15
c. Arhitectura Calculatoarelor pr. ASDN 2 E. Monaico A. Buzdugan lab. Graf. pe Calc. pr. AMOO S. Cojocaru lab. Bazele SI S. Corlat/ M. Catruc R. Melnic T. Ciuru c. Arh.Calc. lab. SI M. Oșovschi V. Lasco
V. Ababii V. Sudacevschi L. Rotaru N. Sava M. Bularga V. Ababii C. Josan
401 312 414 405 114 611 513 A 518 118 505 524 401 407 217 215
pr. Circ. Integr. lab. ASDN 2 pr. DMNE lab. PMA
c. Mașini Electrice și Acționări V. Negură pr. Arh. Calc. S. Munteanu E. Monaico c. DMOE c. Analiza si Modelarea Orientată pe Obiect pr. LFPC O. Răducanu c. Mașini Electrice și Acționări Limba Franceza c. Tehnici Avansate de Programare
202 215 524 1) lab. AMOO 518
11.30-13.00 11.30-13.00
T. Ciuru pr. ASDN 2 V. Ababii lab. Circ. Integr. pr. DMNE A. Buzdugan R.Melnic A. Vdovicenco N. Sava lab. PPE lab. Bazele SI T. Ciuru D. Istrati M. Petic
V. Sudacevschi V. Negură E. Monaico 501 A M. Bularga
201 202 217 215/219 524 405 3-3 110/623 518 201 622 402
pr. Circ. Integr. lab. ASDN 2 pr. CID pr. DMOE S. Cojocaru lab. PMA
c. Mașini Electrice și Acționări pr. Arh. Calc. V. Negură S. Munteanu V. Postică A. Buzdugan c. Tehnologii Web c. Arh. Calc. 2) lab. Arh. Calc. O. Răducanu c. Mașini Electrice și Acționări c. Arh. Calc c. Tehnici Avansate de Programare
203 215 512 404 V. Colesnic 518
Marţi 13.30-15.00
T. Ciuru V. Ababii lab. Circ. Integr. pr. CID pr. DMOE I. Antohi I. Bolun 501 B 502 A lab. Bazele SI T. Ciuru I. Bolun M. Petic
13.30-15.00 Marţi
V. Negură V. Postică A. Buzdugan M. Bularga
201 217 215/219 512 404 3-3 622 518 201 622 402
lab. DMOE pr. AMOO lab. TAP
A. Buzdugan lab. Arh. Calc. N. Sava lab. Arh. Calc M. Bumbu
420 512 214
15.15-16.45 15.15-16.45
lab. DMOE pr. AMOO A. Secrieru V. Colesnic lab. TAP
A. Buzdugan N. Sava M. Bumbu
420 611 513 A 501 A 214
lab. DMOE lab. TAP
A. Buzdugan M. Bumbu
420 214
17.00-18.30 17.00-18.30
lab. DMOE lab. TAP
A. Buzdugan M. Bumbu
420 214

