Sunteți pe pagina 1din 5

IP Liceul Teoretic “A.

Mateevici”

Proiect didactic
la Dezvoltarea personală, clasa a V-a ”B”

Subiectul: Eu și colegii mei. Cercul meu relațional


(coeziunea grupului școlar)

Diriginte: Tiron Adriana,


prof. gr.de calificare II

Șoldănești 2019
Instituția de învățământ: Liceul Teoretic ”A. Mateevici”
Profesor/diriginte: Tiron Adriana
Data:
Clasa: a V-a B
Disciplina: Dezvoltarea personală
Subiectul: Eu și colegii mei. Cercul meu relațional (Coeziunea grupului)
Tipul lecției: de intercunoaștere
Timp: 45 min

Unități de competență:
1.2. Utilizarea diverselor modalități devate de exprimare a opiniilor și emoțiilor în
contextul școlii;

2.1. Relatarea despre norme etice și comportament respectuos care asigură o


atmosferă de colegialitate și comfort emoțional și fizic.

Obiectivele lecției

La sfârțitul lecției elevii vor fi capabili:

1) Să identifice calitățile personale care vor facilita integrarea în grupul de


elevi al clasei;
2) Să discearnă calitățile colegilor, indiferent de statut, nivel de însușită etc;
3) Să stabilească legături de comunicare cu elevii/colegii de clasă;
4) Să manifeste empatie și ajutor reciproc.

Strategii didactice

Metode/tehnici/jocuri didactice: piața de valori, nodul gordian, punguța fermecată,


cubul curios, crossword-ul numelor, discuția ghidată;

Forme de lucru: frontal, individual, în grup, în plen

Mijloace: tabla, cretă, flipchart, merkere, creioane colorate, cartonașe cu litere,


fișe, cuburi, imagini, pungi
Etape Activitatea profesorului Activitatea elevilor Timpul Tehnici Evaluare
Activitate de spargere a gheții:
Cald-Rece Ice-breaking:
Joc orgaizat pentru crearea mediuli și a atmosferei. 7 min Cald-Rece
Doi elevi voluntari vor lua cunoștință cu un obiect ales Elevii vor acționa în comun
de clasă și vor ieși după ușă. Profesorul cu ajutorul pentru a fi cât mai eficienți în a
unui elev și la sugestia tuturor va ascunde obiectul. transmite un mesaj Aprecieri
Profesorul va explica regulile jocului: la intratrea verbale
voluntarului de după ușă, clasa va bate va vate din Voluntarii vor trebui să observe
palme, astfel încât în apropiere de obiect bătăile să de ce bătăile palmelor se
devină mai intense, iar la deărtare acestea să se intensifică și de ce acestea sunt
rărească. La intrarea voluntarului în clasă ii se va mai rare; să concluzioneze că
propune să caute obiectul fără a da alte explicații. elevii-coleg, de fapt, vor să-i
ajute.
Nodul gordian
La cererea profesorului elevii vor ieși din bănci și vor Nodul
Evocarea
face un cerc cât mai strâns. La solicitarea profesorului 7 min Gordian
aceștia vor închide ochii, vor ridica mâina dreaptă și o
vor da cu un coleg, profesorul va facilita legătura
mâinilor. Aceeași procedură se va face și cu mâina
stângă. Regula este ca persoanele cu care se dă mâin să
fie diferite și cât mai îndepărtate. După ce s-au înnodat
toate mâinile elevii sunt rugați să deschidă ochii și să
dezlege nodul fără să dea drumul mîinilor. Discuția
Ghidată
Debriefing: cum v-ați simițit în prima actvitate? Dar în
a doua? Voluntarii: cum v-ați simțit? Cum ați
reacționat atunci când colegii au început să bată din
palme? Credeți că împreună se pot reliza mai multe
lucruri? Ce a fost dificil? Ce lipsește grupului pentru o
cooperare mai bună? etc.
Realizarea Fiecărui elev i se dă o fișă: ”Totul despre mine”, sunt Elevii conform acestei fișe Lucru
sensului explicate conținuturile fișei, astfel să fie completate cât Trebuie să-și autodezvăluie individual
mai rapid, deoarece primele gânduri despre sine, de personalitate, să exerseze Aprecieri
obicei, sunt cele mai corecte. Se pot da exemple pentru autocunoașterea verbale
a facilita demersul.
În continuarea acestei activități elevilor li se propune Fiecare va scrie pe o coală
activitatea ” Piața de valori”: Imaginați-vă că sunteți trăsăturile pe care vrea să le lase
într-o piață mare, unde există totul. Piața este magică și pe care le va lua în schimb și Piața de
și fiecare poate să schimbe o trăsătură de caracter. De se va semna cu numele lui. valori
care vrea să se debaraseze, pe altă trăsătură de caracter. Flipchartul/tabla va fi piața și
În schimb în piață se poate intra doar o singură dată. fiecare își va lipi acolo foaia,
explicând opțiunea sa. Apoi se
Debriefing: ce dificultăți ați întâlnit? Ce impresie ți-a realizează o analiză generală,
lăsat activitatea? Cum te-ai simțit? La ce concluzii ați comunicînd despre valori și
ajuns? virtuți, despre vicii și slăbiciuni.

Se propune elevilor să lucreze individual asupra


fișelor. Elevii vor realiza individual
sarcinile în baza fișei trecând
1. Să citească textul treptat la etapa de reflecție,
2. Să scrie 3 argumente care să demonstreze că răspunzând la punctul 4, 5.
clasa din care face parte este unită;
3. Să enumere cele mai speciale calități ale unui
coleg;
4. Să scrie câteva acțiuni pe care le-ar realiza
împreună cu colegii de clasă;
5. Să restabilească proverbul:
Prietenul___________________________;
Reflecția Ce valoare, trăsătură îți va ajuta în comunicarea cu
colegii?
Elevilor li se împart cartonașe cu literele din Din cartonașele sale elevii vor
prenumele lor. Cartonașele sunt de 5 culori. Elevii vor crea cuvinte încrucișate la temă
fi împărțiți în grupuri, în fiecare grup trebuie să fie doar în 1 min. Cîștigă grupul cu
toate cele 5 culori. cele mai multe cuvinte.

Apoi se propune elevilor activitate în baza jocului: Cubul curios


Cubul curios: se va folosi un cu mai mare pe fețele Elevii vor împărtăși informațiile
căruia vor fi scrise șase întrebări prin intermediul despre propria persoană în
cărora elevii vor fi informați despre sine (activități, grupul de lucru.
jocuri, lecturi preferate, prieteni etc.) se pot scrie și Pentru fiecare grup se va alege
enunțuri incomplete pe care elevii le vor citi și le vor un reprezentant care va expune
completa cu răspunsurile proprii, de ex.: dacă ai fi un ceea ce a fost mai interesant
animal, ce ți-ar plăcea să fii? De ce?... pentru celelalte grupuri.

Tema pentru acasă Punga va fi adusă a doua zi la


Punguța magică: școală și fiecare copil va
Fiecare elev va primi o punguță, pe fiecare va fi lipit prezenta pe scurt obiectele
un mesaj cu instrucțiunile de urmat ( ”Pune în această aduse, motivând alegerea lor.
pungă 4 obiecte care te vor ajuta să te prezinți Faptul că sunt limitați în a alege
colegilor, să le spui câteva lucruri despre tine. Doar 4 un număr de obiecte îi va
Extinderea
obiecte, nici mai mult, nici mai puțin. Toate obiectele provoca să gândească foarte
trebuie să încapă în punguță. Decorează punga cum bine, pentru a selecta acele
dorești. Adu punga mâine la școală și fii pregătit să obiecte care semnifică ceva
împărtășești colegilor câteva lucruri despre tine. Abia pentru ei. De asemenea, vor
așteptăm să aflăm lucruri noi și interesante despre descoperi că sunt colegi în clasă
tine!”). cu care au multe în comun.

S-ar putea să vă placă și