Sunteți pe pagina 1din 13

Februarie 2020

PLAN DE AFACERE
al ,,ÎI” Lebedev Bogdan

privind initierea afacerii


de Î.I. ''Loc de parcare/reparare şi vînzarea
automobilului

Administrator: Lebedev Bogdan

Adresa juridica:Com.stăuceni

Telefon de contact: 078518989

E-mail: bogdan.lebedev02@mail.ru
Informaţia inclusă în acest plan este confidenţială şi nu poate fi difuzată fără
permisiunea conducerii întreprinderii

Nr. Comportimentul planului Pagina


Sumarul 3
1. Descrierea ideii de afaceri 4
1.1 Descrierea întreprinderii și a activităţii desfășurate 4
1.2 Scopul și obiectivele afacerii 4
1.3 Analiza SWOT 4
1.4 Strategia afacerii 4
1.5 Descrierea produsului/serviciului 5
2. Planul de marketing 5
2.1 Piaţa și consumatorii 5
2.2 Concurentii 5
2.3 Plasamentul și distribuţia 6
2.4 Politica de prêt 6
2.5 Promovarea 6
3. Planul operaţional 6
3.1 Descrierea procesului tehnologic (schema operaţională) 6
3.2 Schema fizică 6
3.3 Necesarul de spaţiu, echipament, consumabile și costurile 7
acestora
3.4 Furnizorii 7
4. Necesarul de resurse umane 8
4.1 Structura organizatorică 8
4.2 Necesarul de resurse umane și remunerarea lor 8
5. Planul de finanţare 8
5.1 Cheltuieli de lansare a afacerii 8
5.2 Bilanţul contabil 9
5.3 Prognoza veniturilor și cheltuielilor 10,11
5.4 Fluxul de numerar 12
5.5 Raportul privind rezultatul financiar 12
Sumarul

1.INFORMATII GENERALE PRIVIND AFACEREA


Fondatorul Lebedev Bogdan

Forma organizatorico-juridica: Întreprindere individuală


 Contabilitate simplă
 Taxe reduse

Genul de activitate al afacerii: Serviciu pentru loc de


parcare/vînzarea/repararea automobilelor
Executarea de lucrari/prestare a
serviciului va fi plasat in Com.Stăuceni viilor 21
localitatea:
Implimentarea ideii de afacere Realizarea propriei idei de afaceri.
prin:
Produse /servicii Vînzarea/repararea/vînzarea automobilelor.

2.INFORMATII GENERALE PRIVIND PIATA SI CONSUMATORII


Destinatorul produsele/serviciile Cetățeni ai R.
Moldova

Cererea pentru serviciul propus


50% utilizează serviciile noastre
Serviciile propuse sunt unice Preț atrăgător,garanția calității,o varietate de
prin produse .

3.ANALIZA AFACERII
Punctele forte ale afacerii
Loc bun pentru țoți
Realizara lucrului calitativ

Punctele slabe Resurse financiare limitate .

4.NECESARUL DE PERSONAl Contabil-1,


Vînzători Auto-2
Mecanici-2

5.MIJLOACELE FINANCIARE
Suma mijloacelor financiare necesare 123,000
Tipul de finantare Investiti proprii
123,000

Cheltuieli anuale prognozate 86565 Lei


Venituri anuale prognozate 157410 Lei
Profit anual 57890Lei
Perioada de recuperare a investitilor 10 Luni
Rentabilitatea vinzarilor 50 %

1.Descrierea ideii de afaceri


1.1. Descrierea întreprinderii și a activităţii desfășurate
Această întreprindere se bazează pe costumizarea automobileleor , dar se mai ocupă
și de repararea lor. Clienții vor fi deserviți de lucrători cu experiență .

1.2.Scopul și obiectivele afacerii


Scopul afacerii:
Să am mulți clienți și să fie o întreprindere populară.
Obiectivele afacerii:
Întreprindera să fie dotată cu utilaje performante.
Program de lucru 7-9 ore.

1.3 Analiza Swot


PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
Lucru calitativ Lipsa de utilaje
Lucrători cu experiență Resurse limitate
Puțini clienți

OPORTUNITATI RISCURI
Reduceri de sărbător Lipsă de clienţi

1.4Startegia Afacerii
Pentru ocolirea risurilor se vor Reclamă pe panouri
întreprinde următoarele măsuri :
1.5. Descrierea produsului/serviciului
Denumirea Cantitatea anuală (buc.)
Repararea/schimbarea motoarelor 24
Balansarea mașinii 96
Schimbarea anvelopelor 33
Schimbarea discurilor 14
Repararea suspensiei 67
2.Planul de marketing
2.1. Piaţa și consumatorii
Consumatorii și potenţialii clienti
După crecetările mele clinții mei vor fi 20 la
Sută din beneficiarii de automobile .
Beneficiarii de automobile ce apelează la
Tendinţele de dezvoltare a pieţii întreprinderea noastră.
2.2.Plasamentul și distribuţia
Avantajele amplasarii Dezavantajele amplasarii
Atelierul va fi amplasta în Chișină

a. cu amănuntul (la unitate) specificul


Metoda de comercializare serviciului
b. agenti economici

2.3. Politica de preţ


Denumirea produsului/serviciului
Preţ unitate (lei)
Montarea spoilerului De la 2300 lei
Schimbarea repararea motorului De la 15000 lei
Set de corp De la 4000 lei

2.4. Concurentii
Denumirea firmei Avantaje Dezavantaje
Service Auto Preţ redus Personal agresiv

Calitate normală

GoodCar Vînzarea maşinilor la Lipsă de clienţi


un preţ accesibil

Repararea pieselor Preţ exagerat

2.4. Promovarea
Metoda de Costul (lei) Eficienţa (rezultatulașteptat)
promovare
Cărți de vizită 200 Vor fi informați localnicii.

