Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

1
Date generale

Unitatea de învățământ:
Profesor:
Clasa:
Efectiv: 24 de elevi (12 fete și 12 băieți)
Data:
Loc de desfășurare: sala de sport
Durata: 50 de minute
Materiale și instalații: 4 saltele de gimnastică, 4 bănci de gimnastică, 6 jaloane, 6 cercuri, 12 mingi de volei.
Metode și procedee: Explicația, demonstrația, exercițiul, problematizarea, observația, corectarea, aprecierea.
Teme și obiective: 1. Dezvoltarea capacității coordinative generale
2. Volei - învățarea lovirii mingii cu două mâini de sus - pasa de sus
Obiective operaționale:
La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:
- să parcurgă traseul aplicativ în cel mai scurt timp;
- să descrie parcurgerea traseului aplicativ;
- să execute corect pasa de sus;
- să descrie terminologic procedeele tehnice folosite în lecție;
- să coopereze cu colegii în realizarea sarcinilor motrice;
- să-și încurajeze colegii și să adopte o atitudine de fairplay;

2
Demersul didactic

Veriga și Conținutul învățării Dozare Formații de lucru / Observații


durata ei Indicații metodice
1. Adunarea și alinierea; 1minut În linie pe un rând!
Organizarea Salutul, prezența, verificarea ținutei și a stării de
colectivului de sănătate; 1minut
elevi Anunțarea temelor lecției;
În linie pe un rând elevii execută comanda
(3minute) Joc de atenție “Comanda inversă”. 1minut
inversă celei auzite. De exemplu: “La
dreapta, marș!” elevii trebuie să execute la
stânga. Drepți – Pe loc repaus; Un pas
înainte – Un pas înapoi; Un pas la dreapta –
Un pas la stânga.
2. Variante de mers și alergare În coloană câte unul!
Pregătirea Mers obișnuit 1L Spatele drept!Privirea înainte!
organismului Mers pe vârfuri cu brațele sus 1L
pentru efort Mers pe călcâie de mâini apucat la spate ½L Brațele ridicate cu palmele spre interior!
(6 minute) Mers ghemuit cu palmele pe genunchi ½L Tragem de umeri înapoi!
Mers cu rotări de brațe spre înainte, spre înapoi 1L
Palmele pe genunchi! Privirea înainte!
Alergare ușoară 1L
Alergare cu joc de glezne 1L
Alergare cu genunchii sus 1 diagon.
Alergare cu pendularea gambei înapoi 1 diagon.
Alergare cu pas săltat 1L
Alergare cu pas sărit 1L
3. În cerc!
Influențarea Exercițiul Nr.1 4x8t
selectivă a P.I. Stând depărtat, brațele îndoite, palmele pe șold
aparatului T1-4: Rotări ale capului în patru timpi spre stânga Mișcarea amplă o execută doar capul!
locomotor T5-8: Rotări ale capului în patru timpi spre dreapta Spatele drept!
(8 minute)

3
Exercițiul Nr.2 4x8t
P.I. Stând depărtat, brațele îndoite, palmele pe șold Mișcarea o execută doar capul!
T1-2: Aplecarea capului cu arcuire Poziția se menține pe toată durata execuției!
T3-4: Extensia capului cu arcuire
T5-6: Îndoirea capului spre stânga cu arcuire
T7-8: Îndoirea capului spre dreapta cu arcuire

Exercițiul Nr.3 4x8t


P.I. Stând
T1: Ridicarea brațelor înainte Brațele perfect întinse!
T2: Ducerea brațelor lateral
T3: Ridicarea brațelor sus
T4: Revenire
T5-8: Se repetă

Exercițiul Nr.4 4x8t


P.I. Stând depărtat
T1: Îndoirea brațelor, palmele pe șold Brațele perfect întinse!
T2: Întinderea brațelor lateral
T3: Ridicarea brațelor sus
T4: Revenire
T5-8: Se repetă

Exercițiul Nr.5 4x8t


P.I. Stând depărtat, brațele îndoite, palmele pe șold
T1: Răsucirea trunchiului lateral stânga Tragem de coate!
T2: Revenire Spatele drept!
T3: Răsucirea trunchiului lateral dreapta Privim spre înapoi!
T4: Revenire
T5-8: Se repetă

4
Exercițiul Nr.6 4x8t
P.I. Stând depărtat, brațele îndoite, palmele pe șold Spatele drept!
T1: Îndoirea trunchiului lateral stânga Pieptul înainte!
T2: Revenire Mișcări ample!
T3: Îndoirea trunchiului lateral dreapta
T4: Revenire
T5-8: Se repetă

Exercițiul Nr.7 4x8t


P.I. Stând depărtat, brațele îndoite, palmele pe șold
T1: Aplecarea trunchiului înainte
T2: Revenire
T3: Extensia trunchiului
T4: Revenire
T5-8: Se repetă

Exercițiul Nr.8 4x8t


P.I. Stând depărtat
T1-2: Ridicarea brațelor sus cu arcuire
T3-4: Aplecarea trunchiului înainte cu coborârea
brațelor lateral cu arcuire
T5-6: Ridicarea brațelor sus cu arcuire
T7-8: Îndoirea trunchiului înainte cu palmele pe sol
cu arcuire

