Sunteți pe pagina 1din 3

FISA DE EVALUARE 3

SUBIECTUL I
A
Scrieţi noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât
aceasta să fie corectă.

Faringele, laringele şi ..esofagul.. sunt căi ..respiratorii.. .

B
Scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Pneumonia este afecţiune a sistemului:


a) circulator
b) digestiv
c) excretor
d) respirator

2.
Ovulul:
a) conţine numeroşi foliculi
b) este celulă haploidă
c) reprezintă gonada feminină
d) se formează în uter

1-d) 2-d)

D. Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată în dreptul
cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, în
dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta
să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop, informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă
folosirea negaţiei.

1. Prin substanța albă din structura sa, măduva spinării îndeplinește funcție reflexă. F
Maduva spinarii indeplineste functia de conducere.
2. La mamifere, în timpul unei expiraţii normale, muşchiul diafragm se contractă. A

SUBIECTUL al II-lea

reprezentate de artere, vene şi capilare.


a) Caracterizaţi hipertensiunea arterială, precizând: o cauză, două măsuri de prevenire.
b) Explicaţi rolul mușchiului inimii.
c) Calculaţi masa apei din plasma sângelui unui halterofil, ştiind următoarele:
- sângele reprezintă 8% din masa corpului;
- plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;
- apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;
- masa corpului halterofilului este de 99 Kg.

Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei.


d) Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind
informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

a) Cauze: factori glandulari, vasculari, renali, nervosi.

Masuri de prevenire: Evitarea sedentarismului, controlul greutatii corporale.

b) Muschiul inimii (miocardul) are rolul de a pompa sange in continuu, si este


singurlui muschi care se contracta ritmic pe tot parcursul vietii.
c) masa sange = 8% din 99 kg = 7.92 kg
masa plasma = 55% din 7.92 kg = 4.356 kg
masa apa = 90% din 4.356 kg = 3.9204 kg

d) calculati volumul de apa din sangele halterofilului, in litri, stiind ca densitatea apei
este 1000 kg/m3

ρ=m/v rezulta v=m/ρ rezulta v=3.9204 kg/1000 kg/m3 = 3.9204 • 10-3 m3 = 3.9204 dm3
= 3.9204 litri.