18.45-20.15 18.45-20.15

lab. Graf. pe Calc. lab. Graf. pe Calc. pr. TAP c. Arhitectura Calculatoarelor și Rețele lab. Graf. pe Calc. pr. AMOO pr. TAP
A. Chetrari A. Chetrari M. Petic V. Crețu A. Ursu O. Răducanu pr. SOMIPP M. Petic
215 215 203 402 110 512 lab. 203
8.00-9.30 8.00-9.30
c. Tehnic Avansate de Programare c. Bazele Transmiterii de Date c. Biomateriale c. Rețele de Calculatoare R. Călin lab. AMOO lab. Graf. Calc c. TAP lab. Graf. pe Calc.
M. Petic V. Crețu I. Pocaznoi I. Bolun RC M. Oșovschi M. Petic A. Ursu
402 312 414 3-3 118 215 402 110
lab. Graf. pe Calc. lab. Graf. pe Calc. c. Arh.Calc. L. Duca c. Arh.Calc. lab. Graf. pe Calc.
A. Chetrari A. Chetrari c. Tehnici Avansate de Programare c. Bazele Transmiterii de Date c. Biomateriale c. Programarea pilotată de Evenimente I. Bolun c. SOMIPP A. Romanenco c. TAP I. Bolun A. Ursu
215 215 201 201 110
9.45-11.15 9.45-11.15
c. Rețele de Calc. c. Rețele de Calc. M. Petic V. Crețu I. Pocaznoi V. Beșliu c. Rețele de Calc. R. Călin 513 501 A lab. Graf. Calc M. Petic c. RC
I. Bolun I. Bolun I. Bolun M. Oșovschi V. Moraru
401 401 402 312 414 505 401 118 215 402 202
lab. Graf. pe Calc. lab. Graf. pe Calc. lab. TAP lab. BTD lab. DMOE lab. Biomateriale pr. Teh. Mult. lab. Graf. pe Calc. pr. ASD
c. Rețele de Calculatoare A. Chetrari V. Cărbune M. Oșovschi V. Crețu A. Buzdugan I. Pocaznoi c. Tehnologii Web c. Rețele de Calc. S. Litovcenco pr. SOMIPP c. Programarea Pilotată de Evenimente lab. AMOO lab. Circ. Elect. lab. Arh. Calc c. Rețele de Calculatoare A. Ursu lab. RC V. Bobicev
215 215 114 427 420 416 113 110 630
11.30-13.00 11.30-13.00
I. Bolun lab. TAP lab. TAP lab. AC lab. BTD lab. Biomateriale lab. DMOE I. Antohi I. Bolun R. Călin V. Beșliu L. Duca V.Ceauş V. Ababii V. Moraru V. Lasco
M. Petic M. Oșovschi V. Colesnic V. Crețu I. Pocaznoi A. Buzdugan
401 110 114 502A 427 416 420 3-3 401 115 505 619 112 217 202 516
lab. Graf. pe Calc. lab. Graf. pe Calc. lab. TAP lab. BTD lab. DMOE lab. Biomateriale pr. AMOO pr. Teh. Mult. c. Analiza Statistică a Datelor lab. Graf. Pe Calc
lab. Arh. Calc A. Chetrari V. Cărbune M. Oșovschi V. Crețu A. Buzdugan I. Pocaznoi lab. Arh. Calc lab. PPE L. Duca S. Litovcenco c. Rețele de Calculatoare c. PEE V. Bobicev A. Ursu
215 215 114 427 420 416 224 113 609 110
Miercuri 13.30-15.00
lab. MEA V. Ababii lab. TAP lab. TAP lab. AC lab. BTD lab. Biomateriale lab. DMOE A. Secrieru S. Cojocaru A. Romanenco lab. Graf. pe Calc. V. Beșliu c. Fundamente Economice ale Ramurii
13.30-15.00 Miercuri
M. Petic M. Oșovschi V. Colesnic V. Crețu I. Pocaznoi A. Buzdugan V. Cărbune S. Gorobievschi
217 110 114 502A 427 416 420 501 A 501B 505 215 202 609
T. Ciuru lab. RC
M. Zaleșciuc c. Fundamente Economice ale Ramurii
lab. 628
15.15-16.45 15.15-16.45
524 lab. AC lab. RC S. Gorobievschi
PPE M. Zaleșciuc
628 609
V. Colesnic lab. RC sem. FER sem. FER
S. Cojocaru M. Zaleșciuc M. Gîrbu lab. RC M. Gîrbu
628 202 202
17.00-18.30 17.00-18.30
501 B 502 A lab. RC sem. FER V. Lasco
M. Zaleșciuc M. Gîrbu
628 202 214