5
Exercițiul Nr.9 4x8t
P.I. Stând
T1: Îndoirea genunchiului stâng la piept cu
ridicarea brațelor lateral
T2: Revenire
T3: Îndoirea genunchiului drept la piept cu ridicarea
brațelor lateral
T4: Revenire
T5-8: Se repetă

Exercițiul Nr.10 4x8t


P.I. Stând depărtat
T1: Fandare lateral stânga
T2: Revenire
T3: Fandare lateral dreapta
T4: Revenire
T5-8: Se repetă

Exercițiul Nr.11 4x8t


P.I. Stând depărtat
T1-4: Ridicarea brațelor prin lateral sus cu
inspirație
T5-8: Coborârea brațelor prin lateral jos cu
expirație

6
4. Traseu aplicativ x4 Se
Dezvoltarea Se amenajează două circuite identice, fiecare amenajează
capacității cu câte 6 stații, în următoarea ordine de-a lungul | 2 circuite
coordinative sălii: | identice,
generale - mers șerpuit printre jaloane; | fiecare cu
(10 minute) - săritură pe câte un picior în 3 cercuri dispuse câte 6 stații.
liniar;
- târâre din culcat facial pe lungimea unei
bănci de gimnastică;
- rostogolire înainte pe saltea;
- alergare pe cea de a doua bancă de
gimnastică;
- rostogolire înainte pe saltea;
- alergare pe mijlocul sălii la coada propriului
șir.

7
Pasa de sus înainte de pe sol îşi ia denumirea
5. de la modalitatea de intervenţie la minge, direcţia
VOLEI transmiterii mingii şi poziţia jucătorului faţă de sol.
Învățarea Mecanismul de bază al execuţiei are următoarele
lovirii mingii componente, prezentate în succesiunea lor: poziţia de
cu două mâini bază; acţiunea picioarelor, trunchiului şi braţelor;
de sus - pasa de contactul cu mingea (lovirea propriu-zisă); acţiunea
sus de după lovire.
(18 minute) Poziţia de bază
Jucătorul se găseşte cu picioarele într-o poziţie
comodă, depărtate aproximativ la nivelul umerilor,
unul dintre ele uşor înaintea celuilalt, genunchii puţin
îndoiţi, spatele drept, braţele ridicate cu articulaţia
pumnului la nivelul frunţii, coatele îndoite, degetele
mari şi arătătoare a celor două mâini formând un
triunghi ptin care sportivul să poată vedea
mingea. Palmele ambelor mâini sunt în extensie.
Acţiunea picioarelor, trunchiului şi a braţelor
Genunchii şi coatele se întind simultan, trunchiul se
ridică în timpul lovirii mingii. Privirea jucătorului
urmăreşte mingea eliberată din „cupă”.
Pentru execuţia unei pase înalte acţiunea braţelor este
orientată înainte şi spre în sus.
Contactul cu mingea
Este făcut cu degetele celor două mâini, care
formează o „cupă”. Greutatea mingii este preluată
de degetul mare, arătător şi mijlociu de la fiecare
mână. Degetele inelarele şi degetele mici ating
mingea mai puţin, dar contribuie la direcţionarea ei.
Acţiunea de după lovire
Tripla extensie, urmare firească a lovirii mingii este
urmată de deplasare spre direcţia de ridicare pentru
intrare în acţiunea ce urmează.

8
Exerciții

- imitarea lovirii mingii; x4


- deplasare, oprire, imitarea pasei de sus; x4
- prinderea în cupă a mingii aruncate de către x4
partener;
- mingea ţinută în cupă deasupra capului, la 0,5m. - x4
1m. distanţă de perete, aruncarea ei în perete,
întâmpinarea şi prinderea mingii ricoşate în cupă
deasupra frunţii;
- pe perechi, cu o minge, aruncarea mingii pe x4
verticală, pasă de sus în faţă la partener cu oprirea
mingii după fiecare execuţie şi cu acţiune continuă;
- în coloană câte unul, la 2-3 m distanţă de perete,
pase de sus la perete, la înălţime de 3-4 m. şi trecere x4
la coada şirului;
- pe perechi cu o minge, pase de sus în faţă, lungi şi x4
scurte, cu deplasarea alternativă înainte şi înapoi, a
fiecărui jucător;
- pe perechi cu o minge, de o parte şi de alta a x4
fileului, pase de sus în faţă peste fileu, cu şi fără
căderea mingii pe sol;
- suveică simplă cu pase de sus; x4
- câte 3 la o minge, pase de sus în faţă în triunghi la x4
distanţă de 3-4 m, cu orientarea corpului spre
direcţia de pasare;
- pe perechi cu o minge, pase din săritură, la x4
distanţă de 3 m, fără fileu şi peste fileu;
- joc 2x2 cu 2 pase, peste fileu;
6. Revenirea În coloană câte unul!
organismului Alergare ușoară. 1 tur de
după efort Exerciții de respirație din mers. sală
(3 minute) Mers cu scuturarea brațelor și picioarelor. 1L

9
7.
Aprecieri, Adunarea și alinierea. 2 minute În linie pe un rând!
concluzii, Aprecieri generale și individuale.
recomandări Evidențieri pozitive.
(2 minute) Recomandări pentru activitatea independentă.
Salutul!

10

S-ar putea să vă placă și