Sunteți pe pagina 1din 7

Școala Gimnaziala Unirea Avizat,

Anul școlar:2020-2021 Director


Disciplina: Limba franceză
Clasa: a VII-a (L1)
Nr. ore/săptămână:2h/sapt
Manual/Metoda: Editura Litera
Profesor:Oajdea Carmen

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Semestrul I: 17 săptămâni
Semestrul II: 17 de săptămâni
Total: 34 de săptămâni

În conformitate cu Programa școlară pentru disciplina Limba modernă 1, clasele a V-a – a VIII-a, aprobată prin Ordinul ministrului
nr. 3393/28.02.2017

Unitatea de Conținuturi detaliate Competențe specifice vizate Nr. ore Săptămâna Observații
învățare alocate
Temă: Universul personal 6h S1-S3
1.2. Identificarea detaliilor din
Révisions Gramatica funcțională: mesaje și interacțiuni pe
- a prezenta familia subiecte previzibile când
- a vorbi despre casa sa locutorii/interlocutorii vorbesc
- a descrie camera sa clar și rar
- a descrie ziua preferată 2.1. Prezentarea unor
planuri/expunerea unor intenții
Elemente de construcție a și proiecte de viitor
comunicării: 3.2. Selectarea de informații
- viitorul simplu al verbelor de din texte din viața cotidiană
grupa I 4.1. Elaborarea unui mesaj
- viitorul simplu al verbelor de simplu de prezentare pentru un

1
Unitatea de Conținuturi detaliate Competențe specifice vizate Nr. ore Săptămâna Observații
învățare alocate
grupa a II-a + avoir/être profil personal
- activitățile cotidiene (de
exemplu:se réveiller,s’habiller,
aller à l’école, se coucher)
Tema: Universul personal: pasiuni, 1.1. Identificarea informațiilor 10h S4-S8
Unité 1: activități de timp liber principale din știrile prezentate
Le club de l’amitié la TV/materiale înregistrate,
Gramatica funcțională: referitoare la diferite Le français en
- a descrie o persoană (caracterul evenimente, atunci când classe de
celui mai bun prieten) comentariul este ilustrat prin littérature (1)
- a formula o apreciere imagini
- a da o precizare 1.2. Identificarea detaliilor din
- a participa la conversații pe mesaje și interacțiuni pe
subiecte cunoscute/de interes subiecte previzibile când
locutorii/interlocutorii vorbesc
Elemente de construcție a clar și rar Proiect de final de
comunicării: 2.3. Formularea unei păreri unitate:
- adjectivul calificativ: formarea asupra unei probleme practice, O hartă a semnelor
femininului + cazuri particulare cu sprijin din partea zodiacale ale
(-x/-se; -f/-ve) interlocutorului elevilor clasei
- gradele de comparație (forme 2.4. Manifestarea unei atitudini
regulate și forme neregulate; de pozitive față de participarea la
exemplu:bon, mauvais) dialog și exprimarea în public
- adverbele în -ment 3.2. Selectarea de informații
- pronumele relativ simplu: qui, din texte din viața cotidiană
que 3.3. Identificarea informațiilor
dintr-o scrisoare personală
simplă/e-mail în vederea
redactării unui răspuns
4.1. Elaborarea unui mesaj
simplu de prezentare pentru un
profil personal