18.45-20.15 18.45-20.15
sem. FER
M. Gîrbu
202

pr. Calcul. și Complex


c. Circuite Integrate c. Progr. în Electr. c. AFU 2 lab. Teh. Web c. Cadr. Leg. al SI S. Corlat / M. Catruc c. Cadr. Leg. al SI c. Circ. Integr. lab. SI
115
8.00-9.30 8.00-9.30
V. Negură A. Bragarenco T. Beșleaga C. Rusu 1/l lab. Graf. pe Calc. 1/l lab. Graf. pe Calc. V. Mocanu pr. Calcul și Complex V. Mocanu V. Negură pr. AMOO lab. SI M.Kulev
401 A. Ursu A. Ursu M. Catruc/ S. Corlat 401 M. Cazac C. Josan
414 USMF 501 A 214 214 518 115 518 202 215 217
c. ASDN 2 c. Progr. în Electr. lab. Graf. pe Calc. c. ASDN 2 c. Rețele de Calculatoare
c. Sisteme cu Evenimente Discrete V. Sudacevschi A. Bragarenco c./pr. AFU 2 lab. Teh. Web lab. PPE c./pr. Cadr. Leg. al SI pr. SOMIPP pr. Calcul și Complex. M. Oșovschi pr./c. Cadr. Leg. al SI c. SED V. Sudacevschi c. AMOO L. Stadler
401 414 214 401 609
9.45-11.15 9.45-11.15
I. Cojuhari c. Circuite Integrate c. DMNE T. Beșleaga C. Rusu S. Cojocaru 1/l lab. Graf. pe Calc. 1/l lab. Graf. pe Calc. V. Mocanu R. Călin S. Corlat / M. Catruc V. Mocanu I. Cojuhari c. Circ. Intregr. M. Cazac lab. ASD lab. SI lab. Graf. pe Calc.
V. Negură E. Monaico A. Ursu A. Ursu V.Negură T. Bumbu C. Josan M. Oșovschi
6-311 401 414 USMF 501 A 114 214 214 518 113 115 518 614 401 202 110 215 217
1/l lab. ASDN 2 1/l lab. ASDN 2 lab. ACR lab. AFU 2 lab. AMOO c. SOMIPP lab. Graf. pe Calc. lab. Arh. Calc.
c. Circuite Electronice S. Munteanu S. Munteanu V. Crețu/ N. Magariu T. Beșleaga c. Arhitectura Calculatoarelor O. Răducanu R. Călin M. Oșovschi V. Colesnic c. Circ. Electr. lab. MAE c. AMOO c. Grafica pe Calculator c. Graf. pe Calc.
215 215 427 USMF 501 B 118 214 501 A
11.30-13.00 11.30-13.00
D. Moraru 1/l 1. lab. CI V. Negură 1/l 1. lab. CI V. Negură lab. Graf. pe Calc. lab. ACR lab. AFU 2 D. Postovan lab. Arh. Calc. c. Calcul și Complex D. Moraru T. Ciuru M. Cazac L. Rotaru lab. ASD L. Rotaru
1/l 1. lab. EP Guțuleac E. 1/l 1. lab. EP Guțuleac E. M. Oșovschi V. Crețu/ N. Magariu T. Beșleaga V. Colesnic M. Catruc/ S. Corlat 623 T. Bumbu
6-311 219(215)/214 219(215)/214 217 427 USMF 505 501 A 118 614 524 609 110 609
1/l lab. ASDN 2 1/l lab. ASDN 2 lab. ACR lab. AFU 2 c. Arhitectura Calculatoarelor lab. AMOO lab. Arh. Calc. pr. Circ. Electr. c. PEE c. Grafica pe Calculator c. Graf. pe Calc.
lab. MEA S. Munteanu S. Munteanu V. Crețu/ N. Magariu T. Beșleaga D. Postovan O. Răducanu pr. SOMIPP c. Tehnologii Web V. Colesnic D. Moraru V. Beșliu L. Rotaru L. Rotaru
215 215 427 USMF 505 501 B 501 A 512 202 609 609
Joi 13.30-15.00
pr. SED T. Ciuru 1/l 1. lab. CI V. Negură 1/l 1. lab. CI V. Negură lab. ACR lab. AFU 2 c. Grafica pe Calculator lab. Arh. Calc. R. Călin I. Antohi c. Graf. pe Calc. lab. ASD lab. TAD
13.30-15.00 Joi
I. Cojuhari 1/l 1. lab. EP Guțuleac E. 1/l 1. lab. EP Guțuleac E. V. Crețu/ N. Magariu T. Beșleaga L. Rotaru V. Colesnic 401 L. Rotaru T. Bumbu M. Oșovschi
515 524 219(215)/214 219(215)/214 427 USMF 505 501 A 118 505 110 112

lab. SED lab. PPE c. Tehnologii Web

15.15-16.45 15.15-16.45
N. Popovici S. Cojocaru I. Antohi lab. TAD
401 M. Oșovschi
513 A 114 112

