Sunteți pe pagina 1din 2

CONŢINUTUL TESTULUI:

1.Colorează, apoi desparte în silabe cuvintele şi stabileşte numărul silabelor din


fiecare cuvânt.

2. Copie în spaţiul de mai jos literele date.

A U g D h X C P M K T r B Z E o L F nYV J a

3. Scrie în căsuţă prima literă a anotimpului „frunzelor căzătoare”.

4. Scrie pe spaţiul marcat un cuvânt format din trei litere, a cărui literă din mijloc să fie
„a”.
____ a _____

5. Uneşte cu o linie fiecare imagine cu litera corespunzătoare de la începutul cuvântului,


apoi colorează imaginile:

1
Î U A R C

6. Formează un cuvânt din literele date: E, C, T, A, R

7. Scrie cifra corespunzătoare numărului de litere „m” aflate în propoziţia de mai jos:

Maria merge la munte cu mătuşa şi mama ei.

8. Scrie un cuvânt care începe cu litera „a”.

9. Scrie un cuvânt care se termină cu litera „e”.

10. Ordonează cuvintele date pentru a obţine o propoziţie.

are Elena ani şapte .

11. Citiţi şi copiaţi prin răsturnare cuvântul:


LAC

12. Scrie cinci cuvinte care conţin litera „C”: