Sunteți pe pagina 1din 4

1. Să se scrie un program în C care citește de la tastatură un număr şi afișează toți divizorii acestuia.

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
int a;
scanf_s("%d", &a);
printf("Divizorii lui %d sunt ", a);
for (int i = 1; i <= a / 2; i++)
{
if (a%i == 0) printf("%d ", i);
}
printf("si %d.", a);
_getch();
return 0;
}

2. Să se scrie un program în C care citește de la tastatură un număr întreg şi afișează daca acesta
este număr prim sau nu.
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
int a,c=0;
scanf_s("%d", &a);
for (int i = 1; i <= a / 2; i++)
{

if (a%i == 0) c++;
}
if (c == 1) printf("Numarul %d este prim.", a);
else printf("Numarul %d nu este prim.", a);
_getch();
return 0;
}

3. Să se scrie un program în C care citește de la tastatură un şir de numere încheiat cu numărul 0 şi


afișează suma numerelor introduse.
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
int n, a, s = 0;
scanf_s("%d", &n);
for(int i=1;i<=n;i++)
{
scanf_s("%d",&a);
s = s + a;
}
printf("Suma numerelor introduse este %d.", s);
_getch();
return 0;
}

4. Să se scrie un program în C care citește de la tastatură un şir de numere încheiat cu numărul 0 şi


afișează media aritmetică a numerelor introduse.
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
int n, a, c = 0;
float m,s=0;
scanf_s("%d", &n);
for(int i=1;i<=n;i++)
{
scanf_s("%d",&a);
s = s + a;
c++;
}
m = s / c;
printf("Media aritmetica a numerelor introduse este %d.", m);
_getch();
return 0;
}

5. Să se scrie un program în C care citește de la tastatură un şir de numere încheiat cu numărul 0 şi


afișează maximul dintre numerele introduse.
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
int n, a,max=-10000;
scanf_s("%d", &n);
for(int i=1;i<=n;i++)
{
scanf_s("%d",&a);
if (a > max) { max = a; }
}

printf("Valoarea maxima a numerelor introduse este %d.", max);


_getch();
return 0;
}

6. Să se scrie un program care citeşte de la tastatură lungimile laturilor unui triunghi şi afişează aria
acestuia, calculată cu formula lui Heron.
#include<stdio.h>
#include<math.h>
#include<conio.h>
int main()
{
int a, b, c, p;
float aria;
scanf_s("%d", &a);
scanf_s("%d", &b);
scanf_s("%d", &c);
p = (a + b + c) / 2;
aria = sqrt(p*(p - a)*(p - b)*(p - c));
printf("Aria triunghiului este %f.",aria);
return 0;
_getch();
}

7. Să se scrie un program în C care să rezolve o ecuație de gradul 2, cu coeficienții a, b, c reali


introduși de la tastatura.
#include<stdio.h>
#include<math.h>
#include<conio.h>
int main()
{
float a, b, c, x, delta, x1, x2,y;
scanf_s("%f", &a);
scanf_s("%f", &b);
scanf_s("%f", &c);
if (a == 0)
if (b == 0)
if (c == 0)
printf("Exista o infinitate de solutii!");
else
printf("Ecuatie imposibila!");
else
{printf("Ecuatie de gr I cu solutia ");
x = -c / b;
printf("%f",x);
}
else
{
delta = pow(b, 2) - 4 * a*c;
if (delta < 0)
printf("Ecuatia nu are solutii reale!");
else
if (delta == 0)
{
printf("Ecuatia are solutii egale!”);
y = -b / (2 * a);
printf("x1 = x2 =%f", y);
}
else
{
x1 = (-b + sqrt(delta)) / 2 * a;

x2 = (-b - sqrt(delta)) / 2 * a;

printf("Ecuatia are solutii reale!\n");


printf("x1=%f\n", x1);
printf("x2=%f\n", x2);
}
}
return 0;
_getch();
}

8. Să se scrie un program în C care citește 2 numere de la tastatură și verfică dacă sunt divizile cu 3.
Dacă sunt divizibile se va face suma dintre ele, dacă nu produsul.
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
int a, b,s=0,p=0;
scanf_s("%d", &a);
scanf_s("%d", &b);
if (a % 3 == 0 && b % 3 == 0)
{
s = a + b;
printf("%d", s);
}
else
{
p = a * b;
printf("%d", p);
}
return 0;
_getch();
}

9. Să se realizeze un program care citește două numere reale de la tastaură și apoi afișează un
meniu cu următoarele opțiuni: a. Suma numerelor introduse b. Diferenta numerelor introduse c.
Produsul numerelor introdue d. Raportul numerelor introduse e. Iesire
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
float a, b,s=0,d=0,p=0,r=0;
scanf_s("%f", &a);
scanf_s("%f", &b);
s = a + b;
d = a - b;
p = a * b;
r = a / b;
printf("Suma celor doua numere este %f.\n", s);
printf("Diferenta celor doua numere este %f.\n", d);
printf("Produsul celor doua numere este %f.\n", p);
printf("Rportul celor doua numere este %f.", r);
return 0;
_getch();
}