1) lab. RC
17.00-18.30 17.00-18.30
M. Zaleșciuc
502 A

2) lab. Teh. Web


C. Rusu
18.45-20.15 18.45-20.15
502B

pr. Circ. Electr. lab. PE lab. CID lab. ACR


D. Moraru c. Graf. pe Calc. A. Bragarenco V. Verjbițchi N. Magariu / V. Crețu lab. AC c. Tehnologii Multimedia c. Grafica pe Calculator c. Graf. pe Calc. lab. TAD lab. AMOO lab. RC c. Graf. pe Calc.
524 112 406 427
8.00-9.30 8.00-9.30
pr. Circ. Electr. L. Rotaru lab. PE lab. ACR lab. CID A. Secrieru V. Braga L. Rotaru L. Rotaru M. Oșovschi M. Cazac V. Lascu L. Rotaru
D. Moraru A. Bragarenco N. Magariu / V. Crețu V. Verjbițchi 217 609
524 609 112 427 406 513 A 118 609 609 501 A 215
c. Circ. Electr. lab. PE lab. CID lab. ACR c. Circ. Electr. lab. ASDN
D. Moraru c. Evaluarea Performanțelor A. Bragarenco V. Verjbițchi N. Magariu / V. Crețu c. Grafica pe Calculator pr. Tehn. Multim. c. Programare Pilotată pe Eveniment D. Moraru S. Munteanu c. Graf. pe Calc. c. Rețele de Calculatoare
6-311 112 406 427 Proiectare 614 215
9.45-11.15 9.45-11.15
c. Sisteme cu Evenimente Discrete E. Guțuleac lab. PE lab. ACR lab. CID L. Rotaru S. Litovcenco V. Beșliu c. SED lab. Circ. Integr. L. Rotaru L. Stadler
I. Cojuhari A. Bragarenco N. Magariu / V. Crețu V. Verjbițchi 115 I. Cojuhari V. Negură
6-311 405 112 427 406 609 113 505 614 215 / 219 609 401
lab. Circuite Electronice pr. SED pr. LFDC pr. AMOO pr. Arh. Calc.
I. Cojuhari c. Evaluarea Performanțelor c. Arh. Calc. și Retele c. Programare Pilotată de Evenimente lab. RC pr. Tehn. Multim. A. Vdovicenco L. Duca V. Ababii lab. RC c. Securitatea Informațională
V.Ceauş 515 C. Agapii 113 512 203
11.30-13.00 11.30-13.00
E. Guțuleac V. Crețu V. Beșliu 518 S. Litovcenco lab. Tehn. Web lab. Graf. pe Calc. pr. AMOO pr. SED pr. Circ. Integr. C. Bodoga M. Kulev
M. Oșovschi L. Duca I. Cojuhari V. Negură
513B 405 402 505 623 215 512 515 203 501 B 609
lab. Arh. Calc. lab. Ev. Perf. pr. LFDC Cr. Rusu lab. SI
lab. RC V. Ababii E. Guțuleac c. Arh. Calc. și Retele lab. AMOO lab. AMOO c. Pr. Maliț. și Antiv. A. Vdovicenco c. PMA lab. PPE M. Kulev
C. Agapii 217 215 113 110
Vineri 13.30-15.00
513 lab. Arh. Calc. V. Crețu N. Sava L. Duca A. Putere 501 A lab. Graf. pe Calc. A. Putere V. Beșliu pr. SI
13.30-15.00 Vineri
V. Ababii M. Oșovschi M. Kulev
217 402 502 A 501 B 518 215 518 622 110
lab. Arh. Calc.
V. Ababii c. Pr. Maliț. și Antiv. c. PMA
217
15.15-16.45 15.15-16.45
lab. Arh. Calc. A. Putere A. Putere
V. Ababii
217 518 518

17.00-18.30 17.00-18.30

18.45-20.15 18.45-20.15
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI
FACULTATEA CALCULATOARE, INFORMATICĂ ŞI MICROELECTRONICĂ

O R A R U L
DECAN FCIM
conf. univ., dr. Dumitru Ciorbă

S-ar putea să vă placă și