2
Unitatea de Conținuturi detaliate Competențe specifice vizate Nr. ore Săptămâna Observații
învățare alocate
4.3. Manifestarea unei atitudini
pozitive față de participarea la
schimbul de mesaje scrise
Tema: Oameni și locuri: aspecte 1.1. Identificarea informațiilor 8H S9-S12
Unité 2: ale vieții citadine, servicii, instituții principale din știrile prezentate Le français en
Le club des bons de învățământ, instituții și servicii la TV/materiale înregistrate, classe d’éducation
citoyens publice referitoare la diferite musicale
evenimente, atunci când
Gramatica funcțională: comentariul este ilustrat prin
- a relata la trecut imagini
- a prezenta orașul/cartierul 1.3. Identificarea unor Proiect de final de
- a vorbi despre preocupările elemente comune culturii unitate:
personale proprii și culturii studiate Une ville idéale
2.3. Formularea unei păreri
Elemente de construcție a asupra unei probleme practice,
comunicării: cu sprijin din partea
- pronumele EN/Y interlocutorului
- perfectul compus cu avoir(rappel) 2.4. Manifestarea unei atitudini
- perfectul compus cu être (verbele pozitive față de participarea la
conjugate cu être/acordul dialog și exprimarea în public
participiului trecut cu subiectul) 3.2. Selectarea de informații
din texte din viața cotidiană
4.1. Elaborarea unui mesaj
simplu de prezentare pentru un
profil personal
4.2. Redactarea, pe scurt, a
unei întâmplări, utilizând
cuvinte de legătură pentru a
marca ordinea cronologică
4.3. Manifestarea unei atitudini
pozitive față de participarea la
schimbul de mesaje scrise

3
Unitatea de Conținuturi detaliate Competențe specifice vizate Nr. ore Săptămâna Observații
învățare alocate
Tema: Elemente de cultură și 1.1. Identificarea informațiilor 8H S13-S16
Unité 3: civilizație franceză: obiective principale din știrile prezentate
Le club des écolos turistice și culturale la TV/materiale înregistrate, Le français en
referitoare la diferite classe de
Gramatica funcțională: evenimente, atunci când géographie
- a exprima obligații și interdicții comentariul este ilustrat prin
- a descrie momentele unei acțiuni imagini
- a da instrucțiuni simple 2.2. Participarea la conversații Proiect de final de
în legătură cu planificarea unor unitate:
Elemente de construcție a activități Un album
comunicării: 2.3. Formularea unei păreri touristique: La
- formarea femininului asupra unei probleme practice, France – trésors
substantivelor neregulate (-eau, cu sprijin din partea cachés
-eu/-eaux, - eux: un cadeau – des interlocutorului
cadeaux + -al/-aux: un journal – 3.2. Selectarea de informații
des journaux) din texte din viața cotidiană
- verbul devoir(rappel) 4.2. Redactarea, pe scurt, a
- construcții verbale urmate de unei întâmplări, utilizând
verbe la modul infinitiv:Il faut + cuvinte de legătură pentru a
INF marca ordinea cronologică
- viitorul apropiat 4.3. Manifestarea unei atitudini
- expresia être en train de + INF pozitive față de participarea la
schimbul de mesaje scrise
Recapitularea conținuturilor 1.2. Identificarea detaliilor din 2H S17
Bilan unităților 1–3 mesaje și interacțiuni pe
subiecte previzibile când
locutorii/interlocutorii vorbesc
clar și rar
4.3. Manifestarea unei atitudini
pozitive față de participarea la
schimbul de mesaje scrise
Tema: Educație pentru sănătate: 1.2. Identificarea detaliilor din

4
Unitatea de Conținuturi detaliate Competențe specifice vizate Nr. ore Săptămâna Observații
învățare alocate
Unité 4: reguli de viață sănătoasă, sport, mesaje și interacțiuni pe
Le club des simptome, servicii medicale subiecte previzibile când
inventeurs locutorii/interlocutorii vorbesc Le français en
Gramatica funcțională: clar și rar classe d’histoire
- a vorbi despre starea de sănătate 1.3. Identificarea unor
- a vorbi despre proiecte de viitor elemente comune culturii
- a descoperi și a utiliza limbajul proprii și culturii studiate
susținut 2.1. Prezentarea unor Proiect de final de
planuri/expunerea unor intenții unitate:
Elemente de construcție a și proiecte de viitor Une affiche: un
comunicării: 2.2. Participarea la conversații véritable club du
- viitorul simplu al verbelor în legătură cu planificarea unor bien-être
regulate (rappel) activități
- viitorul simplu al verbelor de 2.4. Manifestarea unei atitudini
grupa a III-a pozitive față de participarea la
- femininul substantivelor dialog și exprimarea în public
neregulate (-er/-ère; -f/-ve; -x/-se) 3.3. Identificarea informațiilor
- adverbul de timp (1): demain, dintr-o scrisoare personală
bientôt, jamais simplă/e-mail în vederea
- pronumele interogativ lequel redactării unui răspuns
- numeralul cardinal(>1000) 4.2. Redactarea, pe scurt, a
unei întâmplări, utilizând
cuvinte de legătură pentru a
marca ordinea cronologică
4.3. Manifestarea unei atitudini
pozitive față de participarea la
schimbul de mesaje scrise
Tema: Elemente de cultură și 1.2. Identificarea detaliilor din 8H S24-S27
Unité 5: civilizație franceză/francofonă: mesaje și interacțiuni pe
Le club des poètes obiective turistice și culturale, subiecte previzibile când Le français en
simboluri culturale, personalități de locutorii/interlocutorii vorbesc classe de langue
cultură și știință clar și rar