Reducere de la 5%- Atragerea clienților.


10%

400 Vor fi atrase mai multe localități.


Publicare pe internet
1000 Atagerea șoferilor ce trec prin preajmă
Panou publicitar
Total 1600 -

3. Planul operational

3.1. Descrierea procesului tehnologic (schema operaţională)


Procesul tehnologic de prestarea serviciului sau crearea piesei este urmatorul
1.Primirea clientului
2. Determinarea stării tehnice a mașinii
3. Dezansamblarea mașinii
4.Repararea sau schimbarea pieselor
5.Examinarea utomobilului
6.Returnarea mașinii clientului

3.2. Schema fizică

2.1 1.3 1.2 1.1


2.2
3

Ledenda: NR. Descifrari

1.1 Birou
1.2 Depozit
1.3 Vestiar
2.1 Repararea/schimbarea motorului
2.2 Lucrări pe vopsire
3 Loc parcare

3.3. Necesarul de utilaje ,echipament


Materiale necesare Numărul de unităţi Costul Suma
unităţii(lei) totală(lei)
Aparate de sudat 1 2,500 lei 2,500 lei
Complect mecanic 4 4,550 lei 4,550 lei
Aparat de casă 1 2,300 lei 2,300 lei
Stend 1 3,000 lei 3,000 lei
Compresor 2 4,000 lei 4,000 lei
Elevator 1 10,000 lei 10,000 lei
Reglarea unghiului 1 20,000 lei 20,000 lei
Arendă 1 30,000 lei 30,000 lei

Total 11 73,850

3.4. Furnizorii
Denumirea Materiale Nr. Preţ unitate Suma totală
furnizorului furnizat unităţi (lei) (lei)
Wedo Compresor 2 4,000 lei 4,000 lei

Pandashop Complect mecanic 4 4,550 lei 4,550 lei

Total
4.Necesarul de resurse umane
4.1. Structuraorganizatorică

Antreprenor

Contabil Mecanic
Vînzător
1 Auto

4.2. Necesarul de resurse umane și remunerare alor


Nr. Funcţia Nr. de Salariul lunar, lei Suma,lei
persoane
Contabil 1 3,000 lei 3,000 lei
1.
Mecanici 4 3,000 lei 12,000 lei
2.
Vînzător Auto 1 2,000 lei 2,000 lei
3.
Mănăger 1 4,000 lei 4,000 lei

16,000 lei
Total
5. Planul de finanţare
5.1. Cheltuieli de lansare a afacerii:

Cheltuieli Suma totală, lei Surse proprii, Surse


lei împrumutate,
lei
Aparat de casa 2,300 2,300
Cheltuieli de constituire 2,000 2,000
Aparat de sudar 2,500 2,500
Complect mecanic 4,450 4,450
Stend 3,000 3,000
Compresor 4,000 4,000
Elevator 10,000 10,000
Reglarea unghiului 20,000 20,000
Arenda 30,000 30,000

78,250 78,250
Total

5.2. Bilanţul contabil:

Active Suma Pasive Suma


Active pe termen lung 78,250

Cheltuieli de constituire 2,000 Capital propriu


Aparat de casa 2,300
Complect mecanic 4,450
Stend 3,000
Compresor 4,000
Elevator 10,000 Capital imprumutat
Reglarea unghiului 20,000
Arenda 30,000
Active curente

78,250 78,250
Total active Total pasive
5.4. Prognoza cheltuielilor

Apr. Mai iunie iulie august Sept. Octo. Noiem. Dec. Ianu. Febr. Mart. Total
Indicatori
Costul vinzarilor
(711)
Cheltuieli materiale
Cheltuieli comerciale
(712)
Promovarea
Salariul angajatilor
Cheltuieli
administrative
(713)
Investitii
Salariul contabil
CAS+CAM
Servicii
Alte cheltuieli
(714)

Total
5.5 Prognoza veniturilor

Apr. Mai. Iunie. Iulie August septem octom noiem decem ianua Febru Marti Total
Produs/serviciul brie brie brie brie rie arie e
Cantitate
Pret,lei
Suma,lei
Cantitate
Pret,lei
Suma,lei
Cantitate
Pret,lei
Suma,lei
Cantitate
Pret,lei
Suma,lei
Total
5.6. Raportul privind rezultatul financiar
Rezultatul financiar Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Noie. Dec. Ian. Febr. Mart. Total

1.Venit vinzari

2.Costul vinzarilor
3.Profit din vinzari(3=1-
2)
4.Cheltuieli comerciale
5.Cheltuieligeneral/adm
inistrativ
6. Profit pînă la
impozitare (6=3-4-5)
7. Impozitpevenit (12%)
8. Profit net (pierdere)
(8=6-7)

S-ar putea să vă placă și