5
Unitatea de Conținuturi detaliate Competențe specifice vizate Nr. ore Săptămâna Observații
învățare alocate
Gramatica funcțională: 2.3. Formularea unei păreri
- a relata la trecut asupra unei probleme practice, Proiect de final de
- a situa în timp și în spațiu cu sprijin din partea unitate:
- a descrie obișnuințe din trecut interlocutorului créerun album
- a participa la conversații de 2.4. Manifestarea unei atitudini d’enfance
subiecte de interes: activități de pozitive față de participarea la
timp liber – genuri de cărți și filme dialog și exprimarea în public
Elemente de construcție a 3.2. Selectarea de informații
comunicării: din texte din viața cotidiană
- fonetică: grupurile ritmice 4.2. Redactarea, pe scurt, a
- pronumele demonstrativ cu unei întâmplări, utilizând
valoare neutră: ceci, cela cuvinte de legătură pentru a
- imperfectul verbelor regulate + marca ordinea cronologică
avoir/être 4.3. Manifestarea unei atitudini
- adverbul de timp (2): hier, pozitive față de participarea la
aujourd’hui, demain, autrefois, schimbul de mesaje scrise
d’abord, ensuite
- adverbul de loc:loin, près, en
haut, en bas
-prepozițiile:après, avant, pendant

Tema: Gastronomie: alimente, 1.2. Identificarea detaliilor din 8H S28-S32


Unité 6: ingrediente, feluri de mâncare, mesaje și interacțiuni pe
Le club des unități de măsură, ustensile de subiecte previzibile când Le français en
aventuriers bucătărie, mâncăruri specifice locutorii/interlocutorii vorbesc classe de
clar și rar géographie
1.3. Identificarea unor
Gramatica funcțională: elemente comune culturii
- a exprima o cantitate proprii și culturii studiate
- a da instrucțiuni simple 2.1. Prezentarea unor Proiect de final de
(pregătirea unei rețete) planuri/expunerea unor intenții unitate:
și proiecte de viitor Un livre de recettes

6
Unitatea de Conținuturi detaliate Competențe specifice vizate Nr. ore Săptămâna Observații
învățare alocate
Elemente de construcție a 2.2. Participarea la conversații originales
comunicării: în legătură cu planificarea unor
- grupurile ritmice: h mut/h aspirat activități
- articolul partitiv: cazuri de 2.4. Manifestarea unei atitudini
reducere la particula de/d’ (negația pozitive față de participarea la
pas deși exprimarea cantității) dialog și exprimarea în public
- adverbul de intensitate: très, trop 3.1. Extragerea informațiilor
- imperativul (rappel) necesare pe baza lecturii unor
- pronumele complement direct și instrucțiuni de utilizare,
imperativul regulamente
3.2. Selectarea de informații
din texte din viața cotidiană
4.1. Elaborarea unui mesaj
simplu de prezentare pentru un
profil personal
4.3. Manifestarea unei atitudini
pozitive față de participarea la
schimbul de mesaje scrise